Syrad dub

En dag i en urban nomads liv. Förflyttningar i skimrande neonblänkande öknar. Sanden är vacker asfalt som äter upp huden inte med blänkande hetta. Putsad med apati och likgiltighet ...

Av: Klas Lundström | 04 september, 2008
Gästkrönikör

Sosialetikk. Del II

For å komme på sporet av grunnlaget for autentiske yrkesvalg, har en å tenke videre enn å oppholde seg ved de ytre sanser, for nå er det om ‘mening’. For ...

Av: Thor Olav Olsen | 08 februari, 2014
Agora - filosofiska essäer

Tomas Tranströmer med Modhir Ahmed.  Foto: Tokistar/Wikipedia

Tomas Tranströmers ögonblick av nåd

Tomas Tranströmer är död, 83 år gammal. En av vår tids stora poeter har lämnat oss. Hans dödsdag den 26 mars 2015 har blivit en sorgens dag. Både i Sverige ...

Av: Bo Gustavsson | 07 april, 2015
Litteraturens porträtt

”Och livet bor ibland oss” – om Påsken och påskfirandet

”Din uppståndelse, Kristus Frälsare,lovsjunger himmelens änglar,låt även oss på jordenlovsjunga dig med rena hjärtan.” Med denna hymn, som sjungs gång på gång under det att man i nattens mörker går i ...

Av: Thomas Notini | 31 mars, 2013
Essäer om religionen

Filosofer. Opprinnelsen til filosofi er undring; dens mål er viten(Aristoteles)Innledning

Dora CarringtonDet er en alminnelig utbredt oppfattelse blant forskere at forskere skriver for forskere, og ikke for legfolk. Det stemmer at forskning – og forskningsresultater publiseres i dertil egnede tidsskift, som, i det store og hele, leses av andre forskere. På den annen side er det slik at en forsker har en teori, og det er denne teorier forskeren streber etter å bevise, det vil si at hun ønsker og vil at teorien skal vise seg å være sann. Med henblikk på indre overbevisning, er forskeren helt sikker på at det hun streber etter å finne ut av, er virkelig og sant. Hvorfor skulle hun satse et helt liv som viste seg å være en illusjon? Hypoteser og hjelpehypoteser kan være sanne eller falske; det rokker ikke ved forskerens prosjekt. Vi må anta at motivkraften hos Albert Einstein hvilte på nevnte forutsetninger, skjønt det gis teorier om materien som ikke går sammen med Einsteins to teorier – nemlig kvanteteorien.

Filosofer har en allmenn plikt til å spre kunnskap om de resultatene de har kommet fram til. En vektig grunn til det, er at den som har fått mye, i form av naturlige evner og anlegg, talent og begavelse, inkludert det hun har mottatt av formel utdanning, skal bringe dette videre til andre mennesker. Kort sagt, det er godt og bra at det er forskjeller mellom folk, for da kan den som har lett for å bære tungt hjelpe den som ikke er så sterk til det.

Ut fra hva jeg har snakket om så langt, er det ikke helt klart hvorvidt filosofer har seriøse prosjekt, og dette passer inn med folk som beskriver filosofer som underholdere eller som folk som har en sær hobby. Synspunktet mitt er at verken det ene eller det andre stemmer. I alle fall, det er mulig å tyde og beskrive filosofer som typer. Således starter jeg opp med å snakke om filosofen som type, for så å avrunde med et sideblikk til den allmenne forsker, der jeg konkluderer med at mens det er slik at for filosofer er det rimelig at de tar opp spørsmål om de første og siste ting, er det heller slik at dette faller utenfor naturvitenskapsutøverenes områder. 

Filosofen som type

De første filosofene, om det dreide seg om de som levde og virket i Lille – Asia, eller i Sør – Italia, var opptatt av alle de ting som oppstår og forgår. Skjønt vi som lever i dag ikke er helt overbevist om at det stemmer at de drev med empiriske undersøkelser av tingene, så var ikke deres tenkemåter løsrevet fra deres omgivelsene, og det de hadde oppfattet om andre filosofers tenkemåte om det som før ble kalt den ytre «natur». Tales fra Milet, som regnes som den aller første filosofen, ble latterliggjort som type, siden det ble sagt om ham at menes han utforsket stjernehimmelen, så ble han så opptatt av det at han falt ned i en brønn. Vi skal ikke glemme at det var en ondsinnet thrakerkvinne som satte ut ryktet om at Tales ikke bare var distré; han drev med unyttige, dumme ting.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Hva angår filosofer som upraktisk mennesker, så konstruerte Tales ting som menneskene hadde stor nytte av. For eksempel instrument som virket slik at sjøfolk kunne styre etter stjernene på himmelen, samt et instrument som gjorde det mulig å måle høyden på de enkelte pyramider i Egypt.

Naturligvis, det kan synes å bestå en svær forskjell mellom filosofen Heraklit, som kjente seg misforstått, trakk seg tilbake fra samlivet med andre og ble eneboer, og filosofen Parmenides. Imidlertid, begge filosofer tenkte og skrev om det som er og hvordan det er; det synes riktig å mene at hos Heraklit ble momentet forandring langt sterkere vektlagt enn hos Parmenides, som, i all hovedsak, var opptatt av å få fram ‘at kulen er bildet på det som er’ – at sansningen av bevegelse og forandring er en illusjon.

Det finnes mange slags mennesketyper; noen driver med friidrett, mens andre driver med hest. Gitt at en tror og mener at tesen til filosofen Parmenides er virkelig og sann, så har en å betenke at allerede i det gamle Hellas var det filosofer som fant denne tesen absurd.

Noen filosofer kastet spyd, og da hadde de merket seg at spydet fulgte en bue, at utgangspunktet for spydet og spydkastets agent var det aktuelle mennesket som drev med spydkast som én av flere Olympiske øvelser, for eksempel, og at spydet ikke ble værende i hånden på spydkasteren, eller at hele øvelsen var å betrakte som ‘massesuggesjon’, for spydet traff faktisk bakken – det landet. Med andre ord, et spyd er i bevegelse, innen det treffer bakken. Rent praktisk er Parmenides tese tilbakevist.

Til grunn for det jeg har snakket om over, ligger det en sammenblanding av ontiske forhold og logikk; riktignok er det slik at på hvert eneste tidspunkt befinner et spyd seg på en visst sted, skjønt straks det blir satt i bevegelse ved at det med stor kraft og fart sendes ut fra en spydkasters hånd, så gjennomløper det de punkt som logisk tenkning åpner og lukker for. På den annen side, om en tror og mener at materien(sanseverden) er en skinnverden, eller at det er som et speil, uten at realiteten er inneholdt i det som viser seg, er det mulig å tenke seg at det en ser omkring seg, inkludert vår oppfattelse av oss selv og andre, i den grad og utstrekning vi holder oss til materien(i nevnte forstand), så lever vi i en lavere verden – uten annen realitet enn sansene gir oss informasjon om: Hos filosofen Plotin støter vi på tanken at det finnes en høyere verden og lavere verdener. Om en gjør bruk av billedlige uttrykk, for å klargjøre hva som menes med høyt og lavt, i termer av motsetninger som lys og mørke, så er sanseverden preget av det mørke, mens i den guddommelige verden er det lyset som dominerer. Overført på spørsmålet om realiteten/skinnet, er sanseverden bare en illusjon, eller at vi lurer oss selv til å tro at det er viktig å støtte oss på det som oppstår og forgår, og som taler til våre overflatiske begjær og ønsker. Således synes det at når vi kommer fram til den kontemplativt orientere Plotin, så befinner vi oss lysår vekk fra praktikeren Thales, ja, også fra Sokrates, som orienterte seg ut fra at datidens guder var lite egnet til å fungere som forbilder for mennesker, for de var fylt av stridbarhet, misunnelse og sjalusi.

Om nåtidens forskere

Jeg går nå over til å snakke om nåtidens forskere, eller naturvitenskapsfolk, som type. Naturvitenskapsutøvere har sitt forskningsområde avgrenset ved slikt som kan bringes på en lov, om det er slikt som en kan finne fram til gjennom å utforske det gitte, i den ytre naturen, samfunnet eller kulturen. Religiøse spørsmål er om de ytterste tingene, og ikke om slikt som kan formuleres som en lov. Derfor er disse spørsmål av personlig art, som er indre spørsmål: Naturvitenskapen arbeider med materien, og hvordan den er bygd opp; religiøse anliggender befinner seg utenfor naturvitenskapenes områder. Det betyr at i den grad naturvitenskapsutøvere ytrer seg om distinksjon mellom hellige og verdslige ting, så er det som lekmenneske – på linje med hvert eneste menneske. Ut fra synspunktet mitt, er det å drive som filosof også å ta opp spørsmål om de første og siste anliggender. Dermed tilslutter jeg meg renessansens valgspråk: At for den som undersøker menneskenes vandring på jorden, er intet fremmed.

 

Thor Olav Olsen
Ensamrätt för samtliga artiklarna som Thor Olav Olsen publicerar i Tidningen Kulturen tillhör författaren. Tillståndet för citat, länkar eller publicering i andra media än Tidningen Kulturen måste skriftligt ges av författaren på denna adress   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ur arkivet

view_module reorder

Bomber över Tyskland. Kommentarer till bombandet av Tyskland under andra världskriget

Bilden av bombandet av Tyskland under andra världskriget har i den versionen av historien som sprids i allmänna media försetts med ett dämpande filter. Den som haft oturen att ha ...

Av: Olof Hirn | Essäer om samhället | 16 maj, 2011

Sahin Paksoy Foto Aylin Unal

Sahin Paksoy, bildkonstnär och shaman

Sahin Paksoy är konstnär och samlare. Han föddes och växte upp i Adana, en stad i Anatolien i östra Turkiet. När han började studera konst flyttade han till Istanbul för ...

Av: Aylin Unal | Konstens porträtt | 27 september, 2016

Tabubelagda ämnen utgångspunkt för Caramel

Libanesiska Nadine Labaki kom till Sverige och Stockholm filmfestival för att visa sin debutfilm Caramel. Och hon åkte hem med FIPRESCI-juryns utmärkelse för Bästa Film. Jag fick tillfälle att prata ...

Av: Jessica Drambo | Filmens porträtt | 06 mars, 2008

Diktaren, världen, bokindustrin

Är det ekonomin som styr den skapande energin? Eller är den konstnärliga och skapande energin den sanna ekonomin? Staten, det vill säga. regeringar i alla sina former, lägger ofta hämsko på ...

Av: Percival | Essäer | 10 augusti, 2014

Ögon som ser dina under

Att vakna till en ren och klar morgon gör livet lättare hela långa dagen och sjunga inför Gud och det brinnande hjärtat psalmen Öppnade ögon Herre oss giv, och det ...

Av: Bo Bjelvehammar | Essäer om litteratur & böcker | 01 maj, 2012

En trovärdig arbetsmetod utan transcendens

Oavsett om man betraktar sig själv som troende eller inte, är tvivlets och tvekans intrång i livet ett axiom - åtminstone enligt min mening och erfarenhet. Detta tvivel kan i ...

Av: Anna Nyman | Essäer om religionen | 07 juli, 2009

Tankar kring Maria Wine och Artur Lundkvist (Korsväg II)

”Jag färdas och jag färdas inte, i minnet färdas jag där allt är sig likt och allt är sig olikt, det är en spegel av vatten som ådras, rynkas, döljer ...

Av: Göran Af Gröning | Essäer om litteratur & böcker | 27 maj, 2014

Hjalmar Bergmans hemsökelser

I ”Författaren” berättar Ivar Lo-Johansson hur han på Stockholmsutställningen 1930, själva den nya tidens manifestation, fick syn på en apart uppenbarelse mitt bland framtidsvisionerna. Det var Hjalmar Bergman. Lo-Johansson betraktar ...

Av: Göran Lundstedt | Essäer om litteratur & böcker | 08 maj, 2014

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.