Fornuft og liv

Innledning Å være menneske er så mangt, skjønt uskyldige er vi ikke. Vi har moral og språk, og dermed har vi tilstrekkelig med ressurser og stor nok kapasitet til å teoretisere ...

Av: Thor Olav Olsen | 12 Maj, 2014
Agora - filosofiska essäer

Även en kniv kan vara konst

Bo Helgesson i ateljénBland damasker, skedsjölpar och ostronknivar hos Bo Helgesson. Kniven är människans eviga följeslagare. Av trä, ben, sten. Av brons och klumpigt tillplattat järn. Långt senare gjord av rostfritt ...

Av: Gunder Andersson | 28 augusti, 2008
Konstens porträtt

Veckan från hyllan, Vecka 11, 2012

Det har varit presidentval i Finland. Sauli Niinistö vann. Han är konservativ, men i Finland som på många andra håll i världen vill inte de konservativa kalla sig för konservativa ...

Av: Gregor Flakierski | 10 mars, 2012
Veckans titt i hyllan

Renässans för Rönblom

”Råkefårt, sade handlaren på sin flytande franska och svängde med armen.” H.–K. Rönbloms deckare ”Skratta, Pjazzo” från 1956 inleds i speceriaffären på en lantlig ort där ryktena snabbt tar fart ...

Av: Ivo Holmqvist | 05 december, 2017
Essäer om litteratur & böcker

Om divergent tänkande – det spruckna jaget och den dualistiska kulturenViklas MosspergOrdet ”bipolär” kan förklaras och förstås etymologiskt genom att hänvisa till det äldre latinets dvi som är besläktat med svenskans ”tve” (två eller dubbel). Latinets polus har i sin tur att göra med två poler, som alltså karaktäriseras av två mosatta läger eller aspekter.

Inom religions-filosofi-historien finns det också en lång tradition av bipolärt (dualistiskt) tänkande. Framförallt handlar det om uppdelningen mellan kropp och själ (dvs. materialism vs. idealism) men också om t.ex. det onda och goda samt rationalism och empirism som antingen kan uppfattas som komplementärt eller som att de står i konflikt med varandra (jfr. t.ex. Daoism vs. Zoroastrism).

Ett undantag är dock den amerikanska pragmatismen samt inte minst John Dewey och senare Paul Ricoeur som strävar efter att överbrygga det dualistiska tänkandet. Ett annat är den indiska monismen och Shankaras lära om icke-dualitet (advaita). Ett tredje undantag skulle kunna vara Aristoteles som på sätt och vis upphäver dualismen genom att tala om formen som inneboende i materien.

Inom biologin syftar ordet ”bipolär” i sin tur på en organism som dels har en nordlig, dels en sydlig utbredning på jorden medan de saknas i de mellanliggande varma områdena. I allmän mening sägs en arts utbredning vara bipolär om den omfattar två från varandra separerade områden.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

I mångt och mycket är det nog också så att det är denna långa tradition av dualistiskt tänkande, inom inte bara biologin utan alltså också religons-filosofi-historien som ligger till grund för den medicinska förställningen om inte bara s.k. bipolär (mano-depressiv) sjukdom utan även dennes tänkande: vilket utifrån detta perspektiv skulle kunna beskrivas som en pendling från pol till pol.

Det visar sig bl.a. hos professor Mikael Landén och i dennes forskning vid Karolinska Institutet om det bipolära tänkandet utifrån ett kognitivt perspektiv, där det troligtvis handlar om förmågan att tänka konvergent, dvs. logiskt (ologiskt) och rationellt (irrationellt) för att därigenom hitta en förutbestämd korrekt lösning på ett problem.

Ett intressant undantag är dock psykiatrikern Simon Kyaga som lanserat teorin om att psykosen öppnar för nya intryck och oväntade associationer samt därmed inte minst möjliggör ett divergent tänkande. Det skulle också kunna utgöra en förklaring till sambandet mellan kreativitet och psykisk (bipolär) sjukdom, vilket han också kommit fram till i sin huvudsakligen statistiska forskning.

Kyagas hänvisning till det divergenta tänkandet, dvs. ett tänkande i skilda riktningar, närmar sig nämligen beskrivningen av de s.k. bipolära utflödena inom atronomin där materiaflödet utgår i två diamentralt motsatta riktningar från en gemensam, centralt belägen källa.

Det problematiska blir dock inte bara anti-mentalismen/materialismen (den logiska atomismen) som förnekar en personlig individuell kärna (psyke, själ, ande) utan också den s.k. neutrala monismen, som bortser från existensen av både det ena och det andra (dvs. både ”ande” och materia). Den neutrala monismens betoning av verkligheten som en konstruktion kan nog också sägas stämma överens med Kyagas inspiration från buddhismen och dess lära om ”icke-själ” och ”icke-själv” (anatman).

Kanske är det också så att det är avsaknaden av en medelpunkt, ett centrum eller en kärna, som ligger till grund för det kluvna, spruckna och sönderdelade (schizofrena) jaget – i kombination med den bipolära / dualistiska kulturen – dvs. en tvetydig plats där människan beskrivs som ett galaxiskt svart hål, där de bipolära utflödena saknar ursprung och där den läkande källan förpassats till folkloristiken.

Viklas Mossperg

Ur arkivet

view_module reorder

Ayodhya sexton år efteråt

1992 jämnade extremistiska hinduer Babru moskén från 1500-talet i Ayodhya till marken, under det att ledare för BJP och andra politiska grupperingar hejade på. Omkring tvåtusen människor mördades i de ...

Av: Pär Fredborn Larsson | Resereportage | 10 februari, 2009

Dagarna bara försvinner

slängt idag ut min enorma samling plank- och bredstumpar från ena lidret, kan inte fatta hur det blivit sådana mängder, och ens varifrån, helt abnormt, men tiotals års mest meningslösa ...

Av: Stefan Hammarèn | Stefan Hammarén | 02 augusti, 2012

Sado-masochism - historien bakom ordet

Sado-masochism - historien bakom ordet Donatien Alphonse Francois de Sade (1740-1814) framkallar ett ord. Den stolte markisen, den subversive författaren, den ständige fängelsekunden och den store ateisten är upphovet till ett ...

Av: Agneta Tröjer | Essäer om samhället | 04 augusti, 2007

Samuel Beckett, nobelpristagare 1969. En tillbakablick

Samuel Beckett fick nobelpriset år 1969 och har nått ut till en stor publik, framför allt när det gäller pjäsen I väntan på Godot, just nu aktuell på Stockholms Stadsteater ...

Av: Percival | Essäer om litteratur & böcker | 14 december, 2009

Oförkränkta sinnen

Jag levde före revolutionen sovande med fagra kärleksbon i lindor runt hårsvallet och skuldrorna. Duva, nu när du kommer dråsande, kommer du sent men du kommer efterlängtad.Ömmande lust och ömhet ...

Av: BOEL SCHENLÆR | Essäer om religionen | 07 september, 2009

Rapport från Stockholms genrefilmfestival ”Monsters of Film”

Från 8:e till 12:e oktober 2014 iscensattes den andra upplagan av Monsters of Film-festivalen i Stockholm, en genrefilmfestival där skräck, fantasi, provokation, surrealism, konst och framförallt monster får plats. Festivalen ...

Av: Marco De Baptistis | Essäer om film | 25 oktober, 2014

Benjamin 3

     

Av: Håkam Eklund | Kulturen strippar | 28 augusti, 2011

Oliver Knussen, foto Mark Allan

Orkesterns man! - Oliver Knussen i Stockholms konserthus

Tonsättarporträtten i Stockholms konserthus är inne på sin trettioförsta vända. Nu kan man hänga upp ytterligare ett porträtt - på den engelske tonsättaren Oliver Knussen - bredvid de andra trettio ...

Av: Ulf Stenberg | Musikens porträtt | 01 december, 2016

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.