Omslag  av boken ” Mikronationer - på besök i hemgjorda länder”

Mikronationer - på besök i hemgjorda länder

"Mikronationer - på besök i hemgjorda länder" (Gidlunds förlag, 2017) är namnet på en ny bok som handlar om mikronationer. Mikronationer det är länder som inte är riktiga länder

Av: Mathias Jansson | 12 oktober, 2017
Essäer om litteratur & böcker

Konrad Lorenz. Djurvärldens Einstein

Konrad Lorenz ansåg att den tidiga barndomens händelser är de mest avgörande för en människas vetenskapliga och filosofiska utveckling. Lorenz föddes år 1903 och tillbringade barndomen i ett slottsliknande hus ...

Av: Lilian O. Montmar | 06 april, 2014
Övriga porträtt

Fragment från en önation. En resa till Indonesien

Vi var ett delvis nytt och ett delvis gammalt gäng med rötter ifrån möten på Sigtunastiftelsen, som flög via Singapore till Jakarta, huvudstaden på den stora ön Java i världens ...

Av: Elsa Maria Lindqvist | 29 Maj, 2014
Resereportage

"Kinas terrakottaarmé" på Östasiatiska i Stockholm

"Det var Chi Hoang Ti,kung av Tsin,"Ur "Muren och böckerna" av Evert Taube Det var aldrig meningen att de skulle utföra några krigiska bedrifter, dessa tusentals soldater som skapades på kejsaren ...

Av: Birgitta Milits | 11 september, 2010
Kulturreportage

Bildningsresans auktoritet: mellan totalitarism och hyperliberalismImage Auktoritet är ett begrepp som tillsammans med tradition och religion har tappat sin positiva klang, och ja, auktoritet. Behövs det idag? Är det möjligt att ge det ett positivt innehåll? Att vi en gång för alla har lämnat totalitära och hierarkiska politiska system får vi hoppas är en självklarhet. Men bör vi likställa totalitarism och auktoritet? Finns det goda auktoriteter? Eller förverkligar vi idag det liberala projekt där individen utvecklas fritt helt utan förtryckande yttre påverkan? En idé som kräver att individen har en inre kärna som bara behöver tomrum för att kunna utvecklas fritt. Men går mänsklig utveckling till på detta sätt?Frågan är alltså hur vi kan förhålla oss till auktoriteten mellan hyperliberalismens och diktaturens tidevarv. Hannah Arendt påpekar i artikeln ”Vad är auktoritet?” (Mellan det förflutna och framtiden: åtta övningar i politiskt tänkande, Daidalos, 2004), att den auktoritet vi förlorat inte är någon auktoritet i allmänhet utan en mycket speciell auktoritetstradition. Det finns således inte en sorts auktoritet utan flera, vilket också innebär att det finns en möjlighet att forma nya auktoritetsbegrepp. Kan vi forma ett alternativt auktoritetsbegrepp som för oss bortom totalitarismen? Låt oss göra ett försök på två vägar: dels med hjälp av Arendt och dels utifrån erfarenheten av en bildningsprocess.

Arendt skiljer auktoriteten från tyrannen likväl som från demokratins jämlikhetstanke. Till skillnad från tyrannen som regerar endast i namn av sina egna intressen påpekar Arendt att auktoriteten har sin källa i något utanför auktoriteten själv. Auktoriteten är auktoritet i namn av något annat, och inte i namn av den egna personen (en falsk auktoritet är således en diktator som förklär sina egna intressen i namn av till exempel ett gemensamt värde). Till skillnad från tyrannen utesluter auktoriteten också tvång genom yttre medel; när våld behöver användas har auktoriteten sviktat.

Men inte heller utgår auktoriteten från övertalning eller dialog, vilket förutsätter jämlikhet och verkar genom en argumentationsprocess. Auktoriteten fungerar varken genom förståelse eller som en befallande makt. Arendt formulerar det som att ”auktoritet innebär en lydnad där människorna har kvar sin frihet.” Men denna frihet innebär naturligtvis inte något fritt val inför ett smörgåsbord av olika åsikter. Ett sådant val utgår tvärtom ifrån en redan existerande kunskap. Behovet av auktoriteter, till exempel på bildningsresan, utgår istället från den egna bristen, från ett icke-vetandet som utgör möjligheten till frihet som rörelse.

Det anti-totalitära auktoritetsbegrepp som jag här vill förorda, har en grund i liberalismens förståelse av människan som sitt eget mål. Auktoriteten syftar till att stödja individens bildningsresa och inte till att anpassa individen till en förefintlig samhällskropp. Men den individ som här är på resa är inte sluten utan sträcker sig ständigt bortom sig själv.

Detta bortomriktade ligger redan i själva begreppet. Det latinska ord som auktoritetsbegreppet härstammar ifrån är verbet augere som betyder ”växa, främja, utvidga”. Auktoriteten kräver att vi lämnar den redan befintliga kunskapens trygga marker och i okunskap lyder. Och är det inte just detta vi ryggar tillbaka inför i auktoritetsbegreppet? Att det kräver att vi sätter någon över oss själva, att vi lämnar ifrån oss den yttersta tolkningsrätten, och därmed även ansvaret, till någon annan. Därför kan vi vilja neutralisera auktoritetsbegreppet genom att hävda att en auktoritet är någon som är duktig på ett specifikt område och vars expertkunskap jag kan lära mig av, exempelvis någon som kan lära ut ett nytt datorprogram. Denna sorts auktoritet fyller bara en funktion på ett väldefinierat område som vi kontrollerar och har överblick över. En verklig auktoritet däremot verkar inte över en del, vars gränser vi överblickar. Det vi lär av en sådan kan istället få alla andra delar att plötsligt se helt annorlunda ut.

Ett annat sätt att neutralisera auktoritetsbegreppet finner vi hos den som menar att endast barnet behöver auktoriteter. Den vuxne är färdig och klar och återigen en individ som har överblick och kontroll. Men är det inte just i kontrast till en sådan bild som vi som mest lider över våra tillkortakommanden? Endast om jag, som vuxen, erfar mig som föränderlig och som ständigt ofärdig kan en bildningsresa påbörjas och en vuxenhet utvecklas med ett ansvarigt förhållande till sin egen begränsning.

Men bildningsresan tar inte sin början i strävan efter ansvar och kontroll, drivkraften är äventyrlighet! Jag vill inte lägga en ny bit information till ett färdigt kategorisystem, jag vill skaka hela strukturen i sina grundvalar. Jag vill överskrida den plats jag befinner mig på och kunna följa resans väg utan att känna till eller kunna få syn på målet. En verklig auktoritet gör det möjligt för mig att överskrida mig själv, just för att jag inte kan ha överblick. Det jag överblickar kontrollerar jag redan, det är just mitt icke-vetande som gränsar mot rörelseutrymmen jag ännu inte intagit. Icke-vetandet innebär därmed ett löfte, en möjlighet och framtid.

Att läsa en filosofisk text kan vara ett exempel på en resa som kräver en dylik underkastelse. Endast nybörjaren börjar med att kritisera texten och sätta sig till doms över den. En seriös läsning kräver att texten ges auktoritet. Först efter att underordnat mig texten och erfarit den inifrån kan jag röra mig i den, se dess svagheter eftersom det har blivit mina svagheter och slutligen kritiskt tänka den vidare.

Att tillåta sig en levande personlig auktoritet är ofta en än känsligare fråga. Texten är det ju ändå jag som tolkar, men en levande närvarande person kan säga ”Nej, du har fel!” och är än mer betvingande. Just därför är kanske de levande auktoriteterna så mycket färre.

Den levande auktoriteten måste ha förtjänat min respekt i långt högre grad än texten innan jag släpper in henne i den intimsfär som varje auktoritativt förhållande innebär. Respekten måste hon ha förtjänat på den planhalva som jag själv kan bedöma, men den pekar alltid bortom sig själv. Och jag kan inte veta vart. När jag kastar mig ut enligt auktoritetens pilar vet jag inte själv alltid varför. Jag lyder utan att förstå. Jag glömmer mig själv, vad jag anser självklart. Och öppnar mig för något helt annat. Då öppnar sig på ett  också helt nya vyer, vyer det kunde ha tagit mig år att upptäcka själv.

Men som Arendt påpekade är auktoritetens auktoritet inte grundad i den andres person utan i något annat: en konst, en rörelse, en idé. Tillsammans är vi riktade mot något annat. Att den andre ser längre visar på oändliga rymder bortom min fattningsförmåga och skapar oanade rörelsemöjligheter även för mig. Vore ingen mer insiktsfull eller kunnig än jag skulle jag inte kunna röra mig utan frysa fast.

Men slutligen kommer den punkt när jag måste säga adjö till min ögonöppnare, när jag intagit de vidder hon hade att erbjuda. När jag inte längre kan följa utan måste finna en egen väg. Sorgen kan vara överväldigande när världen blir fattigare, melankolisk och stelnad. Men inte desto mindre visar den på möjligheten och nödvändigheten av att åter andas in något främmande. Snälla, låt oss göra det igen! 

Jonna Bornemark 

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Ur arkivet

view_module reorder

Världen är kall och ödslig

Det finns inte längre några drömmar. Det finns inget hopp.Invånarna i Världsstaten framlever sina liv instängda och avskärmade djupt nere i de underjordiska städernas vittförgrenade nätverk av kulvertar. Arbete, sömn ...

Av: Crister Enander | Essäer om litteratur & böcker | 17 mars, 2010

Jesaja: vredgad hovnarr. En julbetraktelse

How long shall they kill our prophets,While we stand aside and look? -- Bob Marley "Redemption Song"Profeten Jesaja blev en klassförrädare. Han tillhörde aristokratin i Jerusalem och hade ingångar såväl ...

Av: Mikael Löwegren | Essäer om religionen | 25 december, 2010

Kultur og livsform

Innledning Emnet for artikkelen min er at livet består av mye mer enn jobbing og shopping, instrumentell vitenskap og teknisk politikk. Dette beskriver jeg i termer av ‘progressivt framskritt’, som er ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 10 september, 2013

Duccio di Buoninsegna Den sista måltiden

Det nya förbundet

”När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget!”

Av: Hans-Evert Renérius | Gästkrönikör | 02 april, 2015

Filosofi og framskritt. Del 3

De filosofiske tradisjonenes betydning for epistemiske og etiske framskritt Nåtiden er ikke spesielt opptatt av at det gis relativt lange linjer i filosofihistorien; i vår tid driver en med filosofi uavhengig ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 28 augusti, 2013

Om maktmekanismer i det sydkoreanska samhället. Intervju med Cheol-soo Jang

Sydkorea kännetecknas av en vital filmindustri, en filmindustri som ofta kännetecknas av en extrem omsorg för det tekniska så till vida att alla filmtekniska medel musik, foto, skådespeleri ...

Av: Roberto Fogelberg Rota | Filmens porträtt | 28 januari, 2011

Fornuft, følelser og liv

Innledning I dag er det svært mange konflikter og kriger rundt om i verden, som betyr at den pasifistiske idé har elendige kår. Tesen jeg forsvarer er denne: At sammen har ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 08 september, 2014

Höstdag i Provence

Jag befann mig, än en gång, på resa: destination Marseille för att därifrån ta mig via flyg till London, dit jag blivit inbjuden för att hålla ett litet anförande och ...

Av: Lars Holger Holm | Kulturreportage | 25 oktober, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.