Del, relation, helhet, process, system, funktion. Upptäckt och utformning av ett sätt att…

Vetenskap-världsbild-sätt att tänka, det är, tror jag, den treenighet som bestämmer vårt sätt att vara och verka i världen. Och av dessa är det sättet att tänka som formar de ...

Av: Erland Lagerroth | 21 januari, 2013
Agora - filosofiska essäer

En essä om ingenting

”Tystnad”, svarade Murke. ”Jag samlar tystnad.” I Heinrich Bölls novell ”Doktor Murkes samlade tystnad” möter vi Murke som arbetar på en radiostation. En av hans egenheter är att han samlar på ...

Av: Mathias Jansson | 20 september, 2012
Essäer om konst

En liten text som e-krönika

några därför sprang sedan år erfaret med äldre hunna suput och redan lägesagent kollegan Jorden Grön redobogen sedermerae blott avantgardeavreagerande kraftigt på vårt närmsta avståndets mer än ständigt öppna bordellslinga bortom ...

Av: Stefan Hammarèn | 26 september, 2012
Stefan Hammarén

Näsornas näsbänderska

Så som de en del såg ut nånting i likhet amasonskorna, amasonskara, amasonszons tyngdupplyfterskorna till yes no right boxare som dotter H Duda Dada Yankovich plulubaschschiskans en rotryckerska avsluttråderska näsbänderska ...

Av: Stefan Hammarén | 21 november, 2012
Stefan Hammarén

I strömmen mot Strömmenalt 1

Visst, man måste göra det bästa av förmiddagstimmarna: i studier, i arbete. Middagen är kulmen. Så följer nerförsbacken den slappa uppmärksamma passivt nöjda. "Linjens" nermanska mänskliga  brokighet. Öva bort skapandets tvång till en oavsiktlighet som är mänskas och naturs gemensamt sanna. Ledig för stunden, med dess möten eller ensamhet, men också, i det avslappade nerförslutet, en tillgänglig inriktning.

 2

När Geijerstam tillfrågades vad han menade med sin dikt, blev svaret att han inte visste; det fick han finna från dag till dag. Av samma skäl tackade Ekelund nej till ett radiosamtal med Martin Buber. "Buber" - sammanfattad i nyaste encyklopedin - är avslutad. Varje författare framträder ju på en offentlig scen, men vilken han väljer är en personlig fråga. På den offentliga är rollerna åsiktsstöpta. Den intima tonen är problematisk tål sällan strålkastarljus. Powys skapade improviserade som en jazzmusiker när han höll sina föredrag.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

3

På promenaden är det sinnenas öppenhet och kontakt med omvärlden som råder. Det kan vara ett fel, hos intellektuella i första hand men även hos författare och romanläsare, att lägga för stor vikt vid sina tankar och så snart blott upprepa sig, gå i samma hjulspår. Forntida luffare kunde gå miltals utan att trötta ut sitt psyke. Nomaden och jägaren fäste sig inte vid tingen - och ägde dem i tacksamhet.

 4

"Bara fem minuter" har en kvinnas händer med grön och röd bård sytt in i en liten pärlgrå kudde. Det betyder: du får dra dig fem minuter till innan du går in i tiden: upp för morgontoalett och frukost och arbete. - Så viktigt detta att stundom vara "utanför tiden", utanför sina spår. Något liknande kan jag erfara genom sinnena på promenad. Luffaren och nomaden bundna vid det elementära - kunna glädjas åt det elementära.

 5

Detta att ha en replipunkt utanför tiden där inget skyndar på - innebär också att till vardags kunna  skynda på, leva sitt temperament, utan att förhasta sig. Vinna en

känsla för när ett omdöme eller en handling bör vänta; i sina handlingar vara hel och

sval och varm.

 6

Studiet av en författare kan avslutas med en markering av vad sköldpaddan funnit

att potentiellt ta med på vägen: det som får sjunka och i vissa lägen nyforma det

omedvetna; blicken vi inte visste att vi visste. Luffaren och nomaden i vänskapens klimat är ju det som får oss att fullt ut vara i våra öden och våra liv.

 alt7

I vår talföra samtid med dess kloka åsiktsfigurer som garanter för framåtskridandet -  och som substitut för personliga möten och långsamma överväganden som måste godkännas i mänskas natur - finns de som söker "det rena ordet". Begreppet lånar sig ju till uppstyltad moralism. Men det kunde också erfaras "underlägset": i ett lågt erostillgängligt - primärt inte åsiktsbestämt - avsides. En nödvändig konst i personlig mening där stunder av seende skapat ett dictum, förenar i gemenskap.

 8

I linjen-kontinuiteten finns påminnandet om ett förhållningssätt ur en källa som egentligen inte är litterär, men har orden som uttrycksform, ett sätt att personligt visa sig.

 9

Tristano

Liksom man i ett samtal inte behöver se på den som talar, vilket kan förvilla lyssnandet, behöver man inte se intrumentalisten vid pianot eller klarinetten. Men undantag finns. Jag såg Lennie Tristano på en film; hans ackord går genom kroppen som ett sökande efter en ton där handling blir sann, som när han övergår i melodin. Samspelet: en klonnliknande grundval och en lätt rörlighet och improvisation. Tempoväxlingarna har inget påtvingat utöver det av personligheten och formen givna. Som i Prousts Vinteuilsonat möter man i konsten en människa; att se honom: ett igenkännande.

 10

Visst kan man skriva om naturen endast som natur - utan socialt jag inblandat utan sociala psykiska motiv invävda - det är ju konst, i människas språks medium; så innebär det i objektivitet i metaforisk oskuld också en övning att återfinna den mänskliga naturen. Det vill säga: frälst från adiaforiska impulser kommandon återfinna sig, sin riktning - genom att bli  utan avsikt och mål.

   Starka och häftiga (säg otåliga aggressiva känsliga) temperament behöver sådan poesi - sådana "mellanrum". När de granskas av de uttråkade kittlingssökande (säg avslappad timida) ses de som tunna - ointressanta - oengagerade.

    Den sociala primitivismen barnslighetssinnet kunde bevara en inriktning - ett öde ett liv.

 11

Faltinna ro - utjämnande glömsk återhämtande - i naturen eller i människas gestalts skönhet-fulhet - "that mocks attainment and beauty" eller i konsts litteraturs spänningslinje  - utan beting: låta mellan­rummen vara mellanrum utan svaromålskrav.

Detta naivt kommunikativa: efter och innan gärningen; denna otrohet mot varje syfte eller nytta. Tacksamhet. "Ingen dag utan linje."

    Detta är, och var, väg till mognad, vuxenhet.

 12

Att Bengt Nerman med sin multilpsykologi sedan återgår till klassikerna och till de "eviga" mänskliga frågorna innebär i första hand ett oberoende inför auktoriteter. En erfaren mänsklig naturs behov är det centrala. Den stora traditionens kunde bli en genväg till hemkänsla. De nya gudarna är också de gamla. Men vår stig är vår. Det finns ett avsides beläget mitt i den "politiska" historien.

Gunnar Lundin

 

Ur arkivet

view_module reorder

Brev från Sverige - till Susan Sontag, in memoriam

I. Susan. Jag är i Sverige. Tiden går ifrån och hinner i kapp. Efter att första gången ha sett Duett för kannibaler (1969) var min tanke att kritiken, med undantag ...

Av: Peter Lucas Erixon | Litteraturens porträtt | 18 december, 2007

När farfar blev blåsippa Om döden i barnboken

Hur handskas barnbokslitteraturen med döden? Vad är relevant att säga till de minsta barnen om döden när en anhörig går bort? Finns det något bra sätt att ta upp denna ...

Av: Benny Holmberg | Essäer om litteratur & böcker | 16 mars, 2012

Malin Lagerlöf Foto Ulrica Zwenger

Malin Lagerlöf och Tom Malmquist - drabbade av det ofattbara

Elisabeth Tegelberg är tillbaka med en litterär essä.

Av: Elisabeth Tegelberg | Essäer om litteratur & böcker | 09 oktober, 2016

PÅ VÄG MOT MUSIKEN – Del 1: Musiken och ordet

Denna text vill vara den första delen av en artikelserie om musiken. Jag har ingen intention att skriva en estetisk-musikalisk text eftersom musiken inte låter sig beskrivas, och jag hoppas ...

Av: Guido Zeccola | Essäer om musik | 05 november, 2012

John Berger

John Berger 1926-2017

I ”Picassos äventyr”, HasseåTages film som spelades in 1978, får vi följa honom om inte från vaggan till graven så näst intill. Där finns både barndomen i Spanien, hundåren i ...

Av: Ivo Holmqvist | Konstens porträtt | 10 januari, 2017

Arkiv som aktör för förändring – nya medier och gräsrotsverksamhet i Egypten

Hur kan man dokumentera och arkivera en revolution? Och hur gör man det i ett land som saknar en tradition av öppenhet, där de nationella arkiven behandlas som statshemligheter och ...

Av: Madeleine Engström Broberg | Kulturreportage | 24 juni, 2013

Sigurdsristningen vid Ramsund, Sundbyholm

I runornas tid

Vad har du för relation till runor? Trodde väl det. En stor sten, formad som ett gotiskt fönster, med inristade tecken från Vikingatiden. I Östergötland. Jodå. Det också. Men ämnet ...

Av: Carster Palmer Schale | Kulturreportage | 22 november, 2015

Den subversive Thomas Bernhard

Den österrikiska litteraturen är sällsynt rik och mångskiftande. Det finns diktare för alla temperament och preferensdispositioner; också den mest kräsmagade torde här få sitt lystmäte. Vi möter här alltifrån Grillparzer ...

Av: Simon O. Pettersson | Essäer om litteratur & böcker | 23 juni, 2011

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.