Foto: Bokfink1 (pixabay)
  • 2018:02
  • Publicerad:

Diktens platser och föremålBOK | Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser som blir till minnen och reflektioner. Sebastian Andersson om Inge-Bert Täljedals senaste diktsamling.Köp Pappas trädgård och andra dikter, et cetera. hos bokus.com
Inge-Bert Täljedal
Pappas trädgård och andra dikter, et cetera.
Inge-Bert Täljedal Text och Bild, Umeå.

Pappas trädgård och andra dikter, et cetera är den fjärde diktsamlingen av poeten Inge-Bert Täljedal. Samlingen ges ut på eget förlag. Tidigare utgivna titlar är Eurydikesvit och andra dikter (1982), Gräshoppssångaren (1983) och Pro Memoria (2002).

Först – några ord om gestaltningen, eller diktsamlingen som föremål. Pappas trädgård och andra dikter, et cetera utges i en limmad vit papperspärm. Det är en behaglig liten volym. Diskret formgiven. Framsidan presenterar titeln i röda versaler, och författarnamnet i svart. Grafiskt sett är det en balanserad komposition. Den här typen av formgivning tyder på att upphovspersonen tänker sig att mått och ratio; närhet och avstånd mellan bokstavskroppar och rader, har en betydande påverkan på både textens läsbarhet samt hur en tänkt läsare tenderar att uppfatta det innehållet. Jag kan till exempel känna ett lugn som på ett tydligt sätt bottnar i de formens harmoniska proportioner. Kontaktytan som uppstår mellan mig som läsare och orden bäddar för en angenäm läshandling.

Världen är galen.
En slapp fras.

Nå, så skärp dig!

Nu växer gräset,
Flugsnapparn
Har återvänt.  

Dessa rader öppnar samlingen. Efter dem följer en innehållsförteckning. Jag hade inte väntat mig det – åtminstone inte i början. Kanske beror det på att jag huvudsakligen ägnar mig åt konstkritik. Att jag helt enkelt är ovan. Men, det känns likväl en smula anmärkningsvärt. Däremot verkar det som att det finns en tydlig anledning till att man har valt att förlägga förteckningen i samlingens början och inte i slutet. Gesten gör det nämligen enkelt för en läsare att redan inledningsvis skapa sig en förståelse för diktverkets struktur. Det går till exempel att på ett överskådligt sätt se hur volymen har spaltats.

Språket präglas genomgående av en deskriptiv karaktär. Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser, minnen och reflektioner.En uppmärksam läsare kanske redan har noterat (utifrån titeln) att det är en svit som består av tre delar: Pappas trädgård, Andra dikter och Et cetera. Jämfört med innehållet har de olika delarna däremot kastats om för att passa in i titelmeningen. Inleder gör alltså Andra dikter. Språket präglas genomgående av en deskriptiv karaktär. Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser, minnen och reflektioner. Diktjaget funderar över sina relationer till andra människor och till naturen. Över tid och rum. Lite slarvigt kunde man säga: sakernas tillstånd, men det finns genomgående en påtaglig lokal förankring. Jag följer poetens inre monolog med glädje, och stundtals är det riktigt intressant.

Mänskligheten vandrar här på corson,
förbi mitt bord. Där har jag en
till hälften konsumerad Wienerschnitzel.

Alla verkar hyggliga på sitt sätt /…/

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Så inleds Andra dikter. Jag hinner föreställa mig ett Italien i motljus innan den skrivna och halvätna wienerschnitzeln drar mig trevande mot Schweiz. En reseskildring? Förmodligen. En höghöjdsdikt? Måhända är luften något tunnare här. Det är något oerhört fint med att placera dikthändelsen i relation till ett särskilt rum – i det här fallet en geografisk plats. Troligtvis satt Inge-Bert Täljedal just där och kände precis så. Tiden markeras i följande vers med referenser till midsommar och till det kristna kalenderåret med hänvisning till Johannes Döparens födelsedatum. Det är synnerligen konkret. Att så tydligt placera dikten i relation till erfarenheter som har gjorts i det som brukar kalla verkligheten stärker känslan av betraktelse. Ur Et cetera läser jag:

Halvvägs upp mot toppen
hände det som alla hade fruktat
men ingen vågat uttrycka.
Vi trädde in i ett förklaringsfält
och erfor motsatsen
till Babylon.

En kraft av okänt slag
skingrade det mjuka diset
som dittils hade omgett oss.
Hela landskapet stod fram i en stor
klarhet, renat av sol.
Vi såg och såg.

Allt tal fördunstade.
Satserna och fraserna spanns
ut som vanligt men när orden
lämnat munnen gled de hastigt isär,
blandades med röken
och skingrades. /…/

Varje dikt har genomgående sin titel från första versraden. Det är ett enkelt grepp – vilket jag uppskattar. I citatet ovan från Halvvägs upp mot toppen berättar diktjaget om en händelse halvvägs upp.. Något händer, men vad? Halvvägs upp: ett förklaringsfält – motsatsen till Babylon. Av alla stilfigurer – bortsett från metaforen – är användningen av allusioner det som utmärker diktkonsten i Pappas trädgård och andra dikter, et cetera. Det passar också väldigt väl ihop med betraktandet och den reflexiva hållningen. Även den strävan efter jämnvikt som kännetecknar diktsamlingens yttre återkommer i innehållet, och – skulle jag säga, präglar diktsamlingen överlag.

För mig blir det som allra bäst de gånger då Inge-Bert Täljedal lämnar naturen och metafysiken för att ge sig hän i en mer direkt och reaktionär ton.Pappas trädgård och andra dikter, et cetera är en samling välskrivna och genomarbetade dikter. För mig blir det som allra bäst de gånger då Inge-Bert Täljedal lämnar naturen och metafysiken för att ge sig hän i en mer direkt och reaktionär ton. Jag återvänder här till en favorit i slutet av Andra dikter:

Ta bort scenerierna
gå inte bakom kulisserna.
Riv dem!

Sök mig inte där ödsligheter gör intryck,
inte i fjällen
eller i öknen.

Där lyser scenkonstens sken,
tomhet gestaltad. Nej

lägg dig ner här
på den halvt förbrukade lyckan
där ingen längre ids slå,
än mindre röja i slyt.

Det distinkt omedelbara tilltalet i Ta bort scenerierna punkterar känslan av betraktelse och det annars så reflexivt distanserade förhållningssättet. Plötsligen tecknas en väldigt tydlig bild av diktjaget som en som deltar. En person som erfar starka känslor och förväntar sig något av sina personliga relationer; från varat i världen – poeten i affekt.

Text Sebastian Andersson


UTGÅVA 2018:02

Florence Nightingale (beskuren). Foto: Goodwin

Vem äger idéerna?

Det var i Paris i samband med hundraårsminnet av Simone de Beauvoirs födelse i januari 2008, som Åsa Moberg ställde frågan: ”Varför nämner Simone de Beauvoir inte Florence Nightingale i...

Av: Stoika Hristova
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: Mats Olofsson

I Österrike firas 100-årsminnet av Wiene…

Det är nu ett helt sekel sedan det dåtida Wiens mest berömda konstnärer; Otto Wagner, Egon Schiele, Gustav Klimt och Koloman Moser avled. Författaren Lilian O. Montmar skriver till minnet...

Av: Lilian O. Montmar
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration ur John Boyle O'Reilly's Athletics and Manly Sport, 1890.

Evolutionen och den globala xenofobin

Hur kan vi förhålla oss till moraliska dilemman? Carsten Palmer Schale om etik, evolutionära tendenser, och några till synes paradoxala motsättningar mellan överlevnad och levnad.

Av: Carsten Palmer Schale
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration av Utagawa Kuniyoshi, 1798 - 1861 (beskuren).

Yōkai: Obehagligheter på japanska

Spöken, finns dom? Konstnären Carl-Erik Engqvist tar oss med österut i en kulturhistorisk genomlysning av det Japanska fenomenet Yōkai.

Av: Carl-Erik Engqvist
2018:02 | 02 mars, 2018

Orpheus Piazza della Vittoria MAR Palermo. Foto: Wikimedia

Orpheus och den mystiska läran

Var finns poesin? Guido Zeccolas om den mystiska diktkonsten som situerad i skärningspunkten mellan det Apolloniska och Dionysiska – mellan kultur och natur.

Av: Guido Zeccola
2018:02 | 02 mars, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-03-02

Äntligen fredag, din hjälpande psykolog när själen din värker! Korka upp buteljen och let´s go till partyplaneten, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:02 | 02 mars, 2018

Georg Schöbel (1860 - 1941) : An Allegory of Destiny (1898)

Ödet

Vilken del av tillvaron står i vår makt och vilken gör det inte? Finns det en mening i det som sker eller är allt en trasa? Författaren och idéhistorikern Michael...

Av: Michael Azar
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: artikelförfattaren

Staten är inte din kompis

När staten slår fast det alla ska vara överens om, värderingar, politik eller idéer som inte kan ifrågasättas, när staten talar om för oss vad som är gott, godkänt, bra...

Av: Patrik Stigsson
2018:02 | 02 mars, 2018

Lavskrika. Foto: Ron Knight (CC BY 2.0, Wikimedia commons)

Spjutkastaren med passion för lavskrikor

Går det att leva i en symbiotisk relation med naturen? Rolf Karlman om en anmärkningsvärd relation mellan en stor människa och en liten fågel.

Av: Rolf Karlman
2018:02 | 02 mars, 2018

Ett informationsmöte om imperiet

SCENKONST | Anna Bergqvist imponeras av Turteaterns Visit Qo’noS! En föreställning som vecklar ut sig i ett Star Trek-universum, och presenteras som ett informationsmöte om imperiet Klingon och dess kultur...

Av: Anna Bergqvist
2018:02 | 05 mars, 2018

Zuzanna Ginczanka på 1930-talet. Okänd fotograf

Zuzanna Ginczanka och Non omnis moriar

Skribenten och översättaren Jurek Hirschberg om den polska poeten Zuzanna Ginczankas levnadsöde. En berättelse om ett sällsamt möte mellan dikten och lagen. Om att beröva världen ett liv och för...

Av: Jurek Hirschberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Detalj

Ord ur ett mörker

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Mare Kandres samlade dramer och möter ett författarskap som präglas av ett egensinnigt och rakt språk, och av författarens stora förmåga att blottlägga människans...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:02 | 05 mars, 2018

Olof Palme, 1968. Foto: Pressens Bild/Scanpix

En samhällsomvandling på lång sikt

BOK | Tomas Wihlman har läst Henrik Berggrens 68 och funnit en beskrivning av hur en långsiktig samhällsomvandling där ungdomsrevolt, konst, litteratur, fritid, arbete och religion har påverkat det svenska...

Av: Thomas Wihlman
2018:02 | 05 mars, 2018

TEST

Breven till en död vän

Det är du och jag nu, inga andra. Du och jag, som tecknar personliga porträtt genom dödande erfarenheter som är de avgörande elementen i en avancerad överlevnadskod.

Av: Cecilia Persson
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: Bokfink1 (pixabay)

Diktens platser och föremål

BOK | Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser som blir till minnen och reflektioner. Sebastian Andersson om Inge-Bert Täljedals senaste diktsamling.

Av: Sebastian Andersson
2018:02 | 05 mars, 2018

Detalj ur bokomslaget.

Om ovidlådenhet

BOK | Försöket till ett riktigt liv behöver inte leda till ett avståndstagande från samtiden utan kan också innebära ett levande i samtiden, med förmågan till avstånd. Läs Gunnar Lundin...

Av: Gunnar Lundin
2018:02 | 05 mars, 2018

Göteborgsbaletten. Foto: Anne Edelstam

Nordisk dansfestival i Paris

SCENKONST | Uppfriskande eller skandalöst - beroende på tro och åsikt, men definitivt omvälvande för samtliga åskådare. Ann Edelstam har besökt Nordisk dansfestival i Paris.

Av: Anne Edelstam
2018:02 | 05 mars, 2018

Illustrationer: Gerd Aurell

Till mitten hunnen

Till mitten hunnen är ett offentligt verk beställt av Statens konstråd för häktet i Umeå 2016. Verket består av en väggmålning i en korridor, en skrift med intervjuer samt en...

Av: Gerd Aurell
2018:02 | 02 mars, 2018

Clitemnestra y Egisto a punto de matar a Agamenón. Pierre-Narcisse Guérin, 1817.

Orestien & dysfunktionens antika röt…

I vad mån präglas våra värderingar av det vi kallar klassisk bildning och hur skaffar vi oss ett frigörande perspektiv? Författaren Annakarin Svedberg återvänder till den grekiska tragedin och reflekterar...

Av: Annakarin Svedberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Norrlandsoperan i Umeå. Foto: Hanka (Wikimedia)

Birgit Berndt, en dansens makthavare med…

Politiskt engagemang är synligare än på länge i den svenska kulturvärlden. På Norrlandsoperan i Umeå märks det tydligt i det program som nu är i full gång på dansscenen. Birgit...

Av: Nancy Westman
2018:02 | 02 mars, 2018

Två nordiska snillen

Två nordiska snillen

MUSIK | Musikaliska genier som upptäcks vid tidig ålder är något som man förknippar med forna tider och välgjorda gamla kostymdramer. Men, visst finns musikaliska genier än idag och livs...

Av: Belinda Graham
2018:02 | 05 mars, 2018

En grundlig genomgång av Ulysses

BOK | Hans-Evert Renerius ger en grundlig genomgång av Göteborgs Universitets antologi En dag i Dublin – Om James Joyce Ulysses.

Av: Hans-Evert Renérius
2018:02 | 05 mars, 2018

Sauna. CCO-PD

ur Bastudikterna

Skribenten och konstkritikern Mathias Jansson om bastuns alkemi.

Av: Mathias Jansson
2018:02 | 02 mars, 2018

Läs utgåvans ledare

Månadens lyrik

voieferréehorizonvisuelcarton

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Månadens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Månadens lyrik | 03 juni, 2019

Foto: Sebastian Andersson

Månadens lyrik | 2019:03

Tidningen Kulturen presenterar stolt mars månads lyrik, av Helga Krook.

Av: Helga Krook
Månadens lyrik | 06 mars, 2019

Odilon Redon, Ofelia (beskuren).

Månadens lyrik | 2019:02

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik, dikter av Jyrki Souminen.

Av: Jyrki Suominen
Månadens lyrik | 06 februari, 2019

Odilon Redon, Ofelia (beskuren).

Månadens lyrik | 2019:01

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik. Dikter av Cecilia Persson, i urval av Per Nilsson.

Av: Cecilia Persson
Månadens lyrik | 10 januari, 2019

Odilon Redon, Ofelia (1900-1905).

Månadens lyrik | 2018:11-12

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens lyrik med Göran af Gröning, Michael Economou, Peter Harström.

Av: Super User
Månadens lyrik | 07 december, 2018

Mer lyrik

Ur arkivet

view_module reorder

Världen är större än språket. För en postkolonial humanism

Humanismen lever. Som i debatten om föreningen Humanisternas kampanj i somras, liksom i Nya Vågen i P1 i höstas (18/8). Alla ville vara humanist i sin betydelse av begreppet ...

Av: Lisa Gålmark | Essäer om samhället | 16 november, 2009

Från Warszawa med kärlek

Det känns som om Warszawa är en stad i förvandling. En stad som fortfarande balanserar på gränsen mellan öst och väst, men som sakta håller på att tippa över mot ...

Av: Mathias Jansson | Resereportage | 11 augusti, 2010

"Allt känns som ett rymdäventyr, på gott och ont..."

Torbjörn "Ebbot" Lundberg är fast förankrad i Göteborgs stoltheter The Soundtrack Of Our Lives och känner sig tillfreds med det. Med ett förflutet i vildsinta rock'n'rollbandet Union Carbide Productions (1987-1994) ...

Av: Carl Abrahamsson | Musikens porträtt | 08 februari, 2011

Träd I

eN gång skrev jag för ett år antal sedan min så extremt misslyckadeartikel om alster i någon dum jakt på experimentell icke-existerandeskönlitteratur, fastän jag ironiskt nog endast skrev om rätt ...

Av: Stefan Hammarén | Stefan Hammarén | 11 november, 2010

Infernaliska vindar: håll i tanten

Vi här mitt i Sverige, invid sjön Vättern, har haft flera dagars intensiv vind. Härligt, för det känns nästan som att vara ute till sjöss. Men vi upplever vinden på ...

Av: Per-Inge Planefors | Gästkrönikör | 23 april, 2013

Erik B. Gustavsson,

Jag mötte en målare

Jag träffade Erik B. Gustavsson (1913-2005) vid en utställning i en stockholmsförort; han närmade sig de åttio, men mannen som klev in i lokalen var ungdomligt flott ekiperad, på ett ...

Av: Gunnar Lundin | Konstens porträtt | 27 september, 2010

Rehabiliteringsdagbok

I ett år och tre dagar har jag varit långtidssjukskriven. Jag förstår vad som utlöste psykosen som slog sönder mitt liv men det ger mig inte mitt liv tillbaka. Jag ...

Av: Cecilia Persson | Gästkrönikör | 05 juli, 2014

Den unga flickans röst...

Den unga rösten hörs inte, men den ligger dold i den historiska textens komplexa manifestation. Den utvalda sjunger ändå om sina personliga upplevelser. Marias röst skulle tyckas outhärdlig i en tid ...

Av: Hans-Evert Renérius | Gästkrönikör | 21 december, 2014

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.