Tidningen Kulturen

 


Tidningen Kulturen utges av h:ström - Text & Kultur AB. ISSN 2000-7086

Vill du sända oss material, kontakta redaktionen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Redaktörer

Per Nilsson
Docent i filosofi med inriktning mot konstens filosofier, universitetslektor vid Konsthögskolan vid Umeå universitet, författare och performancekonstnär.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sebastian Andersson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johan Hammarström
Förlagschef på h:ström - Text & Kultur AB.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Redaktör för kritikavdelningen

Tony Hallén Törnquist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid. Vår systemkritiska hållning gör att mycket av det framtida innehållet kan komma att upplevas som uttryck för obekväma kritiska idéer rörande vår samtid. Men de kommer inte att stå oemotsagda utan som bidrag vilka kan öka förståelsen för vår samtids komplexitet. 

Tidningen Kulturen fokuserar på kulturkritik, som presenteras i längre essäer, bilder, recensioner och kritik. Vi är politiskt och religiöst obundna men med en systemkritisk ledarsida. Vi ser varje system som auktoritärt men att de kan kritiseras utan att kritiken nödvändigtvis kommer från ett annat systems horisont. Vi är förkämpar för yttrande-, tanke-, åsikts- och uttrycksfrihet och vi menar att dessa friheter endast kan upptäckas i uttryck som bryter de gängse normerna. John Stuart Mill skriver:

”In this age, the mere example of nonconformity, the mere refusal to bend the knee to custom, is itself a service … That so few dare to be eccentric marks the chief danger of our time.” (On Liberty)

Tidningen Kulturen är ett organ för kultur- och civilisationskritik i den region vi verkar, men också nationellt och internationellt. Vi fokuserar på den kulturella traditionens tänkande, från tidig filosofi till våra dagars uttryck och tar oss en poetisk frihet med traditionen. Hannah Arendt gjorde en distinktion mellan kogntition och tänkande:

"Of all things of thought, poetry is closest to thought, and a poem is less a thing than any other work of art…Thought and cognition are not the same. Thought, the source of art works, is manifest without transformation or transfiguration in all great philosophy, whereas the chief manifestation of the cognitive processes, by which we acquire and store up knowledge is the sciences." (The Human Condition)

Distinktionen kan också formuleras som ett mellanrum, en rums/tidslig dimension; förvandlar Tidningen till khôra, 

"The in-between is a strange space, not unlike the choric space that Plato in the Timaeus, posed as the condition of all material existence. For Plato, chora is that which, lacking any substance or identity of its own, falls in between the ideal and the material; it is the receptacle or nurse that brings matter into being, without being material; it nurtures the idea into its material form, without being ideal.” (Architecture From the Outside).

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Tidningen Kulturen fokuserar på det normkritiska utan att för den skull upphöja normkritik till ny norm. Vi är emot alla dogmer och genom att problematisera det abstrakta med utgångspunkt i det partikulära, bevarar vi den systemkritiska andan och undviker att bli exkluderande; mångfald som ett tänkandets egenskap snarare än en biologisk indelning i kön: 

“[e]ither we believe weeping, and this is when we can inhabit the world where the feminine being and the masculine being come into contact, exchange, caress and respect each other, are really incapable of keeping up a distance of exact description of their differences, but live these differences, and where—as the opening of the text tells us—if masculine and feminine get along (I can’t say understand each other, because they don’t understand each other), it is because there is feminine, and there is masculine in both.” (Cixous, ”The Author in Truth").


Vill du annonsera?

Informera Sveriges kulturintresserade - Tidningen Kulturen har runt 50.000 unika läsare varje månad (50.343 unika läsare under februari 2018, enligt Google Analytics).

Hör av dig till Johan Hammarström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 090-145405.


Övrig kontaktinformation

Tidningen Kulturen, Skiftesvägen 6, 903 54 Umeå. 


Tidningen Kulturen stöds av Statens kulturråd.


Samtliga bidrag (artiklar, illustrationer etc) i Tidningen Kulturen, © Tidningen Kulturen, samt respektive rättighetsinnehavare. Materialet på denna sajt får inte reproduceras eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från h:ström - Text & Kultur AB, Tidningen Kulturen och/eller respektive upphovsrättsinnehavare.

Bidrag som sänds till och publiceras i Tidningen Kulturen kan även komma att ingå i tryckta, fysiska antologier och tidskriftsnummer som utges av bokförlaget h:ström - Text & Kultur och Tidningen Kulturen i samarbete.  


 

 

Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Cron Job Starts