Ulf Dahlsten

Internationella frågor framför nationellaBOK | Förväntningar slår fel när Thomas Wihlman läser Ulf Dahlstens ”Efter coronan – svensk modell i kris”. ”Var det verkligen viktigt att haka på coronan?” undrar han.Köp Efter coronan – svensk modell i kris: övertro på marknaden ersatte övertro på politiken... hos bokus.com
Ulf Dahlsten
Efter coronan – svensk modell i kris: övertro på marknaden ersatte övertro på politiken...
Ekerlids

Det borde finnas ett schema eller en bruksanvisning för hur Ulf Dahlsten tänkt när han skrivit Efter coronan – svensk modell i kris. Det är bara förordet som är skrivet i coronatider, resten före. Och om den svenska modellens kris får vi faktiskt inte veta så väldigt mycket, tonvikten ligger på de internationella frågorna, om överstatlighet, finansmarknader och olika typer av regelverk.

När jag först läste om Dahlstens bok trodde jag att den skulle handla om den omställningstid som författaren var med om i sin roll som högste chef för Postverket. Likaså trodde jag att den skulle handla om den omvandling som skett av det svenska samhället, med ett antal avregleringar, varför dessa uppkommit och vilka konsekvenser de fått. Allt detta utifrån Dahlstens erfarenheter från politiken. Han var som statssekreterare, med bland annat järnvägsfrågor på sin lott, med om att initiera förändringar i järnvägstrafiken. Dahlsten har också utifrån rollen som chef haft att hantera denna typ av förändringar, t.ex. som chef för Postverket och som stadsdirektör i Södertälje.

Det visade sig att jag hade fel, för så mycket svensk välfärdsstat eller avreglering handlar det inte om. Dahlsten tar i stället gärna det stora greppet: det om finansmarknaderna, om marknadsliberalism och det som han benämner demokratisk kapitalism. En annan benämning Dahlsten gärna använder är de progressiva partierna som delvis åsyftar de socialliberala (Centern, Liberalerna), men framförallt Socialdemokraterna, vilka han menar anammat marknadsliberala tankar utan reflektion, styrning eller reglering. Någon närmare definition av vad som ska vara progressivt ges dock inte.

"Dahlsten försöker bli personlig, men det känns lite påklistrat".

Dahlsten försöker bli personlig, men det känns lite påklistrat. Han samtalar med förre förbundskanslern Helmut Schmidt och andra toppolitiker och nämner vid ett flertal tillfällen sin hustru Kerstin Nibleus. I sak och i analysen tillför detta inte så mycket, och om Dahlsten själv får vi inte heller veta mycket.

Bokens struktur hade alltså mått bra av en översyn. Dahlsten börjar med den historiska utvecklingen, med fokus på kapital och marknad. Han hamnar därefter i några utmaningar varav övertron till marknadsliberalism, i form av långtgående och mindre genomtänka avregleringar och konkurrensutsättningar, är en.

Sedan återkommer han till de globala utmaningarna, som till exempel internationella regelverk. Detta görs utan att han direkt knyter ihop säcken med förvandlingarna av den offentliga sektorn, såsom avregleringar av taxi och apotek. Hur detta sedan eventuellt hänger samman med det internationella perspektivet, libertarianer eller hans egna erfarenheter, som han också vidrör, förblir oklart. Dahlstens avslutande kapitel om de globala utmaningarna, inklusive miljön, känns också påhängt.

Det jag förväntade mig av boken visar sig alltså vara fel. Det handlar väldigt lite om erfarenheterna och analyserna av svenska förändringar, såsom konkurrensen i skolan, valfriheten i vården etc. Och det handlar inte alls om coronan, inte heller kopplat till en djupare analys av denna kontra nämnda typer av avreglering och konkurrens. I stället handlar det mycket om ett internationellt perspektiv och de som författaren kallar ”varsomhelstare”, personer som med lätthet kan byta både jobb, boendeplats och kulturell miljö. Konsekvenserna av samhällsförändringar för de personer Dahlsten kallar ”någonstansare”, bundna till en viss ort och ett visst arbete, analyseras mycket begränsat.

"Han vågar dock sticka ut hakan och föreslår till exempel återinförandet av ordenssystem."

Han vågar dock sticka ut hakan och föreslår till exempel återinförandet av ordenssystem. I detta belönas den gamle statstjänstemannen ”med både ansvarskänsla, och stolthet över sin roll i Staten” och som agerar lika rättfärdigt oberoende av politiskt styre, i motsats till de tjänstemän som nu drivs av egennyttan. Likaså är han inte särskilt politisk korrekt när han beklagar nedstängningar av fullt fungerande kärnkraftverk. Dahlsten skriver: ”Europa skulle uppenbart haft mindre behov av kolkraft och naturgaskraft om Sverige och Tyskland förutom vindkraftsutbyggnaden dessutom behållit sina kärnkraftverk under deras tekniska och ekonomiska livslängd.” Grön skatteväxling får inte heller godkänt, eftersom ju mer vi lyckas med omställningen, desto mindre skattepengar kommer in.

