Foto: Bokfink1 (pixabay)
  • 2018:02
  • Publicerad:

Diktens platser och föremålBOK | Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser som blir till minnen och reflektioner. Sebastian Andersson om Inge-Bert Täljedals senaste diktsamling.Köp Pappas trädgård och andra dikter, et cetera. hos bokus.com
Inge-Bert Täljedal
Pappas trädgård och andra dikter, et cetera.
Inge-Bert Täljedal Text och Bild, Umeå.

Pappas trädgård och andra dikter, et cetera är den fjärde diktsamlingen av poeten Inge-Bert Täljedal. Samlingen ges ut på eget förlag. Tidigare utgivna titlar är Eurydikesvit och andra dikter (1982), Gräshoppssångaren (1983) och Pro Memoria (2002).

Först – några ord om gestaltningen, eller diktsamlingen som föremål. Pappas trädgård och andra dikter, et cetera utges i en limmad vit papperspärm. Det är en behaglig liten volym. Diskret formgiven. Framsidan presenterar titeln i röda versaler, och författarnamnet i svart. Grafiskt sett är det en balanserad komposition. Den här typen av formgivning tyder på att upphovspersonen tänker sig att mått och ratio; närhet och avstånd mellan bokstavskroppar och rader, har en betydande påverkan på både textens läsbarhet samt hur en tänkt läsare tenderar att uppfatta det innehållet. Jag kan till exempel känna ett lugn som på ett tydligt sätt bottnar i de formens harmoniska proportioner. Kontaktytan som uppstår mellan mig som läsare och orden bäddar för en angenäm läshandling.

Världen är galen.
En slapp fras.

Nå, så skärp dig!

Nu växer gräset,
Flugsnapparn
Har återvänt.  

Dessa rader öppnar samlingen. Efter dem följer en innehållsförteckning. Jag hade inte väntat mig det – åtminstone inte i början. Kanske beror det på att jag huvudsakligen ägnar mig åt konstkritik. Att jag helt enkelt är ovan. Men, det känns likväl en smula anmärkningsvärt. Däremot verkar det som att det finns en tydlig anledning till att man har valt att förlägga förteckningen i samlingens början och inte i slutet. Gesten gör det nämligen enkelt för en läsare att redan inledningsvis skapa sig en förståelse för diktverkets struktur. Det går till exempel att på ett överskådligt sätt se hur volymen har spaltats.

Språket präglas genomgående av en deskriptiv karaktär. Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser, minnen och reflektioner.En uppmärksam läsare kanske redan har noterat (utifrån titeln) att det är en svit som består av tre delar: Pappas trädgård, Andra dikter och Et cetera. Jämfört med innehållet har de olika delarna däremot kastats om för att passa in i titelmeningen. Inleder gör alltså Andra dikter. Språket präglas genomgående av en deskriptiv karaktär. Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser, minnen och reflektioner. Diktjaget funderar över sina relationer till andra människor och till naturen. Över tid och rum. Lite slarvigt kunde man säga: sakernas tillstånd, men det finns genomgående en påtaglig lokal förankring. Jag följer poetens inre monolog med glädje, och stundtals är det riktigt intressant.

Mänskligheten vandrar här på corson,
förbi mitt bord. Där har jag en
till hälften konsumerad Wienerschnitzel.

Alla verkar hyggliga på sitt sätt /…/

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Så inleds Andra dikter. Jag hinner föreställa mig ett Italien i motljus innan den skrivna och halvätna wienerschnitzeln drar mig trevande mot Schweiz. En reseskildring? Förmodligen. En höghöjdsdikt? Måhända är luften något tunnare här. Det är något oerhört fint med att placera dikthändelsen i relation till ett särskilt rum – i det här fallet en geografisk plats. Troligtvis satt Inge-Bert Täljedal just där och kände precis så. Tiden markeras i följande vers med referenser till midsommar och till det kristna kalenderåret med hänvisning till Johannes Döparens födelsedatum. Det är synnerligen konkret. Att så tydligt placera dikten i relation till erfarenheter som har gjorts i det som brukar kalla verkligheten stärker känslan av betraktelse. Ur Et cetera läser jag:

Halvvägs upp mot toppen
hände det som alla hade fruktat
men ingen vågat uttrycka.
Vi trädde in i ett förklaringsfält
och erfor motsatsen
till Babylon.

En kraft av okänt slag
skingrade det mjuka diset
som dittils hade omgett oss.
Hela landskapet stod fram i en stor
klarhet, renat av sol.
Vi såg och såg.

