Simone Weil

 • En diktares svårighet …

  Vågskvalp av Hebriana Alainenatalo

  Min prosalyrik, lyrik och poetik vilar på samma grund och bär på samma byggklossar. Det som sker är att något dras ifrån, något kommer till; allt i ett sökande efter det polyfona. Mästaren är Villy Kyrklund. Nu återstår mitt försök att föra en röst, densamma, ändå inte densamma.
 • Konst: Stuart Brisley ”Headwinds”

   Stuart Brisley "Sink", (2011) Watercolour on paper

  Stuart Brisley 30/1-29/4 2015 på The MAC Belfast
 • Litteratur: Johan Egerkrans - Första dinosaurieboken

  Johan Egerkrans Foto Åsa Liffner

  Dinosaurier som fascinerar

  Känner du igen en Giganotosaurus, en Mamenchisaurus eller en Deinonychus?
 • 1900-talets första folkmord. 24 april 1915

  Hekatomb av Henry Morgenthau via Etienne Dolet Wikimedia

  Tidningen Kulturens Ivo Holmqvist om folkmordet som fyller 100 år idag den 24 april.
 • Litteratur: Mandy Sutcliffe- Belle & Boo och den mumsiga dagen

  Mandy Sutcliffe

  Det här är Belle och det här är Boo. De är alltid tillsammans

  När Mandy Sutcliffe studerade konst vid ett franskt universitet insåg hon att hon ville berätta sagor genom sitt bildskapande – historier hämtade från parklekarna i Paris. 
 • Ny bok av Lise Tremblay

  Hägern
  av Lise Tremblay
 • Ny bok av Marko T Wramén

  Mitt Amsterdam
  av Marko T Wramén
 • Da eller Njet? Da-Njet.

  The End of the Game. Bild: Sarcasmo

  Hela världen har gaddat ihop sig mot Ryssland. Ryssarna trivs väldigt väl med det, de mår bra i motvind och får mycket av sin skaparkraft i den. Humorn flödar och blodet kokar, det är bäddat för strid och det är helt klart att vi västerlänningar inte förstår med vilket lugn och allvar ryssarna inväntar den kommande striden.
 • Litteratur: Umberto Eco - Upplaga noll

  Umberto Eco. Foto: RanZag

  Den obefintliga dagstidningen

  Denna bok, utsökt och verkningsfullt utmejslad av Umberto Ecos mästarhand kastar en lång och träffsäker skugga över den tid Berlusconi verkade under.
 • Kan livets smärta förklaras och botas av Billy Idol? Kanske, kanske inte

  Elisabet Lunga

  Vid vissa tillfällen slår livet dig i ansiktet. Hårt och obarmhärtigt snärtar det till dig så att ögonen tåras och kinderna hettar. I det ögonblicket vet du inte ens vad som slog dig. Inte vad det var som hände. Inte alls.
  Finns det ens en förklaring? Finns det något som kan ge en begriplig innebörd till tårarna och smärtan? Finns det något som kan ge livet en anledning till att bråka med dig på detta vis?
 • Litteratur: Irvin S. Cobb - Ur havets djup

  Fiskguden Dagon. Bild: StenVR/Wikipedia

  Med Lovecraft som katalysator

  En fascinerande inblick i det slags litteratur som Lovecraft uppskattade och hämtade inspiration ifrån.
 • Litteratur: Agneta Pleijel - Spådomen

  Agneta Pleijel. Foto: Magnus Liam Karlsson

  Vägen mot en uppenbarelse

  En smärtsam men humoristisk berättelse om sökandet efter sanning.
 • Litteratur: Mohamed Omar - Natt öfver Upsala

  Detalj från omslaget.

