Ulysses

En ny reflektion från Melker Garay, den här gången om James Joyces Ulysses.

Av: Melker Garay | 30 juli, 2015
Melker Garay : Reflektioner

33 meter över havet

Vi skulle stråla samman. Frågan blev var ses vi? Vi kom från lite olika håll och skulle senare ut på middag på Tabac i gamla stan respektive föreställningen ”Knitting Peace” ...

Av: Per-Inge Planefors | 21 februari, 2014
Gästkrönikör

Meditation om det mänskliga psyket

En betraktelse kring meditation som kulturellt innehåll. Detta hände 1969 i en förort till Stockholm.

Av: Annakarin Svedberg | 18 juli, 2017
Kulturreportage

Fragment av surrogatpyret IV

Fragment av surrogatpyret IV Morfar kvickna till av spriten å Dimmu Borgir (”...Still our enemies will keep hiding /In the shadows with betrayal against reason/But with my reprisal ...

Av: Nikanor Teratologen | 23 oktober, 2007
Teratologisk sondering

Litteratur: Erik Alvstad -Den rabbinska traditionenNågra aspekter av den Talmudiska traditionen

Till mig kom en mycket viktig bok att recensera. Författaren är Erik Alvstad, filosofidoktor och lektor i religionsvetenskap vid Malmö högskolan. Hans doktorsavhandling är från 2010 då han disputerade om ”Rabbinska drömmar under senantiken”. Så nu har vi en utvidgning och fördjupning av samma ämne och tema: det rabbinska.

Och vi tvingas att inse att såväl kristendomen, som Islam är yngre döttrar, sköna i sig, men tunnare, lättare och att de i viss mening innebär en regression i fråga om tankedjup och sanningssökande.
Erik Alvstad
Den rabbinska traditionen
ISBN: 9789175043289
Förlag: DialogosVarje köp via denna
länk stödjer TK.


Boken är oerhört tät ja kompakt, rik på fakta i en ytterst klar, överskådlig och koncentrerad form, själva texten är på endast 163 sidor. Med noter och register sammanlagt 220 sidor. Själva läsningen är trots detta inte alls svår, utan fascinerande och flyter fram, frisk och klar. Upprepningar på strategiskt viktiga och riktiga punkter gör att man slipper bläddra tillbaka i onödan. För egen del läste jag noterna i efterhand, vilket fungerade väl. På något sätt känns hela boken verklighetsnära, mödolös och sanningsenlig. Samtidigt kan den vara rätt chockerande för den tvingar fram en klar insikt om hur mycket vi förblindats, och förblindas av alla de fördomar kristendomen lagt på oss i sin iver att framstå som ett ”nytt” och ”mindre lagiskt” alternativ. Det som tvärtom framstår klart och tydligt är att den kristna teologin och läran är den som är mera bunden, rigid och stel än den förkättrade och så förtalade judiska. De flesta av oss tror att det vi kallar Gamla Testamentet är en samling av drakoniska lagar, föreskrifter och blodiga, hemska berättelser, gnälliga jeremiader, med undantag av några mer poetiska inslag som Höga Visan, Psaltaren och mer tänkvärda som Jobs bok, Ordspråksboken och Predikaren. Samt sådana ställen som kan tolkas som profetior om Jesus

Vår kristna Bibel är ju ordnad i en sådan följd att avsikten tydligt är detta ”profeterande”. I den judiska Torah; Bibeln, Boken är ordningen godtycklig, det finns ingen bestämd kanon eller regel för hur och i vilken ordning läsningen bör ske. Torah befinner sig ju utanför, framför ovanom och bakom nuet. Det finns inte heller någon tolkning som vore mer riktig eller rätt än någon annan. Alvstad gör dock ingen affär alls av detta, utan vad han jämför med är den antika grekiska filosofiska och rätt knapphändigt litteraturen främst då i Auerbachs anda. Därvid utelämnar han nästan helt de antika dramerna och betonar den homeriska dikten som nästan enbart ”underhållning”, och den grekiska filosofin som ett nära nog enbart rationellt och logiskt sanningssökande.

Väl så. Men jämförelsen blir inte helt rättvis, dock bestickande och i huvudsak sann. Vad jag vill hävda är att Alvstad via Scholem , rabbinernas skrifter och läsningar, vill visa hur helt annorlunda judendomen är, genom det utrymme mystiken får där. Att den i det antika Grekland nästan helt försvann i och med Pythagoras mytiska självmord nämns inte. Vad jag däremot anar är att Alvstad i det fördolda vill göra upp med är det avsteg kristendomen gjorde från sin judiska identitet via inflytandet från grekisk filosofi och kultur. Detta avsteg sker i själva verket vid översättningen av Boken (Torah) till grekiska. Där det helt enkelt är så att Torah översatts med Nomos(= Ordet, Lagen) och sedan med latinets Lex… så vitt jag förstått i och av ett annat sammanhang. Här hänvisar jag då till Caterina Stenius ” Herre din lag är min lust”… en skrift som är omvälvande, och mer utsagt dramatisk skarp än Alvstads mer lågmält sakliga tonfall.

Toran, Nomos(=Ordet) skall nämligen vara en leksak (a plaything!), en källa till lust och glädje vilket framgår av översättningen till engelska i King James Bible! Mitt intryck blir att Alvstad själv, i judisk tradition vill skapa en text att ”leka” med, reflektera över, tänka över. Han vill inte utmana till polemik eller lärostrider. Än mindre förföljelser eller pogromer…

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Millenniers förföljelser har lärt försiktighet och förmågan att framställa sanningar ödmjukt och lågmält. Judisk mystik, vilken enligt Scholem ger svar på den existentiella nöd filosofin inte mäktar svara på. Svar som säger ”allt är endast en illusion”, eller ” vi lever i den bästa av möjliga världar” ger ingen tröst eller lindring. Men vi som inte själva är judar kan tala om sådant i ett högre röstläge…

Malmö är ju som känt en krutdurk till följd av en förnekelse vilken ledande politiker stått för.

