Foto: Artikelförfattaren
  • 2018:06
  • Publicerad:

Reflektioner efter Bologna Children´s Book Fair 26-28 mars 2018BOK | Björn Augustsson minns barnbokmässan i Bologna 2018. Han reflekterar över läsande, över barnboken och seriemagasin. Vilka tar ansvaret för barnens läsande idag?Bologna Children´s Book Fair 26-28 mars 2018

Bologna Children´s Book Fair 26-28 mars 2018

I en säng på ett hotellrum i Bologna börjar jag tänka på en av mina gamla barndomsvänner. Ett barn med alltför många systrar och bröder. Vi kan kalla honom John. Han var en stjärna på allt han tog sig för. Främst på sport men även i skolan. Åtminstone några veckor in i årskurs ett. Han var en stjärna tills han en dag inte längre förstod meningen. I hans omvärld var nämligen reaktionen densamma, oavsett om han lyckades eller ej. När det gick upp för honom valde han att skita i skolan, vilket också inbegrep att han inte såg vitsen med att lära sig läsa. Han blev den som alla redan trodde att han var. Den han redan på förhand var dömd att bli.

Under några intensiva dagar har jag gått runt på Bologna Children´s Book Fair och sett fler barn- och ungdomsböcker än vad jag tidigare har sett i hela mitt liv. Och jag konstaterar tryggt och nöjt att de som säger att boken är på utdöende har fel. Jag vet att de har fel. För jag har ju varit där. Jag har seglat på det stora bokhavet och mött en häpnadsväckande fantasi och kreativitet från världens alla hörn. Tänk att det finns så många historier. Tänk att det finns så många författare och illustratörer. Det är fantastiskt och helt otroligt.

Mångfalden bland och i böckerna är något jag verkligen kommer att bära med mig från Bologna. Jag tänker på den äldre mannens ord, på en parkbänk i Slottsskogens Azaleadal för några år sedan, när han vände sig mot mig och stilla undrade; Varför denna enfald när det finns mångfald? De orden kan appliceras på allt. I böckernas värld ser jag dels mångfalden som en möjlighet att ständigt kunna erbjuda den ihärdige, slukande läsaren nya läsupplevelser och därigenom hos denna utveckla och utvidga läsandet. Om man sedan väljer att botanisera bland olika genrer eller gå på djup och bredd inom en och samma är ovidkommande. Det handlar snarare om att inte bli mätt. Att inte nå i mål. För till skillnad mot exempelvis idrott ska läsandet inte bygga på prestation, utan på inspiration. En inspiration som förhoppningsvis, eller snarare högst sannolikt, spiller över och berikar livet i stort.

Jag ser förstås också mångfald bland böcker som en förutsättning för att kunna nå alla, eller i alla fall nå så många som möjligt. Utbudet ska inte bara möta efterfrågan, det ska också skapa en efterfrågan och ett intresse. Även ämnen som kanske bedöms som smalare, inte så allmängiltiga, måste i någon mån få plats i boklådornas och bibliotekens hyllor. Det förutsätter förvisso att det finns förlag som förutom ekonomisk vinning även ser den samhällsnytta en viss bok kan medföra. Och det ansvaret menar jag bör vila på de stora, kapitalstarka förlagen. Men känslan är snarare att ansvaret tas av mindre förlag, ägda och drivna av människor med ett genuint intresse för litteratur, med ett genuint intresse för boken, med ett genuint intresse för mångfald.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

I orden som blir meningar, berättelser och böcker finns en skatt att ta del av. Och den skatten finns på riktigt. Precis på samma sätt som skatten vid regnbågens slut faktiskt finns där för barnen som hör eller läser berättelser som säger att den gör det. Det handlar bara om att upptäcka den kan man tycka. Men för många är bara ett annat land långt hemifrån dit man färdas på farliga vägar och över djupa, mörka vatten. Så för att ta sig dit behöver man någon som visar vägen och som finns där vid frågor och funderingar. Och väl framme måste man tas emot och välkomnas med värme, respekt och kunskap.

