Donald och Melania Trump

Dynastin Trump

Gwenda Blairs “The Trump: three generations of Builders” som gavs ut för femton år sedan har när den kommit på nytt utökats med en del sidor och fått några extra ...

Av: Ivo Holmqvist | 08 oktober, 2016
Reportage om politik & samhälle

Mitt enda brott mot mänskligheten

Mitt enda brott mot mänskligheten är att jag tror på människan. Någonstans inom mig har jag inte slutat flyga drake på ängen bakom den rangliga sommarstugan nere på Österlen. När ...

Av: Stefan Whilde | 18 november, 2010
Stefan Whilde

Kan man fortfarande tala om tid?

Under hösten presenterades två föreställningar av två välkända dramatiker och likaledes män; Anton Tjechov och Samuel Beckett. Den förstnämnde har konstruerat ett samhälles miniatyr – innanför välfärdsmurarna. Mellan middag och ...

Av: Frida Sandström | 19 januari, 2014
Reportage om scenkonst

Fabler

Illustration: Ida Thunström ”Inget är säkrare”, sade ett kvalster till ett annat, ”än att vår ost är medelpunkten för det stora världssystemet, och att vi är den allsmäktiges särskilda älsklingar ...

Av: Novalis | 10 april, 2008
Utopiska geografier

Bortvändhet från ambitionernaKroppar av Guido ZeccolaI stort sett varje strävan uppåt i de givna hierarkiernas tjänst bemöts idag med gillande eller åtminstone acceptans (som kan komma sig av såväl en välkomnande känsla av samhörighet som av den njutning som bor i makten att stänga ute), också om den beledsagas av den mest intensiva avsky hos den som strävar. Däremot får varje uttryck för avsky och varje bortvändhet från ambitionerna den effekten, att det betraktas som kapitulation rätt och slätt, som ett mer eller mindre ödesdigert nederlag - trots att det inte sällan innebär en seger av livsavgörande slag. I det avseendet har det lyckats makten - förstådd som de stora sociala strukturerna som har manifesterat sig och ser ut på ett visst sätt vid den givna historiska tiden - att omvända själva den teleologiska logiken som varje individ från början är utrustad med för sitt eget goda. Denna förvrängning är en av de större sociala normeringsmekanismerna. Den moderna fattigdomen är inte grundad i första hand på ekonomi utan snarare på "sysselsättning" och "identitet": dels på ett av de mest konkreta begreppen, dels på ett av de mest psykologiserande och abstrakta.  

 

Att till exempel avbryta en skapligt kvävande akademisk bana för ett "enklare" och eventuellt mera direkt meningsbärande arbete vore alltså, vid ett första påseende, så gott som omöjligt för den som är det allra minsta känslig för omvärldens blickar.

Men det är möjligt, förstås.
En verklig seger, en av det livsavgörande slaget, som innebär ett personligt tillintetgörande av föreställningen om dig själv som en vara med ett objektivt mätbart värde, kräver inte okänslighet utan något långt mycket svårare, att känsligheten först intensifieras och stegras för att kunna övervinnas och för att nå en ny, rikare, ädlare och större känsla. Det är självklart inte så att blickarna är onda eller att en strävan "uppåt" är felaktig i sig. Men för att bli inte bara lyckad utan även lycklig (orden dryper, jo) måste du finna det som är din egen gång. Och en förutsättning för att kunna göra det är att du har sett rakt igenom den air av nödvändighet som glimmar kring förväntningarna som omger dig. Med andra ord: för att hitta ett prång in till ett rum med luft så måste du ta till dig blickarna, verkligen möta dem och känna dem skära rakt in i dig - då, när de har nått ditt hjärta, ska du snart, i ett slag, se deras tomhet, du ska se att de har sin upprinnelse i den rådande ideologins önskan att sätta sina klor i dig genom att rita konturskarpa gränser för dina presumtiva handlingar. Individens så kallade medelålderskris beror kanske djupast på just detta, att man efter en viss tid av levnad vagt anar sig bli för gammal för sina segrar. Men för att inte bekvämligheten ska lägga sig som en isterbuk runt tankeskärpan gäller det att redan tidigt och alltid hålla underkastelsefettet stången.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

"Jodå, ibland är det en mycket märklig sak, detta hur människorna iakttar varandra och sedan går hem till sina vrår och drar slutsatser: "det där har den där verkligen fått om bakfoten, men den där kan jag hålla med om tam ta ram tam ti ti ti tam" ha ha ha, ha ha ha - som formade man sig med sina åsikter och satser, som stod de ut som fast material från kroppen, som byggde man en fästning omkring sig med mun och händer, som om inte den där hade kunnat ändra sig i samma stund, eller kanske strax innan, orden föll ur densamme... Det är märkligt hur ofta detta förtigs, eftersom det som vi alla upplever inifrån, att vara människa, är det som allra tydligast och med störst visshet uppvisar sin föränderlighet."

 "Men varför "ibland"?"
  "Därför att det finns vissa omdömen som verkar vara evigt giltiga, till exempel att det mitt ibland oss även finns vad vi kunde kalla "statiska andar". Hur skulle annars uppkomsten av den här mekanismen förklaras?"
 "Nåja. Tragedin, för vårt vidkommande, är i så fall endast dess eventuella smittbarhet."

Man kan ställa nykterheten mot ruset och värdera och jämföra och argumentera fram och tillbaka i oändlighet: här finns ingen visshet, ingen säker sanning, ingen konsensus vid frågans slut. En sak är dock viss: den som aldrig har upplevt ruset kan inte fälla ett avgörande, och inte heller den som en gång har det, eftersom den förre är helt och hållet kunskapslös och dessutom ofta torr som fnöske och den senare aldrig ska bli helt nykter igen (rusets idé är planterad när man väl en gång har druckit, och rotsystemet finns sedan kvar, som ett slags underliggande form, som lockelse eller mara). Den enda sant objektiva domaren vore den som både hade varit nykter helt och hållet och en större eller mindre drinkare livet igenom. Men eftersom det strider mot motsägelselagen så kan ingen någonsin säkert veta vilket liv som är det riktigaste.
Men för att ändå gissa. Den främsta anledningen till att vuxna människor tar alkohol till hjälp inför snart sagt varje sammankomst där siktet på fullt allvar och med fullt hopp är inställt på att komma varann så blodigt mycket närmare än vad som sker i den vardagliga samvaron, alltså då tron på en mycket speciell och närmast mystisk själslig sammanfogning råder, är att hela umgängessituationen annars ganska snart framstår som meningslös; varje alkoholfri tillställning som tar en liknande intention till utgångspunkt blir därför gärna stelbenta katastrofer, när det gäller långtråkighet till och med värre än fylleslaget, varför man nästan undantagslöst i en sådan situation finner den enda potentiella räddningen vara att istället "öppna alla kranar". En av alkoholrusets mest grundläggande funktioner, och kanske den allra mest lockande förutom den skenbart potenshöjande effekten, är nämligen att blåsa liv i just denna skumma idé om det totala uppgåendet i varandra genom det absoluta samtalets förverkligande - och hela natten öppnar sig som en djup källa till vishet och allsköns fröjder att åtnjuta i munter gemenskap under färden in i varandras innersta inre. Bakrusets vara utgörs just av insikten att denna idé ingenting annat är än en chimär. Det är därför bara sjuklingar som upprepade gånger och regelbundet återupprättar tron på den och söker upp druvan igen och igen, som att mata bröd med mögel. En individs alkoholkultur avslöjar i vilken grad han eller hon tror på, eller vill tro på, tomtar och troll, fantasilöshetens små monster.

Peter Worland

Ur arkivet

view_module reorder

Fredriksson om Wittgenstein

Fredriksson om Wittgenstein En gammal bok av Gunnar Fredriksson om Ludwig Wittgenstein aktualiserad i en artikel av Bo I Cavefors. "Hälsa alla att jag har haft ett underbart liv"; det verkar ...

Av: Bo I. Cavefors | Essäer om litteratur & böcker | 26 oktober, 2006

Är du konstnär så har du inget val. Om Klas Östergren

Var ska man börja? Klas Östergrens författarskap är stort och vittförgrenat från debuten som tjugoåring med "Attila" till den mörka mytberättelsen "Orkanpartyt" om en faders gränslösa kärlek till sin mördade ...

Av: Crister Enander | Litteraturens porträtt | 21 september, 2010

Bomber över Tyskland. Kommentarer till bombandet av Tyskland under andra världskriget

Bilden av bombandet av Tyskland under andra världskriget har i den versionen av historien som sprids i allmänna media försetts med ett dämpande filter. Den som haft oturen att ha ...

Av: Olof Hirn | Essäer om samhället | 16 maj, 2011

Lili Horváth gästade Stockholms filmfestival med filmen The Wednesday Child. Foto: Chatrin Nyström

Lili Hováth gästade Stockholms filmfestival

I år tävlade för första gången fler kvinnor än män i Stockholm XXVI Competition under Stockholms filmfestival. Tidningen Kulturen träffade en av dem, Lili Hováth från Ungern, regissör till The ...

Av: Lena Andersson | Filmens porträtt | 01 december, 2015

Kalkmålning i Sofiakatedralen från 1000-talet. Den visar Ingegerds och Jaroslavs döttrar.

Sveriges främmande och okända helgon – S:ta Anna av Novgorod

Den Heliga Birgitta (1303-1373) är Sveriges och Nordens mest kända helgon, helgonförklarad 1391 och även utnämnd till särskilt skyddshelgon över Europa. Under nuvarande år, 2016, kommer ännu en svensk kvinna ...

Av: Lena Månsson | Essäer om religionen | 01 april, 2017

Arne Sucksdorff

Ett stort äventyr med en stor filmare!

Vilken var den förste svensk som belönades med en Oscar? Rätt svar på denna TP fråga är inte Ingmar Bergman. Rätt svar är Arne Sucksdorff. För första gången går det ...

Av: Belinda Graham | Filmens porträtt | 22 april, 2017

Hilma af Klint som konferensämne

Det finns många som frågar sig varför Hilma af Klint inte är ett världsnamn. Hon målade abstrakt före Kandinsky, Malevich och Mondrian, för att nämna några stora. Enligt Ricki Neuman ...

Av: Carsten Lindström | Essäer om konst | 09 juni, 2013

Zen – another type of British detective

BBC is known for its classy crime fighters – from the Agatha Christies to Foyle’s War and Midsomer Murders: there is always time for a cup of tea and a ...

Av: Belinda Graham | Kulturreportage | 14 april, 2013

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.