Teater Nyfiken tar teatern till förorten

  Ännu en teatergrupp tar steget ut i förorten. Nybildade Teater Nyfiken har nyligen satt upp sin första produktion på kulturhuset i Skarpnäck. Tidningen Kulturens Jens Wallén har träffat några av ...

Av: Jens Wallén | 10 mars, 2009
Scenkonstens porträtt

Ladogas ishästar

Myten om Ladogas ishästar lever

Under krigstiden i Finland användes över 70 000 hästar av armén. Hästarna var nödvändiga för transporter av utrustning som proviant, ammunition, vapen. Hästarna drog tunga kanoner. Man uppskattar att 15 ...

Av: Rolf Karlman | 29 oktober, 2016
Kulturreportage

Detalj ur omslaget till

Vad kan vi lära av Läsebok för folkskolan?

I ”Läsebok för folkskolan” – huvudlärobok för svenska skolbarn fram till 1960-talet – speglas tydligt hur ett samhälles rådande mentaliteter reproduceras när det gäller att smidigt infoga de unga i ...

Av: Björn Gustavsson | 13 juli, 2017
Björn Gustavsson

Kvinnan och det heliga

Är Gud man eller kvinna? Ja, frågan kan verka dum eftersom Gud saknar kön, åtminstone i den västlänska civilisationen.Men om vi tänker på Gud är den första bilden som vi ...

Av: Guido Zeccola | 12 maj, 2013
Essäer om religionen

Litteratur:Eskil Fagerström - Rom. En stads historiaFrån myten till sophanteringen. Rom genom historien.

Eskil Fagerström

Rom. En stads historia

Historiska media  

 

Eskil Fagerström tar oss på en lång resa i tiden och berättar om skatter och hemligheter av Europas mest kaotiska stad: Caput Mundi Rom.
Intressanta kapitlen i Rom. En stads historia, handlar inte bara om konst utan om politik och historia. Vi kan njuta av spännande artiklar som oftast handlar om katolicism och påvar, men det är jo dem som gjort Roms historia.

 

Rom var den västerländska civilisationens mitt i nästan tusen år. Roms historia är inte bara en historia av krig och makt utan framförallt en historia av väg- och byggnadsingenjörer, av
vattenbyggnad, av civilrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, liksom också straffrätt. Den romerska rätten betraktas som en av de mest betydande insatserna i den mänskliga kulturens utveckling.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Romarna i sitt rättssystem för den första gången och på ett förebildligt sätt förstått att förena en fast logik och formell stringens med ett realistiskt sinne för det praktiska livets skiftande behov. 

Ab urbe condita 

Eskil Fagerström börjar med myten, myten om ”Urbe” (staden). Ab urbe condita, i klassisk ortografi ABVRBECONDÍTA; förkortat a. u. c. varianter: Anno ab urbe condita, A. a. U. C. eller Ab Urbe Condita) är latin för 'från stadens grundläggning', och syftar på Roms grundande, enligt traditionen år 753 f.Kr., och är benämningen på den klassiska romerska tideräkningen.[1] År 2017 i den gregorianska kalendern är 2770 om man räknar "Ab urbe condita".

Vanligare var dock att romarna benämnde åren efter vilka som var konsuler eller, under kejsartiden, utifrån antal år en kejsare hade regerat.

Fagerström berättar men kunskap, ironi och värme om de sju kungarna i den mytiska Rom: Romulus, Numa Pompilius, Tullius Hostilus, Ancus Martius, Lucius Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Lucius Tarquinius Superbus. Rex Sacrorum (latin för "Kung över det heliga") var det högsta prästämbetet i Rom när Rom regerades av kungar som också innehade ämbetet.

Detta förändrades när den siste kungen, Tarquinius Superbus, avsattes och Rom blev republik 510 f.Kr. Någon måste då ansvara för de ritualer som kungen tidigare hade utfört. Romarna utsåg då en Rex Sacrorum. Denne var alltid en patricier som valdes på livstid. Teoretiskt var han den högste prästen men i praktiken var han mindre betydelsefull än Pontifex Maximus. Till skillnad från denne och augurerna var han förbjuden att inneha något annat ämbete. Han var frikallad från alla militära och civila skyldigheter. På grund av dessa inskränkningar var ämbetet aldrig eftertraktat av plebejerna och förblev därför ett monopol för patricierna ända fram till år 390 då det avskaffades av Theodosius I. Rex sacrorums hustru var också präst och hade titeln Regina Sacrorum (Drottning över det heliga). Rex Sacrorum och Regina Sacrorum presiderade vid de offer som utfördes varje månad vid Ides, Nones och Kalendas enligt den romerska kalendern. Han offrade till Jupiter och hon till Juno.

