Clemens Altgård. Foto: Adrian Altgård

Clemens Altgård Ur Grå Dub

Clemens Altgård (f. 1959) följer upp sin rosade återkomst till lyriken, Odöd, med en diktsamling där temat är än mer oförsonligt, politiskt och personligt. Med Grå dub axlar Clemens Altgård ...

Av: Clemens Altgård | 10 oktober, 2016
Utopiska geografier

Om Kazuo Ishiguro

Sitt namn till trots hör Kazuo Ishiguro till den nu drygt medelålders generationen av engelska författare där många för övrigt kommer från länder och städer långt bortom det förenade kungadömet ...

Av: Ivo Holmqvist | 05 oktober, 2017
Litteraturens porträtt

En apologi för det tystade

I det utplånade inre rummet bär inget eko genom tomheten fylld av syntetisk materie av yttre stimuli. Denna störtflod ständig sinnlig omedelbar skenbar tillfredställelse ger en illusorisk känsla av inre ...

Av: Oliver Parland | 06 september, 2010
Essäer

Holismer och reduktionismer

Holismen handlar i princip om att se all verklighet som en helhet (inte en delhet). Positivismen (som är den naturvetenskapliga förståelsens centrum och metod) handlar om att se - eller ...

Av: Carsten Palmer Schale | 13 maj, 2011
Essäer

Detalj från omslaget

Litteratur: Stefan Estby (red) - En lektion för livet. En bok om ett yrke i förvandlingVardagens skola på schemat. Låt stå!

Här ges känsliga närbilder av det viktigaste i skolarbetet, mötet mellan lärare och elev när kunskapsöverföring sker, där allt skolprat i högljudda mediesammanhang känns platt och avlägset.

En 'svaghet' i antologin är möjligen den kompakta övervikten för kvinnors bidrag. 33 kvinnor, 6 män. I min okunnighet missar jag kanske att detta faktum är en återspegling av den gällande könsfördelningen i lärarkåren, åtminstone i de lägre årskurserna.

Flera författare
ISBN: 9789172217324
Förlag: En bok för allaVarje köp via denna
länk stödjer TK.


Detalj från omslaget

Detalj från omslaget

Skolan är ett politiskt slagfält, en tummelplats för populistiska politikers klåfingrighet, en flumpedagogikens absoluta hemvist, en illustration av disciplinens totala upplösning. Ja, många är de vinklingar kring skolan vi hört i dagliga debatter genom åren. Spektakulära eländesskildringar tycks vara legio. Är skolan ett enda stort kaos? Är det så illa?

Alla har vi ett förhållande till skolan och tycker oss kunna presentera de absoluta lösningarna. Vem har inte suttit i en skolbänk! De tvärsäkra råden är många: Mer disciplin, mindre frihet, mer matte, mer kunskapsbaserad undervisning, inga tuggummin, inga mössor! Och skamvrån, med strut, vad var det för fel på den? Och pekpinnen, duger väl till mer än pekdon? Carigulanerven börjar dallra hos många av oss när vi talar om skolan.

De mer eller mindre kvasipedagogiska råden flödar ymnigt i trosvissa rader.
De folkvalda gör sig stora föreställningar om skolan inför varje val eller med anledning av senaste PISA-undersökningen vilken ger kraft och underlag för förslag om hur de önskar förändra skolan, då de - om de är i opposition – alltid anser att den sittande regimen förstört skolan genom att förvandla den till ett veritabelt träsk av lealös slapphet genom att de sjösatt allsköns pedagogiska gottköpsteorier och publikfriande nödlösningar.

Hur är det då? Kan vi någonsin får en rättvis bild av dagens skola? Jag tror att man kommer närmast sanningen om man hör med de som verkligen sysslar med skolan, de som har sitt dagliga dagsverke där, de som sitter i katedrar, skyndar i korridorer, vilar i lärarrum. De som sitter hemma sena kvällar och nätter och rättar prov. De som ängslas inför varje termins slut då omdömen skall skrivas, föräldrar skall mötas och meddelas om just deras barn blivit sett, uppfostrat och fått mer kunskap.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Lärarna, dessa outgrundligt tålmodiga figurer som annars aldrig avhöres får nu komma till tals i antologin En lektion för livet. Stefan Estby med lång och gedigen erfarenhet som lärare har satt samman ett antal textbidrag från aktivt verksamma lärare i daglig tjänst i skolan.

Sådana med ambitionen att erbjuda barnen och ungdomarna kunskapsäpplet och ovillkorligen ser till att denna frukt är färsk. Det är förskolelärare, vanliga lärare och speciallärare som är representerade bland texterna.

Jag läser om hur Margareta Lundkvist som speciallärare jobbade med en särskoleklass för barn med autism och uppmanades av föräldrar att gå en så kallad TEACCH- utbildning och vad gott den medförde av utveckling och möjligheter eller hur Annika Ahlfors utvidgade sitt kollegium via nätet. Och om Lovisa Bondes nära döden-upplevelse i hennes skräckskildring av tiden som nyutexaminerad lärare. Därtill finns många fler illustrativa och gripande skildringar från det dagliga skolarbetet.

