Tidskrifter: Trådburet, Konstperspektiv nr 4 2014

Aktuellt om textil och fiberkonst

trådburetTrådburet, Konstperspektiv nr 4 2014

Årets fjärde och sista nummer av Konstperspektiv följer temat textil och fiberkonst.

För 30e året i rad anordnar Renate Maak (tidigare tillsammans med sin nu avlidne make) en fiberkonst/ textilkonstutställning i Graz. På de årligen återkommande symposierna (ITS), möts kända textilkonstnärer över hela världen. De Nordiska länderna har alltid varit sparsamt representerade, och uppmärksamheten runt ITS har kanske inte direkt tagit över svensk kulturmedia, så det är på tiden att Konstperspektiv tar upp det.

De tar i novembernumret även upp Fiber Futures, en internationellt vandrande utställning som premiärvisades i Japan 2011 och nu visas på Textilmuseeti Borås (fram till den 5 april). Det är Japanerna som är ledande inom fiberkonstens vidareutveckling idag, och de står för den största förnyelsen av mediets äldre traditioner. Det finns många vägar till utveckling, och i den här sortens konst är det just nu experimentlustan som styr, den och en kärlek till materialet.

Vidare tar konstvetaren, skribenten och föreläsaren Inger Gustafsson Seife upp mer djupgående aspekter av textilkonsten då hon ställer frågan: Vad är textil?

Seife har en mänsklig och mycket personlig inställning till textilkonsten, och i sitt reportage Textilkonst för en bättre värld sammanflätar hon konstnärerna Hannah Ryggen, Magdalena Abakanowicz och Gunilla Paetau Sjöberg med sin egen relation till textilkonst och dess olika uttryck.

I ett annat reportage säger konstnären Märit Runsten att hon ser textilen som en ’tredimensionell teckning’, och att hon aldrig riktigt förstått den motsättning som funnits inom materialet, som av vissa ses som ’ett fängelse’. Även Runsten gör i sin konst kopplingar till kroppen.

Kan det vara så att materialet är på väg tillbaka in i de fina konstsalongerna? Att den så kallade meningen i verken förskjuts ifrån det intellektuella, analytiska, till den rena upplevelsen av konstnärens närvaro i processen? I verkets materia får besökarna möjligheten att spegla sig själva, sin mänsklighet och sin fysiska närvaro.

Det finns många delar av konstlivet som är aktuella och levande, Konstperspektiv ger oss också en längre artikel om Finlands samtidskonst och om Berlins gallerier, men det är viktigt att vi inte glömmer bort det som sker i kulturella periferin.
Det är därför temat Trådburet som lyser klarast, sticker ut och gör det här numret av konstperspektiv extra intressant.

 

Fredrik Månsson

 

 

© Tidningen Kulturen, 2006-, samt respektive upphovsrättsinnehavare.
Materialet på denna sajt får inte reproduceras eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från h:ström - Text & Kultur AB eller respektive upphovsrättsinnehavare.