Zuzanna Ginczanka på 1930-talet. Okänd fotograf
  • 2018:02
  • Publicerad:

Zuzanna Ginczanka och Non omnis moriarSkribenten och översättaren Jurek Hirschberg om den polska poeten Zuzanna Ginczankas levnadsöde. En berättelse om ett sällsamt möte mellan dikten och lagen. Om att beröva världen ett liv och för alltid neka en röst rätten att forma nya ord.Sällan har en dikt åberopats som bevismaterial i ett brottmål.

Zuzanna Ginczanka, född 1917 i Kiev som Zuzanna Polina Ginzburg, var en begåvad poet som trots sin unga ålder redan hade hunnit väcka uppmärksamhet i trettiotalets polska kulturliv. Kriget och Förintelsen kom emellan. Hon togs till fånga i Kraków och mördades i krigets slutskede vid årsskiftet 1944/1945. Hon blev 27 år gammal och vi har berövats alla de oskrivna dikter som dog med henne.

Två år före sin död blev hon arresterad i det tyskockuperade Lvov efter att ha blivit angiven av den polska portvaktsfrun, fru Chomin. Den gången överlevde Ginczanka.Två år före sin död blev hon arresterad i det tyskockuperade Lvov efter att ha blivit angiven av den polska portvaktsfrun, fru Chomin. Den gången överlevde Ginczanka. I fångenskap hade hon skrivit sin sista bevarade dikt. Den har ingen titel men börjar med orden ”Non omnis moriar” – helt dör jag inte, Horatius uttryck för förhoppningen om att hans diktning skulle leva kvar.

Ginczanka anknyter sarkastiskt till ”Mitt testamente” av den store polske romantikern Juliusz Słowacki men mättar hans poetiska visioner med drypande ironi. Den vänder sig direkt till angiverskan och hennes familj. Det bittra eftermälet blir inte de storslagna dikterna som hos nationalskalden, utan kuddar och madrasser som de som har förrått henne kommer att sprätta upp för att leta efter undangömda judiska ”skatter”.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Zofia Chomin, anklagad bl.a. för att ha förorsakat arresteringen av Zuzanna Ginczanka och hennes jämnåriga Blumka Fradis, dömdes den 19 november 1948 av domstolen i andra instans i Warszawa till fyra års fängelse och konfiskering av egendom. Hennes son Marian friades. Dikten, räddad till eftervärlden av Ginczankas väninna Lusia Karwowska (Sztauber), Peter Wolodarskis mormor, ingick i bevismaterialet. I domskälen angavs att portvaktsfrun nog inte hade drivits av ”något särskilt hat mot judarna”. ”Svaranden Chomins agerande borde enligt rättens mening förklaras av hennes undermåliga bildningsnivå och de vid tillfället rådande stämningarna i staden Lvov, vilket framgår av vittnesmålet …”

Du har läst rätt: angiveriet förklaras av ”de vid tillfället rådande stämningarna”. Det är alltså en polsk domstol som på detta sätt sammanfattar sin bild av den icke-judiska befolkningens vanliga attityd gentemot sina judiska medmänniskor i den tyskockuperade staden Lvov i juli eller augusti 1942, dvs. sex år innan domen skulle utfärdas. Just i augusti 1942 mördade tyskarna 80 000 judar bara i denna stad. Det är svårt att föreställa sig större ensamhet och övergivenhet än den som Lvovjudarna levde i, utsatta för nazisternas folkmord i en omgivning som till stora delar var befriad från medkänsla och engagemang.

Ingenting i formuleringarna tyder på att rätten tyckte sig förmedla en vid den tiden kontroversiell uppgift. Rätten åberopar ”rådande stämningar” som en självklarhet som inte kräver några som helst omsvep eller brasklappar trots att dåtidens polska domstolar, säkerligen lika måna som någon annan om nationens goda namn, knappast kunde uppfattas som rättrådighetens och sanningssägandets stamort på jorden.

Ett halvt sekel senare har Sovjetimperiets kommunistiska lydstat efterträtts av ett fritt och oavhängigt Polen som under ett antal år tycktes utgöra ett positivt exempel för regionen. Icke så längre.

Ett halvt sekel senare har Sovjetimperiets kommunistiska lydstat efterträtts av ett fritt och oavhängigt Polen som under ett antal år tycktes utgöra ett positivt exempel för regionen. Icke så längre. Såväl nationens kollektiva samvete som landets rika men stundom traumatiska historia har blivit favoritföremål för de styrandes politiska ingenjörskonst. Så även lagstiftningen och rättsväsendet. En nystiftad lag föreskriver böter eller upp till tre års fängelse för den som ”offentligt och i strid mot fakta tillskriver den polska nationen eller den polska staten ansvar eller medansvar för nazismens brott …”. Lagtexten är späckad med luddiga termer och elastiska formuleringar.

