Bokomslag ”Internet bakom taggtråden”, detalj.

Ryska mästerverkBOK | Varlam Sjalamov, 1900-talsförfattare och Liza Alexandrova-Zorina, rysk nutida journalist, så olika men ändå med beröringspunkter. Båda aktuella med svenska utgivningar.Genom snön & Internet bakom taggtråden
Varlam Sjalamov & Liza Alexandrova-Zorina

Varlam Sjalamov, Berättelser från Kolyma (del 1)
Ersatz förlag
Översättare Ola Wallin
ISBN 9789187891625.

Liza Alexandrova-Zorina
Internet bakom taggtråden, Gotlandssamtal häfte 3
Ariel förlag
Översättare Mikael Nydahl
ISBN 978-91-87605-43-7
Genom snön & Internet bakom taggtråden

Sjalamovs (1907-1982) Genom snön. Berättelser från Kolyma 1 (översättning Ola Wallin), är den första delen av den ryske mästarens samlade verk, i sju delar. Han har själv sagt: ”Glöm inte det viktigaste: att lägret var en negativ skola från första till sista dagen för vem som helst. En människa - vare sig det är en lägerchef eller en fånge, behöver inte inse det. Men den som har insett det, måste berätta sanningen, hur hemsk den än är. (...) Jag bestämde mig för länge sedan att ägna återstoden av mitt liv åt just den sanningen”.

Dimensionerna är oräkneliga i Sjalamovs bok. Här finns allt från att dö långsamt, till reflektioner över naturens under förvisningsorten, till svälten, skörbjuggen och till den sista livsdagens kamp mot ett förtryck som det knappast går att sätta ord på. Det är svindlande vackert och det är oändligt avskyvärt. Det är konkret men i samma mån lika abstrakt.

I allt detta avskyvärda finner Sjalamov alltså också skönheten. I den isande vinden iakttar han trädet som böjer sig, i den intensiva, korta sommaren träder de vackraste färgerna fram men också den mer undanskymda växtligheten som trots allt pekar på att något annat än förtryck och ständig vinter är möjligt.

I jämförelse med Solzhenitsyn, en sådan jämförelse är oundviklig, befolkas Sjalamovs text mer av ett myller av personer och av episoder, inte av de enskilda människornas reaktioner och agerande. Förutom berättarjaget följer vi inte individerna, kanske en konsekvens av ett 17-årigt lägerliv, där fången ständigt flyttas runt. Men, det finns inte heller motsatsen, en systemanalys. För det som händer det bara händer, de små detaljerna blir viktiga för den som inte kan påverka eller förstå. Ett något lättare arbete, en liten mattugga till kan finnas inom räckhåll.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Därmed närmar vi oss individen som står helt utlämnad i ett system där godtycket är regeln, och där den som är bödel ena dagen kan vara lägerfånge eller helt enkelt arkebuserad dagen efter.

Någon har påstått att läger-Sovjet helt enkelt var okontrollerbart. Det står också klart hos Sjalamov att det handlar om en omfattande stat i staten, där människornas angiveri, nödvändigt för att klara sitt eget, blev systemets föda. Ytterst få människor hamnar här på det godas sida, allra värst är tjuvarna men läkarna lyckas trots allt få respekt hos både de förtryckta och förtryckarna, för att de kan lindra plågorna. De gammaltroende skiljer också ut sig, de dras inte in i vidrigheterna men är också utsatta i själen då de saknar möjligheten att utöva sin tro, som i mässan.

Genom Snön, Berättelser från Kolyma 1, innehåller även fyra väsentliga tillägg, Sjalamovs egna ”Vad jag såg och lärde mig i lägret”, Sergei Lebedevs efterord, den biografiska beskrivningen av Sjalamovs liv och slutligen begreppsförklaringar till varje kapitel. Totalt sett ger därför denna utgåva oss möjlighet att bättre förstå både Sjalamovs egna texter och det sammanhang dessa beskriver.