Men åter till texten. Alvstads bok är indelad i nio kapitel och rubrikerna säger klart ut vad det hela handlar om: Inledning, Bibelns stil, Textens anspråk och stilens förhållande till tolkning, En Skrift från himlen, En tvåfaldig Torah, Den rabbinska praktiken, Sanning och metod, Tolkning och auktoritet, Avslutning. Vad betyder då till exempel Tvåfaldig Torah? Exakt just detta: själva Torah som är den heliga text som gavs Moses och som inte kan ändras ens av G-d själv. Den finns inte längre i himlen och kan inte beröras av människohand. Sedan finns då den muntliga traditionen,

Talmud tolkningarna, diskussionerna, och omläsningarna av texten, det rabbinerna tänkt och sagt och som sedan an efter nedtecknats, men i talform… Mishnah, Gemara de delar Talmud består av, där Mishnah utgör Talmuds äldsta del… etc.etc. Vi lär oss och förstår hur oändligt rik och komplicerad Bibeln, Boken är, och hela den judiska traditionen, en skapelse fylld av milleniers tankearbete. Och vi tvingas att inse att såväl kristendomen, som Islam är yngre döttrar, sköna i sig, men tunnare, lättare och att de i viss mening innebär en regression i fråga om tankedjup och sanningssökande. Alvstad visar på hur kristendomen i sig innebär en tolkning av Torah till följd av ett väldigt tankearbete, men att den knappast kan anses särskilt lyckad om den skall infogas i den judiska traditionen… Själva tanken att G-d skulle födas som människa är omöjlig, inte heller kunde Han skriva eller diktera något Nytt Testamente, då Han engång lämnat sitt verk ifrån sig, åt människan att läsa, lära, och leka med…

Alvstad frågar sig om han lyckats inte endast”belysa några aspekter av den Talmudiska traditionen ur ett religionshistoriskt och hermeneutiskt perspektiv, utan också visat att denna religiösa tradition kan tillföra insikter om texthistorien och textbegreppet.” Svaret är otvivelaktigt ”JA”. Dessutom har han visat vilka vi verkligen är, varifrån vi kommit och då även på vart vi är på väg. Alla står vi på två ben, den judiska och den grekiska antiken förmedlad av Rom. Islam är sprungen ur samma rötter, och motsättningarna är arbiträra och borde övervinnas eller åtminstone lindras via dialog så som skedde under sen medeltid och renässansen.

 

 

 

 

Oliver Parland

Ur arkivet

view_module reorder

Det humanistiska fotografiet

I jämförelse med sina generationskamrater, fotograferna Henri Cartier-Bresson och Robert Doisneau, har Willy Ronis (1910-2009) länge intagit en märkligt undanskymd plats i franskt kulturliv. Med den stora retrospektiva utställningen på ...

Av: Eva-Karin Josefson | Essäer om konst | 22 september, 2012

Postemmakrönika 5, Spiraltrappa

...inbilndad sker, med lossnad åt väntrum tog, händer alltså kommit dagar innan extra med icke stakad ända lemdelfel femur nerd till (upp till samma) halt sjukhusets nattmottagning kritiskt fall, hänt ...

Av: Stefan Hammarén | Stefan Hammarén | 15 april, 2010

Marilyn Horne som  Adalgisa i Bellinis Norma.   Courtesy of the Marilyn Horne museum and exhibition

Dubbelt grubbel

Om Vincenzo Bellinis Norma, druiderna, madame Blavatsky och mycket annat

Av: Annakarin Svedberg | Essäer om musik | 15 november, 2017

Omöjliga intervjuer. Benny Holmberg intervjuar Öyvind Fahlström

De omöjliga intervjuerna är en artikelserie där huvudrollen spelas av de döda. Döda författare, bildkonstnärer, filosofer, poeter, regissörer, musiker, tonsättare, skådespelare, men också historiska personligheter, mytomspunna gestalter, gudar och släktingar ...

Av: Benny Holmberg | Litteraturens porträtt | 04 mars, 2012

Tåg i konsten – fart och rök

Några framrusande X2000 ser man inte så mycket av i dagens konst. Det är snarare graffiti man kommer att tänka på när man talar om tåg och konst, än tåg ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 27 maj, 2013

Norman Rockwell, en spegling av Amerika

I det senaste avsnittet av Downton Abbey, det som utspelar sig kring julen, slår en engelsk lord som hamnat på obestånd sina lovar kring den amerikanska miljonärskan, slottsfruns mamma. I ...

Av: Ivo Holmqvist | Övriga porträtt | 28 januari, 2014

Upplevelser i Kappadokien del 3

Vi har tänkt oss att få uppleva dervischernas dans, sema, och fortsätter vår resa till Mevlana. Där går vi in på museet, som numera är ett fajansmuseum. Dervischernas rituella och ...

Av: Lilian O. Montmar, Mats Olofsson | Resereportage | 20 december, 2013

imperiet år 337 när Konstantin dog

Mats Waltrè ur romanen: Vota X - Konstantin och Sol Invictus

Några kapitlen i urval ur Mats Waltrès historiska roman om Konstantin: Vota X - Konstantin och Sol Invictus

Av: Mats Waltrè | Utopiska geografier | 30 juli, 2016

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.

Cron Job Starts