Arne Sucksdorff

Ett stort äventyr med en stor filmare!

Vilken var den förste svensk som belönades med en Oscar? Rätt svar på denna TP fråga är inte Ingmar Bergman. Rätt svar är Arne Sucksdorff. För första gången går det ...

Av: Belinda Graham | 22 april, 2017
Filmens porträtt

Hermann Hesse

Hermann Hesses klassiker: Narziss och Goldmund

I Klas Östergrens nya roman I en skog av Sumak finns en parafras på kastanjeträdet i Herman Hesses roman Narziss och Goldmund. Precis som Östergrens roman som gått som följetong ...

Av: Ulf Nygren | 27 augusti, 2017
Essäer om litteratur & böcker

Bland alla dessa nya deckardrottningar och kriminalkungar.

Det är tur att man kan simma. Annars hade jag för längesedan dränkts av den svenska deckarvågen som vuxit sig stor och blivit till ett eget litet innanhav. Idag, fyrtiofem ...

Av: Crister Enander | 31 Maj, 2011
Crister Enander

Metaltown 2013 – en nära-döden-upplevelse?

Årets Metaltownfestival bjöd på allt man kan önska sig av en festival: Bra musik, sol, glada festivalbesökare och god mat! I detta festivalreportage beskriver Linda Olsson varför Metaltown är en ...

Av: Linda Olsson | 03 augusti, 2013
Essäer om musik

Emmakrönika XIII Det ädlaste författarjagetImageDek ädle författarjag:et var en rätt diffus varelse i klar gestalt sedd och vacker hjärna medelst en gång för alla, dels rörde han sig på en och han lekamenterade birört i gröten av människokompakt aerodrom, och han för sin del berörde det fina kompaktskapet likaså, delvis var han ifrån sig &:så och ifrånvarande ock, sprang ohmkring där bland alla, varje kotte därom hade en lika bröstetikett satt, alla hette de ohäpna Emma multinamns sig med, man cvinna snorjërs husdjur mutant satyr eller tjänst om förutom han själv likaså bar namnet ifråga, inget annat fanns se, nog säga, än en av dem hade ett underbart långt hår och var undantagsvis given om en patronymt säga av Emma Åkerbom-Blom dubbelnamn II, resten var [hette] en var blott enbart Emma enkom, den här (platsen) var ädeländstationen för det enkelspråkiga och dubbelspåriga, dek ädle författarjak:et sökte dels någon bland alla som inte hette Emma, dels en handduk behövde, i frotté helst nog ha, allt lika görgäves som livet och den klara insikten om, vad som en randig handduk skulle vara bra till, dels ville dek förädle författarjag:et snyta sig resolut och lika rättframt frank oförhappandes okonstlat, i stort, pröva på det dr Schön_ sagt menar.

Man kan snyta ut delar av sin hjärna, dels, vilket var ännu viktigare för honom ädle pronent, att få handduken, kanské helst en annan &:så, en parhandduk till till ett presentpapper använda användbar fastän av grovt tyg är för, det var förära för på thorlorddyvlarnas dag för den delen nog, bra för den delen det, och Emma skulle få en blombukett i en vas färdigt plock ock medelst, dek ädle författarturvisjak:et var ingen charmör eller charmtroll ranket billig som hon Emma I i början så försäkrade sig att han inte var henne av enbart, så hon kunde bli kär i honom lika omärkt och oåterkalleligt helst, nog han plockade alltid själv sina blommar, för köpta blommor är så smörsångarcharmörens ett tillav färdigt och enkelt, hon själv än, hur mycket ändock försäkrat sig helt rätt, valde rätt, fann fanns hon sina fel snart nog honom fällt, fastän på denna högtidsdagh skulle han ändå krypa framför henne och säga voff eller vofff, lite olika betohningar gör sin sak till, slutligen fann han hinna fram till de enda handdukar som fanns på aerodrohmen men, den tankesmedjans förtullare förhandlare aerodromdårar och sniffdjur god gap tog bort av dem som smugglade dem [dessa] med (sina) (eller deras) mjuka förbjudna tankar dek jak båda, lyxsnor snorlyx och likadansnuva snuvlyx alltjämt likadan eller mera ifall ej förfrukta för vägrande av direkt vilket än flöde från hjärna kan snyta eller snyfta för hjärta, är ♥ sitt ♥ hjärtat ♥hjärta hjärta ♥ självt ♥, det ♥ största ♥, aktiv slinga, förrunnet hinna, dessa handdukar var placerade i en uttjänt telefönkiosksort från den gamla (goda) världen minne, som ett tidssnitt självt stod, fanns kvar, mycket oanvända handdukar de enda med, högst randiga handdukar och gråa, dessa dek ädle författarjäveln såg bortsatta fram, iofsex «stackars han» fastän dålig på självömkan är, glodde gott här, nu lite ivrigh ännu virrighar:e, var lite kompakttomt här plötsligt gott nog på alla dessa Emmor som innan överallt gick eller satt fanns, inte ens mutanten Emma Åhkerbom-Blom dubbelnamn III syntes spår här av fastän andra Emmas:s viskat att håret hennes var dels ännu längre på henne följande, eller om det fanns en ännu ÿtterligare i rader Emma, eller av kö:er andra, öhvriga, bland emmaerade, som utslaget hö redan långt på håret som ett, på henne, eller framskridet åht sidan lagt, hennes ett, visste dels andra av naturaEmma att det (håret) var oaktat kortare nog än det, ändå, även kortare än på den föregångna, till föga förvåningens hade dessa emmor varit språkförda om än aldrig munvigda förtäljt saker, hur helst nästan alla var borta utom synhåll plötsligt, så fritt fram agera bästa handdukstjyv eder, bysetjuvsädel, en bytesrätt saknad, av denna värld i med, dek ehdle författarskåpssprängaren var då inne i telefönkioscen och om dess sken fr. den gamla världen (kiosken), i den varjetten handdukar mer randigare än den föregående konstaterar, bara för honom att välja bland ut, den randigaste så klart att välja nog bäst, än lite svårt om inte snyta sig i same som dra runt vasen med blommor, dek ädle förförfattarjäkeln skulle ju plocka blommor och skriva en novellett åt henne Emma där samlat ihop åt till av en sin bukett där varje sin vacker blömma bär ett ave hans konstruerat namn förgivt henne, som t.exempel åkervissla, dess blomhatt formen av som en röd visselpipa från en sovjetunionisk passagerarbåtslivbåt och det var inte precis lätt att där välja handduk, visade sig oherhört svårt i självt värket värken att med sluta sig vid till vilken eller vilka som var randigaste mest ränder och mest färger i ränder bland, lika svårt likt att stanna för som medelst österrikiska frimärken fr./på 1800-svarets skilja del helt, mängder av skilja enbart ändå, all skillnad tald olik alltid, vill man ändå någon gång ett samma &:så få, mindre mening annars skilja heller, och varje verkar ha nyanserna nånting olåtet i det oändliga öhvrigt annat (även dess frimärken syftade på nog), överblicken rämnar gravt mer, och en den sidrika tyskspråkiga speciala frimärkscatalogen som har så rika färgbeteckningar ge och kategorica från gravyrerna förr, eller tandmaskinernas ett det vill ändå inget stämma till i sin ckategorien sju kajor eller värre alikansgrå en färgaste, den gula färgen äts snabbast upp av tiden därtill, snart borta utan att skilja detalj, ark djup suck, djup sjuck dragen, likaså undrade han om man gärna bör anmäla opptäckter nånstans, han visste inte riktigt, om det behövde många rundskrivelser, med bevis bevisligt, och att inte komma av sig i sitt ämne heller eller, dek gode författarjag:et:en ett kunde inte sluta sig till vilken av ave till oklassificerade dessa handdukar som var randigaste av dem alla riva ta, så måste bara istället bestämma utan att veta, tog en paus i sitt bryderi till sig att stoppa en eller tvådessa under tröjan på sig likt tilltag som han som liten gjorde likt med Calle-Ankor:na på sjukhusens väntrum, det lite komplicerade sig stick i stäv:et här gick, att han bar själv randig tröja trådja, kunde bli ohkompatibellt om fel ränder mot rätt rander, rena skrällen, hela tidsflyget största kunde fort störta rakt genast ner igenom över aerodromen frizon av p.g.av med allmänt nästan evight kaos som följd det då, ifall detta sådant nu inte redan hade hänt de faktum postumt när alla hette Emma och verkade planlöst irra och presentera sig av samma, just som han, dek ärade författarjak:et