Detalj ur omslaget

Judarnas krig - en vacker, läsvänlig och mäktig volymBOK | Ingemar Lagerström har översatt Josephus ”Judarnas krig”.Köp Judarnas krig hos bokus.com
Flavius Josephus
Judarnas krig
Santérus förlag

Samtidigt som främmande språk, med engelska som enda undantaget, inskränks alltmer i svenska skolor och på universiteten framhärdar ett antal erfarna översättare som är långt upp i åren att försvenska världslitteraturens stora klassiker. Ingvar Björkesson som är född 1927 har med rätta prisats för sina översättningar av Homeros och Dante, Vergilius och Hesiodos, Theokritos, Milton och Baudelaire och många fler – hans version av Ovidius ”Fasti” kom så sent som i fjol. Den fem år yngre Ingemar Lagerström undervisade engelska och tyska vid De Geergymnasiet i Norrköping fram till sin pensionering men har sedan dess hunnit med att ge ut svenska versioner av en lång rad grekiska och romerska historieverk av Xenofon och Plutarchos, Caesar, Suetonius och andra.

Nu har han översatt från grekiskan Josephus ”Judarnas krig”, i en vacker, läsvänlig och mäktig volym på drygt femhundra sidor (Santérus förlag). I sin inledning orienterar han om denne historikers författarskap och sammanfattar tidsbakgrunden, med en faktarik exkurs om den romerska hären och en kronologisk kommentar till de skilda kapitlen i de sammanlagt sju böcker som krönikan består av. Kartor, släkttavlor och ordförklaringar finns med. Det är en mönstergill utgåva som ersätter ett faksimil som förlaget Rediviva gav ut 1987, i mindre format och på fler sidor, av kyrkoherden N. J. Thunblads försvenskning från 1884: Den var dock inte den första: redan 1750 kunde Josephus läsas på svenska, fast då översatt via franskan. (1988 gav samma förlag också ut ”Josephus gamla historia”, ett ännu bastantare nytryck av en då knappt hundraårig översättning).

Thunblads version föregicks också den av ett förord om Josephus levnadshistoria, i mycket kort sammandrag. I det märks ingen kritisk distans gentemot den judisk-romerske krönikören: ”Josephus utmärkte sig från början genom en ren karaktär och en fast vilja”, och så vidare. Man hade större nytta av Hugo Montgomerys nyskrivna inledning till omtrycket. Där skisserade han den historiska bakgrunden, med de utdragna krigen mellan romare och judar som slutade med Jerusalems förstörelse år 70 e. Kr, och med fästningen Massadas fall, och han fogade till en kort lista över vetenskaplig litteratur att gå till för mera kritiska synpunkter på Josephus. 

Sven Delblanc lät i sin historiska roman ”Jerusalems natt” från 1983 ett illvilligt ljus falla över Josephus när han ger ordet till en av dennes samtida, en grekisk skeptiker och rationalist. Denne lärde man är betänkt att författa en motskrift men gör det inte: ”Redan när flaviernas ätt utslocknade, så den omskurne hunden ännu en gång måste utgiva en reviderad version av sin usla historia om judarnas krig, var jag starkt betänkt på att gripa till pennan.”  Delblancs språkrör har inte mycket till övers för Josephus Flavius, ”den omskurne hunden”, men man ser att Delblanc haft god nytta av hans viktigaste verk. Josephus krönika är värd att läsa, inte bara för att slå Delblanc på fingrarna vad gäller utnyttjande av historiska källor (det är nog inte lätt). 

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Alltigenom sympatisk var Josephus inte. Ur judarnas synvinkel kunde han lika gärna ses som en överlöpare, som en patriot. Efter att ha kämpat mot romarna bytte han sida och blev officiell krönikör och romersk medborgare och fick alltså flaviernas namn. Han kom att stå nära kejsar Vespanianus och dennes son Titus, härförare i kriget mot judarna som också de figurerar i Delblancs berättelse. I den är Vespasianus en ärrad gammal krigare som pokulerar med forna kumpaner från gångna kampanjer. Man föreställer sig gärna honom så när man sett porträttet av honom i Glyptoteket i Köpenhamn, en marmorbyst som har en förbluffande likhet med Lyndon B. Johnson. Och Titus visar tvehågsenhet i Delblancs berättelse när han mera längtar till Roms förlustelser än till uppgörelser på slagfälten.

Många av krigsdetaljerna i ”Jerusalems natt” återfinner man hos Josephus, både belägringen av Jerusalem, den slutliga fasen, och ockupationen. Den mest kända bilden av detta fälttåg hittar man på insidan av Titusbågen i Rom, reliefen med den bekanta scenen från Jerusalems fall där romare bär bort den sjuarmade ljusstaken. Det mest gripande avsnittet i Josephus krönika är det allra sista, det som utspelar sig tre år efter ödeläggelsen i Jerusalem. Av de avslutande sidorna av den sjunde och sista avdelningen framgår att niohundrasextiosju människor hade flytt undan till klippfästningen Massada. Stora utgrävningar för femtio år sedan, när bland annat många skriftrullar upptäcktes, har frilagt de mäktiga murarna högt uppe på en dramatisk klippavsats några kilometer bortom Döda Havet.

