Europa och den monumentala väggen – Del 1

Det finns en gemensam tradition vad gäller det europeiska väggmåleriet i den mån att länder har influerat varandra, och detta möjliggör att man kan diskutera fenomenet ur en bred och ...

Av: Allan Persson | 12 januari, 2013
Essäer om konst

Fragment av surrogatpyret III

Fragment av surrogatpyret III Vi satt i biln vid Kusmarkstjyrkan å stirra på den upplysta tuppjäveln på krönet av va Nitschä kalla den ekumeniska synagogan.     – De där, pyret, va ursprungligen ingen ...

Av: Nikanor Teratologen | 16 oktober, 2007
Teratologisk sondering

Brott och straff 5 Mordets estetik- strafflagens retorik

Sommartidens intåg medförde varje år en ny spektakulär mördare, presenterad mellan årstidens första mördarsnigel och en hotande asiatisk dödsinfluensa, eller om denne kom insprängd mellan den galna kosjukans efterdyningar och ...

Av: Benny Holmberg | 26 november, 2009
Essäer om konst

Unterwegs zur Musik. Om Anton Webern

Anton Webern var den mest radikala bland Schönbergs lärjungar och en portalfigur för alla musikpionjärer under andra hälften av nittonhundratalet. Teoretiker av en integral serialism och, framför allt, grundaren av ett ...

Av: Guido Zeccola | 06 november, 2013
Musikens porträtt

Litteratur: Vårt 60-tal i Ystad Jea Jonsson, Kjell Umfeldt, Eva Umfeldt, Ronny Nielsen, Bengt Westerlind m flProvinsiell minnesmosaik med bred relevans

Sympatisk 60-talsskildringVårt 60-tal i Ystad
Jea Jonsson, Kjell Umfeldt, Eva Umfeldt, Ronny Nielsen, Bengt Westerlind m fl
Ideella föreningen Club Wibergs Eftr.

En fråga som föga förvånande inställer sig omedelbart man ser bokens omslag är hur stort allmänintresset är för en bok av så provinsiell natur som "Vårt 60-tal i Ystad". Svaret är: betydligt större än man skulle kunna tro. För även om Sladdergatan, Beach Club och Sandskogen är platsangivelser vars konnotationer går helt förlorade för någon som saknar lokalkännedom om Ystad, så är berättelserna allmängiltiga för alla som intresserar sig för epoken. Historierna om popgalor, mods och andra, tidstypiskt oskyldiga vedermödor är signifikativa för hela det svenska 60-talets ungdomskultur. Det finns skrifter och böcker som täckt in andra städer, och lägger man alla dessa berättelser på varandra får man ett raster som tydliggör den generella tidsandan på ett fint sätt också för oss som inte var med, eller i alla fall på tok för unga, när det hände.

”Vårt 60-tal i Ystad” är en mosaik av hågkomster, somliga rapsodiskt återgivna, andra sammanvävda till längre skeenden. Jag tycker om det anekdotiska berättandet; ofta framträder en mer detaljerad bild av historien än vad en tematiskt slimmad och kronologiskt mer trogen beskrivning frammanar, då en sådan lätt väljer bort många talande detaljer. Visst lägger det ett större ansvar på den enskilde läsaren att foga samman de lösa berättelserna, men är man intresserad av tiden ur ett brett perspektiv är det ett kärt arbete.

Sammanlagt bidrar ett 25-tal personer med bitar i textpusslet. Somliga är goda berättare, som Kit Ljung som skriver medryckande och mycket underhållande om Ystads raggarenklav, och Kjell Ulmfeldt som med ett sväng rikt på lustiga incidenter berättar från insidan av The Revells, Ystads moptop-poppare nummer 1.

Inte helt oväntat är det just berättelserna från musiklivet som fångar mig mest, och dessa är i majoritet. Kapitlen om sport och mode (inklusive väl tilltagna utläggningar om modsens hemsömnad) är inte bara långa ifråga om sidantal utan också till upplevelsen. Det är självfallet något som får stå för mig, då jag inte ens med stor ansträngning lyckas uppbåda så lite som ett akademiskt intresse för ämnena. Att dessa kapitel har en given plats i boken är emellertid ingenting jag har någon rätt att ifrågasätta på så subjektiva grunder, eftersom både kläder och idrott – då liksom nu – ingick som vitala delar i det som tillsammans utgjorde ungdomskulturen.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Om ämnena skiftar så gör i viss mån också kvalitén på texterna det. Alla är helt enkelt inte lika drivna författare. En del slarvar med imperfektändelser, men värre är det när fakta hanteras vårdslöst. Exempelvis hette Lovin' Spoonfuls hit ”Summer in the City” – landsplågan ”In the Summertime” gjordes av Mungo Jerry, medan Fläsket Brinner inte bildades förrän 1970 och således inte var ett 60-talsband som felaktigt påstås i boken.

Oavsett hur få sakfelen må vara så är de alldeles för många, men listan över korrekturfel och språkliga tveksamheter är dessvärre mycket längre. Vissa har en lite för välutvecklad förtjusning i utropstecken – fyra i rad duger kanske åt en statusuppdatering på Facebook, men i en bok ger det bara ett oseriöst intryck. Hade någon erbjudit tillräckligt mycket tid för en kritisk språkgranskning hade man förhoppningsvis också sluppit allt från en inkonsekvent versalering av titlar och hopblandning av accent och apostrof, till det grova skrivbrottet med felstavade namn. Det finns flera sådana, men det mest flagranta exemplet på detta är”Jimmy Hendrix” – som dessutom förekommer hela fyra gånger! Pinsamt!

Jämför man "Vårt 60-tal i Ystad" med en annan bok som nu har hunnit bli ganska gammal men som ändå är berättigad som parallell tack vare sitt lokala fokus, Hans Sidéns ”60-talspop i Göteborg”, är Ystadskrönikan – trots sina språkliga kalamiteter – betydligt roligare läsning. Sidén tröttade ut läsaren med sin egofixering och sitt mossiga språk, vilket "Vårt 60-tal i Ystad" undviker genom sitt flertal av skribenter.

Bildurvalet är en fin blandning av professionella foton och amatörbilder och levandegör ytterligare texternas berättelser. Överhuvudtaget tycker jag om bokens formgivning, med en redig layout som är livfull utan att bli plottrig. Någon kanske tycker att formatet, som en LP-skiva, är otympligt men jag gillar det. Inte minst poängterar det det poptema som dominerar innehållet.

På det hela taget är ”Vårt 60-tal i Ystad” en trevlig bok som, såsom jag inledningsvis konstaterade, har en relevans långt utanför Ystads gränser. Ännu trevligare hade den blivit om den genomgått en mer kritisk korrekturläsning, och irriterande sak- och stavfel hade sluppit sippra igenom till den färdiga utgåvan. En utjämning av skribenternas typografiska skiljaktigheter hade inte inneburit en stilistisk nivellering, utan hade snarare bundit samman innehållet ytterligare på ett önskvärt sätt. Men bortom dessa redaktionella förbiseenden är ”Vårt 60-tal i Ystad” ett sympatiskt tillskott till den långsamt men dock växande floran av svenska 60-talsskildringar.

 

Peter Sjöblom

 

Ur arkivet

view_module reorder

Könsbestämda ord

Härmed anmäler jag påbudet att ordet kvinniska skall ersätta ordet människa. Möjligen är ordet kvinniska inte direkt könsneutralt, men det kommer att mildra den tyranni med vilken millionårigt manligt språkbruk ...

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 09 november, 2013

Bali: mystik, andlighet och exotism

Kan en liten ö mitt i oceanen dölja mer än det uppenbara paradisiska trädgårdslandskapet med prunkande grönska, cikador, hibiskusblommor och fjärilar stora som småfåglar? Jag gav mig av, från Paris till ...

Av: Anne Edelstam | Resereportage | 02 juli, 2010

Robotens sporadiska dans tillbaka mot framtiden

Moderna museets konstår 2014 i Stockholm inleds med utställningen ”Dansmaskiner – från Léger till Kraftwerk”, som visas 22 januari - 27 april 2014. Vid sekelskiftet 1800/1900 hade moderniseringen av västvärlden inletts ...

Av: Carsten Lindström | Essäer om konst | 31 januari, 2014

Magnus Göransson

Idioten parkerar sin bil

Inget utökat forskningsstöd till den idiot som misslyckas med att parkera sin bil.

Av: Magnus Göransson | Gästkrönikör | 16 april, 2016

Mellan högtryck och lågtryck

Lund. Högtryck och försommarvärme. Under pingsthelgen blommade i de prunkande parkerna hägg och syren. Genom Lundagård strömmade ett antal svartklädda personer i höga hattar. Det hade blivit dags för promovering ...

Av: Anna Nyman | Reportage om scenkonst | 02 juni, 2012

Surya or the Sun God, Konark Foto Raveesh Vyas

Surya. En kvinna i solen och hennes skugga

Ett förlag i Bombay har givit ut indiska legender, sagor och mytologi i tunna häften med enkla bilder och lättillgänglig engelsk text. Jag fann denna berättelse bland annat, till hälften ...

Av: Annakarin Svedberg | Essäer om religionen | 24 mars, 2017

Humanismens historia

Illustration: Joakim Ceder Humanismen och den kristna etiken lyfts ofta fram som grunden för det västerländska samhället. Religionshistorikern Christer Hedin ser närmare på dessa traditioner och deras betydelse för dagens samhälle.I ...

Av: Christer Hedin | Essäer om religionen | 08 januari, 2011

Domenico Losurdo - samtidsintellektuell kritiker i marginalen

Europeiska intellektuella med genomslag i vårt land tenderar att på ett eller annat sätt ha försänkningar i den postmoderna traditionen. Inte sällan har de sin hemvist i Frankrike. Men det ...

Av: David Brolin | Övriga porträtt | 06 december, 2010

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.