Känslan av att läsa den här boken är alltså att Dahlsten ger sig in på områden som han anser vara viktiga, hans käpphästar, utan att kopplingen mellan dessa blir helt tydlig och pedagogisk. Vissa saker uteblir eller analyseras inte tillräckligt, såsom varför det socialdemokratipräglade Sverige är så marknadsliberalt i jämförelse med exempelvis våra nordiska grannländer. Totalt sett blir det mycket makro och betydligt mindre av de enskilda människorna, och vad ett marknadsliberalt Sverige i kris egentligen innebär för dessa.

Det finns inget skäl att ifrågasätta författarens erfarenhet och kompetens (numera också med perspektiv från forskning och EU). Men det egna intresset tycks alltså mest ligga på storfinansen, kapitalet o.s.v. utifrån frågeställningen: Hur kan vi återta makt från kapitalet så att vi skapar ett demokratiskt, respektfullt välfärdssamhälle och inte ett högkommersiellt, penningjagande samhälle?

Dahlstens uppsåt och engagemang är säkerligen gott, men kanske borde boken i stället ha haft två tydliga delar eller varit två böcker? En som handlade om Sverige, våra avregleringar och konkurrensutsättning av tidigare enbart offentligt driven verksamhet, och en som handlade om penningsystemet och marknaden globalt. Givetvis kan man också fråga sig vilka handlingsmöjligheter vi har i en globaliserad värld? Som det ser ut nu blir det lite rörigt, och jag undrar dessutom: Var det verkligen viktigt att haka på coronan? Coronan finns med i förordet och även i några rader i bokens avslutande kapitel. Men trots viruset agerar ju kapitalet som om ingenting har hänt.

"[T]rots viruset agerar ju kapitalet som om ingenting har hänt."

Själv kommenterar han utvecklingen i ett debattinlägg i Sydsvenskan på följande sätt: "Den svenska modellen bär socialdemokratiskt signum, men den har förlorat sin själ, Ett Samhälle för Alla." Jag tolkar detta inte som att han i egenskap av Palmes gamla statssekreterare vill vrida tillbaka utvecklingen, utan mer som att han vill vrida den i en annan, mänskligare, och varför inte mer jämställd, riktning. Och det är förstås gott nog. Men, eftersom jag själv varit i inblandad i de svenska avregleringarna under 1990-talet saknar jag ändå en djupare analys av just den utvecklingen, det som jag trodde var bokens syfte, om den svenska modellen i kris.

Text Thomas Wihlman


Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag

Nycklar försedda med löv

BOK | Esbjörn Hogmarks ”Nyckelharpan” ger en helhetsbild av det för Sverige unika speldonet och berättar om en mans passion för ämnet. ”Ett måste för den folkmusik- och kulturintresserade”, skriver Erling Öhrnell.

Av: Erling Öhrnell
Kulturens kritik | 19 oktober, 2020

Detalj ur omslag

Socialism på jiddisch

BOK | Den socialistiska, judiska arbetarrörelsen Bund är föga känd i Sverige, men får i Håkan Blomqvists senaste bok sin historia berättad. Den ”bidrar med kunskap och till att vårt synfält vidgas”...

Av: Thomas Wihlman
Kulturens kritik | 19 oktober, 2020

Jorge Luis Borges. Foto: Wikimedia Commons

Den räddande ängel jag hade behövt i min ungdom

BOK | Robert Boström kastar sig över Danteessäerna i samlingsvolymen ”Borges III” och ”slukar dem ’så som man slukar bröd när man är svulten.’”

Av: Robert Boström
Kulturens kritik | 19 oktober, 2020

Hilary Mantel. Foto: Joshua Irandi

Historien måste tolkas och bli förstådd

BOK | Arne Melberg resonerar brett kring historieromanen och leder oss via Manzoni och Tokarczuk till Hilary Mantel och hennes berättarteknik i ”Spegeln och ljuset”.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 12 oktober, 2020

Detalj ur omslag

Livets teater – det grekiska dramat i en vidare kontext

BOK | Björn Sundberg är emeritusprofessor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och har bland annat givit ut böcker om Hjalmar Söderberg, August Strindberg och om nutida svensk dramatik. Marit Jonsson läser hans...

Av: Marit Jonsson
Kulturens kritik | 12 oktober, 2020

Karin Tegenborg Falkdalen. Foto: Johanna Jeansson. (Beskuren)

Bakom kulisserna i kungahuset

BOK | Drottningarna som suttit på Sveriges tron är otaliga. Karin Tegenborg Falkdalens bok innehåller allt vi behöver veta om dem. Lisbeth Ekelöf recenserar.

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 12 oktober, 2020

Mer kritik

Kulturens lyrik

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens prosa

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
close