De romerska kejsarna innehade makten i romarriket under den period som kallas det Romerska kejsardömet och som avlöste den Romerska republiken. Övergången mellan republik och kejsardöme innebar att makten samlades hos en enda person, snarare än hos "Senaten och folket i Rom".

Detta skedde gradvis, och historiker ser olika tidpunkter som brytpunkter mellan republik och kejsardöme: Mordet på Julius Caesar (44 f.Kr.), slaget vid Actium (31 f.Kr.) eller då Gaius Octavianus fick hederstiteln Augustus (27 f.Kr.).

Augustus, som allmänt anses ha varit den förste kejsaren, var noga med att upprätthålla bilden av republikanskt styre och antog ingen särskild titel för att markera början på sitt styre (som började 27 f.Kr.).Istället koncentrerade han helt enkelt den makt som redan fanns bland de romerska magistraterna till sig själv och övertog den existerande hederstiteln "Princeps Senatus" (den förste i senaten).  Denna regeringsform, som varade i nästan 300 år, kallas därför för "Principatet".

Efter den romerska krisen på 200-talet, formaliserade och förskönade Diocletianus den senaste tidens kejserliga styrelsesätt, genom att etablera det så kallade "Dominatets" period i det romerska kejsardömet. Detta kännetecknas av att makten uttryckligen lades på kejsarens person och att man började använda titeln "Dominus Noster" ("Vår herre"). Från och med Diocletianus fanns det ofta flera kejsare samtidigt, som delade makten över det vidsträckta riket mellan sig. Efter Theodosius I:s död 395 e.Kr. delades riket permanent i en västlig och en östlig halva. De var dock inte juridiskt åtskilda och kejsaren i det mer stabila östliga riket utövade ofta makt över den västra halvan. Rom upplevde stora problem efter 395 e.Kr. och föll samman fullständigt efter 455 e.Kr. – den siste västromerske kejsaren abdikerade 476 e.Kr., varefter Östrom fortsatte att hävda anspråk på Västroms förra territorium. Rom fortlevde till 1453 och Osmanska rikets erövring av Konstantinopel. De östromerska kejsarna, som i modern tid allmänt kallas bysantinska kejsare, fortsatte en obruten rad av romerska kejsare. Listan över Östromerska kejsare fortsätter fram till 610 e.Kr., vilket numera brukar vara gränsår för när man slutar kalla riket för det östromerska och övergår till att kalla det för det bysantinska.

Medeltiden

Sedan tar Fagerström oss på en kavalkad över Roms tidiga medeltidshistoria. Men kampen mellan de två imperier (Öst och Väst), de inre strider mellan påvarna i den som hade blivit kristendomens huvudstad i denna del av Europa. Intressanta kapitlen om påven Gregorius (här slarvar författare lite med stavningen på italienska och latin i en annars perfekt behärskat språk).

Så småningom börjar Rom befolkas av helgon och änglar som ersätter de gamla gudarna och halvgudarna i folksjälen. Påvarna tänker då mer på att förvandlar Rom till en konststad såsom Florens, med konstnärer som Michelangelo än på kyrkan i sig.

Hade inte varit för reformen och Luther hade den påvliga stolen förvandlat sig till en av de många monarkier under den där tiden.

Den religiösa revolten med Martin Luther i spetsen men också med Huldrych Zwingli och Jean Calvin tvingar den romerska kyrkan till den katolska reformationen, som återtar de gamla metoder de använde under den tidigare medeltiden som till exempel inkvisitionen. Den katolska kyrkan tog också mera målmedvetet än tidigare konsten i sin tjänst, och den triumfatoriskt överdådiga, sydeuropeiska barockstilen blev ett viktigt propagandavapen i motreformationens tjänst. Motreformationen lyckades tränga tillbaka reformationen i Mellaneuropa och konsoliderade katolicismen under en stark påvemakt. ”Kättarna” brändes på bålet lite överallt, inte bara munkar och filosofer som Giordano Bruno (1600 på Piazza Capo dei Fiori) utan också Jean D'Arc, Girolamo Savonarola som sedan upprättades och blev helgon förklarade.

Underbara kapitlen och de om barocken så centralt i Romshistoria med Bernini, Francesco Borromini,  Pietro da Cortona. Det var under renässansen och barocken som Peterskyrkan blev den kyrka vi kan besöka idag. Och inte bara Peterskyrkan, utan också Roms mest intressanta kyrkor och torg byggdes under den där tiden!

Modernitet

Intressanta kapitlen i Rom. En stads historia, handlar inte bara om konst utan om politik och historia. Vi kan njuta av spännande artiklar som oftast handlar om katolicism och påvar, men det är jo dem som gjort Roms historia.

En kort parentes av påvens makt över staden har vi efter Italiens enande (på italienska kallat Risorgimento) När det fransk-tyska kriget bröt ut i juli 1870 måste Frankrike på grund av kriget kalla hem alla tänkbara trupper. Då återdrogs även de franska kompanierna från Rom.

Detta ledde till att den italienska armén ostört kunde angripa och besegra påvestaten och införliva den sista resten i Italien. Huvudstaden flyttades därefter till Rom, Viktor Emanuel II flyttade därmed in i påvens residens Quirinalpalatset – som idag är presidentpalatset – och påven förvisades till Vatikanen.

Fred med påven slöts först av Mussolinis regim genom Lateranfördraget 1929, då sedan dess Vatikanens område utgör en egen stat – Vatikanstaten. Mussolini lät som en manifestation av Lateranfördraget bygga Via della Conciliazione, som en symbolisk länk mellan Vatikanen och centrala Rom. Den konstruerades genom att riva ett antal kvarter från Peterskyrkan ner mot Castel Sant ‘Angelo och bygga matchande monumentala fasader längs sidorna.

Rom. En stads historia avslutas med kapitlen om Mussolinis nya imperium, med efterkrigets svåra år fram till 1960-talet ekonomiska framgångar då Rom och Italien intog en viktig plats i den enade Europa, eller snarare Italien bidrog att grunda Unionen.

Eskil Fagerström fortsätter berätta om den samtida Rom, med sina politiska skandaler, sina strider mellan olika ”socialismer” och sitt stora problem idag: sophanteringen.

En fin bok som starkt rekommenderas... även till turister!

 

 

 

 

 

 

Gilda Melodia

 

Ur arkivet

view_module reorder

Jag drömde om Cornell…igen

Egentligen är det en ganska osannolik historia. En tjugosjuårig försäljare av designade textilier råkar av en slump få syn på en collageroman av Max Ernst, La Femme 100 têtes, blir ...

Av: Gilda Melodia | Gilda Melodia | 16 januari, 2017

Bokoholistiska bekännelser

  Hej, jag heter Jessica och jag är bokoholist (här svarar ni i kör: Hej Jessica). Det faktum att jag är bokoholist påverkar många delar av min tillvaro. Det kan mycket väl ...

Av: Jessica Johansson | Jessica Johansson | 07 juli, 2011

Burma, Isolationism eller "engagerad" turism?

Burma - utav militärerna kallat Myanmar - ligger strategiskt inflikt mellan Kina, Indien, Thailand och Laos. Det är ett land rikt på naturtillgångar och hade kunnat vara ett av världens ...

Av: Anne Edelstam | Kulturreportage | 01 april, 2010

Philip Roth åttio år – en författare som satt sin sista punkt

Den 16 mars firade Philip Roth sin åttioårsdag i sin hemstad Newark i New Jersey, på västra sidan av Hudsonfloden mittemot Manhattan. Förstaden han växte upp i, Weequahic, hade den ...

Av: Ivo Holmqvist | Litteraturens porträtt | 22 mars, 2013

Tai Chi i Thailand Bild Courtesy  Wikipedia

Vad gör vi då vi ingenting kan göra?

Benjamin Ben Lo var lärare i Tai Chi, känd för sina stränga ruskiga och obarmhärtiga metoder. Åk dit! Hörde jag. Åk inte dit! Hörde jag av andra. Det handlar om ...

Av: Annakarin Svedberg | Kulturreportage | 22 mars, 2015

Om flyktingar och alkoholism. Intervju med Jarek Szoda

Under den polska filmfestivalen har jag haft det stora nöjet att möta den polske regissören Jarek Szoda som tillsammans med Boleslaw Pawica har gjort ”Handlarz cudów”, på svenska ”Mirakelhandlaren”, som ...

Av: Roberto Fogelberg Rota | Filmens porträtt | 08 november, 2011

Olle Ljungström under Forever Young-turnén 2010. Foto: Cecilia Ekströmer/ Wikimedia Commons, 2010.

Olle Ljungström

Det har varit bitterljuvt att lyssna på kassetten: ljuvt eftersom det har varit fint att få återuppleva intervjutillfället, bittert eftersom jag hela tiden har haft i bakhuvudet att personen jag ...

Av: Thomas Renhult | Musikens porträtt | 01 augusti, 2016

Några tankar om Montaignes essäer

”Det som anses så säreget för makedonerkungen Perseus, nämligen att hans ande aldrig stannade i ett bestämt tillstånd, utan fladdrade omkring mellan olika livsformer och uppvisade en så flyktig och ...

Av: Björn Gustavsson | Övriga porträtt | 15 april, 2014

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.