  Från förra sekelskiftets antropologiska forskning, till Pasolini, och wahhabism

  Mohamed Omar ger inte sig. En ny bok i vilken blandas in poesi och prosa.
 • Först några nyanlända…

  Björn Gustavsson. Foto: Privat

  Litteratur och konst enligt Björn Gustavsson
 • Pierre Bonnard: retrospektiv

  Kvinnor i trädgården, 1891

  Pierre Bonnard (1867-1947) har äntligen återfått den plats han förtjänar bland 1900-talets mest kända konstnärer efter att länge ha klassats i utkanten av avant-gardisterna. Fram till mitten av juli visas denna utsökta retrospektiv på Musée d’Orsay i Paris.
 • Litteratur: Simone Weil- Om de politiska partiernas allmänna avskaffande

  Simone Weil 1921. Foto: Wikipedia/MLWatts

  En giftig och viktig liten bok

  Simone Weils kontroversiella essä i svensk översättning tillsammans med ett efterord av Mårten Björk.
 • Calle Flognman. En dikt till Klas Ingesson

  Calle Flognman. Foto: Privat

  Calle Flognman. Vid sidan av mitt redaktörsarbete försöker jag hinna skriva lite poesi, litteraturkritik och annat, för mig själv och för några tidskrifter. En gång i tiden brytsäker mittback som sedan 1981 håller på IFK Göteborg, den klubb där Klas Ingesson slog igenom. Ingesson avled i höstas av blodcancer.
 • Litteratur: Christer Hermansson - Det är väl inget jävla bibliotek heller! Debattroman om folkbiblioteken

  Christer Hermansson Foto: Suz

  "En sann bibliotekarie ger aldrig upp!"

  Christer Hermansson fortsätter sitt frenetiska grävande i folkbibliotekens själ och bevekelsegrunder. Det handlar om dess grundförutsättningar och hur dessa förändrats, om dess vara eller icke vara.
 • Litteratur: Stig Johansson - Från nionde våning

  Stig Johansson. Foto: Åke Adolfsson

  Ser det som är och har varit

  En originell diktsamling, porträtt av människor i ett höghus i Malmö.
 • Den burmanska Pagankulturen och kungariket .

  Med pagoder avses både tempel och stupor

  Sydostasiens fastland var uppdelat i stamområden och mindre furstendömen som ständigt förde fälttåg mot de kringliggande grannområdena. Redan under 800-talet invandrade burmaner norrifrån och gjorde Pagan till en huvudstad, som ligger vid floden Irrawaddy i väster. Då var den lokala kulturen indiskt präglad av mahayanabuddhism med hinduiska inslag, men i Pagan dominerade en buddhistisk inriktning, ari-sekten med ormkult.

  Cirka 1000 till 1287 e.v.t


  I alla tempel, stora eller små, sitter en eller fler mediterande Buddhor

  I alla tempel, stora eller små, sitter en eller fler mediterande Buddhor

  På mindre än 40 år hade kung Anawratha förvandlat en torr halvöken till ett bördigt land som ständigt breddes ut genom erövringskrig. Pagan hade blivit ett stort buddhistiskt centrum med allt mer växande skaror av pilgrimer, lärda män och hantverkare som alla bidrog till att handeln blomstrade. Kungen hade till och med hjälpt Sri Lanka att återinföra theravadabuddhismen genom att skicka dit egna präster för att ersätta dem som de chola-tamiliska härskarna från Indien utplånat.
  Med pagoder avses både tempel och stupor

  Med pagoder avses både tempel och stupor

  En annan samtida myt berättar att Moder Popa ('popa' betyder blomma på pali), en blomätande jättinna, förälskade sig i kungens härförare Byatta som var förpliktigad att dagligen springa till Popabergets tropiska skog för att samla in väldoftande blommor till palatset. När förhållandet uppdagades avrättades Byatta varefter jättinnan Me Wunna dog av hjärtesorg. Båda förvandla-des till natar. Kungen tog över omsorgen om deras två söner och rekryterade dem till hans armé.