Godtycket och omöjligheten att förutsäga kännetecknar också Liza Aleksandrova-Zorinas, den ryska journalisten, författaren, aktivisten m.m. ”Internet bakom taggtråden” (Översättning Mikael Nydahl). Den ingår i förlaget Ariels serie ”Gotlandssamtal” som handlar om yttrandefrihet i Ryssland.

Förvisso har stora förändringar i samhället skett mellan det av Sjalamovs skildrade Sovjet under främst 50-talet till dagens internet-samhälle. Människorna kan i större utsträckning, genom bland annat de sociala medierna, uttrycka sina åsikter. Man demonstrerar också mot Putins pensionsreform utan att detta verkar få allvarliga konsekvenser för det stora flertalet deltagare.

Lagtexterna finns där, också de som på något sätt kan visa på rätten att uttrycka sig. Liza Alexandrova-Zorina visar genom den väl dokumenterade genomlysningen av den ryska maktapparatens domar hur en enstaka Facebookdelning ändå kan leda till svåra konsekvenser för individen trots att många andra personers delning av samma inlägg inte alls uppmärksammas.

Maktens godtycke slår till, någons angiveri, någons vilja att visa lydighet uppåt. Att uttala sig om Krim eller Syrien kan vara ofarligt, eller inte. Alexandrova-Zorina konstaterar att detta godtycke, denna osäkerhet är en mekanism som nu gör att allt fler drar sig undan från den frihet som internet kan innebära. Andra drar sig inte undan och det är därför likafullt rimligt att diskutera konsekvenser och yttrandefrihet av sociala medier och internet i relation till hur den utnyttjas av den ryska högerextremismen eller prästoligarkernas nomenklatura, även om författarinnan själv inte gör det i detta lilla häfte.

Även om Putins Ryssland och dagens samhälle skiljer sig väsentligt mot Stalintidens förtryck kan en jämförelse göras med Sjalamovs första egna politiska manifestationer 1927. Det handlade då om demonstrationer för Lenins ursprungliga idéer och mot Stalins inskränkningar i den konstnärliga friheten (vilken hade haft ett visst utrymme under 1920-talet). Slutsatsen är rimligen den att de första stegen mot att bekämpa konstnärskapets frihet och yttrandefriheten snart kan bli irreversibla. Vi kan därför i dagens samhälle med fog fråga oss vad som blir konsekvenserna av t.ex. Orbans politik i Ungern och vad som händer när staten kontrollerar internet och andra media, som i Kina.

Dessvärre fogar sig därför dagens Ryssland till spår som löper från Treblinka, Gulag och Kolyma, till kinesiska omskolningsläger till saudiarabiskt och venezolanskt maktmissbruk och förtryck. Pressfriheten i Ryssland är redan på mycket låg, sjunkande nivå enligt World Press Freedom Index. Och stigen mot förtryck och godtycklighet, trampas här upp allt mer liksom i andra länder.

Sammanfattningsvis ger oss både ”Genom snön” och ”Internet bakom taggtråden”, utifrån helt olika utgångspunkter och ambitioner, en viktig förståelse av både det sovjetiska och postsovjetiska samhället med bäring på dagens samhälle. För detta är förlagen, Ersatz respektive Ariel, värda ett stort tack.

Text Thomas Wihlman
Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

UTGÅVA 2019:01

Foto: Pixabay/Wikilmages, detalj.

De elaka

Rolf Karlman om en period i Finlands historia som kanske bäst går att likna vid vilda västern.

Av: Rolf Karlman
2019 : Kvartal 1 | 27 april, 2019

Elefanter. Foto: Pixabay

L´Art Brut – Den oanpassade konsten och Aloïse

Lena Månsson om en av de främsta målarna inom l'Art brut, Aloïse Corbaz.

Av: Lena Månsson
2019 : Kvartal 1 | 27 april, 2019

Omslagsbild, beskuren.

Ett slags feministiskt manifest

BOK | Julia Hariz har läst Aase Bergs senaste roman ”Haggan”.

