Clemens Altgård. Foto: Adrian Altgård

Clemens Altgård Ur Grå Dub

Clemens Altgård (f. 1959) följer upp sin rosade återkomst till lyriken, Odöd, med en diktsamling där temat är än mer oförsonligt, politiskt och personligt. Med Grå dub axlar Clemens Altgård ...

Av: Clemens Altgård | 10 oktober, 2016
Utopiska geografier

Om Kazuo Ishiguro

Sitt namn till trots hör Kazuo Ishiguro till den nu drygt medelålders generationen av engelska författare där många för övrigt kommer från länder och städer långt bortom det förenade kungadömet ...

Av: Ivo Holmqvist | 05 oktober, 2017
Litteraturens porträtt

En apologi för det tystade

I det utplånade inre rummet bär inget eko genom tomheten fylld av syntetisk materie av yttre stimuli. Denna störtflod ständig sinnlig omedelbar skenbar tillfredställelse ger en illusorisk känsla av inre ...

Av: Oliver Parland | 06 september, 2010
Essäer

Holismer och reduktionismer

Holismen handlar i princip om att se all verklighet som en helhet (inte en delhet). Positivismen (som är den naturvetenskapliga förståelsens centrum och metod) handlar om att se - eller ...

Av: Carsten Palmer Schale | 13 maj, 2011
Essäer

Essäer om konst

Tillblivelseakter - möte, uppbrott och samtidighet i Joan Mirós måleri

TEMA KONST

 Image ”In the work of art, paths are laid out for the beholder’s eye, which gropes like a grazing beast […]. The pictorial work springs from movement, it is itself fixated movement, and it is grasped in movement (eye muscles).”
    – Paul Klee, notebooks. Vol. 1, The thinking eye (New York, 1992), s. 78 
I Joan Mirós biomorfiskt färgade surrealism framstår tillblivelsen som en essentiell ingrediens. Med rörelsen som utgångspunkt, i ett möte mellan två former, tar Jonas Lindahl fasta på en aspekt av tillblivelsen i Mirós måleri, dess förutsättningar och konsekvenser.

Paula Modersohn-Becker – det tyska avantgardets förstadam

TEMA KONST
Image
Mor med barn på bröstet, 1906..
Utanför Tyskland är Paula Modersohn-Becker ett relativt okänt namn, trots att hon kan räknas som en pionjär inom nordeuropeisk modernism. Denna vinter har flera stora muséer i Tyskland högtidlighållit hundraårsminnet av hennes död. Kommer hon i kölvattnet av detta jubileumsår att få ett större erkännande även utanför Tysklands gränser? 

Paula Modersohn-Becker (1876–1907), var först och främst målare, och färgen var hennes viktigaste redskap. ”Storhet i formen kräver storhet i färgen”, skriver hon i sin dagbok på höjden av konstnärskapet. När hon 1907 dog, endast 31 år gammal, var det få som visste vad som dolde sig i hennes ateljé. Under sina omkring tio år som aktiv konstnär hade hon utvecklat ett formspråk som är symptomatiskt för det 20:e århundradets konst.

Picasso: den aristokratiske kommunisten

TEMA KONST Image

Konsten och kommunismen har levt i ett ambivalent förhållande som kännetecknats av stark lidelse, ömsom hat, ömsom kärlek. Pablo Picasso förkroppsligar på många sätt denna känsliga relation. Han var inte bara en av 1900-talets största konstnärer utan också en av seklets många omdiskuterade kommunister. Ändå är hans konst knappast den mest politiska. Men hans engagemang för socialism och fredens sak satte självklart avtryck i hans konstnärskap.Fredsduvan känner alla till, liksom Guernica, Picassos stora antifascistiska verk riktat mot den spanska frankismen som han hatade. Mindre känd är hans anti-imperialistiska protest mot USA:s massakrer i Korea och hans flammande krigsprotest Krig och Fred. Och så porträttet av Stalin. Var det ett hyllningsporträtt eller en nidbild?

Liksom många andra kulturpersoner, Jean-Paul Sartre är ett exempel, Jean Cocteau ett annat, övervintrade Picasso den nazistiska vintern i ett ockuperat Paris. I augusti 1944 befriades staden och en dryg månad senare gick Picasso med i det franska kommunistpartiet. Han förblev partiet, som har kallats ett av Europas mest sovjetvänliga – först Stalin sedan Brezjnev–, troget fram till sin död 1973.

Kommunistpartiet i Frankrike blev Picassos ”moderland” i väntan på att hans älskade Spanien skulle befrias från fascismens ok, något han aldrig fick uppleva.

Han gjorde stora insatser för partiet och för Sovjetunionen, så stora att han 1950 fick Stalins fredspris. 1 maj 1962 fick han det igen, men nu hette det åter Lenins fredspris. De var  utmärkelser han själv var stolt över.

Minimalismens framväxt

TEMA KONST
Image
Frank Stella, 1964. Foto: Ugo Mulas

Hur ska man egentligen förstå minimalismen? Utgör den slutet på eller början av en epok i konsthistorien? I denna essä följer Roberth Ericsson spåren av en konstnärlig riktning vars uttryck tenderar att omkullkasta den gängse föreställningen om en linjär utveckling på konstens område – och hamnar i de amerikanska 1950- och 60-talen.I Sven-Olov Wallensteins konsthistoriska essä Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism behandlas det amerikanska 1960-talets debatt om konsten och konstbegreppet utifrån en strikt linjär kronologi – ett perspektiv som idag, 2008, närmast är att betrakta som en historisk kliché. Verklighetens skeende uppvisar, vilket Wallenstein också medgivit i en senare kommentar, en långt större komplexitet än vad hans essä gör gällande. Att ta sig an en del av konsthistorien som utmanar gängse uppfattningar om konstens innebörd och verkningsmedel förutsätter en historieskrivning som motsvarar den subversiva ambitionen.

Hur olika utställningars kemi samverkar i utställningsrummet

– intervju med Jan-Erik Lundström på Bildmuseet i Umeå

TEMA VÄSTERBOTTEN
Image
Ur Joachim Schmids utställning Fotografier 1982 – 2007.

Utsikten är global från Bildmuseet på Gammlia i Umeå. Fokus riktas mot det mest intressanta i samtidskonsten. Så presenteras den ena efter den andra av utställningar som går Stockholmsscenen förbi, men även institutioner och konsthallar i Göteborg och Malmö.Besökarna gillar vad de ser på Bildmuseet i Umeå. I förhållande till sitt omland har Bildmuseet fler besökare än de flesta andra som visar samtidskonst. Hemligheten är kanske – förutom den skarpa blicken – konsekvensen och målmedvetenheten i vad man gör. Talar man om möjligheter, kommer hoten på tal. Bildmuseet har aldrig känt ekonomisk trygghet. Tillvaron är knaper, berättar museichefen Jan-Erik Lundström. Ska Konstnärliga campus vid Umeälvens strand ge museet stabilare grund? Nog är det envetenhet som driver Bildmuseet i Umeå och lockar publiken.

– Besökarna vill ha starka satsningar på god internationell samtidskonst – på det som är fräscht, intensivt, globalt … säger Jan-Erik Lundström, museichef.

Flickr – att umgås via bilder!

foto.jpg
Foto Vicki Reed

Flickr – att umgås via bilder!

Vill du se världen genom andras ögon? Bli då medlem i nätsam­hället Flickr. Flickr har över 8 miljoner fotograferande användare vilka gemensamt åskådliggör världen på ett nytt sätt och Flickr kommer att förändra hur vi ser på och använder oss av fotografi.

Det är en myt att människan är så märkvärdigt social. Få av oss verkar genuint roade av flockdjurslivet. Snarare är vi av nöd sociala, vi är tvungna att ingå i strukturer och sammanhang – om vi vill överleva. De som kan välja bor generellt inte i tolvvåningshus i en av våra myllrande förorter utan i en villa med stor tomt så att man inte ens behöver trängas med den egna familjen – att vara sällskaplig på sina egna villkor, i arbetsliv och hem, är de rikas privilegium.

Tunis och Esko

milles.jpg
Tunis is av Lars Tunbjörk.

Tunis och Esko

Två världsberömda fotografer från Norden ställer i höst ut i Stockholm med omnejd. Konsten att se får utmärkt träning genom dessa utställningar. Sällan blir det så här tydligt att den så kallade verkligheten kan se ut på många sätt. Allt beror på vem som avbildar den - och vem som betraktar bilderna. Svenske Lars Tunbjörk och finske Esko Männikkö är två mästare väl värda att möta.

I översättningens perspektiv

saul-david.jpg 
Saul och David av Ernst Josephson

I översättningens perspektiv

Ernst Josephson var inte endast bildkonstnär, utan även diktare. Hans Färnlöf ger oss här en bild av konstnären i översättningens perspektiv.

Konstnären Ernst Josephson (1851-1906) är framför allt känd för målningen Strömkarlen (1884), den avbildning av folktrons vattenväsen som tycks ha fäst sig i det kollektiva medvetandet. I ett vidare sammanhang är Josephson erkänd som en av de stora inspiratörerna för nittonhundratalets konstutveckling i Sverige, då främst genom sin särpräglade expressionism.

Ur arkivet

view_module reorder

Om Liv och Död. Eutanasi - Dödshjälp

Debatter om dödshjälp flammar upp med jämna mellanrum och krav ställs att eutanasi bör tillåtas i vårt land liksom i Holland och Belgien. Statens medicinsk-etiska råd (SMER) föreslog nyligen ...

Av: Lena Månsson | Reportage om politik & samhälle | 24 februari, 2009

Fördelar och nackdelar med könsseparatism inom konsten

1960- och 1970-talen brukar ses som startskottet för den konstnärliga och teoretiska våg som vid tiden alltmer började att granska konstens och samhällets villkor för de som ville skapa och ...

Av: Simone Frankel | Essäer om konst | 05 februari, 2014

Oravský hrad, Foto  CC BY SA 3.0

Man ska leva för varandra…

Samtliga förutsättningar var gynnsamma, jag skulle inte kunna misslyckas med min kupp.

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 02 augusti, 2016

Slottet Hanstein. Foto: Björn Gustavsson

Resa till Westfalen

Westfalen är möjligen en lite förbisedd region i Tyskland – men spännande för dig som vill upptäcka ”Tyskland bortom allfarvägarna”. Här möter ett böljande landskap med berg och vidsträckta skogar ...

Av: Björn Gustavsson | Resereportage | 03 juni, 2015

Monoteisterna. En utställning om interkulturell dialog i gamla skrifter

Wien vore inte Wien om det inte fanns en motvikt till främlingsfientligheten. För samtidigt som valplakaten handlar om att inte låta muslimerna och det främmande blodet få övertaget, visas en ...

Av: Lilian O. Montmar | Kulturreportage | 30 oktober, 2010

Danskarna möblerar om på operan i Köpenhamn

Först så möblerade man om från det gamla till det nya operahuset, sedan möblerar man om i operorna också. Den första ommöbleringen var ett genidrag, det nya operahuset tål både ...

Av: Ulf Stenberg | Reportage om scenkonst | 29 november, 2010

Kadmos drake. Public Domain Wikipedia

Antilogosmaskinen

Filosofie doktor Mara Lee kallar ”Medusas skratt” (2015) för ovärderlig och jag funderar på vilka verk jag finner ovärderliga. Det är svårt, kanske finns min känsla för oöverstigligt värde eller ...

Av: Freke Räihä | Essäer om litteratur & böcker | 30 april, 2016

bild Privat ägo

Jack Vanarsky och den potentiella konstens sällskap

Han arbetade med rörligt, skivade skulpturer och dito ("lamellade") bilder, Jack Vanarsky, den argentinskfödde konstnären (1936-2009) som landade i Paris under upprorens tid 1968 och blev kvar och verksam där ...

Av: Ulf Stenberg | Konstens porträtt | 18 maj, 2016

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.