  Legenden berättar vidare att när kungen förde fälttåg i norr, stannade han i staden Taungbyone för att låta bygga en pagod till minne av sin expedition. Var och en av krigarna skulle mura en tegelsten i byggnaden. Vid invigningen upptäckte kungen två hål i väggen. Då fick han höra att Byattas två tonårssöner hellre strök på stan efter unga flickor, ägnade sig åt dryckenskap och festande än åt att fullfölja sina kungliga förpliktelser. Kungen blev rasande och ville straffa ungdomarna. Men genom domstolsintriger lyckades avundsjuka vittnen få dem avrättade. Deras andar blev kraftfulla och så störande i Taungbyone att

  kungen såg sig nödsakad att upphöja dem till natar och gav Taungbyone fristadsrättigheter.
  Ännu idag ordnas en årlig festival i månaden Wagaung (augusti) till minnet av sönernas tragiska död.
  På Popaberget bor enligt legenderna endast fyra natar. De mest omtalade är kärleksparet Me Wunna och Byatta, och vilka de två andra är finns det olika legender om. De 37 natarna är namngivna och har sina altare på berget. Natar är sinsemellan mycket olika, de kan vara personliga väktare, hemmets, skogens, trädets, vindens eller vattendragets andar, men det som är gemensamt för dem alla är, att de var människor som gått en tragisk död till mötes.

  Idag har berget Papa utsetts till naturreservat och nationalpark. Årliga festivaler firas där vid fullmånen Nayon (maj/juni) och Nadaw (nov/dec). Vid nyåret Thingyan (april) massvandrar lokalbefolkningen från foten av berget 777 trappsteg upp till toppens fem förgyllda helgedomar för att hedra andarna. Kanske finns där också affärsmän som är ute efter att få garantier för kommande vinster, kanske finns det läkare som får en möjlighet att studera och samla läkeväxter i området. Alla har hörsammat att inte ha på sig kläder som är röda, svarta eller gröna, eller bära med sig kött, särskilt inte fläsk eftersom kungens mäktiga krigare Byatta och hans bror Byatwi, en gång skeppsbrutna sjömän, från början varit muslimer.
  Under festivalerna dansas, äts och dricks i ohejdade former. Det anordnas särskilda Nat Pwe föreställningar, där unga män är uppklädda till natar i brokiga färger eller där transvestiter under upphetsande musik kommunicerar som medier mellan natar och folket.

  (Videolänk till Nat Pwa festivalen i Taungbyone: http://vimeo.com/76744165 )

  Byggandet av Shwezigon Pagoda påbörjades under kung Anawrathas tid och blev färdigt år 1102. Kungen lät också bygga kultuplatser i templet som ägnades åt andarna för att säkra sig både Buddhas och natars ynnest. Helgedomen är en tidig modell av burmesisk stupa, täckt med bladguld och omgiven av mindre tempel och helgedomar. Stupan är ett solitt murverk av tegel som inuti bevarar ett ben och en tand från Gautama Buddhas aska och har därför blivit ett populärt pilgrimsmål. De allra tidigaste arkitektoniska influenserna från Indien, några århundraden tidigare, kan kännas igen i detta tempelbygge. Stilen var dominerande under Pyu-kulturen, en bland Burmas tidiga befolkningsgrupper i söder.

  På mindre än 40 år hade kung Anawratha förvandlat en torr halvöken till ett bördigt land som ständigt breddes ut genom erövringskrig. Pagan hade blivit ett stort buddhistiskt centrum med allt mer växande skaror av pilgrimer, lärda män och hantverkare som alla bidrog till att handeln blomstrade. Kungen hade till och med hjälpt Sri Lanka att återinföra theravadabuddhismen genom att skicka dit egna präster för att ersätta dem som de chola-tamiliska härskarna från Indien utplånat.

  Efter Anawrathas bortgång fortsatte de nya kungarna med att bygga pagoder. Det berättas att kung Kyanzittha, som lät bygga Pagans berömda Anandapagod år 1090, hade i en stor invig-ningsprocession offrat arkitekten enligt en gammal barbarisk sed. Byggandet av minnesmärken blev så begärligt även för bönderna att de i sin fritid ägnade all tid att tillverka tegel för att bygga egna helgedomar, vilka med tiden trängde undan risodlingarna. Ris måste börja hämtas från andra områden.