hade gott nog dragit sig ur ut fr. telefönkiösken från den ursprungligha världen hämtad eller kvarlämnad (kioscen ifråga), fastän han fortlevd vid intill, var han under oppsikt än här, d'Emma hade åhtervänt överallt, åter igen lika compakt av osnutna d'Emma blivit tillbaka, kunde de kanhända tankeläsa även förgå hans dåd och tid, stirrade förmenande på honom, åhjävletjänst vad det stön blev komplicerat mera ändå, kanské bäst göra en fr. coup de handduk, bara riva ut en vilken än första och rusa iväg blygt, mena så mycket få antecknas ändå comme il faut, men här det, han dek ädle författarpaj:en brustit i fint gråt lacrimaliskt förtäld, framför honom under hans oppsikt hade d'Emma pluralisterna förmåttelsen av tagit honom nära bar härjagärning tillpå, delvis, detta här ett delvis vilken faller tillbaka till ett mycket tidigare sagt ursprungligt syfte i texten sära, som inte handlar om aerodromen inomhus av förlagts, utan utav istället i utkanten av den, dit han nu skulle i paus om bege sig ta för att plocka blommor med fina namn förvan hand han skriver samtidigt åt henne hela buketten rätt av, en som aldrig funnits någon, en handskriven bukett från utkanten av ett sandtag med vackraste flora ett stycke ifrån, fastän eg.entligen inte taget är eftersom ingen tog sand där, endast fyllde på i all tid otid, hit som mycket av världens överblivna jonblundsand fraktades till, i utkanten av utkanten växter det ändå blom på kvar jordklotsjord, dek ädle färfattarnek:et gick där likt man rastar en hund fastän viktigare plockar blommor direckt i en vas inte minst, samtidigt som kan bägge förlöst, och vasen hade ett hjärta konkav:t och konväxt i glaset, glasvas i platt form, modernistisk vas vara, första blomman han såg och bröt av från skaftet var en skär julgrisfärgad åkervissla, den andra en syrtutkragé vid namn få förtytt den blomman på hängde det långt ner kronbland på, nog hade han &:så fått en brukshund att valla, ta paus, sista utpostens Emma som gav kopplet när han rusade ut, det var Mira fastän även den hette Emma här och lyktrade endast enbart till enkom Emma endera aldrig, hur man än avvek i uttalet, här fanns staket starkt stavde, dåligt för länge sedan gjorda stängsel, Emma, hunden fick syn på en annan (hund) mellanrum, en taxaktig en, vilken hon (hunden, Emma) börjde jaga (den, den andra hunden), kom loss från copplet jag hållit dåligt i med handen jag höll den hjärtemblemerade vasen, Emma fick fatt förspråket och taxen okom språng:et undkom under första stängslet innanför, ett förspråk av sig, och den skrivna taxen kom under första emotstängslet snabbt undan innanför gärdet, den inmutade zonen émedan Emma självt stannade upp först, medan stod och dek ädle författarjag:et komna efter med röda dojor sig, sögs sandraset under stängslet en större öhppning så skapt som Emma kom över, eller snarast nog under i nu och efter hund Txt och fortsatte jaga den emédan tax redan var i god färd med att comma undan under andra stängslet följande när dek ädle författargärning:en undrade om han skulle kliva över första eller krypa in under densamma innan andra (följande), dit som nog, och när väl var innanför mellan nya tvenne zon av något äldre ädligt fraktad jonblundsand redan, var båda hundarna förbi igenom stängslet till ännu äldre bortditfraktad ögonöverblivet av där, där fanns en betongkub på mitten, och på dit baksidan bakom från andra hållet sett av den försökte och nästan lyckades hundtax nästan komma upp på på den långt över meterhöga kuben enär packat av ögonvråsand vid som emellertid under tiden strittade bort, vovve Emma tänkte möta hunden uppe på kuben, för sin del försökte komma opp på densamma (kuben) på andra sidan framför hållet, båda hundarna försökte ostörda av varann varandra välja, sedan när Emma väl var nästan uppe likt människoarmhärmkläng hundhävt bra extra och inte ville släppa taget rusade den mångt mindre illsinnade taxen hundoärligt alltnog nu krympande fram bakifrån på Emma, på Emmas svans, här som det blev en grym syn för dek ädle författarenek:et att vittna rått hemskt h:emmskt skåda, Emma blev biten i sin svans, kanske i bakdel rent av, många gånger, och kunde inte gärna ta sig ner, rädd nog släppte sig, försökte vända på sig, den lilla taxen bara bet mera gångbart av på Emmas svansdel som var i laceration, och den bitande hunden krympte massor medan bet emedan tuggade, Emma blev allt svagare dålig och rädd ifrån sig, allt gick mycket fort, såg ut att förlora sin kraft nästan omgående sig av, sin vighet försvann, och började falla ner just när taxen släppte knappt mera formen av en tax, Emma sjönk död ner just när dek ädle författaren jag nog kom fram utan att ens veta vad göra, han för:stod vad som hänt, Txt hade varit en förödisk förrädisk mutant, förvandlades där nu till en orm som blev allt längre och fetare flera meter, den drog sig snart oförhejdat ner i den sönderknastrande sanden bort som spårlöst, den äldlaste författarjag:et ställde sig på sina knä vid Emma, satte vasen vid henne med åkervissla och syrtutkragé, och en enda blundklimp blödklump han tidigare tagit som rocccpkragsblomma gentlemansaktig stopp, en immortell den, och hans ögonväta rika droppar föll klyschtungt ner i vasen djupt bägas fler där tre blommar fanns tillför Emmas minne, en handduk satte han över Emma täckt, nu skulle han alltjämt gå till kanten i skyline av aerodromen borta, säga nånting sedan.

Stefan Hammarén

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Ur arkivet

view_module reorder

Svenskan som driver en av Europas ledande dansutbildningar

Det var med mycket envishet och en portion mod som Jessica Iwanson för 35 år startade sin skola för nutida dans i München. I dag räknas Iwanson International School of ...

Av: Linda Karlsson Eldh | Övriga porträtt | 04 januari, 2010

Brott och straff I. Brottets relativitet - straffets exekutivitet

Det är icke allt sant som sanning är likt (ur Domarreglerna) Lagarna var nyktra och definitiva. Uttömmande och sakliga. Där fanns inga promenadstråk, eller blombeströdda ängar insprängda mellan lagarna, inga ...

Av: Benny Holmberg | Essäer om konst | 20 oktober, 2009

Levittown i Pennsylvania   1959

Magnolia och förgätmigej

Som jag nyss skrev handlar en av berättelserna i Robert McCloskeys ”Han hette Homer” om hur man byggde amerikanska sovstäder med expressfart, tack vare färdiga byggelement. I bild och text ...

Av: Ivo Holmqvist | Kulturreportage | 28 Maj, 2016

Joseph Conrad

Joseph Conrad som människa och författare

Nämns Joseph Conrad i Sverige idag? Möjligen pliktskyldigast i grundskolan eller på gymnasiet (jag vet inte). Då dock troligen som författare av sjöäventyr eller som författaren till Mörkrets hjärta (som ...

Av: Carsten Palmer Schale | Essäer om litteratur & böcker | 14 oktober, 2017

Läkande kraft

En vän skriver till mig om sin tonårsdotter. Han skriver: "A hade panikångest här på morgonen, har varit för mycket för henne i helgen, träning och en kompis som fyllde ...

Av: Sofia Sandström | Gästkrönikör | 23 Maj, 2014

Fågelmataren, dokumentär-novell kring Svartån

  Bild: Hebriana Alainentalo En vit pickup krypkör på cykelbanan. Nedanför den snötäckta åbädden rasslar det sprött som glas när tunna flak törnar emot uddar av nyis. I klungor vid iskanten står ...

Av: Staffan Ekegren | Utopiska geografier | 09 februari, 2009

Omöjliga intervjuer. Benny Holmberg intervjuar Öyvind Fahlström

De omöjliga intervjuerna är en artikelserie där huvudrollen spelas av de döda. Döda författare, bildkonstnärer, filosofer, poeter, regissörer, musiker, tonsättare, skådespelare, men också historiska personligheter, mytomspunna gestalter, gudar och släktingar ...

Av: Benny Holmberg | Litteraturens porträtt | 04 mars, 2012

Robert Warrebäck. Foto: Joel Krozer

En novell av Robert Warrebäck

Robert Warrebäck skriver dikter, prosa och artiklar. Han har publicerat poesi i Post Scriptum, noveller i diverse skönlitterära antologier och skrivit artiklar åt olika webmagasin och tidskrifter. Han jobbar om ...

Av: Robert Warrebäck | Utopiska geografier | 28 september, 2015

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.