Ingen bör bli förvånad ifall det fria Polens politiskt tillsatta åklagare och domare kommer att med stöd av den nya lagen nitiskt lagföra och döma förövare som drar skam över staten och nationen genom föga smickrande omdömen – samma omdömen som Kommunistpolens domstolar tre år efter krigsslutet och med ockupationstiden i färskt minne betraktade som okontroversiella och uppenbara. Med sin förmåga till mördande ironi skulle Ginczanka ha varit rätt person att hitta ett litterärt uttryck för denna paradox.

Dikten förblir Ginczankas mest kända och beundrade samtidigt som den utgör ett skakande vittnesmål från den pågående Förintelsen. Uppenbarligen har den inte förlorat förmågan att inspirera till dagsaktuella reflektioner. Vid närmare eftertanke är detta föga glädjande.


Non omnis moriar – moje dumne włości,
Łąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych,
Prześcieradła rozległe, drogocenna pościel
I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie.
Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica,
Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera,
Chominowo, lwowianko, dzielna żono szpicla,
Donosicielko chyża, matko folksdojczera.
Tobie, twoim niech służą, bo po cóż by obcym.
Bliscy moi – nie lutnia to, nie puste imię.
Pamiętam o was, wyście, kiedy szli szupowcy,
Też pamiętali o mnie. Przypomnieli i mnie.
Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze
I zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo:
Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze –
Niechaj piją noc całą, a o świcie brzasku
Niech zaczną szukać cennych kamieni i złota
W kanapach, materacach, kołdrach i dywanach.
O, jak będzie się palić w ręku im robota,
Kłęby włosia końskiego i morskiego siana,
Chmury prutych poduszek i obłoki pierzyn
Do rąk im przylgną, w skrzydła zmienią ręce obie;
To krew moja pakuły z puchem zlepi świeżym
I uskrzydlonych nagle w aniołów przerobi.


Non omnis moriar – mina stolta ägor,
Mina bordsdukars ängar, starka skänkskåpsfästen,
Vidsträckta vita lakan, dyrbara sängkläder,
Klänningar, ljusa kjolar som jag lämnar efter.
Här finns ingen som ärver mina ägodelar,
Låt därför handen vaska fram judinnans saker,
Fru Chomin, bördig från Lvov, ivrig att anmäla,
Mor till en folktysk, med en tjallare till make.
Må du ha glädje av dem, hellre ni än andra.
Mina nära – nej, varken lutan eller äran.
Jag minns er, och ni, när ni såg polisen nalkas,
Mindes mig. Och ni skyndade att informera.
Sitt vid pokalen, vänner, luta er tillbaka
Och fira min begravning. Må bytet behaga:
Turkiska mattor, väggbonader, fat, ljusstakar.
Fortsätt att supa natten lång, och när det dagas,
Skall ni leta guld, ädla stenar och klenoder
I mattor och madrasser, täcken och schäslonger.
Det går verkligen undan när god anda råder,
Hästtagelnystan, sjögrässtoppningens kokonger,
Bolsterfjun, uppsprättade duntäckens molntappar
Gör arm till vinge när de klibbar sig vid fingrar;
Det är mitt blod som binder samman dun med hampa
Och plötsligt skapar änglar av dem som fått vingar.

Översatt från polska av Jurek Hirschberg

Text Jurek Hirschberg / Zuzanna Ginczanka
Bild Zuzanna Ginczanka på 1930-talet. Okänd fotograf.


UTGÅVA 2018:02

Florence Nightingale (beskuren). Foto: Goodwin

Vem äger idéerna?

Det var i Paris i samband med hundraårsminnet av Simone de Beauvoirs födelse i januari 2008, som Åsa Moberg ställde frågan: ”Varför nämner Simone de Beauvoir inte Florence Nightingale i...

Av: Stoika Hristova
2018:02 | 02 mars, 2018

Göteborgsbaletten. Foto: Anne Edelstam

Nordisk dansfestival i Paris

SCENKONST | Uppfriskande eller skandalöst - beroende på tro och åsikt, men definitivt omvälvande för samtliga åskådare. Ann Edelstam har besökt Nordisk dansfestival i Paris.

Av: Anne Edelstam
2018:02 | 05 mars, 2018

Georg Schöbel (1860 - 1941) : An Allegory of Destiny (1898)

Ödet

Vilken del av tillvaron står i vår makt och vilken gör det inte? Finns det en mening i det som sker eller är allt en trasa? Författaren och idéhistorikern Michael...

