påven anländer Foto Hedda Jansson
  • Kultur
  • Publicerad:

Uppdrag enhet

I månadsskiftet oktober/november samlades kristna människor och kyrkoföreträdare till ett fullständigt unikt evenemang i Lund och Malmö. ”Joint Catholic-Lutheran Commemoration of the Reformation” var rubriken för denna kyrkliga fest. Påven Franciskus från Rom deltog och påpekade att ”splittringen avvek från intuitionen hos Guds folk”. Tidningen Kulturen Per-Inge Planefors redovisar från mötet och reflekterar över den väg som många kyrkor nu slagit in på.

 

Om påvens besök


Folkets vandring på arenan och i Domkyrkan Foto Hedda Jansson

Folkets vandring på arenan och i Domkyrkan Foto Hedda Jansson

Denna gudstjänst var i sig ett mirakel av finlir redan på planeringsstadiet för att skapa delaktighet. Ingen betoning på de ledningsstrukturer som är en del av problemen men kanske också bär frön till en fortsatt gemensam vandring.
 Kurt Koch, kardinal och ordförande för det påvliga enhetssekretariatet Foto Hedda Jansson

Kurt Koch, kardinal och ordförande för det påvliga enhetssekretariatet Foto Hedda Jansson

Annons:

På tröskeln till detta stora firande, redan på söndagen, vandrade Lunds S:t Thomas katolska församling till den nu lutherska Lunds domkyrka. En gång i tiden var detta katolsk och dansk mark. En av de som deltog i Svenska kyrkans högmässa Ellenor Schuller Edström, boende i Lund, blev både paff och omtumlad när hela den katolska församlingen kom gående i en högtidlig procession. Vi skojade om att nu kom de för att återta domkyrkan. De båda församlingarna hade firat sina ordinarie högmässor, men processionen och efterföljande gemensam bön var en liten försmak av vad som skulle komma.

Måndagens två stora begivenheter var dels en banbrytande ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka där fyra präster presiderade; påven Franciskus från Rom, Munib Younan, biskop och ordförande i Lutherska världsförbundet, Martin Junge, generalsekreterare och Kurt Cardinal Koch, ordförande i påvliga enhetskommissionen. Med fanns också svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelen som läste evangeliet och den lokale biskopen Johan Tyrberg. Samt förstås en jätteuppsättning av kyrkliga "höjdare" och företrädare för andra religioner. Till detta ett välkomponerat musikaliskt program och barn som bar tända ljus genom kyrkan samtidigt som vi gavs tillfälle att reflektera över de fem intentioner som kyrkorna nu har förbundit sig att följa i ett "letter of intent" undertecknat av Franciscus och Younan.

Denna gudstjänst var i sig ett mirakel av finlir redan på planeringsstadiet för att skapa delaktighet. Ingen betoning på de ledningsstrukturer som är en del av problemen men kanske också bär frön till en fortsatt gemensam vandring. Uppdraget enhet måste ha högre prioritet än de ofta lokala och disparata företeelser att bygga nya gemenskaper. Här skrevs ett avtal om en gemensam vandring utifrån att mer förenar än skiljer. Insikten står klar att det lutherska världsförbundet och den romersk-katolska kyrkan kan göra något bra tillsammans för kristenheten.

Den andra begivenheten, också måndagen, var ett magnifikt möte som hölls i Malmö arena med Kattis Ahlström som speaker. Här blev den röda tråden rättvisefrågorna. Här avtalades om teknisk samverkan mellan katolska och lutherska hjälporganisationer. Två processioner, den i Lund och den i arenan lades samman till en mäktig dubbelexponering.

Enhetsdokumenten som presenteras har en tydlig tysk klangbotten. Och då kan man reflektera över kontrasten mellan att reformationen i stora delar av Tyskland spreds som gräsrotsrörelse medan den i Sverige var ett uppifrån kommande diktat. Kungen Gustaf Wasa insatte sig själv som den svenska kyrkoprovinsens högste företrädare och klippte banden med påven i Rom. Detta ligger 500 år ned i historien.

På tisdagsmorgonen, strax före den stora katolska mässan i Malmö Swedbank arena kommer jag i samspråk med Anne Saisselin, bosatt i Frankrike, född i Ohio, USA och nu med svensk pojkvän. Katolska kyrkan är en global familj! Vid orgeln satt min gode vän Ulf Samuelsson med rötter i byn Umnäs i Västerbottens inland. Påven steg ur sin bil och tog sig tid att hälsa på en mängd barn och handikappade.

"Mycket rörande, många tårar", är hennes kommentar och så kommer hon över i ett resonemang om hur människorna som deltar i gudstjänsterna hemmavid inte alltid är goda medmänniskor. Å andra sidan framhåller hon många goda initiativ och en juste hållning bland människor som inte tillhör kyrkor. Deras liv i en praxis överträffar ofta organiserat religiösas föredöme.

Påven Franciskus påpekade också att "splittringen historiskt sett har vidmakthållits av denna världens makthavare". Men en sådan betoning ligger en stark förväntan på att trons folk inte ska hålla liv i förlegade konflikter framöver. Och detta i synnerhet som vi nu anträtt en gemensam vandring med fem konkreta intentioner. Uppdraget enhet har breddats i en delaktighetens dynamik.

Per-Inge Planefors

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

© Tidningen Kulturen, 2006-, samt respektive upphovsrättsinnehavare.
Materialet på denna sajt får inte reproduceras eller på annat sätt användas utan skriftligt medgivande från h:ström - Text & Kultur AB eller respektive upphovsrättsinnehavare.