Emily Dickinson

En kombination av koncentration och expressivitetBOK | ”Hon liknar ingenting i 1800-talets lyrik”. Arne Melberg skriver om Emily Dickinsons liv, verk och metod, och presenterar den svenska utgivningen av Diktens företrädare.Köp Brev III hos bokus.com
Emily Dickinson
Översättare: Lena Karlin, Jonas Ellerström
Brev III
ellerströms

Emily Dickinson (1830–1886) föddes i Amherst, som är en liten stad i Massachusetts. Staden hade (och har) ett eget college och ligger mitt i New England, som var känt för sina traditioner, sina lärda institutioner och – under Dickinsons tid – sina starka religiösa rörelser. Fadern var en framstående advokat och, tidvis, politiker. Familjen tillhörde stadens ledande och Emily fick en gedigen utbildning – dock lämnade hon sitt kvinnocollege efter ett år och flyttade 18 år gammal tillbaka hem. Med familjen reste hon några gånger i området, t.ex. till Washington, men från ungefär 1855 lämnar hon alltmer sällan familjehuset, där hon och systern står för hushållet – Emily lär ha varit duktig på brödbak. Ett undantag är en period i Boston 1864, då hon behandlades för en ögonsjukdom. Därefter håller hon sig till huset.

”När jag förkunnar mig själv som Diktens företrädare avser jag inte mig – utan en fiktiv person.”

Även om hon således tycks ha isolerat sig saknade hon inte socialt liv. Huset – som idag är ett Emily Dickinson-museum – var rymligt och livligt och i grannhuset bodde hennes bror efter att han gift sig med Susan, som var Emilys väninna och som hon utvecklade en intensiv korrespondens med. Hon läste flitigt aktuella tidningar och tidskrifter. Hennes mest produktiva period, 1860-talet, sammanfaller med det amerikanska inbördeskriget samt med flera religiösa väckelserörelser; om, och i så fall hur, Dickinson tog intryck av detta är omdiskuterat. Hon läste all slags samtida litteratur, t.ex. systrarna Brontë och George Eliot, poeten Elizabeth Barrett Browning, Louisa May Alcott (Little Women), Harriet Beecher Stowe (Uncle Tom’s Cabin) och även klassiker, framför allt Shakespeare. Hon var ungefär jämngammal med Walt Whitman, som hon säkert kände till även om hon avfärdar honom i ett brev. Det är frestande att sammanställa dessa två poeter som en kontrasterande poetisk sammanfattning av USA under andra halvan av 1800-talet: Mot Whitmans expansiva dikt står Dickinsons starkt koncentrerade. Mot Whitmans jag-centrerade lyrik står Dickinsons, där det poetiska jaget ofta knappt är synligt. När hon 1862 korresponderar med tidskriftsredaktören Thomas Wentworth Higginson om sina dikter deklarerar hon: ”När jag förkunnar mig själv som Diktens företrädare avser jag inte mig – utan en fiktiv person.” I originalet kallar sig Dickinson Representative of the Verse och är i den egenskapen inte sig själv, utan en supposed person. Dickinson tycks mena att hon skriver ett slags rollpoesi, att hon i dikten bara indirekt är sig själv eftersom hon intar en annan, en ”antagen” subjektsposition. Det är förstås inte ovanligt i lyrikens historia, snarare är det Whitmans romantiskt-expansiva jag som är ovanligt. Ändå är Dickinsons rolldiktning originell i sin kombination av koncentration och expressivitet.

"Han avrådde henne från publicering."

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

När Dickinson började skriva dikt är oklart; hon var varken angelägen att datera eller publicera sina dikter. 1861 publiceras ändå en dikt i en lokaltidning och 1862–63 anses hon ha haft en produktiv period. Hon tog kontakt med Higginson och sände honom dikter för kommentar; han avrådde henne från publicering, men höll kontakten och kom sedermera att stå för den första utgåvan av hennes dikter.

Dickinson sände dessutom ett stort antal dikter till sin svägerska Susan. Dessa är en del av breven i Brev I och det är inte alltid lätt att dra gräns mellan brevprosa och dikt. Även senare, i den kärleksfulla korrespondensen med Otis B. Lord från 1878 och några år framåt, flyter breven mellan prosa, dikt och fragment. Dickinson kunde också skriva ner diktrader eller fragment på de papper som råkade finnas till hands. Främst på 1860-talet skrev Dickinson ner dikter på lösa papper som hon sedan vek och buntade ihop, rentav sydde ihop, till ett slags dikthäften som brukas kallas fasciklar. Allt sparades. Inom dessa häften är det inte alltid lätt att avskilja den ena dikten från den andra och det kan uppstå oväntade sammanhang mellan dikter som först verkar åtskilda av boksidorna de tryckts på.

Higginson, liksom syster och svägerska, var förstås införstådda med att Dickinson skrev dikt, men det tycks ändå ha kommit som en överraskning att hon skrev och sparade så pass mycket. Den första utgåvan av ett urval dikter kom 1890 och blev en oväntad succé. Den har följts av en lång rad utgåvor, men också av en hel del filologiska stridigheter: det finns goda utrymmen för olika tolkningar av dikternas ordning och deras datering, ibland också deras gränser och vad som är dikt och vad som är utkast eller fragment. I den utgåva av Collected poems som kom 1955 har utgivaren Thomas H. Johnson samlat ihop närmare 1800 dikter, större delen av dessa anses tillkomna 1862–65. Senare har det kommit en konkurrerande utgåva. Det saknas inte heller kommentatorer som menar att det enda sättet att verkligen läsa Dickinson är att läsa hennes handskrifter och exempelvis studera hur dikterna inom en fascikel förhåller sig till varandra. Det finns numera också en elektronisk utgåva av manuskripten: www.emilydickinson.org