  I hovet ersattes kungar i snabb takt på grund av mord och intriger. Ständiga krig hejdade dock inte byggfebern och handeln fortgick på grund av Pagans rykte om rikedomar. Men när det var som bäst började jordområden utarmas. Tillverkningen av miljoner tegelstenar krävde bränsle och skogarna skövlades. När sedan marken torkade ut och trädrötterna försvann, spolade monsun-regnen bort all odlingsbar mark, och när dessutom kungamakten försvagades drog sig banditerna på plundringståg mot ristransporter. Bönderna såg bara en enda utväg: att lämna sina marker.
  Norrifrån närmade sig hotet om mongolerna som hade satt sig på den kinesiska kejsartronen och nu krävde en vasallhyllning av de omkringliggande länderna, vilket Pagan vägrade att gå med på år 1271. Under en andra påstötning lät Pagankungen avrätta den kejserliga ambassadör som med sitt följe hade anlänt i staden för att inleda förhandlingar. En arméattack inleddes något år senare, men trots sina 40 000 man kunde inte Pagankungen bjuda motstånd mot mongolernas elefanter och kinesiska bågskyttar. Paganerna fick fly och mongolerna satte eld på staden år 1277.

  Tio år senare var Pagans kungaera slut, invånarna hade flytt och landet låg öde. Bara pagoderna av bränt tegel stod kvar i tusental, plundrade på sina guldskatter. Hela riket splittrades i små kungadömen och ännu mindre furstendömen som fortsatte kriga och intrigera mot varandra till dess även Burma drogs med i den nya koloniala världsordningen.

  Idag har Burma ansökt att få Bagan (Pagan) med på UNESCO:s världsarvslista, men fått avslag för att militärjuntan gjort alltför stora ingrepp på den historiska ruinstaden.

  Tarja Salmi-Jacobson. Text och bild

  Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
  Varje köp via denna länk stödjer TK.

  Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
  Varje köp via denna länk stödjer TK.

Kulturens KRITIK

miawicks9 från Pixabay

Två berättelser om feminismen

BOK | Elena Dahl ställer två olika synsätt på feminismen mot varandra i en dubbelrecension av Linda Hirshman och Joanna Williams. Den ena menar att jämlikhet inte är uppnådd, medan den andra...

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 09 juli, 2020

Svartsjukans förödande effekt

BOK | Lisbeth Ekelöf läser om otrohet och besatthet i Julian Barnes roman ”Innan hon träffade mig”.

Av: Lisbeth Ekelöf
Kulturens kritik | 19 Maj, 2020

I Schopenhauers närvaro (Detalj ur omslag)

Houellebecqs kreativa pessimism

BOK | "Det enda vi som människor kan använda någorlunda bra är vårt förnuft, vilket bara kan bekräfta att allt är en illusion." Carsten Palmer Schale läser "I Schopenhauers närvaro" av Michel...

Av: Carsten Palmer Schale
Kulturens kritik | 18 Maj, 2020

Detalj ur omslag

Världen är ett utbrett lidande

BOK | Carsten Palmer Schale läser "Hålla sig vid liv", Houellebecqs skrift om klassisk poetik och vårt sätt att leva.

Av: Carsten Palmer Schale
Kulturens kritik | 18 Maj, 2020

Annika Norlin. Foto: Elin Berge

Frågeställningar kring det obekväma

BOK | Tina K. Persson läser Annika Norlins skönlitterära debut ”Jag ser allt du gör”.

Av: Tina K. Persson
Kulturens kritik | 17 Maj, 2020

Isabella Nilsson

Nonsens med en livsviktig funktion

BOK | Julia Hariz läser ”Vårt behov av vers” där Isabella Nilsson bjuder in läsaren till sina demoner på kaffe och kaka.

Av: Julia Hariz
Kulturens kritik | 13 Maj, 2020

Mer kritik

Kulturens lyrik

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens prosa

Charlie Chaplin i

Chaplin i Iran

"Jag lärde känna en iransk kvinna med judisk bakgrund för vad som nära nog var exakt ett decennium sen, vi hamnade i samspråk och trivdes i varandras sällskap under en...

Av: Robert Halvarsson
Kulturens prosa | 27 april, 2020

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

"Det är någonting alldeles särskilt det där med att min farfar var grosshandlare i renar och gjorde affärer med samerna under norrsken och midnattssol."

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.