Av: Julia Hariz
2019 : Kvartal 1 | 27 april, 2019

Amos Oz, Foto: Michiel Hendryckx / Wikimedia Commons.

Amos Oz

Erik Cardelus om den nyligen bortgångne författaren och journalisten Amos Oz.

Av: Erik Cardelus
2019 : Kvartal 1 | 27 april, 2019

Maxim Gorkij kring sekelskiftet 1900. Bild: Wikimedia commons

Maxim Gorkij i Finland och Sverige

Rolf Karlman om den ryske författaren Maxim Gorkijs tid i Finland och Sverige.

Av: Rolf Karlman
2019 : Kvartal 1 | 06 april, 2019

Detalj ur omslag

Medicinturism

BOK | Lilian Montmar har läst ”Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik” som utkom 2019 på Gidlunds förlag. För Tidningen Kulturen gör hon nu en detaljerad redogörelse av antologin som behandlar...

Av: Lilian O. Montmar
2019 : Kvartal 1 | 06 april, 2019

Kama sutra

Kamasutra

Den arkaiska indiska texten är på en och samma gång en handbok om könsumgänge, en politisk traktat och en roman. Guido Zeccola har läst Wendy Donigers ”Erotic Spirituality and the...

Av: Guido Zeccola
2019 : Kvartal 1 | 06 april, 2019

Svartsjuka, målning av författaren.

När självgodheten allierar sig med den dubbla moralen

Estoardo Barrios Carillo kommenterar artikeln ”Idoler som anklagas”, vilken publicerades i Metro den 15/3.

Av: Estoardos Barrios Carillo
2019 : Kvartal 1 | 06 april, 2019

”Missfärgade glasrutor”, installation Franciscuskapellet i Nyköping, juni 2018 Foto: Maria Rosenlöf

Att bli fullständigt uppslukad av det lilla

Tidningen Kulturen presenterar stolt mars månads konstnär, Ida Rödén.

Av: Ida Rödén
2019 : Kvartal 1 | 06 mars, 2019

Omslag, detalj. Bilden är roterad 90 grader motsols.

En Landnamabok

BOK | Gunnar Lundin har läst Michael Economous senaste diktbok Christos/Ötzi.

Av: Gunnar Lundin
2019 : Kvartal 1 | 06 mars, 2019

Omslag, detalj

Att vara Anna i Världen

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Anna i Lund, en samling dikter av Anna Rydstedt som tidigare enbart publicerats i studenttidningen Lundagård.

Av: Bo Bjelvehammar
2019 : Kvartal 1 | 06 mars, 2019

Marie Bashkirtseff, I studion (1881), detalj.

Skrivandet som samtalspartner

Elin Parkman Smirnova ger en läsning av konstnären Marie Bashkirtseffs dagbok.

Av: Elin Parkman Smirnova
2019 : Kvartal 1 | 06 mars, 2019

Bokomslag ”Internet bakom taggtråden”, detalj.

Ryska mästerverk

BOK | Varlam Sjalamov, 1900-talsförfattare och Liza Alexandrova-Zorina, rysk nutida journalist, så olika men ändå med beröringspunkter. Båda aktuella med svenska utgivningar.

Av: Thomas Wihlman
2019 : Kvartal 1 | 27 februari, 2019

Detalj ur omslag

Vem äger rätten att tala om att åldras?

BOK | Thomas Wihlman har läst Hanne Kjöllers senaste bok.

Av: Thomas Wihlman
2019 : Kvartal 1 | 27 februari, 2019

Detalj ur omslag

En prisad roman

BOK | Sebastian Andersson har läst Johanna Frids kritikerrosade debutroman Nora eller Brinn Oslo brinn.

Av: Sebastian Andersson
2019 : Kvartal 1 | 27 februari, 2019

Detalj ur omslag

Mormorordning, hägringsöar

BOK | Millan Jonsson har läst Kalle Hedström Gustafssons diktbok ”Mormorordning, hägringsöar”.