Jag uppskattar verkligen alla initiativ till ökad läsning som finns idag. Hur det ser ut utomlands vet jag inte men i Sverige gläds jag åt läslov, läsambassadörer, läslyft, Kultur i Västs Sommarboken etc.Jag uppskattar verkligen alla initiativ till ökad läsning som finns idag. Hur det ser ut utomlands vet jag inte men i Sverige gläds jag åt läslov, läsambassadörer, läslyft, Kultur i Västs Sommarboken etc. Och här menar jag att läsfrämjandet, i likhet med läsandet i övrigt, måste fokusera och bygga på inspiration och inte på prestation. Det får heller inte vara så att det i läsfrämjande projekt finns ett elitistiskt tänk, där viss litteratur är fin och bra medan annan inte är det. För mig handlar det om att främja läsande, inte om att pådyvla någon en viss smak, säga vad som är rätt och vad som är fel. Och har man väl främjat läsandet, och kanske till och med skapat läslust, så finns ju skatten eller skatterna där att botanisera bland under en hel livstid. Jag menar att man inte ens ska binda sig till boken för att främja läsandet. Min känsla är att min lilla vän John aldrig skulle ha tagit i en bok om han hade varit en del av något läsfrämjande projekt. Han gjorde det i alla fall inte när vår fröken försökte. Något bättre gick det med serietidningar. I de behövde han inte läsa allt för att förstå historien. Och texten var inte en lång, kompakt massa. Av bland annat den anledningen blev jag glad när jag på bokmässan i Bologna såg min gamla favorit och hjälte Buddy Longway. Han samsades i en monter med andra figurer i andra seriemagasin. Dessa magasin var något jag själv läste mycket som barn. Och tänker jag tillbaka på mina somrar, eller lov överhuvudtaget, är det faktiskt seriemagasinen, under lata kvällar och dagar, som jag minns snarare än böcker.

Annat som var intressant att ta del av på mässan i relation till läsfrämjande var det som erbjöds och presenterades i den digitala delen. Där tog jag del av en presentation om e-läsningplattformar, närmare bestämt EBS Reading Club och POP Reader. Presentationen tydliggjorde vikten, eller nyttan, av multidimensionell läsning, där det tekniska verktyget möjliggör att en text både blir uppläst, kan läsas och sedan talas om. Dessutom finns det, efter vad jag förstod, spel knutna till texten. Jag lyssnade även till presentationer om läsfrämjande appar. Och utan att vara särskilt tekniskt bevandrad är min övertygelse att tekniken här kan vara av godo, att den till exempel skulle ha varit till nytta för en liten kille som John. Men även här behövs förstås en människa vid sidan om som ser, tar om hand, ger beröm och hjälper till. För jag menar att inlärning har med kärlek att göra. Det kan låta naivt, kanske fånigt men jag tror verkligen det. Därför kan aldrig de tekniska verktygen ersätta det mänskliga stödet vid läsning men jag tror starkt på tekniken som komplement.

Under bokmässans första dag besökte jag Koja Agencys monter. Koja är en litterär agent specialiserad på barn- och ungdomslitteratur. En av böckerna som Koja arbetar för att sälja in till andra länder är min senaste bok, Beppe & Isabel, illustrerad av Johanna Arpiainen. I ett kort samtal fick jag höra att de tre personer från Koja som var på mässan hade möten inbokade varje halvtimme, mässans alla dagar.

  • - Blir ni inte alldeles trötta i huvudet, undrade jag.
  • - Att prata om böcker är ju det bästa som finns. Så tröttheten får vi ta sedan, på planet hem, svarade de.

Med det skrivet; det vilar ett hårt jobb på dem som arbetar med böcker. Och på mässan i Bologna är affärer och avtal mellan olika förlag, förlag och agenter, förlag och apputvecklare etc i fokus. Här är skillnaden stor jämfört med exempelvis Bokmässan i Göteborg. Platsen i montrarna ska i huvudsak inte fyllas av sådana som jag som sakta spankulerar fram mellan hyllorna för att bläddra i böcker som lockar min nyfikenhet. Det handlar istället om att hitta samarbeten, mestadels då internationella samarbeten.

Avslutningsvis vill jag skriva att jag känner mig mycket priviligierad som fick följa med Kultur i Väst på denna armkroksresa. Lika priviligierad som jag nu, efter några intrycksfulla dagar, är inspirerad att skriva nya berättelser. Och jag känner att jag vill utforska och kanske utmana min egen fantasi än mer.

En bra barnbok skapar samspel mellan ett barns fantasi och fantasin i boken. Och det samspelet leder till någonting mer; en diskussion, en tanke, en fråga eller en känsla och sannolikt också till nya berättelser och nya böcker. Det är en ynnest med åtföljande ansvar att skriva barnböcker.

Text Björn Augustsson
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:06

Foto fr förlaget

"Kärlek är lagen, kärlek styrd av v…

BOK | ”Människan, när hon agerar utan anknytning till resultatet av sina handlingar, börjar uppfylla sin sanna vilja och blir Gud. Kort sagt, bara genom viljeakten, befriad från dubbelhet och "lust av...

Av: Guido Zeccola
2018:06 | 06 juli, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-07-06

Äntligen fredag, ditt vidunderliga Keith Richards-riff när du behöver det! Korka upp din iskalla findricka och luta dig bakåt, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:06 | 06 juli, 2018

Nobelpristagaren, Ted Ström

Bob Dylan - Inte så olik clownen Jac

Bob Dylan är svårfångad. Ofta skiftar han skepnad utan att vara kappvändare. Nobelpriset i litteratur ändrade inte på detta. Dylan uppskattade priset men tog det med ro och talade vid...

Av: Anders Tidström
2018:06 | 05 juli, 2018

TEST

Poesin betraktad utifrån en obetraktad f…

Med denna essä söker jag delvis en poetisk form utifrån en ordnad princip av fragment, delvis det formlöst fragmentariska i en poesi under ständig rörelse. Båda verksamma i ett världsligt...

Av: Göran af Gröning
2018:06 | 06 juli, 2018

Affishbild till verket Cracks 2008. Foto: Gunnar H Stening

SU-EN: brutal skönhet, naturens och krop…

MÅNADENS KONSTNÄR | SU-EN. Min filosofiske vän Per Nilsson har bjudit in mig till Tidningen Kulturen för en presentation av mig och mitt konstnärskap.

Av: SU-EN
2018:06 | 06 juli, 2018

Detalj ur omslaget

Europa mot judarna 1880–1945

BOK | ”Vanlig mänsklig småaktighet kombinerad med rovdrift och ett sökande efter syndabockar var alltså, enligt Aly, tre av de mest avgörande mekanismerna som låg bakom den framtida förödelsen och mordet på...

Av: Elisabeth Brännström
2018:06 | 06 juli, 2018

Foto: Einar Askestad

Månadens lyrik | 2018:06

Tidningen Kulturens redaktion presenterar stolt MÅNADENS LYRIK med Einar Askestad, Cecilia Persson, Jila Mossaed, Tina K Persson.

Av: Tidningen Kulturen
2018:06 | 06 juli, 2018

Artikelförfattaren

Sonja Åkesson och förortens romantik

Carsten Palmer Schale reflekterar över Sonja Åkessons poesi.

Av:
2018:06 | 06 juli, 2018

Detalj ur omslaget

Att söka tillhörighet

BOK | Att konstatera är att det finns flera historiska sanningar, det beror på vem som skriver och formulerar orden. Det är som att lyssna till linden, dess tystnad, viskningar och småpratande...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:06 | 10 juli, 2018

Foto: Bo Högrelius, Kinasamling.

I stormens öga: Revolutionens epicentrum

”Han tog av sig glasögonen, torkade dem hastigt med en mjuk duk, satte på sig dom igen, öppnade en låda längst ned i skrivbordet tog en näve och släppte ut...

Av: Benny Holmberg
2018:06 | 05 juli, 2018

Detalj ur omslaget

Diktens ledtrådar

BOK | Jag blir alltid förtjust när jag läser Katarina Frostenson. Det blir jag även när jag läser Sju Grenar. Skandalerna kring henne intresserar mig inte.

Av: Guido Zeccola
2018:06 | 06 juli, 2018

Bild: AnnaKarin Svedberg

Sanning eller lögn i Indien

Annakarin Svedberg minns sina möten med den Indiska premiäministern Indira Gandhi.

Av: Annakarin Svedberg
2018:06 | 05 juli, 2018

Antoni Piotrowski (1853-1924): Smierc Wandy (Vandas död).

”Vi har vandrat i främmande länder”. Dvo…

Den tjeckiske tonsättaren Antonín Dvořák (1841-1904) blev redan under sin livstid internationellt berömd för framför allt sin instrumentalmusik. Som många andra tonsättare hyste han livet igenom en olycklig kärlek till...

Av: Henry Larsson
2018:06 | 06 juli, 2018

Foto: Belinda Graham

Fars lilla tös

SCENKONST | ”Fars lilla tös” är i grund och botten en klassiker, en uppdatering av ”Fars lille påg”. I pjäsen är det 1926 och Hälsingborg stavas fortfarande med ä. Men samtidigt som...

Av: Belinda Graham
2018:06 | 06 juli, 2018

Edesta barnhem, 1903, vykort. Fotograf okänd

Tack och hej

Jag hade sjutton punkter på min lista. Jag ansågs inte ha läst på. Jag tog upp tiden. Men jag tog mitt uppdrag på allvar och insisterade. Mycket var sådant som...

Av: Per-Henrik Bartholdsson
2018:06 | 06 juli, 2018

Foto: Artikelförfattaren

Reflektioner efter Bologna Children´s Bo…

BOK | Björn Augustsson minns barnbokmässan i Bologna 2018. Han reflekterar över läsande, över barnboken och seriemagasin. Vilka tar ansvaret för barnens läsande idag?

Av: Björn Augustsson
2018:06 | 06 juli, 2018

Marina Abramović, The Artist is Present, 2010

Att manipulera genom symbios

Varför är det här konst? Konstnären Marina Abramović ställde frågan i samband med framförandet av verket ”The artist is Present” på MoMa 2010. Ett verk där 1600 personer stått länge...

Av: Karl-Gustav Köhler
2018:06 | 06 juli, 2018

Läs utgåvans ledare

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa