Benjamin 28

Av: Håkan Eklund | 25 februari, 2012
Kulturen strippar

Bigert & Bergström

Isklockan klämtar för klimatet

Tidningen Kulturens Mathias Jansson om klimatet och konsten.

Av: Mathias Jansson | 31 januari, 2016
Essäer om konst

Samurajestetiken

När Moses, Jesaja och andra Bibelns Profeter talar om ljud och oro från kroppens inre överensstämmer detta med japanernas gamla tro att själen har sin boning i människans mage. Det ...

Av: Bo I. Cavefors | 03 februari, 2013
Essäer om religionen

E.L. Doctorow. Foto: Mark Sobczak. Wikipedia

E. L. Doctorows Amerika. Del 2

Andra delen av Ivo Holmqvists essä-porträtt om E. L. Doctorows.

Av: Ivo Holmqvist | 02 augusti, 2015
Litteraturens porträtt

Aforismer om maktenPinocchio1.    I förövarens värld ligger skulden alltid i grunden hos offret.
2.    Alltså är förövaren i själva verket offret och offret den verkliga orsaken till det onda som skett.
3.    Den utomstående som tvingas ta ställning föredrar omedvetet eller medvetet att identifiera sig med förövaren än med offret vilket vore mer skrämmande och kränkande.
4.    Utilitarismen är den morallära, eller snarare frånvaro av etik som omedvetet utgår från detta. Om Hitler inte förlorat sitt påbörjade krig och misslyckats med sin "slutgiltiga lösning" hade han varit en verklig god utilitarist sett åtminstone ur det tyska folkets synvinkel.
5.    Detsamma gäller för Stalins Gulagläger, det var ju dock en minoritet som hamnade där. "Åt var och en efter förmåga, åt var och en efter behov." Vem bestämmer dessa kriterier?
6.    Avunden är politikens och marknadens motor. Varje människa måste bibringas föreställningen att just hon, eller just de, saknar medel att bli lycklig eller befinna sig väl. Antingen måste detta vara något makthavaren eller den som strävar efter makten kan ge henne, eller också måste det vara något  marknaden tillhandahåller och hon kan köpa sig, givetvis underförutsättningen att den som "säljer" detta lyckomedel gör vinst.
7.    Politikerns roll består alltså, i likhet med marknaden att se till att en viss nivå av missnöje kvarstår för alltid.
8.    Alltså måste vi för att kunna bli "lyckliga" någon gång i en ständigt undflyende framtid, vara sådär lagom hanterligt ständigt olyckligas.
9.    Detta missnöje behöver inte skapas, det finns där ständigt latent. Det måste bara medvetandegöras. Den fattige bör och måste avundas, inte storpamparna och makthavarna, utan sin granne, sin arbetskamrat, sin partner som han kan identifiera sig med. Den rike kan givetvis hävda att han avundas den fattige hans bekymmerslöshet, men det är endast ett hyckleri inför samvetet: Givetvis avundas han sin något ännu rikare broder.
10.    Detta är inbyggt i vår natur:. Så hävdade en akademikerbiolog för mig en gång när jag frågade honom om hur det avr med de två salamandrar han hade hemma i sitt terrarium: Visst är de trevliga, men tyvärr är de som alla ryggradsdjur mer upptagna av hindra varandra från att äta än att äta själva.  
11.    I dagens samhälle lyder det kategoriska imperativet: Njut! Den som inte njuter är en loser, en misslyckad figur som genom sin oförmåga att njuta visat sin livsoduglighet.
12.    Detta synsätt har en stark förankring i den predestinationslära Augustinus pålade oss, och har vunnit en stark ställning via kalvinismens dominans i den amerikanska drömmen som idag dominerar vår värld: om du har framgång är det ett bevis på att Gud älskar dig, är du fattig, färgad sjuk och olycklig visar det att du redan i skapelseögonblicket befann dig utanför nåden. Du förtjänar alltså att bli illa behandlad. Vi är alltså på sätt och vis tillbaka i det vi utgick ifrån utom att vi befriat oss från kravet på att de lyckliga måste vara en majoritet. De utvalda måste ju vara en minoritet
13.    För att denna utvalda minoritets ställning inte skall hotas måste majoriteten, den "stora massan" befinna sig i föreställningen att den på något sätt kan flytta in i de utvaldas lyckliga skara. Detta hopp måste dock vara och förbli helt imaginärt; dvs. handla om att vinna på ett penninglotteri el. dyl. Det får absolut inte vara så att var och en kan uppnå detta genom arbete och sparsamhet. Då ginge hela dynamiken ur allt med en gång.
14.    Politikern måste se till att massan dvs. de som valt honom lever i denna föreställning. Det må aldrig framgå att det i själva verket är han som valt dem, en målgrupp han siktar in sig på. Att en Palme valt arbetarna till att välja honom dvs. manipuleras fick att välja honom inte fick bli tydligt.
15.    Politikern, makthavaren, storföretagaren är alla människor som vill forma världen så att den anpassar sig till deras egna behov inte tvärtom som den svage, den fattige, den som måste underkasta sig "verkligheten" sådan den idag definieras av makten.
16.    Girigheten gäller inte, så som marxisterna vill få oss att tro endast pengar och egendom. Tvärtom kan den till synes asketiske idealisten, en Robespierre, en Hitler en Stalin drivas av en girighet på makt som överstiger allt elände pengagirigheten kan ställa till med. Men givetvis kan pengar användas till att få makt.
17.    Alltnog. Var aldrig godtrogen inför den som säger sig endast och osjälviskt tänka på ditt bästa. Varför skulle han det?
18.    Är det så att en Berlusconi är möjlig i ett land som Italien därför att folket där vet var de har honom. Han är en rejäl, hederlig skurk och dessutom ger han folket den skratt terapi  som där blivit uppfunnen och på modet. 
Som något ur Commedia dell' Arte. Pantalone, Colombina och Pinocchio i en figur.

Oliver Parland


Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Ur arkivet

view_module reorder

Erland Lagerroth - sökandet är vårt största äventyr

Trots sina åttiosju år är Erland Lagerroth en av våra mest entusiastiska sökare efter nya sätt att se på människan och hennes plats i kosmos. Man tänker sig att människor ...

Av: Antoon Geels | Essäer | 25 mars, 2011

”Jag tycker, det är alldeles ljust omkring mig”

Stockholmsutställningen 1930 var, som en av romanfigurerna i Eyvind Johnsons Krilon-serie uttrycker det, ”den tydliga, klara början till en ny och finare värld.” En paviljong på utställningen hette Svea Rike ...

Av: Ivo Holmqvist | Essäer om litteratur & böcker | 26 november, 2017

Ingela Lind  Foto Bengt Oberger

Den övermodiga Ingela Lind

Man kan kanske tycka att Ingela Lind valt en onödigt defensiv undertitel till sin senaste essäsamling ”Övermod” som just kommit på Atlantis: ”utsvävningar och lätta stycken”. Visserligen förekommer det en ...

Av: Ivo Holmqvist | Essäer om litteratur & böcker | 21 augusti, 2016

Måndagarna med Maria

Det är sent på dagen. Ändå lyser solen skarpt, obarmhärtigt. Dess strålar sticker vasst i ögonen. Maria Wines mörka och omisskännliga glasögon, aningen kattlika, skyddade som alltid denna poesins och ...

Av: Crister Enander | Essäer om litteratur & böcker | 27 december, 2010

Statue of Buddha, Polonnaruwa, Sri Lanka

Moder Jord, Tibet och alla papporna

Det heter Fädernesland. Det heter Moder Jord. Modern är en och fäderna många. La ma betyder stor moder. I Tibetansk tradition är lama en andlig lärare – oftast munk, oftast ...

Av: Annakarin Svedberg | Kulturreportage | 18 juli, 2016

Musikkrönika i maj

”Vad gäller kulturturism är Tyskland ledande i Europa”, sa Petra Hedorfer, chef för det tyska turistrådet, när hon talade vid årets tyska turistmässa, som hölls i anrika kulturstaden Weimar – ...

Av: Björn Gustavsson | Gästkrönikör | 27 maj, 2015

Inge Schiöler – Den västsvenske färglyrikern

Stränderna stiger i evig renhet ner pärlemorsvala av sandsom i var skiftande minsta skärva serspeglat himmelens land. Mångfald, enhet är stigen ingen går,ljus som bretts ut av en handsom allt att tyda ...

Av: Thomas Notini | Konstens porträtt | 09 januari, 2013

Den italienska tragikomedin. Intervju med Giorgio Vasta

Giorgio Vasta föddes i Palermo för 42 år sedan. Han har bott och arbetat i Turin i 16 år och efter flera vistelser utomlands, bl.a. i Finland och på Island ...

Av: Guido Zeccola | Litteraturens porträtt | 15 mars, 2013

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.