Ibsens blick brinner som en eld som bränner oss alla. Inte minst Ibsen. Wikipedia

Att bestiga ett fjäll: Henrik Ibsen (del II)

Henrik Ibsen är en av det moderna dramats mästare och klassiker. Under knappt 15 år av sitt författarskap påverkades han tydligt av romantisk och klassicistisk form, ton och tematik, för ...

Av: Carsten Palmer Schale | 06 juli, 2015
Scenkonstens porträtt

Tillblivelseakter - möte, uppbrott och samtidighet i Joan Mirós måleri

TEMA KONST   ”In the work of art, paths are laid out for the beholder’s eye, which gropes like a grazing beast […]. The pictorial work springs from movement, it is ...

Av: Jonas Lindahl | 10 mars, 2008
Essäer om konst

Gruppe 47. Bildkälla: Wikimedia

Om Gustav Korlén och författarna i Gruppe 47, särskilt Alfred Andersch

I år skulle Gustav Korlén ha fyllt hundra år. Han blev nästan så gammal – han avled i fjol. Till hundraårsdagen har nu kommit en sympatisk hyllnings- och minnesskrift, Kalejdoskop ...

Av: Ivo Holmqvist | 12 juni, 2015
Essäer om litteratur & böcker

Samernas nationaldag

Sjätte februari är samernas nationaldag.  Sápmi, Sameland, har en symbolmättad flagga med inspiration från diktaren Anders Fjellner. Genom att nyläsa Fjellner  lyfter Mikael Mogren fram en del av svenskheten som ...

Av: Mikael Mogren | 01 februari, 2010
Essäer om samhället

Stefan Hammarèn

Litteratur: Stefan Hammarèn - LoserförfattarfabrikenGrandiost Mästerverksärende från Loserförfattarfabriken

Inget annat än ett Mästerverk av sfärisk ordrymd så imponerande genialt anlagt att berättelsen oavbrutet brinner i vackra eldar i andakt och kraft över eget ärende så djuptagande överläsbart att det vidrör varje hjärncell i läsarens skallbas.

”...ihållande hurtigt helt ihjäl närgånget samtidigt över även loserförfattarparadisets helt mot uniformerade utanförstående fint minnesvärdast herr vaktisch som ohjälpligt in i det sista läst de ihjälpaktiga dikter högfärdigt för dem en stund förgäves dövt och likt bart stendött urbota pågående hållande enbart...'
Stefan Hammarèn
Loserförfattarfabriken
ISBN: 9789173272391
Förlag: h:ström, text och kulturVarje köp via denna
länk stödjer TK.


Stefan Hammarèn

Stefan Hammarèn

Detta är Loserförfattaren tillika Lyxpoeten Stefan Hammarèns språkliga exposè över litteraturens allomfattande egentligheter i det eviga klättrandet uppför LoserParnassens snorhala avigsidor, en litterär pseudosjälvbiografi uppbyggd av ordens förstulna underkraft såväl som dess potenta överhäng med inrättandet av väldiga meningsbyggnader i sfäriska betydelsesalar med tankeverkan stigande i energisk berättarnit ända uppför opphögsta litteraturHimalaja som en ordets bakvända skapelseberättelse, som vore det den stora hemkomsten till det evigt färdigskrivna, en berättelsernas språkliga Nirvanalegering korrekturlagd i slutandfådd salighet på litteraturskrivandets sönderskrivna ändhållplats i Loserförfattarfabriken...och mer därtill...

”...jag betraktades dock som ett samhällsomstörtande element stå farozon som höll på att förstöra litteraturen, varför jag inte bara hade här på författarparadiset mina åtta lyxlosersubförfattare ärbara specialister på klyschor som det visat sig med ospecificerade kön dessutom förutom då även minst lika många statssekreterare och underrättelseagenter som var på mig eller på sidan intill vid, allt för att motverka mig, försökte även skriva om mig hemligheter mer än om sig själva i den skenbara maskeringen att ville påsatt skriva om en rondell härmat kretslopp och beträffar knarckartellen som begreppsvidrigt ägde förlaget vilket tillhandaehöll författarparadiset och hela halvt litterära potemkinkulissens av det slutligare på kort tid expanderad stått i fem och ett halvt kontorslandskap eller salar längre på över tre själva våningar uppe...”

I resumèvis angeläget ärende kan sägas att Loserförfattaren skildrar den påbörjade anställningen i Loserförfattarfabriken genom en inledningsvis initialt tagen hissOpp till ordförlagets infantilt kontorsarbetande kollektiv av loserförfattarsittare i en lokal veritabelt och hotfullt ägd av knarckartellen. I ett mångomfattande tankedrama får vi oss till livs den mest sprakande och mångfacetterade livskategorisering i metamorforser av metaforers vindlande posteringar om skrivandets vedermödor och stupstockkonsekventa tillkortakommanden även långt utomskärs. Det är en knivskarpt ironisk parallellitet till det gängse hos oss själva i vårt vardagsskrivande närvarande irrande i manushögarnas vardagsstirrande och intrigant slemutdragna förlagsneuroser och mycket mer därtill ut i det uppdagade internationella alltet där en månghövdad pol gör sig gällande av detta prestigeladdade navelämne i rent actionvådliga turer. Men den innersta nerven är den sjungande basgörande:

”...bland de oss återstående kategorierna fanns ock ytterligare de idel gamla vanliga loserförfattarna som var framför allt suputer och sniff-rök-sprutnarkomaner, igenkännbara livsvraken, de nertyngda, nervförstörda, tydligt utnärdae, livsgnistesslocknade löjliga som söp mindre än agenterna och mer än jag och mina nästan ibland nyktra loserlyxsubförfattare, lika flitodugliga losersupförfattare oåstadkom inte heller många hörsammat bra rader emedean jämförts med oss ansatta i ansatsers fattigdom, de var mest avundsjuka otyget här av alla oss kära, tyckte alltid absolut synd om sej och mest illa om mig dessutom samtidigt som de ansåg sej vara stjärnförfattare och litteraturens underbarn sedan sin första oppsats, fastän de inte åstadkommit annat än klyschor på ett kvarts sekel...”

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Det medföljer innehållsvis ett dramaturgiskt anslag i intrigerna av dramareceptoriskt 'action'-verk med vådliga och långtgående ytterförvecklingar i en innerligt innerlig roman. Det är en gripande skildring av litteraturen som koncept i antagandet om en bistert konserverad underbitterhet i det utsiktslöst konstlösa i den sanslösa skrivarkonsnärlighetens bräckta kölvatten där Loserförfattarfabrikens alla författarsjälars förgrämda stalkerpersona vittjas och intellektuellt agerar i utarmade själsliga bakvatten sorglustigt ridande på sina lösgommade plattformar till manusidentifieringar frigjorda från verklighetsförankringen av egen kraft tillintegjorda i sina vilsna manusmanövrers allra innersta innerskikt av självspeglingar oavbrutet tragikomiskt okritiska till sin egen svällande storhet kosmiskt egenförvällande i sina beskäftiga gestaltningar uppburna till detta av en hammarénsk ordrymd så tillintetgörande imponerande i komik anlagd att berättelsen ideligen brinner upp i bägge sina vackra ändar ordeligen i andakt som i ärende så djuptagande och oöverläsbart att det ockuperar varje ordcell i läsarens skallbas:

”...ihållande hurtigt helt ihjäl närgånget samtidigt över även loserförfattarparadisets helt mot uniformerade utanförstående fint minnesvärdast herr vaktisch som ohjälpligt in i det sista läst de ihjälpaktiga dikter högfärdigt för dem en stund förgäves dövt och likt bart stendött urbota pågående hållande enbart...'

Det är ett verk utan pardon i omedelbar ordverkan och intellektuell åverkan, förgripande sig å det skändligaste grövsta i sin språkligt övervirtuosa ordakrobatik, där geniala ordkonsters konstnärliga överärenden öppnar upp märg ur meningsbyggnaders innersta väsen och stadfäster allt det bästa från det minsta i det känsligaste med introllade småpikanter av fjäderlätta väsensskildheter i ordbryggandets geniala språng över spröda spångar(spänger) till det apokalytiskt tankehisnande i sina själfullt himmelsstigande avgjordheter där det precisa näst gränsande det preciösa i det delikata andetaget och tonsäkrade handtaget ger de slutgiltigt finslipande spetsuttrycken dess geniala tyngd.

Hammarèn föser och förlöser läsaren rakt in i detta språkliga fängsleri, där Hammarèn likt den verbala spindeln i ordnätet fångar läsaren, spinner in denne i sin språkliga tankekokong av ett gift som både lustger, överbedrar, söker sötmans likhet i fägnaden, bedagar sitt ärende mitt i läsarens ömkligt hjärntrötta tankekartotek och gör denna slutgiltigt motståndsslö mot denna urkraftpresentation, detta historiska giftverk av ord och berättande utvik:

”Textdirektören oppburen hade för den delen med tiden om möjligt besuttit för världens anmärkningsvärdaste instrumensamling, och Loserförfattarfabriken hamnat inte mindre än hela fem, 6 gånger om bytt sina största finansienär men instrumentsektionens bas vare till någon del i det här laget högst hemligt utlokaliserad och deponerad ut till famösa Popkornskliniken på jetklepsydraecraseurbilljarjardkardkrankransskalderussinsuttungsflödesNASASomeroIDO-59( en konstgjord, eller anlagd spegelplanet), fastän andra till visste dels högt bättre, att direktör von Stefan vore inopererat dölja merparten av sina adekvata lyxinstrument efter hand hos patienter på de alltmer strängt olagliga operationerna...”

Med sina berättelseeuforiska utfall i det långtgående bortom och infall av närkamper i det inre berättandet så nära och genuint anlagt i sitt intrigfokuserade i ypperlig infallsmängd och vitomfattande mångfald lyser Loserförfattaren med sina mest ekvilibristiska typouvertyrer och tankerymder anlagda i smidigt taktfull tangentrytm, med genial stavelselyx i febrila betoningar stöpta i oöverträffat oväntade djuptankar och betydelseförvällningar i hisnande öppningar, som blindgår bortomtolkat och allomfattande utanför det förväntade, där ett förmerande av sambanden och ihopkopplandet av varje ord- och stavelsekraft bedagar konstnärligt högt och bländande värdigt, förskingrande sig i ärenden i försåtligt förskönande vådlighet nästan bedårande slutgiltigt och överhögt i sin kvalitéer som vore en tömd litteratur vid handen, men som underfundigt bedrar i sina ytterst koketta avturer i plötsliga utblickar i stundtals strängt ordvisa syften:

”...och så fick han också åtnjuta sitt första ingående omåttligt svinaktiga lektörsomdöme på sin den unge mannens kvarvaraskrivmaskinsläroboka följer genast det förlegade tangentbordet för att inte säga fantasilöst uppställt och saknar uppenbart pedagågisk finess och ironiskt nog är fullt med skrivfelslag på nästan varje sida ofta som i klungor av flertalet samlade, alltså i form av sådant det vittnar om ett ofullgånget omåttligt slarvigt bearbetat manus i regel med spatiösa alldeles onödvändigaste sidor som vore förutsättae ovanligt mycket redaktörsarbete som är dyrsamt hiskeligt ens för att ens kanske måttligt hålla en nivå av konceptuell och utförlig illustrerad lärobok, därtill exemplaren likvärt som ålderdömt, någon samtidifiering beönskvärt även, trots en bra i dito ämne som vi självfallet ser högst gärna framemot sedan lång tid tillbaka, inte minst pliktfull levernsavtald sådan dylikt i högst omstöpt form samt eljest av annan mer omsörjd författarfabrikör antaga, inget förordnande om tryckerisak i utlåtande särdeles så, sej vår fröloserförfattaren axlar yttre mantlar vidare okuvligg för att inte säga besatt, insett felens felens förtyngda betdelse i allt desto loserförfattarskap blickat rejält framåt...”