Av: Michael Azar
2018:02 | 02 mars, 2018

Norrlandsoperan i Umeå. Foto: Hanka (Wikimedia)

Birgit Berndt, en dansens makthavare med…

Politiskt engagemang är synligare än på länge i den svenska kulturvärlden. På Norrlandsoperan i Umeå märks det tydligt i det program som nu är i full gång på dansscenen. Birgit...

Av: Nancy Westman
2018:02 | 02 mars, 2018

Orpheus Piazza della Vittoria MAR Palermo. Foto: Wikimedia

Orpheus och den mystiska läran

Var finns poesin? Guido Zeccolas om den mystiska diktkonsten som situerad i skärningspunkten mellan det Apolloniska och Dionysiska – mellan kultur och natur.

Av: Guido Zeccola
2018:02 | 02 mars, 2018

Sauna. CCO-PD

ur Bastudikterna

Skribenten och konstkritikern Mathias Jansson om bastuns alkemi.

Av: Mathias Jansson
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration av Utagawa Kuniyoshi, 1798 - 1861 (beskuren).

Yōkai: Obehagligheter på japanska

Spöken, finns dom? Konstnären Carl-Erik Engqvist tar oss med österut i en kulturhistorisk genomlysning av det Japanska fenomenet Yōkai.

Av: Carl-Erik Engqvist
2018:02 | 02 mars, 2018

Detalj

Ord ur ett mörker

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Mare Kandres samlade dramer och möter ett författarskap som präglas av ett egensinnigt och rakt språk, och av författarens stora förmåga att blottlägga människans...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:02 | 05 mars, 2018

Två nordiska snillen

Två nordiska snillen

MUSIK | Musikaliska genier som upptäcks vid tidig ålder är något som man förknippar med forna tider och välgjorda gamla kostymdramer. Men, visst finns musikaliska genier än idag och livs...

Av: Belinda Graham
2018:02 | 05 mars, 2018

Zuzanna Ginczanka på 1930-talet. Okänd fotograf

Zuzanna Ginczanka och Non omnis moriar

Skribenten och översättaren Jurek Hirschberg om den polska poeten Zuzanna Ginczankas levnadsöde. En berättelse om ett sällsamt möte mellan dikten och lagen. Om att beröva världen ett liv och för...

Av: Jurek Hirschberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Detalj ur bokomslaget.

Om ovidlådenhet

BOK | Försöket till ett riktigt liv behöver inte leda till ett avståndstagande från samtiden utan kan också innebära ett levande i samtiden, med förmågan till avstånd. Läs Gunnar Lundin...

Av: Gunnar Lundin
2018:02 | 05 mars, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-03-02

Äntligen fredag, din hjälpande psykolog när själen din värker! Korka upp buteljen och let´s go till partyplaneten, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration ur John Boyle O'Reilly's Athletics and Manly Sport, 1890.

Evolutionen och den globala xenofobin

Hur kan vi förhålla oss till moraliska dilemman? Carsten Palmer Schale om etik, evolutionära tendenser, och några till synes paradoxala motsättningar mellan överlevnad och levnad.

Av:
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: Bokfink1 (pixabay)

Diktens platser och föremål

BOK | Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser som blir till minnen och reflektioner. Sebastian Andersson om Inge-Bert Täljedals senaste diktsamling.

Av: Sebastian Andersson
2018:02 | 05 mars, 2018

Illustrationer: Gerd Aurell

Till mitten hunnen

Till mitten hunnen är ett offentligt verk beställt av Statens konstråd för häktet i Umeå 2016. Verket består av en väggmålning i en korridor, en skrift med intervjuer samt en...

Av: Gerd Aurell
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: artikelförfattaren

Staten är inte din kompis

När staten slår fast det alla ska vara överens om, värderingar, politik eller idéer som inte kan ifrågasättas, när staten talar om för oss vad som är gott, godkänt, bra...

Av: Patrik Stigsson
2018:02 | 02 mars, 2018

Lavskrika. Foto: Ron Knight (CC BY 2.0, Wikimedia commons)

Spjutkastaren med passion för lavskrikor

Går det att leva i en symbiotisk relation med naturen? Rolf Karlman om en anmärkningsvärd relation mellan en stor människa och en liten fågel.

Av: Rolf Karlman
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: Mats Olofsson

I Österrike firas 100-årsminnet av Wiene…

Det är nu ett helt sekel sedan det dåtida Wiens mest berömda konstnärer; Otto Wagner, Egon Schiele, Gustav Klimt och Koloman Moser avled. Författaren Lilian O. Montmar skriver till minnet...

Av: Lilian O. Montmar
2018:02 | 02 mars, 2018

TEST

Breven till en död vän

Det är du och jag nu, inga andra. Du och jag, som tecknar personliga porträtt genom dödande erfarenheter som är de avgörande elementen i en avancerad överlevnadskod.

Av: Cecilia Persson
2018:02 | 02 mars, 2018

Ett informationsmöte om imperiet

SCENKONST | Anna Bergqvist imponeras av Turteaterns Visit Qo’noS! En föreställning som vecklar ut sig i ett Star Trek-universum, och presenteras som ett informationsmöte om imperiet Klingon och dess kultur...

Av: Anna Bergqvist
2018:02 | 05 mars, 2018

En grundlig genomgång av Ulysses

BOK | Hans-Evert Renerius ger en grundlig genomgång av Göteborgs Universitets antologi En dag i Dublin – Om James Joyce Ulysses.

Av: Hans-Evert Renérius
2018:02 | 05 mars, 2018

Olof Palme, 1968. Foto: Pressens Bild/Scanpix

En samhällsomvandling på lång sikt

BOK | Tomas Wihlman har läst Henrik Berggrens 68 och funnit en beskrivning av hur en långsiktig samhällsomvandling där ungdomsrevolt, konst, litteratur, fritid, arbete och religion har påverkat det svenska...

Av: Thomas Wihlman
2018:02 | 05 mars, 2018

Clitemnestra y Egisto a punto de matar a Agamenón. Pierre-Narcisse Guérin, 1817.

Orestien & dysfunktionens antika röt…

I vad mån präglas våra värderingar av det vi kallar klassisk bildning och hur skaffar vi oss ett frigörande perspektiv? Författaren Annakarin Svedberg återvänder till den grekiska tragedin och reflekterar...

Av: Annakarin Svedberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Läs utgåvans ledare

Månadens lyrik

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Månadens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Månadens lyrik | 03 juni, 2019

Foto: Sebastian Andersson

Månadens lyrik | 2019:03

Tidningen Kulturen presenterar stolt mars månads lyrik, av Helga Krook.

Av: Helga Krook
Månadens lyrik | 06 mars, 2019

Mer lyrik

Månadens prosa

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

Tidningen Kulturen presenterar stolt september månads prosa.

Av: Per Teofilusson
Månadens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa

Ur arkivet

view_module reorder

Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n…

Så inleds “Kindertotenlieder” av Gustav Mahler. Vad jag här vill arbeta mig fram till är en insikt i hur ljuset av en ide’ omvandlas och ger ett utslag i ett ...

Av: Oliver Parland | Essäer om musik | 11 juli, 2012

Bellman dén udenlandske kunstner som har betydet mest for dansk kulturliv

En kendt og yndet menuet fra festspillet "Elverhøj", der er spillet mere end 1000 gange på Det kongelige Teater i København, er melodien fra Fredmans Sang 5 B. Og i ...

Av: Peter Skeel Hjorth | Essäer om musik | 07 augusti, 2010

En färd mot utplåning*

"Bland den moderna vetenskapens största bedrifter vet jag få som inte utnyttjats för att mörda eller lemlästa", konstaterade den framstående österrikisk-amerikanske biokemisten Erwin Chargaff dystert för 20 år sedan. Som ...

Av: Abdel-Qader Yassine | Essäer om samhället | 14 januari, 2010

Psykotexten. Del 1. Man blir inte älskad när man är extrem

"Krigskonst är att förgås med blommorna, litteratur är att odla odödliga blommor. Och odödliga blommor är konstgjorda blommor" Yukio Mishima Sidorna som följer upphittades vid ett rivningsarbete i ett för länge sedan ...

Av: Johann von Fritz | Essäer | 25 juli, 2013

Manarola delle Cinque Terre

Resa till Cinque Terre-byarna

Cinque terres romantiska små kustbyar, juli månad 2017: bilism är numera förbjuden, men gator och gränder är istället så igenproppade av turister att jag knappt tar mig fram. I kuststäderna ...

Av: Björn Gustavsson | Resereportage | 18 augusti, 2017

Den fenomenale Klaus Rifbjerg

Den femtonde december fyller Klaus Rifbjerg åttiotvå år. Om Svenska Akademien ska ge honom ett Nobelpris fem dagar tidigare får de snart bestämma sig. Han blir inte yngre även om ...

Av: Ivo Holmqvist | Litteraturens porträtt | 12 mars, 2013

Livsytringer

Innledning For mennesker er det ha et liv å leve det hardeste av alt som er hardt, der hardhet springer ut av at det er livet selv som yter motstand mot ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 06 december, 2013

Hinke Bergegrens tal ”Agitation för Kärlek utan barn ” lade grunden för RFSU

I El Salvador väntar just nu den 22 år unga Beatriz på ett beslut från landets Högsta Domstol om hon ska få genomgå en abort eller inte. Den gravida kvinnan ...

Av: Lilian O. Montmar | Reportage om politik & samhälle | 08 juni, 2013

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.