Foto fr förlaget
  • 2018:06
  • Publicerad:

"Kärlek är lagen, kärlek styrd av viljan"BOK | ”Människan, när hon agerar utan anknytning till resultatet av sina handlingar, börjar uppfylla sin sanna vilja och blir Gud. Kort sagt, bara genom viljeakten, befriad från dubbelhet och "lust av resultat", uppnår människan den ideala "ateismen" som beskrivs av Crowley.” Guido Zeccola har läst den KG Johanssons översättning av ”Lögnernas bok”.Köp Lögnernas bok hos bokus.com
Författare: Aleister Crowley
Översättare: KG Johansson
Lögnernas bok
h:ström - Text & Kultur

Om Aleister Crowley finns det mycket litteratur. Det handlar mer om legender och skandaler än om riktiga, djupa studier. Crowley kallade sina texter ”en enkel kurs i etik, tänkt för den vanliga människans eget bruk.” Ska vi tro på honom? Sanningen är att dessa skrifter är en fortsättning på ”Thelemalagarna”. Lagar som tillhör Liber AL vel legis (den bok som enligt Crowley uppenbarades av en icke-världslig entitet vid namn Aiwass, för vilken han var medlare).

Bokförlaget h:ström ger nu ut ännu en bok av den, minst sagt, aparta författaren Aleister Crowley: Lögnernas bok. Man skulle kunna sammanfatta ”Lögnernas bok” i två meningar: "Gör det du vill, det är din egen lag" och "Kärlek är lagen, kärlek styrd av viljan". I ”Liber Librae” (Bokens bok) finner vi Traditionens två grundpelare: den stoiska viljan att inte ge upp vid motgångar samt behärskande av tanken som den invigde bara når genom hård och ren disciplin. Denna andligt aristokratiska lära i Aleister Crowleys verk har tolkats och misstolkats av många så kallade "sökare”.

"Det finns bara två saker som är oändliga: Universum och okunnighet, även om jag fortfarande tvivlar på den första." (Albert Einstein)

”Lögnernas bok” är en ännu mer hermetisk bok. Kommentarerna av KG Johansson är djupa och lärda och ofta mer intressanta än själva boken. Gör och tänk vad du vill och se till att det kommer att bli hela lagen. För att objektivt och korrekt undersöka Aleister Crowley, samt de filosofiska och andliga aspekterna hos författaren behöver vi fånga den historiska miljön då Mästaren Therion producerade sina minst sagt arkana verk.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Crowley kommer till världen under ett artonhundratalets samhälle som påverkats starkt av det Viktorianska tänkesättet, i ett kaotiskt kulturklimat (på grund av den vetenskapliga och filosofiska oron hos vissa europeiska intellektuella och politiska miljöer). Detta utgjorde i själva verket en konflikt mellan två världar, den "gamla" och traditionella, och den moderna och nyskapande. Men det som i själva verket skulle bli Crowleys destinerade "mission" i världen är det som tvingar honom att ta upp arvet från den gamla världen och (trots sig själv), ta ansvar för att sålla det användbara från det värdelösa, samt det vidskepliga från det vetenskapliga, i syfte att på ett ansvarsfullt sätt anpassa sin lärdom och andliga benägenhet till den nya tidens behov.

Under sin ungdom levde Crowley fortfarande i en miljö där teknik och vetenskaplig kunskap, som senare revolutionerade hela det mänskliga samhället, inte var aktuella. Så småningon blev det mänskliga samhället avsett för en radikal förändring, kanske den största sedan historien började, och det är precis här som Crowleys andliga äventyr börjar.

De kategoriska moraliska begreppen gott och ont är enligt författaren centrerade på idén om "skam". Relativitet är därför ett mycket intressant ämne som sammanfattar och alkemystiskt koagulerar det andliga sökandet i ”Lögnernas bok” eftersom det tvingar Crowley till observation av varje fenomen. För att bättre begripa både sig själv som person och universum där saker uttrycks, föreslår Crowley en kunskapsteoretisk strategi som kommer att bli grunden för hans ”magi”, vilken tycks vara en blandning av Einstein och poeten och filosofen Giacomo Leopardi som 1822 skriver ”Det finns nästan ingen annan absolut sanning, förutom att allt är relativt. Detta måste ligga till grund för all metafysik.” (Operette morali).

”Lögnernas bok” inte bara stöder denna "relativitets saker", utan placerar den i mitten av sitt universum, och matchar begreppet Gud med begreppet sanna Jag, "Jag är ensam: det finns ingen Gud där jag är.” I detta avseende varnar Crowleys kommentar till denna vers: "Att uppmana Gud är att se mot Gud och inte vara Gud. Dualitetens förbannelse.” Och sedan fortsätter det: "När man förstår sin egen Sanning finns det inget utrymme för någon annan uppfattning. Det innebär också att begreppet Gud har att gå med de andra reliker av rädsla födda av okunnighet och limbo till all barbari.”

Ateismen hos Aleister Crowley berövar oss inte transcendenta visioner eller en mystisk väg till kunskap.Ateismen hos Aleister Crowley berövar oss inte transcendenta visioner eller en mystisk väg till kunskap. Faktiskt, i några skrifter kallar han Thelema som Via-Andlig ateism. I vissa aspekter är hans uppfattning nära den stora engelska poeten Percy Bysshe Shelley, som i sin bok "Nödvändigheten av ateism" anger att icke-existensen av Gud, eller gudarna, utesluter dock inte "möjligheten av en genomträngande evig ande i universum".

Människan, när hon agerar i enlighet med ett icke-dualitets perspektiv, och förblir utan anknytning till resultatet av sina handlingar, börjar uppfylla sin sanna vilja och blir Gud. Kort sagt, bara genom viljeakten, befriad från dubbelhet och "lust av resultat", uppnår människan den ideala "ateismen" som beskrivs av Crowley. För att kunna förverkliga sin vilja på detta sätt, får man inte dyrka eller lagra all tro på tvivelaktiga antaganden eller övernaturliga enheter. Från människans handlingar måste uppstå ett verkligt medvetandetillstånd där hon själv uppfattas som "gud", och helt eliminera, på detta sätt, begreppet "Gud" från universum.

I huvudsak är Crowleys teorier mycket nära Friedrich Nietzsche, när han förklarade för första gången i sin "Den glada vetenskapen", och senare i "Så talade Zarathustra" att "Gud är död", och utmanar människan att ”besegra skuggan av Gud som fortfarande lurar i allt”. Tyvärr måste Crowley erkänna att denna skugga är fortfarande är närvarande i oss, och kvarstår i många former av tro: pengar, droger, sprit, det övernaturliga och så vidare. Alla former av icke-fysisk verklighet åtskilda från det fysiska, det vill säga: former av dualism! Magin blir för honom den vetenskap och konst som kan orsaka förändringar i överensstämmelse med den sanna viljan. Vad är då denna sanna vilja? Låt läsaren av den underbara och svåra boken Lögnernas bok själv begripa det.

Text Guido Zeccola


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:06

Foto fr förlaget

"Kärlek är lagen, kärlek styrd av v…

BOK | ”Människan, när hon agerar utan anknytning till resultatet av sina handlingar, börjar uppfylla sin sanna vilja och blir Gud. Kort sagt, bara genom viljeakten, befriad från dubbelhet och "lust av...

Av: Guido Zeccola
2018:06 | 06 juli, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-07-06

Äntligen fredag, ditt vidunderliga Keith Richards-riff när du behöver det! Korka upp din iskalla findricka och luta dig bakåt, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:06 | 06 juli, 2018

Nobelpristagaren, Ted Ström

Bob Dylan - Inte så olik clownen Jac

Bob Dylan är svårfångad. Ofta skiftar han skepnad utan att vara kappvändare. Nobelpriset i litteratur ändrade inte på detta. Dylan uppskattade priset men tog det med ro och talade vid...

Av: Anders Tidström
2018:06 | 05 juli, 2018

TEST

Poesin betraktad utifrån en obetraktad f…

Med denna essä söker jag delvis en poetisk form utifrån en ordnad princip av fragment, delvis det formlöst fragmentariska i en poesi under ständig rörelse. Båda verksamma i ett världsligt...

