Medarbetare Stefan Hammarén

Stefan Hammarén är en av det svenska språkets främsta ekvilibrister med ett tiotal böcker i bagaget. År 2015 hedrades slutligen Stefan Hammarén med Längmanska k­ulturfondens pris för finländska författare, med motiveringen: "för ett författarskap drivet av en obönhörlig kompromisslöshet och lidelse. Stefan Hammarén går i clinch med språket, och bryter ner det med en entomologs noggrannhet, varefter han med en delirikers envetenhet bygger upp det igen, i intrikat kristallin­a labyrinter".

Kontaktbild

Artiklar