Där förskansade sig judarna och där upprätthöll de ett sista motstånd. När de belägrande romarnas övermakt blev för stor trädde ledaren Eleazar fram och höll ett brandtal som ägnas åtskilliga sidor i Josephus krönika. Han uppmanade till ett kollektivt självmord som man också genomförde. Först dödades kvinnor och barn, sedan valdes tio man att döda de övriga, och så en av de tio att fullfölja pakten. Denne siste satte eld på fästningen. När han sedan kastade sig mot svärdet borde inget vittne till händelsen ha funnits (och Josephus mångordiga referat av Eleazars tal därmed vara en rekonstruktion tecknad på fri hand). Men två kvinnor och fem barn hade gömt sig i katakomberna och kunde berätta för romarna vad som hänt. 

Romarna ”skänkte henne ingen större uppmärksamhet eftersom de hade svårt att föreställa sig en så oerhörd handling. Så satte de igång med att släcka elden, slog sig fram mellan lågorna och kom in i palatset. När de då fann alla som tagits av daga, jublade de inte i tanken att de döda var deras fiender, utan de beundrade alla dessa människors ädla beslut, och det dödsförakt under vilket de handlat.” Inte undra på att storfilmer spelats in om klippfästningen och den slutpunkt på romarnas krig mot judarna som belägringen av den innebar. Inte heller historieskrivaren Josephus som gick romerska ärenden som propagandist (hans krönika heter Judarnas krig, inte Romarnas) kan dölja sin beundran inför det kallblodigt genomförda kollektiva självmordet. 

Och så tar han ett blygsamt men självmedvetet farväl av sina läsare, med ett subjektivt påstående som nog redan då han skrev det var en sanning med viss modifikation: ”Här slutar jag den berättelse som jag lovade att under iakttagande av största noggrannhet nedteckna för dem som önskade lära känna vad som tilldrog sig under det krig som romarna utkämpade mot judarna. Min framställningskonst överlåter jag åt läsarna att bedöma. Men när det gäller sanningshalten så vågar jag utan att tveka försäkra att jag under arbetets gång haft sanningen som riktmärke.”

Text Ivo Holmqvist


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2018:04

Detalj ur omslaget

Kärleksord förfallna i förgiftad jord

BOK | Med fullständigt hänsynslösa attacker mot ett kärleksförhållandes till en början uppburna härligheter av känslosamma storheter vilka efterhand blir nedbrutna till korrupta småaktigheter, viljelösa handfallenheter och galna uppbrott, skapar Persson en...

Av: Benny Holmberg
2018:04 | 07 Maj, 2018

Кока Б-уа, 10 лет [Public domain], via Wikimedia Commons

Pomperipossa - en saga om förra sekelski…

“Det var en gång för många, många tusen år sen en förfärligt gammal trollpacka, som hette Pomperipossa. Det är inte precis något vackert namn, men ändå är det bra mycket...

Av: Elin Hägg
2018:04 | 04 Maj, 2018

Arnold Böcklin

Öar som inte finns

”I boken The Phantom Atlas: The Greatest Myths, Lies and Blunders on Maps har författaren och kartsamlaren Edward Brooke-Hitching gått igenom gamla kartor och berättar historierna bakom många av de...

Av: Mathias Jansson
2018:04 | 04 Maj, 2018

Detalj ur omslaget

Färgstark och djuplodande skildring av H…

BOK | I maj 1913 steg den unge konstnären Adolf Hitler av tåget i München. Hans mål var att skapa sig en karriär som konstnär, trots att han två gånger misslyckats med...

Av: Elisabeth Brännström
2018:04 | 07 Maj, 2018

Victoria Rixer (detalj). Foto: Anna Ledin Wirén

Kriget, pappa – ett tillförlitligt siffe…

BOK | Parallellrecension 1/2. Marja Beckman har läst Victoria Rixers "Kriget, pappa - ett tillförlitligt sifferminne".

Av: Marja Beckman
2018:04 | 07 Maj, 2018

Foto: Privat

Jaget i dikten

Carsten Palmer Schale reflekterar runt jaget i dikten, runt det intressanta med det självbiografiska elementet, men också det allmänt mänskliga.

Av:
2018:04 | 04 Maj, 2018

Tina K Persson

I en klyka av otid

BOK | Någon sade, ”mellan ord och ting ryms all världens filosofi”. Man skulle också kunna säga att mellan ord och tid ryms mycken poesi, inte minst Tina K Perssons senaste diktsamling...

Av: Per Nilsson
2018:04 | 07 Maj, 2018

Studenter reciterar Florence Nightingale Pledge | Galt Museum & Archives on The Commons 1947

Lytton Strachey & en hemsk - men mäk…

Stoika Hristova avslutar här sin serie om Florence Nightingale, Vem äger ideérna, med att utveckla Lytton Stracheys kritiska bild av henne.

Av: Stoika Hristova
2018:04 | 04 Maj, 2018

Relaxed Performance

Relaxed Performance

MUSIK | Relaxed Performance är en ny satsning av Göteborgs Symfoniker för att ytterligare tillgängliggöra klassisk musik för alla. Relaxed Performance är ett evenemmang som åtrerkommer med jämna mellanrum på Götebnorgs Konserthus...

Av: Belinda Graham
2018:04 | 07 Maj, 2018

Georgiy Jacobson,

Som en spillra, småkrypens Charlie Rivel

Tidningen Kulturens skribent Bo Bjelvehammar om några av insektsvärldens mindre gycklare.

Av: Bo Bjelvehammar
2018:04 | 04 Maj, 2018

Anna Riwkin. Självporträtt som Nefertiti, ca 1930. Moderna museet. [detalj]

- Aimez-vous Anna Riwkin?

Tidningen Kulturens medarbetare, Michael Economou, belyser en av våra stora fotografer från 1900-talet, Anna Riwkin, idag i det närmaste bortglömd, men under sin levnad internationellt uppmärksammad och prisad. På mer...

Av: Michael Economou
2018:04 | 04 Maj, 2018

Detalj ur omslag

Att beträda osäker mark

BOK | Ida Andersen har läst Sabinha Lagouns novellsamling "Koreografi" och möter en debut som utgår från socialrealistiska skildringar av förorten Rosengård (åtminstone som platsmarkör), men som gärna "sveper ut läsaren i...

Av: Ida Andersen
2018:04 | 07 Maj, 2018

Jarboe

Intervju med Jarboe 29/3–18

Möt sångerskan, musikern, ljud- och performancekonstnären Jarboe i en epostintervju av Per Nilsson. Jarboe är mest känd för sitt arbete med gruppen Swans under 80-90 talen, men har hela tiden...

Av: Jarboe
2018:04 | 04 Maj, 2018

Victoria Rixer (detalj). Foto: Anna Ledin Wirén

Kriget, pappa – ett tillförlitligt siffe…

BOK | Parallellrecension 2/2. Thomas Wihlman har läst Victoria Rixers "Kriget, pappa - ett tillförlitligt sifferminne".

Av: Thomas Wihlman
2018:04 | 07 Maj, 2018

Foto: Christofer Psilander

Reflektion runt Svenska akademin och vik…

Trots Svenska Akademiens totala haveri tycks många fortfarande vara övertygade om att litteratur och bokläsning är något livsviktigt. Om inte akademien tar sig samman och fortsätter sitt angelägna arbete så...

Av: Patrik Stigsson
2018:04 | 07 Maj, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-05-04

Äntligen fredag, din empatiske psykolog när mörkret sluter sig kring dig! Släng dig i schäslongen och dra i dig GT:n, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:04 | 04 Maj, 2018

Albert Benoit (enligt texten). Foto: Jean-Pierre Dalbéra [CC BY 2.0] (detalj)

Sèraphine Louis de Senlis – en särling o…

Vad är syftet med Skönhet och Konst? Att leda oss på vägen till vårt innersta hjärta (Fritjof Schoun 1994).

Av: Lena Månsson
2018:04 | 04 Maj, 2018

Fotograf okänd. Wikimedia

Slottet i Dalen

” I det där slottet fick jag lära mig att stjäla, slåss, försvara mig. Och tro mig, jag lärde mig allt så grundligt, att jag ingenting har glömt. Tyst som...

Av: Rolf Karlman
2018:04 | 04 Maj, 2018

TEST

Att skriva om döden

Guido Zeccola om sjukdom, liv, död, dans, musik, litteratur och illusionen bakom allt.

Av: Guido Zeccola
2018:04 | 04 Maj, 2018

Cooper Hewitt, Smithsonian Design

Hammock

"Någonting var viktigt, oklart vad – och oklart vad de egentligen gjort när de inte hade uniform." Läs Inge-Bert Täljedals vackra novellett – en minnesteckning över ett skeende och en...

Av: Inge-Bert Täljedal
2018:04 | 04 Maj, 2018

Detalj ur omslaget

Judarnas krig - en vacker, läsvänlig och…

BOK | Ingemar Lagerström har översatt Josephus ”Judarnas krig”.

Av: Ivo Holmqvist
2018:04 | 07 Maj, 2018

Läs utgåvans ledare

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts