Västerbottens egen litteraturfestival

TEMA VÄSTERBOTTEN Littfest kör igång i Umeå den 1-2 februari för andra gången. I år har man flyttat från Norrlandsoperan till Folkets Hus. – Ambitionen med Littfest är att ge norrlänningarna en möjlighet att ...

Av: Gregor Flakierski | 02 februari, 2008
Gästkrönikör

Farväl till kärleken: Beckett om tid och lycka

I Samuel Becketts I väntan på Godot finner vi ett odödligt uttryck för vad man skulle kunna kalla en av livets kanske största paradoxer (eller aporier): Livet är kort – ...

Av: Carl Magnus Juliusson | 28 februari, 2013
Essäer om litteratur & böcker

Bild: Anikó Bodoni Lind

En dikt av Mats Waltrè

från Mats Waltrè nya diktsamling

Av: Mats Waltrè | 25 april, 2016
Utopiska geografier

Elizabeth I Vid Monsieurs avresa

Elizabeth I Vid Monsieurs avresa       Jag sörjer; visar ej min svaghet här – jag älskar; hatet tycks min enda lag – jag handlar, utan att nämna den avsikt jag bär. Jag tyckes stum; i ...

Av: Elizabeth I | 28 januari, 2014
Utopiska geografier

Sara Norling Foto Mattias Ahlm

Litteratur: Sara Norling - Daniel Börtz. Svenska tonsättareEn tonsättares musikaliska själ

Sara Norling

Daniel Börtz. Svenska tonsättare

Gidlunds

 

Ett ytterst kunnigt, konsekvent genomarbetat tonsättarporträtt med djupdykningar i verken, gestaltande av skaparproblem, redogörande för idémässiga frågeställningar, apostroferingar till traditioner, influenser och grundvalar; analyser av instrumentering, orkestrering, kontra libretton och bärande teman; genomgång av uruppförandets positiva och negativa sidor och därtill recensioner och reaktioner.

 
Norlings djupdykningar i verkets musikaliska klanger, den tonala färgen eller dialekten hos instrumenten, de djupa bottnar hon finner, de sjunkande och stegrande partiernas instrumentparad och slutligen hur Börtz använder sig av en del musikklichéer brukliga i musikkretsar vid stigande och sjunkande partier av känslolägen och sedan alla reaktioner och eftermälen, är fängslande läsning.
Sara Norling Foto Mattias Ahlm

Sara Norling Foto Mattias Ahlm

Ett av de största projekten för den 'färdigvuxne' komponisten Daniel Börtz är samarbetet med Ingmar Bergman i Backanterna med libretto och regi av Ingmar Bergman och musik av Börtz. I ett flerårigt förarbete mellan komponisten Börtz och regissören, dramatikern Ingmar Bergman lär de känna varandra.

 

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

De närmar sig konstnärligt likt känsliga väsen. Inledningsvis är det Bergmanskretsen som tar kontakt och nämner att Bergman är intresserad av Börtz´ musik och har lyssnat på några verk och nu önskar fler verk tillhanda. Så sker och av en händelse träffar de två varandra personligen och samarbetet etableras.

Inledningsvis för Börtz blir det fördjupning i libretto, utveckling av partitur. Han tar itu med Bergmans text. Norling skriver:

”Arbetet med texten förlöser en ny melodik hos honom, men det handlar inte om melodier i traditionell mening, snarare linjer, påpekar han i flera intervjuer. I övrigt arbetar han på samma sätt som i sina stora orkesterverk.'

Börtz själv känner sig bekväm i sin nya konstnärliga position:

”Det här stycket hade jag inte kunnat skriva för tio år sedan. Man måste kunna sin orkester! Verket hänger ihop mer med sinfoniorna och kanske med operaoratoriet Fläckar av liv än med mina tidigare vokalverk. Formatet är den enda större skillnaden gentemot ”sinfonierna” ; själva komponerandet och inställningen till musiken är annars densamma. Det finns mycket kammarmusik också, men framförallt kontraster: skir kammarton och våldsamheter, så golvet skakar.”(Daniel Börtz i programboken till Backanterna)”

Norling konstaterar att Börtz nått ett viktigt mål:

”Den 2 november 1991 blir drömmen om fullskalig opera till slut verklighet med premiären på Backanterna. Ett verk som föds genom en slump, eller i alla fall ett lyckosamt möte några år tidigare och som till stora delar värks fram på distans, genom brevväxling och telefonsamtal.”

Sara Norlings genomgång av den utveckling som födde detta samarbete och vad det genererade är verkningsfull essäkonst med beskrivning av hur två självständiga konstnärer möts i samma kringgärdande 'tankelåda'. Arbetet blir ytterst framgångsrikt och uruppförandet en succé.

Norlings djupdykningar i verkets musikaliska klanger, den tonala färgen eller dialekten hos instrumenten, de djupa bottnar hon finner, de sjunkande och stegrande partiernas instrumentparad och slutligen hur Börtz använder sig av en del musikklichéer brukliga i musikkretsar vid stigande och sjunkande partier av känslolägen och sedan alla reaktioner och eftermälen, är fängslande läsning.

I kölvattnet på detta följer redogörelsen för hur Operan går för fulla hus så att extraföreställningar läggs in och därtill recensionerna som hos läsaren hjälper den intresserade att finna ytterligare vägar in och sätta ord på upplevelsen alternativt få mothugg i polemiseringar mot den egna uppfattningen om man nu har möjlighet att, i efterhand, i dag, lyssna/se verket.

Också i beskrivningen av verket Marie Antoinette med libretto och regi av Claes Fellbom musik av Börtz och med Kerstin Nerbe som dirigent gör Norling en litterärt fängslande beskrivning av verket med hela förarbetet i tanke och kontakter, det första trevande skrivandet av tänkta scener, det intressanta i att Börtz till och med ändrar i inledningen av andra akten i sista repetitionen, ett tillvägagångssätt han aldrig använt sig av tidigare.

Sara Norling har tecknat ett tonsättarporträtt som lyckas nå in i den innersta essensen av komponisten Daniel Börtz musikaliska själ. Hon tecknar hans väg till framgångsrik komponist via utbildning, influenser och förlösande kontakter. Hur denne ynglings inledande förstlingsverk visar övertygande tecken på att vara komna ur en själ som äger ett urämne till en lysande komponist. Och hur hans framgång sedan manifesteras i mångfald och flera stora verk.

I känsliga analyser levandegör Sara Norling de olika verken i Daniel Börtz´ karriär med detaljerade verksgenomgångar av bakgrunder, idéer, influenser, partiturutveckling, skapandeprocess, blindskär, fallgropar, avgörande ögonblick fram till det slutgiltiga uppförandet. Kunnigt och konsekvent erbjuder Sara Norling ett ytterst genomarbetat material med en hög halt och tung dignitet signifikativ för hela boken när hon resonerar kring hur denne komponistsjäl Daniel Börtzs olika verk utvecklas med redovisandet av apostroferingar till olika traditioner, idégrundvalar; analyser av orkestreringar, instrumenteringar, bärande teman, och slutligen de olika uruppsättningarnas positiva och negativa sidor och därtill recensioner och reaktioner.

Boken om Daniel Börtz ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungliga Musikaliska Akademin och Gidlunds förlag.

Sara Norling, f 1968, journalist, skribent, bland annat varit verksam som musikkritiker i Dagens Nyheter 2001-2013, och som redaktör för Nutida Musik. Numera knuten till Sveriges Radio P 2.

 

Benny Holmberg

 

Ur arkivet

view_module reorder

Fördelar och nackdelar med könsseparatism inom konsten

1960- och 1970-talen brukar ses som startskottet för den konstnärliga och teoretiska våg som vid tiden alltmer började att granska konstens och samhällets villkor för de som ville skapa och ...

Av: Simone Frankel | Essäer om konst | 05 februari, 2014

Menandros - 100 år av återupptäckt

   Menandros Menandros - 100 år av återupptäckt 2007 är det hundra år sedan återupptäckten av Menandros inleddes. Så nyligen som i juni 2003 basunerade AP ut nyheten att ännu ett fragment ...

Av: Bertil Falk | Essäer om litteratur & böcker | 01 februari, 2007

Mircea Cartarescu och den rumänska litteraturens okända historia

Hertha Müllers nobelpris i litteratur ifjol har ökat intresset för Rumänien och landets kultur, men vad finns förutom Müller för en svensk publik? Rumäniens främsta författare Mircea Cartarescu besöker Sverige ...

Av: Waldemar Ingdahl | Litteraturens porträtt | 01 juni, 2010

Frilans – en livsstil i utdöende? Nedslag i Allan Löthmans bildvärld

1976 var ju faktiskt frågan om Väst eller Öst först skulle ösa iväg sina kärnvapenmissiler och de överlevande vakna upp i totalt mörker under stoftmolnen, i en nukleär vinter som ...

Av: Tomas Löthman | Essäer om litteratur & böcker | 19 februari, 2012

Den holländska guldåldern och Judith Leyster

Under 1600-talet hade målarkonsten i Holland sin gyllene tid. Denna utgjorde en blomstrande period i Hollands historia ur såväl politisk, ekonomisk som social och konstnärlig synvinkel. Välståndet kom att spegla ...

Av: Lena Månsson | Konstens porträtt | 14 oktober, 2012

Mathias Jansson. Onkalo-sviten

Mathias Jansson (född 1972) är konstkritiker och poet. Han har tidigare blivit publicerad i tidskrifter som flum, Populär Poesi, Eremonaut och Presens. Nyligen publicerade han print-on-demand diktsamlingen ”Super Marios psyk-OS ...

Av: Mathias Jansson | Utopiska geografier | 03 juni, 2013

Hur många krävs det för att dansa tango?

Redan de gamla romarna var övertygade om den eviga och orubbliga sanningen i utsago ”ubi fumus, ibi ignis”, och två tusen år senare slungas det fortfarande som ett universellt och ...

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 10 november, 2017

Fragment från en önation. En resa till Indonesien

Vi var ett delvis nytt och ett delvis gammalt gäng med rötter ifrån möten på Sigtunastiftelsen, som flög via Singapore till Jakarta, huvudstaden på den stora ön Java i världens ...

Av: Elsa Maria Lindqvist | Resereportage | 29 maj, 2014

Botanisera i arkivet