Stöd Kulturen

TIDNINGEN KULTUREN vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid. Vår systemkritiska hållning gör att mycket av det framtida innehållet kan komma att upplevas som uttryck för obekväma kritiska idéer rörande vår samtid. Men de kommer inte att stå oemotsagda utan som bidrag vilka kan öka förståelsen för vår samtids komplexitet.

Tidningen Kulturen fokuserar på kulturkritik, som presenteras i längre essäer, bilder, recensioner och kritik. Vi är politiskt och religiöst obundna men med en systemkritisk grund. Vi ser varje system som auktoritärt men att de kan kritiseras utan att kritiken nödvändigtvis kommer från ett annat systems horisont. Vi är förkämpar för yttrande-, tanke-, åsikts- och uttrycksfrihet och vi menar att dessa friheter endast kan upptäckas i uttryck som bryter de gängse normerna.

Tidningen Kulturen är ett organ för kultur- och civilisationskritik i den region vi verkar, men också nationellt och internationellt. Vi fokuserar på den kulturella traditionens tänkande, från tidig filosofi till våra dagars uttryck och tar oss en poetisk frihet med traditionen. Distinktionen kan också formuleras som ett mellanrum, en rums/tidslig dimension; förvandlar Tidningen till khôra.

Tidningen Kulturen fokuserar på det normkritiska utan att för den skull upphöja normkritik till ny norm. Vi är emot alla dogmer och genom att problematisera det abstrakta med utgångspunkt i det partikulära, bevarar vi den systemkritiska andan och undviker att bli exkluderande; mångfald som ett tänkandets egenskap snarare än en biologisk indelning i kön.


Tidningen Kulturens sista nummer i denna skepnad är nr 4, år 2020. Vi planerar inga nya nummer under 2021 och förändras inte situationen drastiskt släcks nättidskriften, efter 15 år, ned vid nyår. Stöd gärna Kulturen nedan under denna sista tid, så får vi lite täckning för de tekniska och logistiska kostnaderna vi har under året. 


Stöd Kulturen!

Från endast 10 kr/månad

Välj belopp nedan och klicka på GE OSS DITT STÖD.


Stöd Tidningen Kulturen!

När du stödjer Tidningen Kulturen får du tillgång till hela arkivet, samt ett exemplar av den tryckta årsboken, som utkommer i december.
Stöd TK med följande månadsbelopp


Stödet betalas via PayPal och du kan enkelt avbryta närhelst du önskar, antingen direkt via PayPal eller med ett ebrev till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Betalningsmottagare är h:ström - Text & Kultur AB.

Hos förlaget kan du även köpa lösnummer av Tidningen Kulturen:

LÖSNUMMER AV TIDNINGEN KULTUREN