Detalj ur omslag

Nycklar försedda med lövBOK | Esbjörn Hogmarks ”Nyckelharpan” ger en helhetsbild av det för Sverige unika speldonet och berättar om en mans passion för ämnet. ”Ett måste för den folkmusik- och kulturintresserade”, skriver Erling Öhrnell.Köp Nyckelharpan – ett unikt svenskt kulturarv hos bokus.com
Esbjörn Hogmark
Nyckelharpan – ett unikt svenskt kulturarv
Bo Ejeby Förlag

”Nyckelharpan är ett instrument som spelas med stråke och vars toner bestäms av att nycklar försedda med löv förkortar spelsträngarna för att ge den rätta tonhöjden. Men i benämningen nyckelharpa ligger också utseendet och formen av instrumentkroppen. Det långsmala instrumentet och halsen med sitt huvud, som ger plats för stämskruvar i trä och andra mekaniska stämanordningar är en viktig del i sinnebilden för en nyckelharpa. Moderna nyckelharpor har fått f-hål i locket istället för de oxögon, runda ljudhål på vardera sidan om stränghållaren, som var vanligt på våra äldre nyckelharpor, gammelharporna.” (Nyckelharpan, sid. 25)

Så beskriver Esbjörn Hogmark nyckelharpan i sin bok med samma namn. Han vill med den, som han själv uttrycker det, hylla Eric Sahlström (1912–1986), en av nyckelharpans förnyare under 1900-talet. De andra i den skaran är spelmännen August Bohlin (1877–1949) och Hasse Gille (1931–2012).

Esbjörn har en bakgrund som civilingenjör. 1983 tog han tjänstledigt och flyttade till Örbyhus i Uppland, för att där kunna spela med Eric Sahlström. Under tiden arbetade han bland annat som lärare. Efterhand tog musiken alltmer plats i hans liv. Det handlade inte bara om att spela instrumentet, utan också att i verkstaden börja bygga egna nyckelharpor. Esbjörn har varit en av de drivande krafterna i bildandet av Eric Sahlström Institutet och i arbetet med att försöka få nyckelharpan erkänd som ett objekt på UNESCO:s världsarvslista.

I boken diskuteras om nyckelharpan existerat före 1600-talet. Från det århundradet finns ännu bevarade instrument samt skriftliga källor. På senmedeltida kalkmålningar i uppländska kyrkor finns änglar återgivna som spelar på nyckelharpsliknande instrument, vilka författaren menar kan tolkas vara nyckelfiddlor eller nyckelgigor. Det medeltida speldonet vevlira har också nycklar. Vevliran kan ha existerat innan nyckelharpan och det anses inom forskningen att vevlirans nyckelkonstruktion överförts till andra typer av stråkinstrument, som exempelvis nyckelharpan.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Den äldsta avbildningen av ett nyckelharpsliknande instrument kan beskådas vid ingången till Källunge kyrka på Gotland. Där är en relief med ett par musicerande figurer. Reliefen förmodas härstamma från ca 1350.

Nyckelharpan kom under 1900-talet att förändras, med påverkan från den tidens populärmusik. I början av seklet hade dragspel, klarinett och fiol blivit självklara delar inom folkmusiken. Nyckelharpan hade med sin spröda ton och begränsade omfång svårt att hävda sig i konkurrensen. Efterhand kom därför de tre ovan nämnda spelmännen att förändra nyckelharpan till att bli ett treradigt kromatiskt instrument. Esbjörn är noga med att använda ordet ”förändra”, istället för ”utveckla”, då han menar att nyckelharpan anpassats efter den nya tidens krav och därför är det ej säkert att den har blivit bättre än äldre tiders instrument. Den kromatiskt treradiga harpan är idag den vanligaste – det är den som Eric Sahlström slutligen skapade och lämnade efter sig.

Under 1970-talet fick nyckelharpan en renässans. Det var en tid med ökat intresse för folklig kultur, där folkmusik och folkdans var viktiga ingredienser. Spelmansstämmor med nyckelharpor som ett centralt inslag blev alltmer populära och i till exempel Österbybruk, Bingsjö och Vendel anordnas de fortfarande.

En stor del av boken berör byggandet av instrumentet. Den delen inleds med ett kapitel om akustik, där frågan om hur en nyckelharpa egentligen skall ljuda ställs. Läsaren förs därefter vidare genom avsnitt om träkunskap, hållfasthetslära och nyckelharpans estetik. Sedan följer en noggrann redogörelse, steg för steg, hur man praktiskt skall gå till väga för att bygga sin nyckelharpa.

År 1998 bildades Eric Sahlström Institutet, vilket var en utveckling av Eric Sahlströms Minnesfond som hade grundats 1995. Institutet är beläget i Tobo i Uppland, som ju är något av nyckelharpans ursprungsland, och dess uppgift är att bevara och föra vidare den sahlströmska låtspels- och nyckelharpstraditionen. Det gör man genom kurser, seminarier, dokumentation och forskningsverksamhet. Vidare med mer allmänna konserter, spel- och visstugor samt danskvällar.

Som kanske ett tidens tecken nämns i boken att Eric Sahlström Institutet har mött ett falnande intresse och att det är svårt att nå yngre grupper av musikintresserade. Det konstateras att efter 1970-talets folkmusikvåg så har i princip alla kurser, som då var aktiva runtom i landet med att bygga nyckelharpor, upphört. Den enda kvarvarande, med något undantag, är den tvååriga distanskurs som Eric Sahlström Institutet bedriver. För den intresserade som vill ha mer information rekommenderas besök på institutets hemsida.

Den vackra och omfattande boken förmedlar en helhetsbild av det för Sverige unika speldonet. Det är ingen bok att läsa från pärm till pärm, den framstår mer som ett uppslagsverk där den intresserade läsaren kan välja fritt bland kapitlen. I sin helhet berättar den även om en mans passion för ämnet. Ett arbete som krävt många år av kunskapsinhämtning och prövande för att nå fram till det fina resultatet. Nyckelharpan är genomtänkt formgiven med exklusivt tryck – ett måste för den folkmusik- och kulturintresserade.

Text Erling Öhrnell


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa