A truly peaceloving people?

Snart är det dags för Oscarsgala. Den iranska filmen ”Nader och Simin – en separation” har då chans att vinna två priser – bästa originalmanus och bästa utländska film. Både ...

Av: Maria Rasmussen | 18 februari, 2012
Gästkrönikör

Sunna Hansdottir. Foto: Erik Mårtensson

Människan som rum

Resenärer vid Odenplans tunnelbana i Stockholm kan omöjligt ha undgått den installation som prydde perrongen i början av året. Jag hörde av mig till konstnären i fråga, Sunna Hansdottir, för ...

Av: Anders Nilsson | 24 september, 2015
Konstens porträtt

Om samtidskonsten

Den moderna konstens äventyr är slut. Samtidskonsten är bara samtida med sig själv. Den transcenderar inte sig själv, vare sig i riktning mot det förgångna eller mot framtiden. Dess enda ...

Av: Jean Baudrillard | 04 april, 2011
Essäer om litteratur & böcker

Oförkränkta sinnen

Jag levde före revolutionen sovande med fagra kärleksbon i lindor runt hårsvallet och skuldrorna. Duva, nu när du kommer dråsande, kommer du sent men du kommer efterlängtad.Ömmande lust och ömhet ...

Av: BOEL SCHENLÆR | 07 september, 2009
Essäer om religionen

Crister Enander

Crister Enander - Den litterärpolitiske aktivisten och aktive litteraturgiganten.Med anledning av Crister Enanders sjukdom och det hopp och den önskan vi hyser om hans snara tillfrisknande delger jag läsarna mina recensioner och essäer genom åren om Cristers författarskap i respekt inför hans litterära gärning, som andligt stöd, men också som en väg för hans oroliga vänner och läsare att uppmärksamma hans författarskap och med detta förhoppningsvis initiera att införskaffa några nedanstående av Cristers böcker eller andra av hans litterära arbeten.
Crister Enanders anteckningar kring denne för honom så betydelsefulle men också gåtfulle och vad han själv kallar litteräre ciceron utgör stundtals en gripande läsning då han med sin djupa kunskap om författarskapet men också sin närhet som vän placerar sig det närmaste man kan komma den intellektuelle sökaren Lars Gustafsson. Denne opponent, så vittberest så rådbråkad i sitt litterära ärende, i sitt oavbrutna letande efter en hållbar sanning i varje nutid han passerade, och i detta arbete enligt Enander, aldrig vek av från eller någonsin svek sin uppfattning om att vara sann mot sin egen kompass och därmed nästan obevekligt hamnade på kant med det gängse.
Slagregnens år av  Crister Enander. Foto Lotta Nylander. Heidruns Förlag 2016.

Slagregnens år av Crister Enander. Foto Lotta Nylander. Heidruns Förlag 2016.

Annons:

Crister Enanders penna, eller tangentbord om man så vill har genom sitt författarskap gjort kraftfulla nedslag i den svenska samtidslitteraturen. Inte minst med angelägna litteraturpolitiska syften och inom viktiga litterära områden. Förutom Cristers vittomfattande litterära kunskap om såväl svensk som utländsk litteratur har hans litterära engagemang stigit utanför det rent 'bokliga' då hans ordande i litteraturfrågor oftast bär iväg i bredare perspektiv kring litterära etik-, polemik-, och politiska kritikfrågor.

Crister Enanders författargärning äger sin betydelse långt utanför litteraturkritikerns. Man kan säga att han förutom att vara en aktiv litteraturgigant är en litterärpolitisk aktivist. Han har påverkat många att söka det politiskt väsentliga, att ringa in det livsviktiga. Inte minst i den klasstämplande frågan- av vem för vem till vem - har Crister Enander konsekvent tagit ställning för de svaga, för de förfördelade. Hans klasspatos är väl känt och inget som Crister någonsin hymlat med. I varje nödvändig fråga tar han ställning för arbetarklassen för en politik som gynnar de icke bemedlade. Under min kritiker- och författargärning har jag endast en enda gång ansett mig vara föranledd att kritisera Cristers politiska balans och proportitionalitet. Det gällde hans ställningstagande kring Göran Palms författargärning vilket jag ansåg var bitvis hårddraget även om jag i stort biföll Cristers uppfattning i sakfrågan.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Crister Enander är en nästan unik författare i svensk litteratur med sina alltigenom konsekventa politiska ställningstagande för de svaga. Han är därtill en mycket kunnig och skicklig kritiker och litteraturskribent med yppeliga personporträtt och essäer på sitt digra och mångfacetterade litterära konto.

När jag går igenom mina recensioner och essäer kring hans böcker genom åren förstår jag varför jag alltid funnit detta varit mitt kvarstående förhållningssätt till hans författarskap och därför en av mig konsekvent framhållen ståndpunkt alltigenom vad gäller hela hans författargärning.

Den första texten är essän som jag skrev jag 27 september 2011 i Tidningen Kulturen och som handlar om hans bok Skiftande Speglar (Bokförlaget h:ström, Text & Kultur):

Crister Enander i självspeglande samling:

Han är de litterära porträttens okrönte mästare. Han är essäisten som handskas med de flesta av de litterära storheterna med van och kunnig hand. Han är sanningssökaren som inte fruktar att kasta ut barnet med badvattnet och till och med äventyra nära vänners gunst i sitt sökande för att finna den tjänliga analysen och de absoluta sanningarna. Inga tjänster eller bekväma reträttpositioner i nutidens kulturella konsensus värmer så lockande att han inte gladeligen förkastar dem för att få säga sin mening. Han utsätter ständigt sin eventuella kandidatur därstädes för hugskott som gör honom omöjlig som tänkbar kandidat trots eminenta kvalifikationer. Det är ett högt pris han tycks vara villig att betala då han gör det om och om igen. Hans motor är ett rättspatos med en nästan rabiat inställning till vad som är behövligt att dyrka upp, analysera och frilägga. Hans iver och vilja har en särskilt eldfängd och riktad låga mot orättvisor och undermålig litteratur. Den hämtar sitt bränsle ur hans bastanta grundhållning som också hela hans livssyn är djupt rotad i nämligen värnandet om arbetarklassen och erkännandet av den genuina klasskänslan. Klassmärket, är hos honom ett glödande och bultande hjärta som aldrig svalnar eller slutar slå. Har man det bär man det som ett evigt brännmärke menar han. Det handlar om tillkortakommanden, underlägsenhetskänslor, revanschlust för den ursprungligt svedda själen.”

Läs mer här:

http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur/essaeer-om-litteratur/10064-crister-enander-i-sjaelvspeglande-samling

 

Den andra texten är min recension som jag skrev 5 mars 2013 i Tidningen Kulturen av den samskrivna dialogboken Kristian Lundberg. Crister Enander. Hat & bläck. En dialog om klasshat, litteratur och människors värde (h:ström):

Hatet är vår hemlighet. Skriva är politik:

I en årslång dialog mellan författaren, kritikern och poeten Kristian Lundberg och författaren och kritikern Crister Enander avhandlas litteraturens betydelse. De samtalar om författarrollen, om skrivandets vardag, om dagens politiska klimat, om vreden, vanmakten, motståndet och moralen och inte minst om klasshat. Och om hur man skall kunna skingra dimmorna i det egna tänkandet och kunna formulera en klartänkt, hållbar strategi där det företrädesvis handlar om skrivandet enligt devisen 'skriva är politik'.

I detta arbete rannsakar de inte minst sin egen bakgrund, sina ursprungliga erfarenheter och sina grundläggande motiv men analyserar också samtiden, hur samhället ser ut i dag, vilka frågor som står på dagordningen.

/.../

Lundberg & Enander gör djupa inte minst känslomässiga nedslag i sina bakgrunder och personliga erfarenheter där de finner sitt brinnande patos och drar upp riktlinjer för sitt skrivarbete, det är grannlaga, det är vanskligt, det är stora uppgifter de ålägger sig. Att göra allmängiltig politik ur den personliga erfarenheter erbjuder svåra avvägningar och val, att skapa politiska paroller och sikta mot politisk substans utifrån sina egna söndertrasade bakgrunder är intrikat uppgift. De analyserar samhället, den samtida politiska utvecklingen, de tar på sig själva ett stort pensum, en enormt beting. Och de är kapabla. De kan genomföra det. Det finns inga författare idag som kan skriva en mer påträngande och verklighetsförankrad och inte minst levande samhällsanalys och klassexponering som dessa två. Att kunna undvika blindskären och hålla huvudet ovanför den förvirrande och ständigt översköljande sörjan av det smetigt ovidkommande och det kladdigt perifera är metoden.
Crister Enander: 'Vi måste börja kriga med större allvar och gå till anfall med kraftigare ammunition!'
Kristian Lundberg: 'Det är dags att vässa sina vapen och gå ut i strid'”

Läs mer här:
http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/essaeer-om-litteratur-boecker/14263-hatet-aer-var-hemlighet-skriva-aer-politik-om-lundberg-a-enander-hat-a-blaeck

Den tredje texten är en recension från den 18 augusti 2014 i Tidningen Kulturen av Crister Enanders bok Om natten ringer de döda. Tankebok (Heidruns förlag):

Vidöppen och stark tankebok


Crister Enander för i sin nya bok 'Om natten ringer de döda' ett intimt samtal med läsaren. Det är en stark tankebok som berör djupt med sina gripande anspänningar. Jag frapperas av det öppna omfånget och famntaget mellan skrivandet i det konkret litterära politiska, kontra det känslomässigt svåra, i förlängningen sorgesamma och i slutänden andliga. Crister Enander är denna gång mer personlig, mer sårbar, redovisar öppet sin kamp mot demonerna, mardrömmarna, sin ängslan och hjälplöshet och sin ensamhet inför det övermäktiga. Jag blir starkt tagen av hans närhet, hans ärlighet, hans sorg över sin älskades väg in i sjukdomen, hans rädsla kring denna, vilken rannsakar honom i plågsamma nattmaror som inte erbjuder det lugna uppvaknandet utan lämnar honom skärrad och hudlös långt in i morgonens tidiga timmar. Hans ärlighet gör boken vidöppen som en sårig ingång till hans privata kamp. Han talar om kärleken och den paralyserande vanmakten inför det obevekliga:
'Ett skrik finns inom mig, ett skrik som aldrig tystnar'”

Läs mer här:
http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/18072-litteratur-crister-enander-om-natten-ringer-de-doeda-tankebok

 

Den fjärde texten är en recension från 4 mars 2015 i Tidningen Kulturen om Crister Enanders bok I motstånd växer tanken. Från Klara Johansson till Simone de Beauvoir. (Heidruns förlag):

Att skriva mellan liv och död

Författarporträtten i Crister Enanders bok I motstånd växer tanken balanserar i det känsliga förhållandet mellan ordens verkan och livets åverkan. Om det livsviktiga arbetat med uttrycksbehovet som måste avhändas sin påträngande espri genom att formuleras. Detta i liv som inte finns om de inte skrivs. Att döden vankar tåligt i den själsliga svärtan.

'Skrivandet är en bärande och alltid närvarande del av hennes tankar och integrerad del av hennes personlighet/.../Det är genom orden hon formar och behärskar sitt liv. Utan skrivandet riskerar hon att förlora sig själv. Utan orden hotar kaos och panikångest'
Så skriver Crister Enander om Virginia Woolf i ett lysande porträtt om denna märkliga författarinna som ständigt levde med kraven i sitt skrivande och oron i sitt lidande

/.../
Enander antyder att han här ger sig ut i lite småriskabla ärenden när han sammanfattar att många av de kvinnliga författarna han skildrar befinns 'leva närmare verkligheten'
Den intellektuella friskhet med vilken Crister Enander går till verket med sina mångfacetterade porträtt i denna samling, utgör ett sigill på hans skicklighet, hans förmåga att ställa nya frågor i gamla ärenden. Här erbjuds lysande porträtt av kvinnliga författare vilka bör vara en stor litterär tillgång i dagens alltför snåla utgivningen i genren.

Crister Enander är en kritiker, skribent och essäist som ständigt väcker läsandets men också skrivandets lust genom oförvägna nyläsningar, omprövningar, djupdykningar i såväl kända som glömda författarskap. Han gör det med känsliga, närgångna och inte minst kunniga författarporträtt. Att läsa Crister Enander är som att få öppna ett fönster och låta en ivrig vårvind virvla in bland ens söndertänkta tankarnas dammiga ordröra. I motstånd växer tanken, är en läsvärd och lärorik samling som ger inspiration, avsöndrar kunskap och åskådliggör exempel vilka inte bara utgör en illustration över flera intressanta kvinnliga författarskap utan också visar hur en skicklig ordslipare arbetar.”

Läs mer här:
http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/19318-litteratur-crister-enander-i-motstand-vaxer-tanken-fran-klara-johansson-till-simone-de-beauvoir

Den femte texten är min recension publicerad i Tidningen Kulturen den 12 oktober 2015 av Crister Enander - Dagar vid Donau. Författare nära Europas hjärta (Carlssons förlag):

Litteratur på öppet hav

Crister Enander har under perioder i sitt liv vistats i Budapest, Ungern. I Dagar vid Donau förflyttar han sig tillbaka i de egna fotspåren i tidsmässig och litterär synpunkt. Han ger liv åt sin närvaro med presentationer av några av de enligt honom största författarna därstädes och väcker frågeställningar, tankar och känslor. Det är texter om författares kamp, om umbärande under förtryckande regimer och om total uppgivenhet men också om litteraturen som möjligt verktyg till motstånd och förändring.

Det är om staden Budapest, kärleken till den plats Enander säger vara 'ett hem jag inte visste fanns.' Han avslutar boken med att ge uttryck för sin längtan tillbaka till det Ungern han då mötte: 'Jag saknar det Budapest som jag på ett märkligt sätt under flera år gjorde till mitt.'
/.../
Det är en saknad i sorg som förstärks när han ser på Ungerns nutida utveckling. Det är bland de byggnader och platser i Budapest där Crister funnit sig väl och placerat sin kärlek till staden som han också funnit spår efter den europeiska storheten på det litterära havet. Han placerar sina ungerska favoriter i deras tidsepoker, frågeställningar och öden. Som ett naturligt steg i detta arbete besöker han kaféerna. Han vittnar om dessa lokalers betydelse för historiens gång. Där skrevs litterära mästerverk, där diskuterades tidens gång, där planerades uppror, smiddes ränker om att störta förtryckare, men även motsatsen kan erinras-
/.../

Man måste förstå att Dagar vid Donau inte är en litterär gottköpsbutik fylld med Crister Enanders erkända kunskap som en uppvisning i litterärt kunnande. Inga döda texter uppvisar sig. Denna bok är en politisk handling i form av en levande litteratur. Varje text om författare, varje enskild rad om skrivandet förlänger sig till en tes om motstånd, en litteratur som önskar segla fri med fulla segel på öppet hav.

Jag vet ingen författare som har en så självklar tillgång till själsliga platser hos läsaren för ideal, moral och annat ädelt gods, att Enander lätt uppväcker denna materia. Varje text hittar ett ärende in i läsaren, en tes av igenkänning, kanske bud om nödvändig förändring. Skrivandet är alltid det centrala, det livsavgörande.”

Läs mer här:
http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/20389-litteratur-crister-enander-dagar-vid-donau-forfattare-nara-europas-hjarta

Den sjätte i min textpresentation är en recension publicerad i Tidningen Kulturen 7 augusti 2016 av Crister Enanders bok: Slagregnens år (Heidruns förlag) I mitt tycke den märkligaste och starkaste bok jag läst och recenserat från Enanders litterära hand:
”'Det är som att bli våldtagen av världen varenda dag'

Likt en sjudande brygd av liv ger spänningarna mellan attack och känsla fängslande avsättningar i tyngd och klarhet i det mest personliga jag någonsin läst av Crister Enander.

Den innersta känslobas som Crister Enander vilar på i sin nya bok Slagregnens år är andlös i sin spröda skönhet, sårbar i sina redovisa svagheter och respektingivande i hans ömma behandling av sina närmaste. Att så uttömmande exponera sin mest personliga kärlek i dess storhet och närhet är hisnande. Att visa strupen och öppna själen offentligt med alla bevekelsegrunder och sår som Crister Enander gör i kärleken till sin älskade är ytterst gripande.

Motsägelsefullt nog visar den djupa sårbarheten på Crister Enanders obändiga styrka. En svaghet som bor inneboende i den styrka hans självkritiska förmåga att renodla sig själv i sina yttersta ofullkomligheter exponerar. I balansen mellan det känsliga och det kritiska att å ena sidan vara furiöst och oresonligt attacklysten mot kapitalet, mot de förflackade ideologierna, mot nedmonterandet av den sociala omsorgen, mot politikers svek mot de svagaste och att å andra sidan öppna upp sår i sitt redovisande av egna svagheter och intima känslostämningar i det mest personliga är en mycket fruktbar men för Enander troligen ytterst krävande balansgång.

Det är en i sin samhällskritik otåligare, svartare, mer furiös Enander men också en mer känslig och personlig författare.”

Läs mer här:
http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/21723-litteratur-crister-enander-slagregnens-ar
 

Den sjunde är min recension i Tidningen Kulturen 21 januari 2017 av Crister Enanders minnesbok och porträtt av sin förebild och gode vän Lars Gustafsson som gick bort 2 april 2016 Crister Enander -”Vi ger oss inte. Vi försöker igen”. Anteckningar om Lars Gustafsson:

Att inte vilja bli sedd


Det är med en innerlig ton och ett respektfullt handlag Crister Enander rör sig allt närmare den person som ligger till grund för författaren, lyrikern och den motsträvige intellektuelle opponenten Lars Gustafsson.

Crister Enanders anteckningar kring denne för honom så betydelsefulle men också gåtfulle och vad han själv kallar litteräre ciceron utgör stundtals en gripande läsning då han med sin djupa kunskap om författarskapet men också sin närhet som vän placerar sig det närmaste man kan komma den intellektuelle sökaren Lars Gustafsson. Denne opponent, så vittberest så rådbråkad i sitt litterära ärende, i sitt oavbrutna letande efter en hållbar sanning i varje nutid han passerade, och i detta arbete enligt Enander, aldrig vek av från eller någonsin svek sin uppfattning om att vara sann mot sin egen kompass och därmed nästan obevekligt hamnade på kant med det gängse.

/.../

Crister Enander ägnar stora delar av boken åt att beskriva det förhållningssätt och fånga det intellektuella uppdrag Gustafsson förelagt sig. Enander skriver med denna ingång in sig i Gustafssons författarskaps kärna och de två blir stundtals till simultana själar i ett snurrande intellektuellt nav när Enander återger förebildens förhållningsätt till sitt uppdrag. Att det känns som om Enander bitvis speglar sig själv när han formulerar hur den hårt arbetande oerhört produktive Gustafsson såg på sitt intellektuella livsprojekt. ”

 

Läs mer här:

http://tidningenkulturen.se/index.php/litteratur-topp/litteraturkritik/22548-litteratur-crister-enander-vi-ger-oss-inte-vi-forsoker-igen-anteckningar-om-lars-gustafsson

 

Slutord

Jag hoppas att denna genomgång och mitt urval ger en inblick i Crister Enanders författarskap för att bli intresserad om läsaren inte redan är bevandrad däri för då önskar och föreslår jag att vederbörande kompletterar sitt Enander-bibliotek om där mot förmodan skulle saknas någon av ovanstående utgåvor. Att läsaren fått inspiration att införskaffa saknade titlar ur denna rad eller andra böcker i den imponerande samling Crister Enander har gett ut.

 

 

Skribenten är kritiker, essäist, författare

 

 

Några böcker av Crister Enander

 

Heidruns förlag

http://www.heidruns.se/200/201.asp?id=4171

h:ströms

http://forlag.hstrom.se/sok/crister%20enander

Carlssons

http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/dagar-vid-donau/

 

Benny Holmberg

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder
Göran Sonnevi

Den unge Göran Sonnevi och språket

1961 skriver Göran Sonnevi: Nästan ingenting – Varsamhet. Dess klang. Också frågor är möjliga. Det är ur dessa fyra korta rader som Göran Sonnevis diktning tar form. Kortfraserna visar upp en trevande början. En ...

Av: Hans-Evert Renérius | Litteraturens porträtt | 17 september, 2017

West Side Story i ny tappning

"West Side Story" är en av världens mest kända och framgångsrika musikaler. Leonard Bernstein skrev musiken till den originella och svarta historien, delvis utan lyckligt slut. Nu tolkas musiken ...

Av: Johan Svensson | Musikens porträtt | 02 november, 2010

Porrslinsblomman

Av min okända och förvackra porrslinsblomma. De toaornas fler tvenne antal på det. Vuxit innan i en lavoar vara, ser man brunt envist kvar det lavoariska havets tidvattensbevis. Dessa varit ...

Av: Stefan Hammarèn | Stefan Hammarén | 21 oktober, 2010

Mikroprosa av calle flognman

molnen tätnar talar med läpplös rörelse skiftande färger. sjunker.

Av: Calle Flognman | Utopiska geografier | 18 Maj, 2016

The Baltic messenger Interview with Ruta Sepetys

From Susana Oksanen to Katrina Kalda, the literary world can now add one more woman author and descendant of the Baltic people, Ruta Sepetys, to the list of women authors ...

Av: Anna Nyman | Litteraturens porträtt | 23 oktober, 2012

2 sprites fixt av Hebriana Alainentalo

Kärlek utan löftesland.

Kärleken är i kris. Kärleksrelationen, som helst ska vara en trygg hamn bortom världens kaotiska oroligheter, har själv börjat vackla och erbjuder inte längre den trygghet som många säger sig ...

Av: Jeremiah Karlsson | Essäer om litteratur & böcker | 30 april, 2017

Det finns utvägar (bara man inte ställer sig i mitten)

Jag gjorde ett besök eller rättare sagt skulle man kunna säga en inläggning på en psykiatrisk klinik nu i julhelgen. Jag mådde inte vidare bra, då jag inte längre kände ...

Av: Jonas Lindman | Gästkrönikör | 30 december, 2014

Person, karakter og samfunn. Del III

Individet i samfunnskulturen Å beskrive en hel livsform, er å se den menneskelige personen fra mange ulike inngangsporter. Personer er snakkende og skrivende størrelser, som noen ganger sier det vi mener ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 27 december, 2013

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.