dexmac från Pixabay

Björn Gustavssons första kulturkrönika 2020Björn Gustavsson ger boktips och skriver om kopplingen mellan klimatkris och kommersialisering.


KRÖNIKA / DEBATT

Innan jag övergår till att beskriva mina främsta läsupplevelser det gångna året, skulle jag vilja säga några ord om den accelererande klimatkrisen ­– som nu infiltrerar snart sagt allt; även kulturlivet.

Enligt Parisavtalet måste den globala temperaturstegringen hållas betydligt under två grader och innan 2100 sänkas till ”förindustriella nivåer”. Likväl ökar nu koldioxidutsläppen. Det kan bli 5—6 graders temperaturökning till nästa sekelskifte. EU utlyste nyligen ”planetärt nödläge”.

Samtidigt hotas välfärdssamhället av en allt snabbare kommersialisering. Den efter 1989 segrande tankefiguren att nyliberalism med tiden automatiskt leder till välstånd, ifrågasätts allt mer. Dels ökar samhällsklyftorna, dels leder oss konsumtionssamhället in i en återvändsgränd som kan innebära slutet för hela vår civilisation: klimatkatastrofen rycker närmre.

Avregleringar och det offentligas reträtt banar väg för en Klondyke-värld där alla är sin egen lyckas smed. Samtidens kulturinstitutioner (eller ”aktörer”, för att tala nutidssvenska) hankar sig fram med allt mer urgröpta anslag. Mediabranschen domineras av några få koncerner och av en klickstyrd robotisering som nästintill pulvriserar försöken till fördjupning och kritiska perspektiv.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Göran Therborn skriver i Kapitalet, överheten och alla vi andra om ett Sverige som gått från att vara världens mest jämlika land till att nu ha en lika sned förmögenhetsfördelning som USA, Brasilien och Sydafrika. Och den amerikanske nationalekonomen Jospeh E. Stiglitz skräder inte orden: ”Nu måste klimatkrisen få oss att fatta det som finanskrisen misslyckades med: ohämmad marknadsekonomi fungerar inte. Fortsatt nyliberalism blir slutet för vår civilisation.”


Fortsatt kris har präglat även Svenska Akademien, där klyftan mellan traditionalister och radikaler medfört att institutionen framstår som nästintill under tvångsförvaltning – av nyliberale Lars Heikensten på Nobelstiftelsen.

I K (Polaris) beskriver Katarina Frostenson sin tid i landsflykt ”undan förföljelse och förtal”, samtidigt som hon försvarar maken, Jean-Claude Arnault (”förtal upprepas, bankas in tills det blir sanning”). En fascinerande bok, skriven på en elliptisk, poetisk och vidunderlig prosa långt från den anemiska abstraktion som präglat en del av hennes tidigare lyrik.

Två fascinerande, tegelstensartade lyriska epos: Linnea Axelssons Aednan (Bonniers), som i olika tidsskikt beskriver två samefamiljers öden. Författarens nedskruvade språk och fragment växer – paradoxalt – till en rensopad helhet, i linje med den karga naturens storhet. Alltsammans är koncist, mångförgrenat samt med linjesköna utblickar över sameliv och vildmark. En likartad saklig poesi präglar debuterande Marit Kaplas Osebol (Teg publishing); genremässigt besläktad med Edgar Lee Masters Spoon River Anthology och Peer Hultbergs (mer psykoanalytiskt inriktade) Requiem. Samtidigt blir intervjufragmenten med den värmländska byns invånare ett slags fördjupad dokumentär över glesbygdssverige.

Johan Svedjedal är en av landets främsta litteraturvetare och med förmåga att skriva både översiktliga och djupt sonderande monografier. Det räcker att erinra sig hans mästerliga bok om Birger Sjöberg. Nu senast utkom hans 700-sidiga Den nya dagen gryr (W&W) – både en briljant Karin Boye-biografi och ett idéhistoriskt panorama över 30-talsmodernismen och kretsen kring den radikala tidskriften Spektrum.

Också Birgit Munkhammars och Magnus Berghs utgivning av brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund, Bara genom breven till dig (Bonniers) måste ses som en bragd. De hittills outgivna breven (jag absorberades totalt när jag i KB:s handskriftsavdelning läste dem 1985) kastar nytt och starkt sken över de båda författarskapen, men också över arbetarlitteraturens framväxt vid denna tid.

I Vardagar II (W&W) renodlar Ulf Lundell den såväl samtidsregistrerande som introspektiva prosa han lanserade redan 2003 med Frukost på en främmande planet. Här möter en rebell, outsider och samtidskritiker, som med både upprördhet och humor – och på en egensinnig, lättflytande prosa – kastar starkt sidoljus över dagens Sverige.

Vad gäller just klimatkrisen har en rad angelägna verk utkommit, däribland Björn Wimans Sent på jorden (Atlantis). Ironiskt nog tjänstgör DN:s kulturchef på en tidning som till stor del företräder just den ideologi många klimatforskare varnar för: den nyliberala.

 

[Denna text skrevs i januari 2020.]

Text Björn Gustavsson

Detta är en krönika, debattartikel eller opinionstext i Tidningen Kulturen. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag

Nycklar försedda med löv

BOK | Esbjörn Hogmarks ”Nyckelharpan” ger en helhetsbild av det för Sverige unika speldonet och berättar om en mans passion för ämnet. ”Ett måste för den folkmusik- och kulturintresserade”, skriver Erling Öhrnell.

Av: Erling Öhrnell
Kulturens kritik | 19 oktober, 2020

Detalj ur omslag

Socialism på jiddisch

BOK | Den socialistiska, judiska arbetarrörelsen Bund är föga känd i Sverige, men får i Håkan Blomqvists senaste bok sin historia berättad. Den ”bidrar med kunskap och till att vårt synfält vidgas”...

Av: Thomas Wihlman
Kulturens kritik | 19 oktober, 2020

Jorge Luis Borges. Foto: Wikimedia Commons

Den räddande ängel jag hade behövt i min ungdom

BOK | Robert Boström kastar sig över Danteessäerna i samlingsvolymen ”Borges III” och ”slukar dem ’så som man slukar bröd när man är svulten.’”

Av: Robert Boström
Kulturens kritik | 19 oktober, 2020

Hilary Mantel. Foto: Joshua Irandi

Historien måste tolkas och bli förstådd

BOK | Arne Melberg resonerar brett kring historieromanen och leder oss via Manzoni och Tokarczuk till Hilary Mantel och hennes berättarteknik i ”Spegeln och ljuset”.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 12 oktober, 2020

Detalj ur omslag

Livets teater – det grekiska dramat i en vidare kontext

BOK | Björn Sundberg är emeritusprofessor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och har bland annat givit ut böcker om Hjalmar Söderberg, August Strindberg och om nutida svensk dramatik. Marit Jonsson läser hans...

Av: Marit Jonsson
Kulturens kritik | 12 oktober, 2020

Karin Tegenborg Falkdalen. Foto: Johanna Jeansson. (Beskuren)

Bakom kulisserna i kungahuset

BOK | Drottningarna som suttit på Sveriges tron är otaliga. Karin Tegenborg Falkdalens bok innehåller allt vi behöver veta om dem. Lisbeth Ekelöf recenserar.

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 12 oktober, 2020

Mer kritik

Kulturens lyrik

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens prosa

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
close