Allt tal fördunstade.
Satserna och fraserna spanns
ut som vanligt men när orden
lämnat munnen gled de hastigt isär,
blandades med röken
och skingrades. /…/

Varje dikt har genomgående sin titel från första versraden. Det är ett enkelt grepp – vilket jag uppskattar. I citatet ovan från Halvvägs upp mot toppen berättar diktjaget om en händelse halvvägs upp.. Något händer, men vad? Halvvägs upp: ett förklaringsfält – motsatsen till Babylon. Av alla stilfigurer – bortsett från metaforen – är användningen av allusioner det som utmärker diktkonsten i Pappas trädgård och andra dikter, et cetera. Det passar också väldigt väl ihop med betraktandet och den reflexiva hållningen. Även den strävan efter jämnvikt som kännetecknar diktsamlingens yttre återkommer i innehållet, och – skulle jag säga, präglar diktsamlingen överlag.

För mig blir det som allra bäst de gånger då Inge-Bert Täljedal lämnar naturen och metafysiken för att ge sig hän i en mer direkt och reaktionär ton.Pappas trädgård och andra dikter, et cetera är en samling välskrivna och genomarbetade dikter. För mig blir det som allra bäst de gånger då Inge-Bert Täljedal lämnar naturen och metafysiken för att ge sig hän i en mer direkt och reaktionär ton. Jag återvänder här till en favorit i slutet av Andra dikter:

Ta bort scenerierna
gå inte bakom kulisserna.
Riv dem!

Sök mig inte där ödsligheter gör intryck,
inte i fjällen
eller i öknen.

Där lyser scenkonstens sken,
tomhet gestaltad. Nej

lägg dig ner här
på den halvt förbrukade lyckan
där ingen längre ids slå,
än mindre röja i slyt.

Det distinkt omedelbara tilltalet i Ta bort scenerierna punkterar känslan av betraktelse och det annars så reflexivt distanserade förhållningssättet. Plötsligen tecknas en väldigt tydlig bild av diktjaget som en som deltar. En person som erfar starka känslor och förväntar sig något av sina personliga relationer; från varat i världen – poeten i affekt.

Text Sebastian Andersson


UTGÅVA 2018:02

Clitemnestra y Egisto a punto de matar a Agamenón. Pierre-Narcisse Guérin, 1817.

Orestien & dysfunktionens antika röt…

I vad mån präglas våra värderingar av det vi kallar klassisk bildning och hur skaffar vi oss ett frigörande perspektiv? Författaren Annakarin Svedberg återvänder till den grekiska tragedin och reflekterar...

Av: Annakarin Svedberg
2018:02 | 02 mars, 2018

En grundlig genomgång av Ulysses

BOK | Hans-Evert Renerius ger en grundlig genomgång av Göteborgs Universitets antologi En dag i Dublin – Om James Joyce Ulysses.

Av: Hans-Evert Renérius
2018:02 | 05 mars, 2018

Illustration av Utagawa Kuniyoshi, 1798 - 1861 (beskuren).

Yōkai: Obehagligheter på japanska

Spöken, finns dom? Konstnären Carl-Erik Engqvist tar oss med österut i en kulturhistorisk genomlysning av det Japanska fenomenet Yōkai.

Av: Carl-Erik Engqvist
2018:02 | 02 mars, 2018

Georg Schöbel (1860 - 1941) : An Allegory of Destiny (1898)

Ödet

Vilken del av tillvaron står i vår makt och vilken gör det inte? Finns det en mening i det som sker eller är allt en trasa? Författaren och idéhistorikern Michael...

Av: Michael Azar
2018:02 | 02 mars, 2018

Ett informationsmöte om imperiet

SCENKONST | Anna Bergqvist imponeras av Turteaterns Visit Qo’noS! En föreställning som vecklar ut sig i ett Star Trek-universum, och presenteras som ett informationsmöte om imperiet Klingon och dess kultur...

Av: Anna Bergqvist
2018:02 | 05 mars, 2018

Illustrationer: Gerd Aurell

Till mitten hunnen

Till mitten hunnen är ett offentligt verk beställt av Statens konstråd för häktet i Umeå 2016. Verket består av en väggmålning i en korridor, en skrift med intervjuer samt en...

Av: Gerd Aurell
2018:02 | 02 mars, 2018

Göteborgsbaletten. Foto: Anne Edelstam

Nordisk dansfestival i Paris

SCENKONST | Uppfriskande eller skandalöst - beroende på tro och åsikt, men definitivt omvälvande för samtliga åskådare. Ann Edelstam har besökt Nordisk dansfestival i Paris.

Av: Anne Edelstam
2018:02 | 05 mars, 2018

TEST

Breven till en död vän

Det är du och jag nu, inga andra. Du och jag, som tecknar personliga porträtt genom dödande erfarenheter som är de avgörande elementen i en avancerad överlevnadskod.

Av: Cecilia Persson
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: artikelförfattaren

Staten är inte din kompis

När staten slår fast det alla ska vara överens om, värderingar, politik eller idéer som inte kan ifrågasättas, när staten talar om för oss vad som är gott, godkänt, bra...

Av: Patrik Stigsson
2018:02 | 02 mars, 2018

Olof Palme, 1968. Foto: Pressens Bild/Scanpix

En samhällsomvandling på lång sikt

BOK | Tomas Wihlman har läst Henrik Berggrens 68 och funnit en beskrivning av hur en långsiktig samhällsomvandling där ungdomsrevolt, konst, litteratur, fritid, arbete och religion har påverkat det svenska...

Av: Thomas Wihlman
2018:02 | 05 mars, 2018

Sauna. CCO-PD

ur Bastudikterna

Skribenten och konstkritikern Mathias Jansson om bastuns alkemi.

Av: Mathias Jansson
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration ur John Boyle O'Reilly's Athletics and Manly Sport, 1890.

Evolutionen och den globala xenofobin

Hur kan vi förhålla oss till moraliska dilemman? Carsten Palmer Schale om etik, evolutionära tendenser, och några till synes paradoxala motsättningar mellan överlevnad och levnad.

Av: Carsten Palmer Schale
2018:02 | 02 mars, 2018

Två nordiska snillen

Två nordiska snillen

MUSIK | Musikaliska genier som upptäcks vid tidig ålder är något som man förknippar med forna tider och välgjorda gamla kostymdramer. Men, visst finns musikaliska genier än idag och livs...

Av: Belinda Graham
2018:02 | 05 mars, 2018

Lavskrika. Foto: Ron Knight (CC BY 2.0, Wikimedia commons)

Spjutkastaren med passion för lavskrikor

Går det att leva i en symbiotisk relation med naturen? Rolf Karlman om en anmärkningsvärd relation mellan en stor människa och en liten fågel.

Av: Rolf Karlman
2018:02 | 02 mars, 2018

Detalj ur bokomslaget.

Om ovidlådenhet

BOK | Försöket till ett riktigt liv behöver inte leda till ett avståndstagande från samtiden utan kan också innebära ett levande i samtiden, med förmågan till avstånd. Läs Gunnar Lundin...

Av: Gunnar Lundin
2018:02 | 05 mars, 2018

Detalj

Ord ur ett mörker

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Mare Kandres samlade dramer och möter ett författarskap som präglas av ett egensinnigt och rakt språk, och av författarens stora förmåga att blottlägga människans...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:02 | 05 mars, 2018

Foto: Bokfink1 (pixabay)

Diktens platser och föremål

BOK | Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser som blir till minnen och reflektioner. Sebastian Andersson om Inge-Bert Täljedals senaste diktsamling.

Av: Sebastian Andersson
2018:02 | 05 mars, 2018

Florence Nightingale (beskuren). Foto: Goodwin

Vem äger idéerna?

Det var i Paris i samband med hundraårsminnet av Simone de Beauvoirs födelse i januari 2008, som Åsa Moberg ställde frågan: ”Varför nämner Simone de Beauvoir inte Florence Nightingale i...

Av: Stoika Hristova
2018:02 | 02 mars, 2018

Norrlandsoperan i Umeå. Foto: Hanka (Wikimedia)

Birgit Berndt, en dansens makthavare med…

Politiskt engagemang är synligare än på länge i den svenska kulturvärlden. På Norrlandsoperan i Umeå märks det tydligt i det program som nu är i full gång på dansscenen. Birgit...

Av: Nancy Westman
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: Mats Olofsson

I Österrike firas 100-årsminnet av Wiene…

Det är nu ett helt sekel sedan det dåtida Wiens mest berömda konstnärer; Otto Wagner, Egon Schiele, Gustav Klimt och Koloman Moser avled. Författaren Lilian O. Montmar skriver till minnet...

Av: Lilian O. Montmar
2018:02 | 02 mars, 2018

Orpheus Piazza della Vittoria MAR Palermo. Foto: Wikimedia

Orpheus och den mystiska läran

Var finns poesin? Guido Zeccolas om den mystiska diktkonsten som situerad i skärningspunkten mellan det Apolloniska och Dionysiska – mellan kultur och natur.

Av: Guido Zeccola
2018:02 | 02 mars, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-03-02

Äntligen fredag, din hjälpande psykolog när själen din värker! Korka upp buteljen och let´s go till partyplaneten, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:02 | 02 mars, 2018

Zuzanna Ginczanka på 1930-talet. Okänd fotograf

Zuzanna Ginczanka och Non omnis moriar

Skribenten och översättaren Jurek Hirschberg om den polska poeten Zuzanna Ginczankas levnadsöde. En berättelse om ett sällsamt möte mellan dikten och lagen. Om att beröva världen ett liv och för...

Av: Jurek Hirschberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Läs utgåvans ledare

Månadens lyrik

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Månadens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Månadens lyrik | 03 juni, 2019

Foto: Sebastian Andersson

Månadens lyrik | 2019:03

Tidningen Kulturen presenterar stolt mars månads lyrik, av Helga Krook.

Av: Helga Krook
Månadens lyrik | 06 mars, 2019

Odilon Redon, Ofelia (beskuren).

Månadens lyrik | 2019:02

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik, dikter av Jyrki Souminen.

Av: Jyrki Suominen
Månadens lyrik | 06 februari, 2019

Odilon Redon, Ofelia (beskuren).

Månadens lyrik | 2019:01

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik. Dikter av Cecilia Persson, i urval av Per Nilsson.

Av: Cecilia Persson
Månadens lyrik | 10 januari, 2019

Odilon Redon, Ofelia (1900-1905).

Månadens lyrik | 2018:11-12

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik med Göran af Gröning, Michael Economou, Peter Harström.

Av: Super User
Månadens lyrik | 07 december, 2018

Mer lyrik

Ur arkivet

view_module reorder

Donna me prega

    Donna me prega, - per ch'eo voglio dire      d'un accidente - che sovente - è fero      ed è si altero - ch'è chiamato amore:      sì chi lo nega - possa ...

Av: Guido Cavalcanti | Utopiska geografier | 25 december, 2012

Tankens ambivalens (Tredje brevet)

11/2 I mina tidigare litteraturstudier trodde jag att jag skulle hitta ett ädlare liv, högre i sin strävan att genomskåda maktens struktur och i stället känna den fria andens sublima liv ...

Av: Göran af Gröning | Utopiska geografier | 16 juli, 2014

Bild Hebriana Alainentalo

Trollkarlen

Dikt av Percival i pingstens tid

Av: Percival | Utopiska geografier | 12 Maj, 2016

Bob Colacello: Andy Warhols vapendragare

I samband med att Bob Colacellos fotobok OUT gavs ut 2008 och den stora Warholutställningen på Moderna i Stockholm ägde rum, ringde jag upp Colacello i New York för att ...

Av: Carl Abrahamsson | Konstens porträtt | 02 januari, 2011

Courting av Aniko Bodoni Lind

Museer ska vara minnespalats

För ett tjugotal år sedan försökte dåvarande kulturministern Marita Ulvskog att slå samman de tre ”utomeuropeiska” museerna i Stockholm – Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseerna – till ett enda världskulturmuseum. Det var ...

Av: Sven Hofman | Gästkrönikör | 03 oktober, 2016

Veckan från hyllan. Vecka 12-2013

Det har valts en ny påve, alltid en spännande och viktig tilldragelse, i synnerhet som själva valet har sina egna mycket speciella ceremonier och tillvägagångssätt. Själva valet kallas för konklav, conclave ...

Av: Gregor Flakierski | Veckans titt i hyllan | 16 mars, 2013

Målning av Melker Garay (detalj)

Hur mycket kan man begära av en människa?

Melker Garay och svårigheten att vara människa.

Av: Melker Garay | Melker Garay : Reflektioner | 30 januari, 2016

På jakt efter kvinnliga regissörer

På jakt efter kvinnliga regissörer   Maria Ahlin och Josefin Thillius Filmbranschen har länge varit en patriarkatisk djungel, där kvinnor i ledande positioner har lyst med sin frånvaro. Problemet uppmärksammades, och när ...

Av: Carin-Maria Dahlberg | Kulturreportage | 25 Maj, 2007

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.

Cron Job Starts