På svenska har Dickinson blivit rikt representerad. Sen i höstas finns Josefin Holmströms Emily Dickinson och vulkanerna (Norstedts), som är en personligt hållen och gedigen presentation av Dickinsons liv och dikt. I ett appendix räknar hon upp existerande översättningar, som är imponerande många: de började med Erik Blomberg på 1930-talet och fortsatte med Johannes Edfelt i flera antologier och tidskrifter. Den första breda presentationen gjordes av Ellen Löfmarck 1950: Emily Dickinson: en introduktion med lyriska tolkningar. På 1980- och 90-talen kom urvalsvolymer av Sven Christer Swahn, Lennart Nyberg och Patrick Reuterswärd. Idag hittar man ett brett urval i den stora antologin Texter från Sapfo till Strindberg (Studentlitteratur 2006). Ann Jäderlund gav på Bonniers ut en volym tolkningar 2012, Gång på gång är skogarna rosa. Och Ann-Marie Vinde har på Bokverket gett ut två tolkningsvolymer, där hon introducerar och kommenterar och dessutom inkluderar originalen, Min flod flyter mot dig (2010) och Poeter tänder bara lampor (2017).

Därtill kommer att Josefin Holmström har redigerat tre små volymer med Dickinsons brev, översatta av Lena Karlin på ellerströms: 2016, 2018 och nu, 2020. Dickinson var, som nämnts, en flitig brevskrivare och breven ger förstås inblickar i hennes mytomspunna liv. Jag citerade ovan ur ett brev till tidskriftsredaktören Higginson som står i andra delen, vilken Holmström kallar ”de litterära breven”. Där finns också några av breven till Otis B. Lord från 1878 och framåt. Här finns också de berömda ”Mästarbreven” som man inte vet vem de riktade sig till (eller om de kanske var stilövningar). I första delen handlar det om brev till ”de närmaste”, främst några av de många breven till svägerskan Susan. Och i tredje delen läser vi egentligen inga brev alls, utan ett urval ”Utkast och fragment”, vackert uppställda med ofta bara en enstaka rad per sida.

"Det går knappast att avgöra om hon är en instängd och ensam kvinna eller om hon är androgyn och himmelsstormande."

Dickinson har visat sig vara svår att placera ideologiskt och poesihistoriskt. Det går knappast att avgöra om hon är högkyrkligt konservativ eller om hon är en arg feminist; om hon är en instängd och ensam kvinna eller om hon är androgyn och himmelsstormande. Hon liknar ingenting i 1800-talets lyrik – om man nu inte tänker sig henne som en antites till Whitmans romantiskt-expansiva jag-lyrik. Jag tror det har att göra med att det poetiska jaget i hennes dikter iklär sig en roll, att jaget sätter igång ett spel mellan motsatser, en dramatik. Och när dikten har arbetat klart visar det sig att motsatserna inte var motsatta: de var involverade i varandra. Ungefär som de dikter som Dickinson skrev ner, vek samman och sydde ihop till en fascikel. Det är denna dramatik som gör att hennes dikter känns moderna och, inte minst, att de kräver tolkning och gör alldeles olika tolkningar möjliga. Det rika utbudet av svenska översättningar, tillsammans med Josefin Holmströms introduktioner, gör förutsättningarna optimala. Flera dikter finns i olika tolkningar och att jämföra tolkningar – med varandra och med originalet – är bästa möjliga underlag för sådant tolkningsarbete.

Text Arne Melberg


Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Kulturens KRITIK

Detalj ur omslag.

När livet gått i stå

BOK | Vad händer när livet rinner ifrån oss? Har vi kraften att förändra och förbättra? Lennart Hagerfors tar oss med på en tur i vårt inre för att rannsaka oss själva...

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

I Prousts ateljé och laboratorium

BOK | Arne Melberg läser ”Mot Sainte-Beuve”, en samling av Prousts anteckningar, skisser och skriverier från perioden före den stora romansviten.

Av: Arne Melberg
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Tänk vad covid-19 kan inspirera oss att göra

BOK | ”Covid-19 demonstrerar för oss vår bristande beredskap inför en eventuellt mycket dödligare pandemi”. Elena Dahl läser Debora MacKenzies ”Pandemiernas tid” med sällsynt optimism.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Odenplan. Foto: Okänd.

Som fond till #MeToo-rörelsen

BOK | ”Skrämmande många detaljer i kvinnornas liv i Stockholm är sig lika.” Sofie Niemi läser ”Norrtullsligan”, Elin Wägners roman om en disparat samling kvinnliga kontorister i slutet av 1800-talet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 27 december, 2020

Detalj ur omslag

Religion och religiositet i dess vackraste form

BOK | Anna Bergqvist lägger fokus på religiositeten och humanismen i Ola Larsmos utvandrarepos ”Översten”.

Av: Anna Bergqvist
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Eduardo Galeano. Foto: Robert Yabeck

Latinamerikanska dagsedlar

BOK | "Att läsa Galeano är att lämna spelrum för väldigt motstridiga reaktioner". Bengt Berg recenserar "Omfamningarnas bok".

Av: Bengt Berg
Kulturens kritik | 22 december, 2020

Mer kritik

Kulturens LYRIK

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens PROSA

Foto: jplenio

Turisterna

En roman av Joakim Muschött som kommer att gå som följetong i TK under året. Kapitel 1.

Av: Joakim Muschött
Kulturens prosa | 08 mars, 2021

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa