Mennesket og dets verden

Innledning Menneskets forhold til dets verden er flerfoldig, og dette har å gjøre med følgende forhold. For det første er det slik at verden er der, forutfor og uavhengig av det ...

Av: Thor Olav Olsen | 13 oktober, 2014
Agora - filosofiska essäer

12. Ingrid

Tack gode gud för Mia. Ingrid tänkte tanken om och om igen där hon satt i fåtöljen framför den öppna spisen. Fina, rara, söta, duktiga Mia som visste precis vad ...

Av: Ingrid | 02 mars, 2012
Lund har allt utom vatten

Uppror och klassikerstatus – Ett tärningskast kan aldrig upphäva slumpen

Un coup de dés jamais n’abolira le hazard (Stéphane Mallarmé)Gud existerar inte längre som en allsmäktig kraft. Universum är ett kaos frambringat av slumpen och livet har ingen nåbar mening ...

Av: Pernilla Andersson | 12 juli, 2012
Essäer om litteratur & böcker

Celibatet

Hur ska en katolsk präst kunna leva med sin sexualitet när denne förbundit sig att leva ett helt liv i celibat?

Av: Melker Garay | 15 juli, 2015
Melker Garay : Reflektioner

Om divergent tänkande – det spruckna jaget och den dualistiska kulturenViklas MosspergOrdet ”bipolär” kan förklaras och förstås etymologiskt genom att hänvisa till det äldre latinets dvi som är besläktat med svenskans ”tve” (två eller dubbel). Latinets polus har i sin tur att göra med två poler, som alltså karaktäriseras av två mosatta läger eller aspekter.

Inom religions-filosofi-historien finns det också en lång tradition av bipolärt (dualistiskt) tänkande. Framförallt handlar det om uppdelningen mellan kropp och själ (dvs. materialism vs. idealism) men också om t.ex. det onda och goda samt rationalism och empirism som antingen kan uppfattas som komplementärt eller som att de står i konflikt med varandra (jfr. t.ex. Daoism vs. Zoroastrism).

Ett undantag är dock den amerikanska pragmatismen samt inte minst John Dewey och senare Paul Ricoeur som strävar efter att överbrygga det dualistiska tänkandet. Ett annat är den indiska monismen och Shankaras lära om icke-dualitet (advaita). Ett tredje undantag skulle kunna vara Aristoteles som på sätt och vis upphäver dualismen genom att tala om formen som inneboende i materien.

Inom biologin syftar ordet ”bipolär” i sin tur på en organism som dels har en nordlig, dels en sydlig utbredning på jorden medan de saknas i de mellanliggande varma områdena. I allmän mening sägs en arts utbredning vara bipolär om den omfattar två från varandra separerade områden.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

I mångt och mycket är det nog också så att det är denna långa tradition av dualistiskt tänkande, inom inte bara biologin utan alltså också religons-filosofi-historien som ligger till grund för den medicinska förställningen om inte bara s.k. bipolär (mano-depressiv) sjukdom utan även dennes tänkande: vilket utifrån detta perspektiv skulle kunna beskrivas som en pendling från pol till pol.

Det visar sig bl.a. hos professor Mikael Landén och i dennes forskning vid Karolinska Institutet om det bipolära tänkandet utifrån ett kognitivt perspektiv, där det troligtvis handlar om förmågan att tänka konvergent, dvs. logiskt (ologiskt) och rationellt (irrationellt) för att därigenom hitta en förutbestämd korrekt lösning på ett problem.

Ett intressant undantag är dock psykiatrikern Simon Kyaga som lanserat teorin om att psykosen öppnar för nya intryck och oväntade associationer samt därmed inte minst möjliggör ett divergent tänkande. Det skulle också kunna utgöra en förklaring till sambandet mellan kreativitet och psykisk (bipolär) sjukdom, vilket han också kommit fram till i sin huvudsakligen statistiska forskning.

Kyagas hänvisning till det divergenta tänkandet, dvs. ett tänkande i skilda riktningar, närmar sig nämligen beskrivningen av de s.k. bipolära utflödena inom atronomin där materiaflödet utgår i två diamentralt motsatta riktningar från en gemensam, centralt belägen källa.

Det problematiska blir dock inte bara anti-mentalismen/materialismen (den logiska atomismen) som förnekar en personlig individuell kärna (psyke, själ, ande) utan också den s.k. neutrala monismen, som bortser från existensen av både det ena och det andra (dvs. både ”ande” och materia). Den neutrala monismens betoning av verkligheten som en konstruktion kan nog också sägas stämma överens med Kyagas inspiration från buddhismen och dess lära om ”icke-själ” och ”icke-själv” (anatman).

Kanske är det också så att det är avsaknaden av en medelpunkt, ett centrum eller en kärna, som ligger till grund för det kluvna, spruckna och sönderdelade (schizofrena) jaget – i kombination med den bipolära / dualistiska kulturen – dvs. en tvetydig plats där människan beskrivs som ett galaxiskt svart hål, där de bipolära utflödena saknar ursprung och där den läkande källan förpassats till folkloristiken.

Viklas Mossperg

Ur arkivet

view_module reorder

Ett enfaldigt leve för svampens dag

I dag, söndagen den 2 september, fyrar varje rättrogen ”etnisk svensk”, för att använda mig av Fredrik Reinfeldts terminologi, Svampens dag. Yes meine Damen und Herren, i dag fyrar vi ...

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 02 september, 2012

En hållbar barnlitteratur?

Att vara dogmatisk och skriva tydliga världsförbättrarbudskap i skönlitterär text är den åttonde dödssynden i dag. Är det därför det kommer ut så få skönlitterära barnböcker om klimatet och miljön? ...

Av: Marja Beckman | Gästkrönikör | 11 april, 2014

Flykten från Estland 1944

Baserat på Leida och Jaan Saviojas samt Hille Ustavs minnen. Nedtecknat av Talvi Eellend 1997 och redigerat av Hille och Leida 2003-2006. (vid datorn; Enel Melberg) Efter de stora bombningarna av Tallinn ...

Av: Talvi Eellend | Reportage om politik & samhälle | 21 oktober, 2014

Visby medeltidsvecka - St:a Maria kyrka

Det är alltid lika roligt att komma tillbaka till ön år efter år och se vad som har förändrats och vad som är sig likt. Efter att ha besökt Gotland, med ...

Av: Alexander Sanchez | Kulturreportage | 18 september, 2014

Autodidaktiskt manifest

 Självinlärning bör vara en av flera grundpelare för ett modernt bildningsideal. I dag är kunskapen demokratiserad men ändå förstår vi inte världen bättre än tidigare generationer. Varför är det så? ...

Av: Kristian Borg | Essäer om samhället | 31 mars, 2008

Kyrktuppens öga – rörelse och genesis i Lage Lindells måleri

TEMA VÄSTERBOTTEN Lage Lindell. Utsnitt från mural. Bildens begränsning, dess format är irriterande. Helst inget särskilt format, ett berg, en stor vägg vars gränser man inte ser, antagligen för att formen då blir ...

Av: Jonas Lindahl | Essäer om litteratur & böcker | 10 februari, 2008

Veckan från hyllan. Vecka 43, 2012

Läser att Jennie har vunnit ”Ung & bortskämd”. Vad innebär det? Att hon är mest ung? Mest bortskämd? Eller möjligen minst av allt detta? Förmodligen betyder det något helt annat ...

Av: Gregor Flakierski | Veckans titt i hyllan | 20 oktober, 2012

Långfredag

långfredagen har alltid fascinerat mig kyrkorna är tomma gud är borta en frånvaro som krossar tungt är tungt, konkret som världens smärta i döden är gud mer närvarande än i sin reella närvaro det är denna icke-närvaro ...

Av: Guido Zeccola | Utopiska geografier | 20 april, 2009

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.