Indiana Jones i Egypten

Indiana Jones och hans arabiske vän

Det är nu klart att det blir en ny Indiana Jones-film, den femte i ordningen. Filmen ska upp på biograferna sommaren 2019. Vart ska han resa den här gången?

Av: Mohamed Omar | 28 mars, 2017
Essäer

54. Erik

Erik skrev. Ord efter ord. Sida efter sida. Fingrarna värkte av att spreta över tangentbordet hela dagarna, han var frusen ända in i märgen av allt stillasittande. Han satt hemma ...

Av: Erik | 04 januari, 2013
Lund har allt utom vatten

Boglárka Paulovkin.  Foto: Förlaget

Felis förlag - En svart katt kommer lastad med vackra ungerska barnböcker till…

Felis förlag är en nykomling på Bokmässan 2015. De har en liten svart katt som symbol. Som en liten katt bland hermelinerna? Eller är det en svart lyckokatt? Förlaget har ...

Av: Belinda Graham | 20 oktober, 2015
Kulturreportage

Minnesmedaljong över Jenny Lind i

Näktergalen från Norden

Vi är många – både vanliga musikälskare och yrkesutövande musiker – som innerligt skulle önska att det hade funnits bara ett par få takter inspelade med musik framförd av gångna ...

Av: Thomas Notini | 26 januari, 2016
Essäer om litteratur & böcker

Om divergent tänkande – det spruckna jaget och den dualistiska kulturenViklas MosspergOrdet ”bipolär” kan förklaras och förstås etymologiskt genom att hänvisa till det äldre latinets dvi som är besläktat med svenskans ”tve” (två eller dubbel). Latinets polus har i sin tur att göra med två poler, som alltså karaktäriseras av två mosatta läger eller aspekter.

Inom religions-filosofi-historien finns det också en lång tradition av bipolärt (dualistiskt) tänkande. Framförallt handlar det om uppdelningen mellan kropp och själ (dvs. materialism vs. idealism) men också om t.ex. det onda och goda samt rationalism och empirism som antingen kan uppfattas som komplementärt eller som att de står i konflikt med varandra (jfr. t.ex. Daoism vs. Zoroastrism).

Ett undantag är dock den amerikanska pragmatismen samt inte minst John Dewey och senare Paul Ricoeur som strävar efter att överbrygga det dualistiska tänkandet. Ett annat är den indiska monismen och Shankaras lära om icke-dualitet (advaita). Ett tredje undantag skulle kunna vara Aristoteles som på sätt och vis upphäver dualismen genom att tala om formen som inneboende i materien.

Inom biologin syftar ordet ”bipolär” i sin tur på en organism som dels har en nordlig, dels en sydlig utbredning på jorden medan de saknas i de mellanliggande varma områdena. I allmän mening sägs en arts utbredning vara bipolär om den omfattar två från varandra separerade områden.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

I mångt och mycket är det nog också så att det är denna långa tradition av dualistiskt tänkande, inom inte bara biologin utan alltså också religons-filosofi-historien som ligger till grund för den medicinska förställningen om inte bara s.k. bipolär (mano-depressiv) sjukdom utan även dennes tänkande: vilket utifrån detta perspektiv skulle kunna beskrivas som en pendling från pol till pol.

Det visar sig bl.a. hos professor Mikael Landén och i dennes forskning vid Karolinska Institutet om det bipolära tänkandet utifrån ett kognitivt perspektiv, där det troligtvis handlar om förmågan att tänka konvergent, dvs. logiskt (ologiskt) och rationellt (irrationellt) för att därigenom hitta en förutbestämd korrekt lösning på ett problem.

Ett intressant undantag är dock psykiatrikern Simon Kyaga som lanserat teorin om att psykosen öppnar för nya intryck och oväntade associationer samt därmed inte minst möjliggör ett divergent tänkande. Det skulle också kunna utgöra en förklaring till sambandet mellan kreativitet och psykisk (bipolär) sjukdom, vilket han också kommit fram till i sin huvudsakligen statistiska forskning.

Kyagas hänvisning till det divergenta tänkandet, dvs. ett tänkande i skilda riktningar, närmar sig nämligen beskrivningen av de s.k. bipolära utflödena inom atronomin där materiaflödet utgår i två diamentralt motsatta riktningar från en gemensam, centralt belägen källa.

Det problematiska blir dock inte bara anti-mentalismen/materialismen (den logiska atomismen) som förnekar en personlig individuell kärna (psyke, själ, ande) utan också den s.k. neutrala monismen, som bortser från existensen av både det ena och det andra (dvs. både ”ande” och materia). Den neutrala monismens betoning av verkligheten som en konstruktion kan nog också sägas stämma överens med Kyagas inspiration från buddhismen och dess lära om ”icke-själ” och ”icke-själv” (anatman).

Kanske är det också så att det är avsaknaden av en medelpunkt, ett centrum eller en kärna, som ligger till grund för det kluvna, spruckna och sönderdelade (schizofrena) jaget – i kombination med den bipolära / dualistiska kulturen – dvs. en tvetydig plats där människan beskrivs som ett galaxiskt svart hål, där de bipolära utflödena saknar ursprung och där den läkande källan förpassats till folkloristiken.

Viklas Mossperg

Ur arkivet

view_module reorder
Scenografi från barockteatern i Cesky Krumlov. Foto: Mathias Jansson

Barockteatern i Cesky Krumlov

Mathias Janssons resa till Tjeckien avslutas med en artikel om Barockteatern i Cesky Krumlov, rik av konst och historia.

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 27 september, 2015

Redighet, rättvisa och redaktionellt arbete

Redighet, rättvisa och redaktionellt arbete Håkan Olsson kan konsten göra varje bok till ett konstverk. På Bokförlaget Mormor ger han ut konst, lyrik, romaner, biografier och samhällsanalys. Han arbetar med sina ...

Av: Agneta Tröjer | Porträtt om politik & samhälle | 25 september, 2007

Med barnet som förebild

Anneli Sandberg är pastor och församlingsföreståndare i Tingvallakyrkan, en frikyrka belägen mitt i Karlstad. Barnets roll i den världsvida kyrkan, barnvälsignelsen och dopet är frågor som engagerar henne. Anneli jobbar ...

Av: Robert Halvarsson | Kulturreportage | 14 juni, 2014

Julian Aguilera Marías om Herakleitos

Iillustration: Joakim Ceder Julian Aguilera Marías om Herakleitos I filosofihistorien är det vanligt att betrakta filosofen Herakleitos (540-480 f.Kr.) som motsats till filosofen Parmenides (540-470, ev. 515-445 f. Kr.), vilkas tankevärldar ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 16 oktober, 2007

Benjamin 14

Håkan Eklund OM BENJAMIN Benjamin är en serie skapad och ritad av kulturella mångsysslaren Håkan Eklund. Det handlar om en-rutingar och serien används ofta av skaparen för att belysa dumma företeelser i allas ...

Av: Håkan Eklund | Kulturen strippar | 19 november, 2011

Marilyn och satan inom oss

Marilyn och satan inom oss Som ung bjöd hon ner Djävulen i sängen, efter tre äktenskap bjöd hon ner en president. Sedan mördades hon. Stefan Whilde skriver om en av 1900-talets ...

Av: Stefan Whilde | Essäer om film | 07 december, 2006

Ove Allansson. Foto: Tre böcker

En sjöman har gått i land

Ove Allansson har lämnat skeppet. Han blev 83 år. Han hade provat flera yrken men sjömanslivet blev det som lämnade djupast intryck i honom och i hans författarskap. Han skrev ...

Av: Benny Holmberg | Litteraturens porträtt | 24 januari, 2016

A som i Altele. om en novell av Isaac Bashevis Singer

”Folk frågar mig ofta: 'Varför skriver ni på ett döende språk?' och jag ska förklara det med några ord. Jag tycker om att skriva spökhistorier, och ingenting passar spöken bättre ...

Av: Vladimir Oravsky | Essäer om litteratur & böcker | 01 oktober, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.

Cron Job Starts