Här redovisas allt från enskilda lärares pedagogiska ambitioner över hela skalan av åtgärdsprogram. Här påvisas språkförbistring och pedagogiska nyordningar vid arbetet med att inlemma nyanlända i den svenska skolan. Här finns skildringar av 'den besvärlige eleven' och det lyckliga slutet.

Här gestaltas hur man sjösätter ett vågat pedagogiskt koncept och det går i hamn och den stilla lycka som erfars därefter. Här finns skönlitterära gestaltningar av viktiga händelser ur skollivet och dokumentära redogörelser för en vanlig skoldag när det stora sker i det lilla. Här kan vi läsa om den pensionerade lärarens summering efter många år som lärare. Här skildras i dikt och prosa vardagen i klassrummen. Det är i vissa fall skakande inblickar som erbjudes.

Känsliga närbilder av det viktigaste av allt, mötet mellan eleven och läraren, där allt skolprat i högljudda mediesammanhang känns avlägset och platt. När man här får det viktigaste, den mänskliga närheten mellan lärare och elev där kunskapsöverföringen står i centrum.
I avslutande ord ger skolforskaren Göran Brante en överblick av lärarrollen i förvandling.

En 'svaghet' i antologin är möjligen den kompakta övervikten för kvinnors bidrag. 33 kvinnor, 6 män. I min okunnighet missar jag kanske att detta faktum är en återspegling av den gällande könsfördelningen i lärarkåren, åtminstone i de lägre årskurserna.

Sanningen om tillståndet i skolan har kommit lite närmare genom dessa initierade rapporter.
Stefan Estby har ställt samman en mycket bred flora av textbidrag vilka ger en mångfacetterad bild direkt ur skolvardagen med skildringar av både det lätta och det svåra, det minnesvärda och det föga avundsvärda.

Jag tror att många av oss skulle må bra av att i våra medvetanden pressa in dessa vittnesmål om hur det verkligen förhåller sig därute i klassrummen. Med sin exklusiva utsikt från katedrarna är lärarna de orakel vi bör lyssna till. Sanningen om skolan är en flyktig substans som rör sig likt skimrande impulser i regnbågens alla färger. Stefan Estbys antologi med alla dessa envetna, samvetsgranna lärare är ett gott och brett vittnesmål för en något så när rättvisande gestaltningen av skolvardagen som tar oss närmare en möjlig sanning vid regnbågens slut. Låt stå!

Benny Holmberg

Ur arkivet

view_module reorder

Om Liv och Död. Eutanasi - Dödshjälp

Debatter om dödshjälp flammar upp med jämna mellanrum och krav ställs att eutanasi bör tillåtas i vårt land liksom i Holland och Belgien. Statens medicinsk-etiska råd (SMER) föreslog nyligen ...

Av: Lena Månsson | Reportage om politik & samhälle | 24 februari, 2009

Fördelar och nackdelar med könsseparatism inom konsten

1960- och 1970-talen brukar ses som startskottet för den konstnärliga och teoretiska våg som vid tiden alltmer började att granska konstens och samhällets villkor för de som ville skapa och ...

Av: Simone Frankel | Essäer om konst | 05 februari, 2014

Oravský hrad, Foto  CC BY SA 3.0

Man ska leva för varandra…

Samtliga förutsättningar var gynnsamma, jag skulle inte kunna misslyckas med min kupp.

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 02 augusti, 2016

Slottet Hanstein. Foto: Björn Gustavsson

Resa till Westfalen

Westfalen är möjligen en lite förbisedd region i Tyskland – men spännande för dig som vill upptäcka ”Tyskland bortom allfarvägarna”. Här möter ett böljande landskap med berg och vidsträckta skogar ...

Av: Björn Gustavsson | Resereportage | 03 juni, 2015

Monoteisterna. En utställning om interkulturell dialog i gamla skrifter

Wien vore inte Wien om det inte fanns en motvikt till främlingsfientligheten. För samtidigt som valplakaten handlar om att inte låta muslimerna och det främmande blodet få övertaget, visas en ...

Av: Lilian O. Montmar | Kulturreportage | 30 oktober, 2010

Danskarna möblerar om på operan i Köpenhamn

Först så möblerade man om från det gamla till det nya operahuset, sedan möblerar man om i operorna också. Den första ommöbleringen var ett genidrag, det nya operahuset tål både ...

Av: Ulf Stenberg | Reportage om scenkonst | 29 november, 2010

Kadmos drake. Public Domain Wikipedia

Antilogosmaskinen

Filosofie doktor Mara Lee kallar ”Medusas skratt” (2015) för ovärderlig och jag funderar på vilka verk jag finner ovärderliga. Det är svårt, kanske finns min känsla för oöverstigligt värde eller ...

Av: Freke Räihä | Essäer om litteratur & böcker | 30 april, 2016

bild Privat ägo

Jack Vanarsky och den potentiella konstens sällskap

Han arbetade med rörligt, skivade skulpturer och dito ("lamellade") bilder, Jack Vanarsky, den argentinskfödde konstnären (1936-2009) som landade i Paris under upprorens tid 1968 och blev kvar och verksam där ...

Av: Ulf Stenberg | Konstens porträtt | 18 maj, 2016

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.