Slutgiltigt tror sig läsaren läsa en vanlig läsning impregenerad som han nu är av den Hammerènska språkspindelns maximala giftonger av meningsbyggnader och läsaren är då köpt, såld, förslavad och allra mest hög som ett ordhus av alla verbala snickerier upp i det tinniga tornets himmelsbygge.

 

Är detta Stefan Hammaréns Magnum Opus? Detta Mästerverksärende från Loserförfattarfabriken av lyxpoetens tillika loserförfattarens bästa randomvärde som i en till den konstnärliga guldglansen så infernaliskt sjösatt skepnad av slutgiltig genimanifestation historieskriver sig avgjort in i detta bästa av detta obrutet utomskickliga författarskap.

Här ska i sådant undertecknat ärende från denne kritiker redovisa varm läsarpanna utlagd i djupaste imponerade veck i nagelfaret textarbete gällande denna veritabla textbomb från H:ström.

Slutsats: Ett Grandiost Mästerverksärende från Loserförfattarfabriken!!

Det tycks nämligen som om detta är det slutgiltiga, det oöverstigliga, det sammanfattande livsverkeriet, det absolut maximala ultimata. Lyxpoeten, loserförfattaren in spe: Stefan Hammarén tänker sig nu (kanske) ha skrivit det magnifika, preciöst prestandadistiskt prestationspraktfulla, ändligt slutförvarande självbiografiskt ultrakonsekventa.

Tankeknäna veckar sig och medvetandesjälen steker i hänförelse!

Slutsatsen: Detta är ett veritabelt Bländverk, ett centralt Dunderverk helt enkelt ett verbalt Underverk i form som innehåll ett Mästerverk vilket inkommet i undertecknads snigelposthämtade vård, och där ett arbete med tankekedjor som denna kritiker uppmanar skall förstås förestå i en läsares förståelse i ett kritiskt läsarbete av verket i en hållning sig given anslår en omedelbar väg in i detta stavelsesjungande meningsdjunglade förgreningsverk som vid första anblicken agerar vansinneslåst i sin oöverblickbarhet men i sin absoluta förläsning ut i konstnärlig förlösning, alls icke är utan ordning, utan tvärsundan visar sig grannlaga minutiöst i sina strikt anlagda förfarings-, förfinings- och förförelskonster enligt ordens alla bokstavar och värdeärenden.

Detta är en roman, för Lyxpoeten och Loserförfattaren Hammarèn slutgiltigt högburen välvomfattande i all sin glans där infallens djupaste känsloestetik gestaltar sig traditionellt enligt den hammarénska visionen och initierat i allmänhet om författareyrkets bortvända ödslighet, krampaktiga bortkommenhet, i ett komiskt för att inte också säga kosmiskt omfångande av ämnet. Till romanformen är Författarloserfabriken en sanslöst utvidgande slänggunga av ordsinnlig ymnighet kring skrivandet som ger långt bakomkomna eftertänksamheter men också flata bredkäftade plattskratt rakt ut i allt detta skrivandets vardagsområde iscensatt av berättelsen om Loserförfattarfabrikens alla irrande loserförfattarsjälar infattade i kontorslandskapets intrikata vardagligheter i totalt ohanterbar komik.

Det är ett verbalt oceanbad i tsunamislösande ordekvilbristik utan Guds nåde i den flödande mängden med tankekedjor oavbrutet långgångna i sina verkningar med ihållande intresseavägningar sida upp och tanke ner.

Varje min kommentar till detta monstruösa Mästerverk blir med nödvändighet till snål förminskning men såvitt taget detta tänjt och tänkt blir detta ovan sagda ett försök att rättvisegöra det monumentala med detta ovanstående geniala. Ett Mästerverk bara annars är det!

Det är också en vackert förpackad roman. Ett magnifikt fysikarbete signerat Johan Hammarström med sättning, lyxtopografi och pärmdesigneur av den nämnde. Den vackert grafiska, ytterst fyndiga formgivningen och det rent fysiska praktformatet agerar som Hammarströms förnäma grafiska dörr erbjudande ett exklusivt inbjudande till den hammarenska jubelvärlden.

År 2015 hedrades Stefan Hammarèn med Längmanska kulturfondens pris för finländska författare, med motiveringen: ”för ett författarskap drivet av en obönhörlig kompromisslöshet och lidelse. Stefan Hammarèn går i clinch med språket, och bryter ned det med en entomologs noggrannhet, varefter han med en delirikers envetenhet bygger upp det igen, i inrikat kristallina labyriner”.

 

 

 

 

Benny Holmberg

Ur arkivet

view_module reorder

Behovet av att tjäna

En omläsning av Manuel Puigs roman Spindelkvinnans kyss Behovet av att tjäna - en gud, en ide, en sak - tycks förknippad med människan så långt vi över huvudtaget kan blicka ...

Av: Lars-Göran Söderberg | Essäer om litteratur & böcker | 30 mars, 2010

Veckan från hyllan. Vecka 23-2013

Värmen har slagit till här uppe i norr, och det var varmare i Norrbotten än i Spanien. Det kanske vore en tanke, de ger oss sitt klimat, och vi sköter ...

Av: Gregor Flakierski | Veckans titt i hyllan | 01 juni, 2013

En musikkrönika om Gary Moore

Det kan handla om musik i snart sagt vilken genre som helst… Det kan vara filmmusik: exempelvis temat i ”Schindlers list”… Philipp Glass kompositioner för ”The hours”… Cavatina-temat i ”Dear ...

Av: Björn Gustavsson | Gästkrönikör | 08 juni, 2014

Kommunikation, kannibalism, grotesk realism. Sonja Åkesson, stinsens dotter

Sonja Åkesson var poeten som ägnade sig åt grotesk realism i sitt skapande. I hennes texter trängdes absurditeter och kannibaliteter. Hon använde visan och reklamtexternas tekniker för att framsäga sitt ...

Av: Benny Holmberg | Essäer om litteratur & böcker | 21 oktober, 2012

Tidens flod

Tankar vid Tidens flod

Att födas är inte religion. Att dö är inte religion. Eller är det? Mellan födelse och död försöker människan leva så gott hon förmår, och under den tiden ägnar hon ...

Av: Percival | Essäer om litteratur & böcker | 31 oktober, 2015

Uppsala reggaefestival 2011

På Uppsala reggaefestival samlas mångkultur från alla olika åldrar för att förenas i baktakt. Reggaen inger en atmosfär som lägger sig över hela festivalområdet och publiken tycks glömma både tid ...

Av: Moa Hjärtström och Liv Nordgren | Allmänna reportage | 11 augusti, 2011

Vladimir Oravsky av Elena Piligrim 2015

Gasconnad i tiden  

Den 22 januari, på August Strindbergs och min födelsedag visade SVT2 filmen ”Erik Nietzsche - De unga åren”. Jag fick läsa manuset långt innan filmen spelades in och kan konstatera att ...

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 28 januari, 2015

Den mediala explosionen och skriftkulturens upplösning - om McLuhan och mediernas utveckling

  Foto: Lorenzo Colloreta Den mediala explosionen och skriftkulturens upplösning – om McLuhan och mediernas utveckling I sin text Understanding media söker Marshall McLuhan etablera frågan om vad som händer med konsten ...

Av: Roberth Ericsson | Essäer om samhället | 13 juli, 2007

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.