• Ledare
  • Publicerad:

Ledare | 2019:12019 inleds Tidningen Kulturens strävan att arbeta tematiskt med fyra teman som spjälkas enligt kalenderårets kvartalslogik. Den digitala utgåvan kommer istället för att utkomma en gång per månad att publiceras löpande, i mindre uppladdningar, med ungefär två veckors mellanrum.

På grund av redaktionens intresse för essäistik inleder vi året med temat essä. Här kan du läsa texter från några av tidningens mest profilerade medarbetare som till exempel Carsten Palmer Schale och Gunnar Lundin. Samtidigt söker vi att presentera nya och spännande skribenter som till exempel Elin Parkman Smirnova, och Ida Rödén.

Årets första digitala nummer kommer att kompletteras med ett tryckt specialnummer som vi gör med stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden.    

Tidningen Kulturen vill med detta första nummer bereda plats åt, och avsätta tid för, en essäistisk diskussion om essän och dess betydelse i samhället idag. Vi menar att essän kan ses som en litterär genre där tänkande och intellekt blandas.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Essän, tänker vi oss, är ett område vars tillblivande präglas av upphovspersonens vilja (och mod) till det personliga försöket; att närma sig problem, tillstånd och orsaksförhållanden som objektivt inte låter sig bestämmas med den lekfullhet som ofta kännetecknar konstnärligt arbete, och samtidigt med det allvar som kännetecknar vetenskap.

Författaren Hélène Cixous skriver om essän: “I vilken författaren behandlar hans eller hennes ämne utan att låtsas saga det sista ordet … om mitt tänkande kunde finna fast grund, skulle jag inte skriva essäer, jag skulle fatta beslut”.

Kollegan Paul Celan om poesin: “Ty dikten är inte tidlös. Förvisso, den gör anspråk på oändlighet, den försöker gripa genom tiden — genom den, inte förbi den […] Dikter är också på detta sätt på väg: de håller kurs mot något”.

Under 2019 kommer Tidningen Kulturen att göra en satsning på litteraturkritik och lyrik. Vi ser att kritiken och lyriken är något som våra läsare uppskattar och det vill vi ta vara på. Lyriken presenteras även i fortsättningen under kategorin ”Månadens lyrik”, men redaktionen kommer att presentera en poet åt gången. Detta för att ge poesin en mer tydlig och framträdande plats i tidningen. Nytt är också att vi kommer att arbeta med en konstnär per kvartal.

Välkommen till ett nytt år med Tidningen Kulturen,
på bordet, Sebastian.

Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.