Mediabilden av invandrare

"Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också.Det är inte kunskap  vi saknar.Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna." (Sven Lindkvist: Utrota varenda ...

Av: Abdel-Qader Yassine | 06 februari, 2010
Essäer om samhället

Olof  Lagercrantz

Vad tjänar det egentligen till att forska i arkiv?

Olof Lagercrantz, en svensk gigant inom både litteraturvetenskapen och -kritiken, möter sin finländska motsvarighet i Hagar Olsson. Eva-Karin Josefson skriver om brevväxlingen dem emellan.

Av: Eva-Karin Josefson | 02 december, 2015
Essäer om litteratur & böcker

Tapeterna i Uppsala slott - 20 år efter murens fall

I rikssalen på Uppsala slott hänger sex vävda tapeter. Man kan säga att Tysklands historia är invävda i dem. Jag har varit i rikssalen men aldrig tänkt särskilt på tapeterna ...

Av: Mikael Mogren | 18 november, 2009
Essäer om konst

Den svarte snapsdrickande Jesus. Hemingway i Österrike

När Ernest Hemingway och Ingrid Bergman för första gången träffades 1942 i San Fransisco hade den svenska filmstjärnan just varit på skidsemester i Sun Valley med sin dåvarande man, Petter ...

Av: Kurt Bäckström | 29 juni, 2012
Essäer om litteratur & böcker

Bortvändhet från ambitionernaKroppar av Guido ZeccolaI stort sett varje strävan uppåt i de givna hierarkiernas tjänst bemöts idag med gillande eller åtminstone acceptans (som kan komma sig av såväl en välkomnande känsla av samhörighet som av den njutning som bor i makten att stänga ute), också om den beledsagas av den mest intensiva avsky hos den som strävar. Däremot får varje uttryck för avsky och varje bortvändhet från ambitionerna den effekten, att det betraktas som kapitulation rätt och slätt, som ett mer eller mindre ödesdigert nederlag - trots att det inte sällan innebär en seger av livsavgörande slag. I det avseendet har det lyckats makten - förstådd som de stora sociala strukturerna som har manifesterat sig och ser ut på ett visst sätt vid den givna historiska tiden - att omvända själva den teleologiska logiken som varje individ från början är utrustad med för sitt eget goda. Denna förvrängning är en av de större sociala normeringsmekanismerna. Den moderna fattigdomen är inte grundad i första hand på ekonomi utan snarare på "sysselsättning" och "identitet": dels på ett av de mest konkreta begreppen, dels på ett av de mest psykologiserande och abstrakta.  

 

Att till exempel avbryta en skapligt kvävande akademisk bana för ett "enklare" och eventuellt mera direkt meningsbärande arbete vore alltså, vid ett första påseende, så gott som omöjligt för den som är det allra minsta känslig för omvärldens blickar.

Men det är möjligt, förstås.
En verklig seger, en av det livsavgörande slaget, som innebär ett personligt tillintetgörande av föreställningen om dig själv som en vara med ett objektivt mätbart värde, kräver inte okänslighet utan något långt mycket svårare, att känsligheten först intensifieras och stegras för att kunna övervinnas och för att nå en ny, rikare, ädlare och större känsla. Det är självklart inte så att blickarna är onda eller att en strävan "uppåt" är felaktig i sig. Men för att bli inte bara lyckad utan även lycklig (orden dryper, jo) måste du finna det som är din egen gång. Och en förutsättning för att kunna göra det är att du har sett rakt igenom den air av nödvändighet som glimmar kring förväntningarna som omger dig. Med andra ord: för att hitta ett prång in till ett rum med luft så måste du ta till dig blickarna, verkligen möta dem och känna dem skära rakt in i dig - då, när de har nått ditt hjärta, ska du snart, i ett slag, se deras tomhet, du ska se att de har sin upprinnelse i den rådande ideologins önskan att sätta sina klor i dig genom att rita konturskarpa gränser för dina presumtiva handlingar. Individens så kallade medelålderskris beror kanske djupast på just detta, att man efter en viss tid av levnad vagt anar sig bli för gammal för sina segrar. Men för att inte bekvämligheten ska lägga sig som en isterbuk runt tankeskärpan gäller det att redan tidigt och alltid hålla underkastelsefettet stången.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

"Jodå, ibland är det en mycket märklig sak, detta hur människorna iakttar varandra och sedan går hem till sina vrår och drar slutsatser: "det där har den där verkligen fått om bakfoten, men den där kan jag hålla med om tam ta ram tam ti ti ti tam" ha ha ha, ha ha ha - som formade man sig med sina åsikter och satser, som stod de ut som fast material från kroppen, som byggde man en fästning omkring sig med mun och händer, som om inte den där hade kunnat ändra sig i samma stund, eller kanske strax innan, orden föll ur densamme... Det är märkligt hur ofta detta förtigs, eftersom det som vi alla upplever inifrån, att vara människa, är det som allra tydligast och med störst visshet uppvisar sin föränderlighet."

 "Men varför "ibland"?"
  "Därför att det finns vissa omdömen som verkar vara evigt giltiga, till exempel att det mitt ibland oss även finns vad vi kunde kalla "statiska andar". Hur skulle annars uppkomsten av den här mekanismen förklaras?"
 "Nåja. Tragedin, för vårt vidkommande, är i så fall endast dess eventuella smittbarhet."

Man kan ställa nykterheten mot ruset och värdera och jämföra och argumentera fram och tillbaka i oändlighet: här finns ingen visshet, ingen säker sanning, ingen konsensus vid frågans slut. En sak är dock viss: den som aldrig har upplevt ruset kan inte fälla ett avgörande, och inte heller den som en gång har det, eftersom den förre är helt och hållet kunskapslös och dessutom ofta torr som fnöske och den senare aldrig ska bli helt nykter igen (rusets idé är planterad när man väl en gång har druckit, och rotsystemet finns sedan kvar, som ett slags underliggande form, som lockelse eller mara). Den enda sant objektiva domaren vore den som både hade varit nykter helt och hållet och en större eller mindre drinkare livet igenom. Men eftersom det strider mot motsägelselagen så kan ingen någonsin säkert veta vilket liv som är det riktigaste.
Men för att ändå gissa. Den främsta anledningen till att vuxna människor tar alkohol till hjälp inför snart sagt varje sammankomst där siktet på fullt allvar och med fullt hopp är inställt på att komma varann så blodigt mycket närmare än vad som sker i den vardagliga samvaron, alltså då tron på en mycket speciell och närmast mystisk själslig sammanfogning råder, är att hela umgängessituationen annars ganska snart framstår som meningslös; varje alkoholfri tillställning som tar en liknande intention till utgångspunkt blir därför gärna stelbenta katastrofer, när det gäller långtråkighet till och med värre än fylleslaget, varför man nästan undantagslöst i en sådan situation finner den enda potentiella räddningen vara att istället "öppna alla kranar". En av alkoholrusets mest grundläggande funktioner, och kanske den allra mest lockande förutom den skenbart potenshöjande effekten, är nämligen att blåsa liv i just denna skumma idé om det totala uppgåendet i varandra genom det absoluta samtalets förverkligande - och hela natten öppnar sig som en djup källa till vishet och allsköns fröjder att åtnjuta i munter gemenskap under färden in i varandras innersta inre. Bakrusets vara utgörs just av insikten att denna idé ingenting annat är än en chimär. Det är därför bara sjuklingar som upprepade gånger och regelbundet återupprättar tron på den och söker upp druvan igen och igen, som att mata bröd med mögel. En individs alkoholkultur avslöjar i vilken grad han eller hon tror på, eller vill tro på, tomtar och troll, fantasilöshetens små monster.

Peter Worland

Ur arkivet

view_module reorder

Två vägar i vetenskapen

Jag började min litteraturforskning med Gösta Berlings saga och Nils Holgersson, därför att de gjort så starkt intryck på mig och jag ville veta varför. Det fanns en samtida med ...

Av: Erland Lagerroth | Övriga porträtt | 20 april, 2011

The American colony in Jerusalem

I Jerusalem väntar judarna på Messias ankomst, kristna fundamentalister på Kristi återkomst och muslimer på domedagen. Detta är den allra heligaste av städer för två monoteistiska religioner och den tredje heligaste ...

Av: Loulou d'Aki, Rafael Levi | Bildreportage | 25 maj, 2010

A Christmas  Carol - Robert Ingpen

A Christmas Carol - Charles Dickens som julstämningens skapare i över 170 år

Vad är en äkta jul? I Sverige förknippar vi julen med Jenny Nyströms tomtar, gröt och granar, lika säkert som att den svenska jultidningen Julstämning kommer ut varje år, sedan 1906. Men ...

Av: Belinda Graham | Essäer om litteratur & böcker | 13 december, 2017

Auschwitz-Birkenau

Bruno Franzon. Resan till Auschwitz

Bruno Franzon. Född 1960. Författare, poet och krönikör i Värnamo där jag också arbetar som tidningsbud. Har gett ut romanen "Lodjursträdet" (2003) och diktsamlingen "Nattglimmer" (2004). Även medverkat i ett ...

Av: Bruno Franzon | Utopiska geografier | 16 februari, 2015

Michael Mandiberg, From Aaaaa! To ZZZap! på Denny Gallery i New York (2015)

Skriv ut hela internet!

Tänk att ha hela Wikipedia i sin bokhylla. Förr i tiden hade varje bildat hem ett uppslagsverk i bokhyllan. Det kunde vara Bonniers Familjelexikon, Bra Böckers Lexikon eller Nationalencyklopedin. Idag ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 21 juli, 2015

C.J.L. Almqvist i exilen

Carl Jonas Love Almqvists öde är ett av den svenska litteraturens märkligaste, på sätt och vis ännu mer dramatiskt än August Strindbergs. Efter det beryktade mordförsöket på procentaren von Schewen ...

Av: Mats Myrstener | Essäer om litteratur & böcker | 18 oktober, 2013

Om utforskningen av våre liv

Våre personlige prosjekt og forbindtligheter er rotfestet i fortellerkategorien. Å være menneske er å ha et liv å leve og et liv å føre; og veien inn til hva det er ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 26 maj, 2009

En bok om avsaknaden om böcker. Om J.R.R. Tolkien

Den 12 december hade ”Hobbiten – En oväntad resa” premiär. En väntad succé. ”En oväntad resa” är filmbolagets titel, men det är en träffande rubrik, eftersom hobbitarna i Tolkiens böcker ...

Av: Belinda Graham | Essäer om litteratur & böcker | 26 december, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.