Ahiṃsā Parmo Dharma   Foto Wikipedia CC BY SA 4.0

Det speciella med Gandhis filosofi

Jag känner indier som inte alls uppskattar Mahatma Gandhi och som menar att många frihetskämpar som Lal Bahadur Shastri, Subhas Chandra Bose, Vallabhbhai Patel, Morarji Desai, Jawaharlal Nehru och så vidare var minst lika viktiga för frigörelsen från det brittiska styret. Men det finns en markant skillnad mellan å ena sidan alla dessa patrioter och å andra sidan Mahatma Gandhi. Gandhi tillförde mänskligheten en helt ny filosofi för frigörelse från förtryck. Och denna filosofi har flera olika utgångspunkter.

Om Ghandi och jainismen


jainismens flagga

jainismens flagga

Han tog inte bara intryck av jainismen utan också av hinduismens Bhagavad- Gita. När Arjuna på Kurukshetras slagfält ser sina släktingar på motståndarsidan vacklar han och vill inte strida. Men Krishna för en diskussion med honom om hans uppgift och övertygar Arjuna om att det bara är kroppen som dör och Arjuna därför bör genomföra sin krigiska uppgift.
Gandhi i Sydafrika 1905

Gandhi i Sydafrika 1905

Annons:

En gång för snart fyrtio år sedan befann jag mig i ett jainist tempel i Indien. Jag hade kamera och tänkte fotografera, men en jainistmunk sa nej. Jag fick inte fotografera. Jag lydde, men efteråt funderade jag på vad munken skulle ha tagit sig till om jag ändå hade fotograferat. Han skulle inte ha kunnat hindra mig utan att tillgripa våld och ahimsa (icke-våld) är en av de allra viktigaste doktrinerna inom jainism.
Tanken på icke-våld är mycket gammal i Indien, som är en nation som in i vår egen tid har en historia med stora motsättningar mellan olika grupper i samhället. Jainismen är en mer än 2500 år gammal filosofisk troslära, som mer än någon annan religion eller filosofi bygger på negationer.

I en av jainismens urkunder, Akaranga Sutra, finns långa listor med föreskrifter om hur nunnor och munkar ska förhålla sig till omvärlden. Det handlar inte så mycket om vad de ska göra utan om vad de inte ska göra. Den andra bokens andra lektion inleds sålunda så här: "En munk och en nunna på tiggarstråt ska inte acceptera föda i följande fall ..." och så följer en rad liknande negationer.
Gandhi var hindu och hans mor ska ha varit mycket påverkad av jainisternas lära. Därifrån hämtade Gandhi själva grundstenen till sin filosofi: nämligen ahimsa, icke-våld. Men Gandhi var inte mycket för negationer. Tvärtom. Han var en positiv och bejakande människa.

Han tog inte bara intryck av jainismen utan också av hinduismens Bhagavad- Gita. När Arjuna på Kurukshetras slagfält ser sina släktingar på motståndarsidan vacklar han och vill inte strida. Men Krishna för en diskussion med honom om hans uppgift och övertygar Arjuna om att det bara är kroppen som dör och Arjuna därför bör genomföra sin krigiska uppgift.

Krishna och Arjuna

Krishna och Arjuna

I Bibeln stötte Gandhi på Jesu uppmaning om att vända den andra kinden till. Genom att sammanfatta den pacifistiska attityden hos jainisterna och Jesu uppmaning med den militanta hållningen i Gita kunde han lägga fram en filosofi, som inte var en passiv utan en aktiv form av civil olydnad.
När han på detta sätt sammanförde jainismens och kristendomens attityd till våld med den militanta hållningen i Gita uppstod något helt nytt. Denna aktiva form av icke-våld omskapad till en ideologi tog sig uttryck i ohörsamhetskampanjer, bojkotter, demonstrationer, fredliga processioner, körer som ropade slagord, strejker och fastor, protester utanför butiker som sålde ockupationsmaktens varor, brasor på brittiska kläder, massmöten och alla tänkbara former av opinionsyttringar och meningsyttringar.

Var för sig var ingen av dessa metoder ny. Redan för 3184 år sedan strejkade i gravarbetare i Egypten för att de svalt och inte fått ut sina löner. Men metoden att inrymma alla dessa olika metoder inom ramen för en strategi var Mahatma Gandhis genidrag.
Skillnaden mellan honom och samtida indiska frihetskämpar ät helt enkelt den att deras insatser var begränsade till subkontinenten medan Gandhi med sitt nya koncept kom att påverka frihetsrörelser över hela världen. Martin Luther King Jr. och den amerikanska medborgarrättsrörelsen, Lech Walesa och den polska solidaritetsrörelsen, Nelson Mandela och frigörelsen från apartheid, Aung San Suu Kyis kamp i Burma och många andra frihetsrörelser.

Bertil Falk

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

© Tidningen Kulturen, 2006-, samt respektive upphovsrättsinnehavare.
Materialet på denna sajt får inte reproduceras eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från h:ström - Text & Kultur AB eller respektive upphovsrättsinnehavare.