John Updike, rovdjursinstinkten och förloraren

Villa ligger invid villa. Likt rader av fyrkantiga lådor fyllda av välordnat och välartat medelklassliv i ändlösa rader. De välklippta gräsmattorna. De välkammade barnen. De skinande leendena. Männen som firar ...

Av: Crister Enander | 17 februari, 2009
Litteraturens porträtt

Benjamin 30

   

Av: Håkan Eklund | 10 mars, 2012
Kulturen strippar

Loserförfattarfabrikens bläckdirektören in spe personporrträttet

  Nöring, f. övrigt avlägset anförvantande(skrivmaskins)bandet till den förmögna och oresonliga familjen Stoff, bläckdirektör in spe för Loserförfattarfabrikens vidräkning, ur den självanställningsregistreingsmaskinen finns noterat 1650 dyker patronymen Nöring (Stoff) opp i annalerna, parentesens betydelse än ...

Av: Stefan Hammarén, Christofer Nöring | 25 mars, 2013
Stefan Hammarén

”Så lunka vi så småningom!” Bellmans musik- och berättarkonst

Carl-Michael Bellman använde som skald både texten och musiken i sitt skapande och uppnådde med detta dubbla verktyg ett djupare och mer accentuerat uttryck än vad som varit möjligt med ...

Av: Benny Holmberg | 20 februari, 2013
Litteraturens porträtt

Vad är ett Riksmuseum mot Yttrandefrihet?Den svenska frimärksutgivningen 2016 är fylld med diverse försumbarheter. Det enda jubileumsfrimärket är tillägnat 100-årsminnet av Naturhistoriska riksmuséet, men det allt överskuggande jubiléet som borde ha firats med frimärken är naturligtvis 1766 års Tryckfrihetsförordning med den helt fantastiska, inbyggda Offentlighetsprincipen.
Ett oerhört 250-årsjubileum!!!
»En var har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter, och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser!"
Oerhört! Just det!

Det är som om vi slöa svenskar inte inser vilken fantastisk reform det handlar om. Den kom till för 250 år sedan, men frågan är om den kunde ha tillkommit i år, så mycket före sin tid var den.

Förordningen innebar inte bara tryckfrihet utan också tillgång till offentliga handlingar, ett helt otroligt fenomen. Av alla kosntitutionella reformer har ingen varit viktigare än 1766 års tryckfrihetsförordning.

Varför det nu då?

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Jo, helt enkelt därför att yttrandefrihet med vidhängande offentlighetsprinci är förutsättningen för en fungerande demokrati. Rösträtt utan uttrycksfrihet existerar på många håll i dagens värld och det finns icke så få exempel på hur illa sådana system fungerar. Det handlar om skenbara demokratier.

Hur borde då en serie minnesmärken ha sett ut i år?

De som borde pryda var sitt frimärke är förkämpar som Anders Nordencrantz (1697-1772), Peter Forsskål (1732-1763) och framför allt finländaren Anders Chydenius (1729-1803). För att riktigt understryka vikten av yttrandefrihet bör också Britt Wadner (1915-1987), som blev en politisk yttrandefrihetsfånge i socialdemokraternas och centerparties Sverige, och Jack Kotschack (1915-1988) få var sitt märke i serien.

Socialdemokraterna och Centerpartiet kriminaliserade nämligen Britt Wadners Radio Syd och Jack Kotschacks Radio Nord. När radiostationernas verksamhet kriminaliserades fortsatte Britt Wadner ändå att sända, ställdes inför rätta, dömdes och avtjänade tre månader i Hinseberga kvinnofängelse. Det var inte direkt en Moskva-rättegång, men i princip handlade det om samma andas barn. Britt Wadner var en politiskt yttrandefrihetsfånge i socialdemokraternas och centerpartisternas Sverige.

Detta skedde faktiskt så pass sent som 1962.

Kriminaliseringen stod i direkt strid med ordalydelsen i 1948 års FN-deklaration om de mänskliga rättigheterna. FN-deklarationens ordalydelse är knivskarp, men politrukerna i Sverige har inte kunnat läsa innantill.

Läs själv artikel 19 i FN deklarationen:

»En var har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter, och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser!"

Kan det sägas tydligare?

Det blev den tekniska utvecklingen, inte politrukernas omtanke om demokrati och
yttrandefrihet, som slog sönder den skadliga monopolsituationen inom etermedia.

Bertil Falk

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder
Roman Anthin. Foto: Gotlands Tonsättarskola

Kejsarens nya kläder – Möte med Ramon Anthin

Tonsättareleverna lärde sig att hantera hela processen för komponerande från den första idén, från embryot, till framförandet av det egna stycket. Komponerande och dirigerande skulle gå hand i hand, en ...

Av: Ineta Svärd | Essäer om musik | 24 juni, 2015

Ur led är tiden – en betraktelse nu när vi ställt tillbaka klockan

När högertrafiken infördes klockan fem på morgonen den 3 september 1967 stod alla bilar stilla en kort stund, och körde sedan vackert över på andra sidan mot vad de var ...

Av: Ivo Holnqvist | Gästkrönikör | 31 oktober, 2017

Turbulenta skyar – ett porträtt av Vincent van Gogh…

Jag ligger på rygg. Himlen virvlar högt där uppe. Några kråkor cirkulerar över mitt huvud. Jag hör pojkarnas uppjagade röster och grimaserar åt den djupsvarta smärtan i bröstkorgen och magen ...

Av: Jonas Wessel | Konstens porträtt | 24 maj, 2013

Huset som kay fisker ritade 1930

Om ett märkvärdigt hus, ritat av Kay Fisker

I Köpenhamns burgna norra stadsdelar finns mängder av vackra villor. Häromdagen var vi bjudna på lunch i en av de intressantaste, i Charlottenlund på en behaglig villaväg kantad av kastanjeträd ...

Av: Ivo Holmqvist | Kulturreportage | 24 oktober, 2017

Tänk om du vore ditt första steg - och ut i rymden?!

Om Hanna Hallgrens diktande Fredag ger mig en bukett blommor som jag inte vet namnet på, ingen vet vad de heter. Jag har frågat på torget där de står men ...

Av: Eleonora Bru | Litteraturens porträtt | 05 juli, 2008

Den poetiska Eddan enligt Lars Lönnroth

Vårt behov av översättare och översättningar är omättligt. Men den yrkeskategorins ansträngningar har inte särskilt ofta uppskattats eller förtjänst. Av slentrian har försvenskningarna antingen förbigåtts helt i bokrecensionerna, eller så ...

Av: Ivo Holmqvist | Essäer om litteratur & böcker | 03 september, 2017

Fragment av surrogatpyret XII

Vi sprecke, tjompe å bultre oss ut i hallen me Tjååsers livaktit galna jiayu cunyanlegend ekande i skallarna (”Our firste fo, the serpent Sathanas...kitte his throte, and in a pit ...

Av: Nikanor Teratologen | Teratologisk sondering | 18 december, 2007

William Blakes tankevärld

Det andliga klimatet: en kort historikUnder renässansen fanns en bildpoesi, Emblem-Poetry. En bildpoesi som byggde på den vid denna tid rådande mystikens kosmologi. Blake kan räknas till efterföljarna av denna ...

Av: Violet Tengberg | Essäer om konst | 16 december, 2010

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.