Av: Millan Jonsson
2019 : Kvartal 1 | 27 februari, 2019

Bild: Porträtt av författaren (beskuret). Foto: Matti Koli

Hej Vilt

BOK | Theodor Hildeman Togner om Mimmi Corneliussons romandebut ”Hej Vilt” som utkom 2018 på Lesbisk Pocket.

Av: Theodor Hildeman Togner
2019 : Kvartal 1 | 06 februari, 2019

Detalj ur omslag

Berget är livets moder

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Paolo Cognettis ”De åtta bergen”, en bok om att utforska världen och att utforska varandra.

Av: Bo Bjelvehammar
2019 : Kvartal 1 | 06 februari, 2019

Bild: Hebriana Alainentalo

Några tankar om musiken

Denna text är en stark bearbetning av en gammal essä jag skrev för nu ca 10 år sedan. Det är den första delen av en artikelserie om musiken. Jag ville...

Av: Guido Zeccola
2019 : Kvartal 1 | 06 februari, 2019

Koltrast. Foto:Pixabay

En koltrasts sång och hemfärd

Människorna rör sig oroligt på jorden, var för sig eller tillsammans. I krig såväl som i fred ser de sig upptagna av problem de själva skapat. Där borta kämpade också...

Av: Robert Halvarsson
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Båt. Foto: Pixel2013/Pixabay.

Om poeten Lars Fredin

BOK | Den store svenske poeten Lars Fredin (1919-1988) är på nytt aktuell. Eftersom vi fortfarande är några som minns, och läser, honom. Särskilt samlingen Båtöga, men också resten. Lars Fredin medgav...

Av:
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Detalj från omslaget

Poetisk besvärjelse över ett medvetande

BOK | Lidbeck hittar ord i naturen som i sitt eget minne då hennes arv tar sig ända ut i haven och hämtar och vandrar via släktled genom skogarna hem till det...

Av: Benny Holmberg
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Kaos. Foto: Aitoff/Pixabay

Utdrag ur Overkill

”Med hjälp av GPS fann dom mig. På taket till centralbyggnaden. Dom säger att jag frös. Jag stod vid kanten till evigheten i bara kalsonger och nattskjorta.”

Av: Ulf Olsson
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Bar-Sur-Aube

Bachelard och den poetiska föreställningens fenomenologi

”Det finns ingen poesi som föregår det poetiska verbets gärning. Det finns ingen verklighet som föregår den litterära bilden.” – Rummets poetik (1957)

Av: Mattias Lundmark
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Porträtt, Adonis. Foto: Mariusz Kubik (Wikimedia commons), redigerad version.

Adonis och den alkemiska förbindelsen mellan öst och väst

Sigrid Kahle fördjupar sig i en viktig aspekt av poeten Adonis liv och verk: frågan om civilisationerna i världen gäller graden, inte arten. Fosterlandet är språket, språket är fosterlandet.

Av: Sigrid Kahle
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Överhögdal inlandsbanan Foto: Wikimedia commons

Resor på Inlandsbanan

Tommy Enström om att resa, skriva och minnas.

Av: Tommy Enström
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Uggla Foto: Pixabay

Hötorgskonst och äpplen

Ska essän, som är poesins prosaiske syskon, vara för de välmående lätt uttråkade och ge kittlingar och halsbrytande perspektiv? Eller för den som har det svårt?

Av: Gunnar Lundin
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Dag Almerheim, Nio sparade spår

Se upp! Tänk dig för

Jag vill nyansera vardagstanken och befria den från sin ofta förutsägbara elektromagnetiska kompass, för att visa att vi kan ta oss till ställen som vi inte visste fanns. Det är...

Av: Dag Almerheim
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Människor i samtal. Foto: Pixabay

Den kulturkritiska essän som litterär form

Såväl samtal som essäer handlar om åtminstone någon form av utbyte. De är redskap för medvetenhet. Utbyte har att göra med förmågan att ge och att ta emot. Att lyssna...

Av:
2019 : Kvartal 1 | 10 januari, 2019

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
Cron Job Starts