Omslag  av boken ” Mikronationer - på besök i hemgjorda länder”

Mikronationer - på besök i hemgjorda länder

"Mikronationer - på besök i hemgjorda länder" (Gidlunds förlag, 2017) är namnet på en ny bok som handlar om mikronationer. Mikronationer det är länder som inte är riktiga länder

Av: Mathias Jansson | 12 oktober, 2017
Essäer om litteratur & böcker

Konrad Lorenz. Djurvärldens Einstein

Konrad Lorenz ansåg att den tidiga barndomens händelser är de mest avgörande för en människas vetenskapliga och filosofiska utveckling. Lorenz föddes år 1903 och tillbringade barndomen i ett slottsliknande hus ...

Av: Lilian O. Montmar | 06 april, 2014
Övriga porträtt

Fragment från en önation. En resa till Indonesien

Vi var ett delvis nytt och ett delvis gammalt gäng med rötter ifrån möten på Sigtunastiftelsen, som flög via Singapore till Jakarta, huvudstaden på den stora ön Java i världens ...

Av: Elsa Maria Lindqvist | 29 Maj, 2014
Resereportage

"Kinas terrakottaarmé" på Östasiatiska i Stockholm

"Det var Chi Hoang Ti,kung av Tsin,"Ur "Muren och böckerna" av Evert Taube Det var aldrig meningen att de skulle utföra några krigiska bedrifter, dessa tusentals soldater som skapades på kejsaren ...

Av: Birgitta Milits | 11 september, 2010
Kulturreportage

Bortvändhet från ambitionernaKroppar av Guido ZeccolaI stort sett varje strävan uppåt i de givna hierarkiernas tjänst bemöts idag med gillande eller åtminstone acceptans (som kan komma sig av såväl en välkomnande känsla av samhörighet som av den njutning som bor i makten att stänga ute), också om den beledsagas av den mest intensiva avsky hos den som strävar. Däremot får varje uttryck för avsky och varje bortvändhet från ambitionerna den effekten, att det betraktas som kapitulation rätt och slätt, som ett mer eller mindre ödesdigert nederlag - trots att det inte sällan innebär en seger av livsavgörande slag. I det avseendet har det lyckats makten - förstådd som de stora sociala strukturerna som har manifesterat sig och ser ut på ett visst sätt vid den givna historiska tiden - att omvända själva den teleologiska logiken som varje individ från början är utrustad med för sitt eget goda. Denna förvrängning är en av de större sociala normeringsmekanismerna. Den moderna fattigdomen är inte grundad i första hand på ekonomi utan snarare på "sysselsättning" och "identitet": dels på ett av de mest konkreta begreppen, dels på ett av de mest psykologiserande och abstrakta.  

 

Att till exempel avbryta en skapligt kvävande akademisk bana för ett "enklare" och eventuellt mera direkt meningsbärande arbete vore alltså, vid ett första påseende, så gott som omöjligt för den som är det allra minsta känslig för omvärldens blickar.

Men det är möjligt, förstås.
En verklig seger, en av det livsavgörande slaget, som innebär ett personligt tillintetgörande av föreställningen om dig själv som en vara med ett objektivt mätbart värde, kräver inte okänslighet utan något långt mycket svårare, att känsligheten först intensifieras och stegras för att kunna övervinnas och för att nå en ny, rikare, ädlare och större känsla. Det är självklart inte så att blickarna är onda eller att en strävan "uppåt" är felaktig i sig. Men för att bli inte bara lyckad utan även lycklig (orden dryper, jo) måste du finna det som är din egen gång. Och en förutsättning för att kunna göra det är att du har sett rakt igenom den air av nödvändighet som glimmar kring förväntningarna som omger dig. Med andra ord: för att hitta ett prång in till ett rum med luft så måste du ta till dig blickarna, verkligen möta dem och känna dem skära rakt in i dig - då, när de har nått ditt hjärta, ska du snart, i ett slag, se deras tomhet, du ska se att de har sin upprinnelse i den rådande ideologins önskan att sätta sina klor i dig genom att rita konturskarpa gränser för dina presumtiva handlingar. Individens så kallade medelålderskris beror kanske djupast på just detta, att man efter en viss tid av levnad vagt anar sig bli för gammal för sina segrar. Men för att inte bekvämligheten ska lägga sig som en isterbuk runt tankeskärpan gäller det att redan tidigt och alltid hålla underkastelsefettet stången.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

"Jodå, ibland är det en mycket märklig sak, detta hur människorna iakttar varandra och sedan går hem till sina vrår och drar slutsatser: "det där har den där verkligen fått om bakfoten, men den där kan jag hålla med om tam ta ram tam ti ti ti tam" ha ha ha, ha ha ha - som formade man sig med sina åsikter och satser, som stod de ut som fast material från kroppen, som byggde man en fästning omkring sig med mun och händer, som om inte den där hade kunnat ändra sig i samma stund, eller kanske strax innan, orden föll ur densamme... Det är märkligt hur ofta detta förtigs, eftersom det som vi alla upplever inifrån, att vara människa, är det som allra tydligast och med störst visshet uppvisar sin föränderlighet."

 "Men varför "ibland"?"
  "Därför att det finns vissa omdömen som verkar vara evigt giltiga, till exempel att det mitt ibland oss även finns vad vi kunde kalla "statiska andar". Hur skulle annars uppkomsten av den här mekanismen förklaras?"
 "Nåja. Tragedin, för vårt vidkommande, är i så fall endast dess eventuella smittbarhet."

Man kan ställa nykterheten mot ruset och värdera och jämföra och argumentera fram och tillbaka i oändlighet: här finns ingen visshet, ingen säker sanning, ingen konsensus vid frågans slut. En sak är dock viss: den som aldrig har upplevt ruset kan inte fälla ett avgörande, och inte heller den som en gång har det, eftersom den förre är helt och hållet kunskapslös och dessutom ofta torr som fnöske och den senare aldrig ska bli helt nykter igen (rusets idé är planterad när man väl en gång har druckit, och rotsystemet finns sedan kvar, som ett slags underliggande form, som lockelse eller mara). Den enda sant objektiva domaren vore den som både hade varit nykter helt och hållet och en större eller mindre drinkare livet igenom. Men eftersom det strider mot motsägelselagen så kan ingen någonsin säkert veta vilket liv som är det riktigaste.
Men för att ändå gissa. Den främsta anledningen till att vuxna människor tar alkohol till hjälp inför snart sagt varje sammankomst där siktet på fullt allvar och med fullt hopp är inställt på att komma varann så blodigt mycket närmare än vad som sker i den vardagliga samvaron, alltså då tron på en mycket speciell och närmast mystisk själslig sammanfogning råder, är att hela umgängessituationen annars ganska snart framstår som meningslös; varje alkoholfri tillställning som tar en liknande intention till utgångspunkt blir därför gärna stelbenta katastrofer, när det gäller långtråkighet till och med värre än fylleslaget, varför man nästan undantagslöst i en sådan situation finner den enda potentiella räddningen vara att istället "öppna alla kranar". En av alkoholrusets mest grundläggande funktioner, och kanske den allra mest lockande förutom den skenbart potenshöjande effekten, är nämligen att blåsa liv i just denna skumma idé om det totala uppgåendet i varandra genom det absoluta samtalets förverkligande - och hela natten öppnar sig som en djup källa till vishet och allsköns fröjder att åtnjuta i munter gemenskap under färden in i varandras innersta inre. Bakrusets vara utgörs just av insikten att denna idé ingenting annat är än en chimär. Det är därför bara sjuklingar som upprepade gånger och regelbundet återupprättar tron på den och söker upp druvan igen och igen, som att mata bröd med mögel. En individs alkoholkultur avslöjar i vilken grad han eller hon tror på, eller vill tro på, tomtar och troll, fantasilöshetens små monster.

Peter Worland

Ur arkivet

view_module reorder

Världen är kall och ödslig

Det finns inte längre några drömmar. Det finns inget hopp.Invånarna i Världsstaten framlever sina liv instängda och avskärmade djupt nere i de underjordiska städernas vittförgrenade nätverk av kulvertar. Arbete, sömn ...

Av: Crister Enander | Essäer om litteratur & böcker | 17 mars, 2010

Jesaja: vredgad hovnarr. En julbetraktelse

How long shall they kill our prophets,While we stand aside and look? -- Bob Marley "Redemption Song"Profeten Jesaja blev en klassförrädare. Han tillhörde aristokratin i Jerusalem och hade ingångar såväl ...

Av: Mikael Löwegren | Essäer om religionen | 25 december, 2010

Kultur og livsform

Innledning Emnet for artikkelen min er at livet består av mye mer enn jobbing og shopping, instrumentell vitenskap og teknisk politikk. Dette beskriver jeg i termer av ‘progressivt framskritt’, som er ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 10 september, 2013

Duccio di Buoninsegna Den sista måltiden

Det nya förbundet

”När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget!”

Av: Hans-Evert Renérius | Gästkrönikör | 02 april, 2015

Filosofi og framskritt. Del 3

De filosofiske tradisjonenes betydning for epistemiske og etiske framskritt Nåtiden er ikke spesielt opptatt av at det gis relativt lange linjer i filosofihistorien; i vår tid driver en med filosofi uavhengig ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 28 augusti, 2013

Om maktmekanismer i det sydkoreanska samhället. Intervju med Cheol-soo Jang

Sydkorea kännetecknas av en vital filmindustri, en filmindustri som ofta kännetecknas av en extrem omsorg för det tekniska så till vida att alla filmtekniska medel musik, foto, skådespeleri ...

Av: Roberto Fogelberg Rota | Filmens porträtt | 28 januari, 2011

Fornuft, følelser og liv

Innledning I dag er det svært mange konflikter og kriger rundt om i verden, som betyr at den pasifistiske idé har elendige kår. Tesen jeg forsvarer er denne: At sammen har ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 08 september, 2014

Höstdag i Provence

Jag befann mig, än en gång, på resa: destination Marseille för att därifrån ta mig via flyg till London, dit jag blivit inbjuden för att hålla ett litet anförande och ...

Av: Lars Holger Holm | Kulturreportage | 25 oktober, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.