Av: Göran af Gröning
2018:06 | 06 juli, 2018

Affishbild till verket Cracks 2008. Foto: Gunnar H Stening

SU-EN: brutal skönhet, naturens och krop…

MÅNADENS KONSTNÄR | SU-EN. Min filosofiske vän Per Nilsson har bjudit in mig till Tidningen Kulturen för en presentation av mig och mitt konstnärskap.

Av: SU-EN
2018:06 | 06 juli, 2018

Detalj ur omslaget

Europa mot judarna 1880–1945

BOK | ”Vanlig mänsklig småaktighet kombinerad med rovdrift och ett sökande efter syndabockar var alltså, enligt Aly, tre av de mest avgörande mekanismerna som låg bakom den framtida förödelsen och mordet på...

Av: Elisabeth Brännström
2018:06 | 06 juli, 2018

Foto: Einar Askestad

Månadens lyrik | 2018:06

Tidningen Kulturens redaktion presenterar stolt MÅNADENS LYRIK med Einar Askestad, Cecilia Persson, Jila Mossaed, Tina K Persson.

Av: Tidningen Kulturen
2018:06 | 06 juli, 2018

Artikelförfattaren

Sonja Åkesson och förortens romantik

Carsten Palmer Schale reflekterar över Sonja Åkessons poesi.

Av:
2018:06 | 06 juli, 2018

Detalj ur omslaget

Att söka tillhörighet

BOK | Att konstatera är att det finns flera historiska sanningar, det beror på vem som skriver och formulerar orden. Det är som att lyssna till linden, dess tystnad, viskningar och småpratande...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:06 | 10 juli, 2018

Foto: Bo Högrelius, Kinasamling.

I stormens öga: Revolutionens epicentrum

”Han tog av sig glasögonen, torkade dem hastigt med en mjuk duk, satte på sig dom igen, öppnade en låda längst ned i skrivbordet tog en näve och släppte ut...

Av: Benny Holmberg
2018:06 | 05 juli, 2018

Detalj ur omslaget

Diktens ledtrådar

BOK | Jag blir alltid förtjust när jag läser Katarina Frostenson. Det blir jag även när jag läser Sju Grenar. Skandalerna kring henne intresserar mig inte.

Av: Guido Zeccola
2018:06 | 06 juli, 2018

Bild: AnnaKarin Svedberg

Sanning eller lögn i Indien

Annakarin Svedberg minns sina möten med den Indiska premiäministern Indira Gandhi.

Av: Annakarin Svedberg
2018:06 | 05 juli, 2018

Antoni Piotrowski (1853-1924): Smierc Wandy (Vandas död).

”Vi har vandrat i främmande länder”. Dvo…

Den tjeckiske tonsättaren Antonín Dvořák (1841-1904) blev redan under sin livstid internationellt berömd för framför allt sin instrumentalmusik. Som många andra tonsättare hyste han livet igenom en olycklig kärlek till...

Av: Henry Larsson
2018:06 | 06 juli, 2018

Foto: Belinda Graham

Fars lilla tös

SCENKONST | ”Fars lilla tös” är i grund och botten en klassiker, en uppdatering av ”Fars lille påg”. I pjäsen är det 1926 och Hälsingborg stavas fortfarande med ä. Men samtidigt som...

Av: Belinda Graham
2018:06 | 06 juli, 2018

Edesta barnhem, 1903, vykort. Fotograf okänd

Tack och hej

Jag hade sjutton punkter på min lista. Jag ansågs inte ha läst på. Jag tog upp tiden. Men jag tog mitt uppdrag på allvar och insisterade. Mycket var sådant som...

Av: Per-Henrik Bartholdsson
2018:06 | 06 juli, 2018

Foto: Artikelförfattaren

Reflektioner efter Bologna Children´s Bo…

BOK | Björn Augustsson minns barnbokmässan i Bologna 2018. Han reflekterar över läsande, över barnboken och seriemagasin. Vilka tar ansvaret för barnens läsande idag?

Av: Björn Augustsson
2018:06 | 06 juli, 2018

Marina Abramović, The Artist is Present, 2010

Att manipulera genom symbios

Varför är det här konst? Konstnären Marina Abramović ställde frågan i samband med framförandet av verket ”The artist is Present” på MoMa 2010. Ett verk där 1600 personer stått länge...

Av: Karl-Gustav Köhler
2018:06 | 06 juli, 2018

Läs utgåvans ledare

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa