Napoleon den III, skaparen av det moderna Frankrike?

Napoleon den tredjeNapoleon den III, den kanske mest missförstådde kejsaren, föddes för tvåhundra år sedan, den 20 april 1808.  I sina memoarer skriver Hortens, Hollands drottning om sin nyfödde son ...

Av: Anne Edelstam | 15 oktober, 2008
Essäer om samhället

Benjamin 28

Av: Håkan Eklund | 25 februari, 2012
Kulturen strippar

”Även en värld som skapar sig själv, måste en gång ha blivit skapad.”

Under en resa i Indien i december 1993, arrangerad av Samuel Strandberg i Samuel Travels, kom jag till den lilla staden Rishikesh, där Ganges flyter ut ur Himalaya. Att vi ...

Av: Erland Lagerroth | 04 oktober, 2013
Övriga porträtt

Slottet i Montsegur

Göran Fant och medeltidens katarer – en över trettio år lång livsrelation

Förra året - 2016 - utsågs av katolska kyrkan till ett så kallat misskundsamhetsår, då man vill förlåta alla synder som begåtts i det förflutna. En grupp människor som drabbades ...

Av: Michael Economou | 08 september, 2017
Övriga porträtt

Claus Beck-Nielsen - En identitetClaus Beck-NielsenDen nionde oktober år 2010 begravde den danske författaren och performancekonstnären Claus Beck-Nielsen sig själv. Närmare bestämt var det hans identitet som begravdes och det skedde under värdiga former och med en gravsten rest på Vestre Kirkegard i Köpenhamn. Begravningen utgjorde endast ett "formellt faktum" vilket innebär att den fysiska kvarlevan av den begravda identiteten Claus Beck-Nielsen fortfarande går omkring och existerar. Eller hur ligger det till med den saken? Kunde den kvarstående fysiska skepnaden ingå i en ny identitet? Och vad är det egentligen som bestämmer vår identitet?

Ursprungligen hade denne Claus Beck-Nielsen, den gamla identiteten alltså, "avlidit" år 2001 men det hade aldrig kommit till stånd någon begravning och det var denna formella rit som nu genomfördes. Förspelet till detta dödsfall var ett projektet som startade med att Claus Beck-Nielsen opererade bort delen "Beck" ur sitt namn och därmed blev till personen/identiteten Claus Nielsen. Han sade upp sig från sitt boende och lämnade sin familj och sitt personnummer. Han blev familjelös, adresslös och bostadslös och viktigaste av allt papperslös. Han gav sig av utomlands och återkom som Claus Nielsen med "Beck" bortopererat.

Iscensättandet sker genom att han kommer resande från Tyskland och stiger av tåget i Köpenhamn utan pengar, utan pass och att han hävdar att han glömt bort sitt personnummer. Här figurerar så småningom tre identiteter, den ursprunglige Claus Beck-Nielsen, den påhittade Claus Nielsen och den kommenterande Helge Bille som är namnet som står på den lägenhet Claus Beck-Nielsen flyttar in i efter skilsmässan. Han blir till en ny identitet och stiger av på Hovedbangården i Köpenhamn den 12 december 2000 och hör sig för om det finns någon plats för honom i det danska samhället. Han iscensätter en bit av sig själv som mobil social konst. Vad skall det bli av honom och vem är han nu? Vad man förstår av Beck-Nielsen upplägg så är det en öppen fråga vad som kommer att hända genom den nya identiteten Claus Nielsen insteg i det danska samhället. Claus Nielsen lämnas ut till de krafter i samhället som fastslår om vi har en godkänd identitet, om vi är värda att han en identitet eller om vi skall avvisas.

Att problematisera en frågeställning genom att iscensätta en falsk situation eller skapa en falsk identitet där man själv ingår som agerande part är i dag en frekvent konstnärlig infallsvinkel. Vi har ju i våra dagar vant oss vid att se flera spektakulära konceptarrangemangen inom konsten där användandet av ställföreträdande personligheter, iscensatta neuroser eller falska identiteter varit vanliga inslag. I Claus Beck-Nielsens fall uppstår snart situationer för den papperslöse kring avsaknaden av personnummer i möten med samhällets olika instanser men också i konfrontationen med vanligt folk som kaféägare, härbärgeföreståndare, folk på gatan, narkomaner, alkoholister, sjuksköterskor. De största problemen tycks Claus Beck-Nielsen möta hos myndighetspersoner.
Claus Beck-Nielsen säger någonstans att projektet sker helt förutsättningslöst och icke äger några ambitioner eller någon inriktning. Det är mera att "Vi får se vad som händer".

Vad är då en identitet? Vad utgörs den av? Vad är den uppbyggd på? Man kan väl till en början säga att samhället stipulerar vissa krav på hur vi skall kunna identifiera oss. Pass eller körkort eller annan form av legitimation anses lämplig och där ingår som absolut och ovillkorlig del vårt personnummer. Dessa siffror är numera hörnpelare i den substans som vi betecknar som varande en identitet.
Historien om en identitet är historien om en myt om en identitet som i sig skapar myter om samma identitet vilket leder till att den ursprungliga identiteten som myt förändras. Om vi med myt menar den gängse uppfattningen i den samling människor som känner till denna identitet/människa och som stundligen och dagligen möter vederbörande på olika sätt. Här ingår också vad som stadsfästs och arkiveras om denna identitet hos myndigheter, och andra fiskala register. Vad fastlår då identiteten? Myndighetspappren, registren, vårs personnummer, eller människors hågkomster, vänskapsband?

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

I djupare mening och om man bortser från den faktiska identifieringen med personnummer och andra erkända klassificeringar så är det den sammansatta personligheten som utgör jaget/identiteten. Men detta kan vara en mycket flytande identifikation. Om man för en stund funderar kring vad nära vänner och bekanta och arbetskamrater uppfattar som varande ens identitet och försöker kategorisera dessa omdömen anonymt så att ingen risk för strävan till samstämmighet föreligger kommer man snart att hamna i ett disparat kaos. Det är en psykologisk chimär att de flesta vänner eller arbetskamrater uppfattar en person på samma sätt. Att de "ser" samma egenskaper hos personen. Dessutom är det ganska oklart var ifrån vår jaguppfattning egentligen hämtar sin rötter. I den egna praktiken eller visavi vänner, bekanta och arbetskamraters reaktioner och förhållningsätt till vederbörande. Är det dina vänner som sätter din personlighet?
Graden och valören av identiteten exponeras och påverkas i dessa kontakter och vad som är viktigt i samhället för att fastställa och garantera en människa existens synliggörs. Ett skapande glidande mellan identiteter och mellan fiktion och verklighet uppstår.

Det Beck-Nielsenska projektets upplägg och utformning är en mosaik som glider mellan fiktion och verklighet mellan reala verklighetsbeskrivningar och diffusa hågkomster. Kända danska tidningar blandas också in i ett lukrativt spel, någon införstådd men de flesta ovetande.
Denna performance sätter i fråga vår existens, vad är det egentligen som bygger upp vår identitet- vårt jag? Är det svårt i det genomorganiserade samhället att hjälpa en människa i nöd om vederbörande saknar personnummer?
Denna performance exponerar också den rädsla som finns hos folk att blir lurade i vardagen. Det blir ett avståndstagande då deras reella vardag blir till gungfly vid identitets- och/eller betydelseförskjutningar. Att de inte vet vad de ska tro och att samhällskontraktet som de uppfattar det plötsligt löses upp och inget längre är att lita på.

Den oro och ilska som redovisas hos folk som drabbas eller åser detta som man kan kalla samhällssvek vill gärna dra fram viktiga saker som att det spektakulära kostar skattepengar  och utnyttjar oskyldiga men att det egentligen är det deras egen självbild som skakas och rubbas.
Här inträffar också det oväntade för Beck-Nielsen att han efter alla turer ute i en identitetslös verklighet med både komiska och tragiska konfrontationer knappt hittar tillbaks till sin ursprungliga identitet.
Under resans gång inträffar attacker och motstånd mot Claus Beck-Nielsens försök att skilja identiteterna Claus Beck-Nielsen och Claus Nielsen från varandra. Släktingar och vänner vill förstås bidra eller kanske också återställa och lugna ner och "ta hem" vederbörande och be honom "nyktra till". Massmedia spekulerar i saken och i de inledande fasen är Claus Beck-Nielsen en okänd man som tappat minnet och som diverse byråkrater lägger pannan i djupa veck för att kunna placera in i samhället. Tonen blir mer negativ när det går upp för flera att den identitetslöse är en "bedragare". Att hela problematiken är iscensatt. De minsta problemen möter Nielsen hos vanligt folk medan myndigheterna står för de största svårigheterna när Claus Nielsen skall inlemmas i samhället.

Den verbala mängden uttryck och avtryck i media och Nielsens dagböcker kring Nielsens "identitetskollaps" skapar mängder av information som i sig generera nytt material. Ömsom blir informationen falsk, ömsom blir den konstlad och ömsom blir den till direkta fakta som i sig förvanskas och genererar nya förvanskade "fakta".
Claus Beck-Nielsen, eller rättare sagt den nya odefinierade, oplacerade och papperslöse identiteten Claus Nielsen famlar i det samhälleliga myndighetsgyttret i allmänhet och bland alla hugskott till idéer och tankar och tidningsklipp i synnerhet för att fastslå vad som är substans i det hela. Vad som är identitet!
"Trots den  oändliga mängden dagboksanteckningar, artiklar, pressmeddelanden, utkast, variationer av dessa utkast, idéer, intervjuer, listor, brev och infall som hopar sig, eller likt ett virus breder ut sig och sprider sig i hårddisken, så finns där inte någon av ovanstående 'dagboksanteckningar'. Vi måste acceptera att här, vid en så avgörande punkt i min historia, istället för en peripeti, en point of no return, finns ett...hål" (ur En biografi. Claus Beck-Nielsen,1963-2001)

Claus Beck-Nielsen, alias Claus Nielsen kan i sin identitetsöverskridande performance visa att det inte är riktig säkert vad vår identitet egentligen består i och att man som grundhållning i vårt samhälle kan konstatera att myndigheterna, samhällsmaskineriet har svårare att ta vara på och handskas med en identitet/människa som inte finns i registren med substansvärden som personnummer, namn, födelseort, bostadsadress etc. Att identiteten alltså inte gör sig gällande i karaktären och det personlig uttrycket åtminstone inte hos myndigheten.
Beck-Nielsen identitetsperformane gestaltar vikten av att vi kan identifiera oss i det moderna samhället och att samhället kräver att vi bär nödvändiga identifieringsredskap med oss, som identitetshandlingar, körkort, legitimation och att vi minns var vi bor och vad vi heter. I det moderna övervakningssamhället ligger åtminstone den mentala och sociala katastrofen nära för den som inte äger en placerbar identitet.

"När Claus Nielsen kom till landet i december 2000 gick han in på Vesterbros Socialkontor, där Kirsten Engvej är yrkesvägledare.
Hon minns honom mycket väl.
-När han kom var han en trevlig ung man, ordentligt klädd. Men vi kunde inte hjälpa honom. Vi kan inte betala ut något utan ett personnummer."

Benny HolmbergUr arkivet

view_module reorder

Magisk Prag

 Nyligen visade SVT den fascinerande dokumentären "Åter till Prag", där Astrid Ohlsén repriserar filmbilder från ett besök i revolutionsyrans Prag 1989. Hon intervjuade då också den tillbakadragne Vaclav Havel; regimkritikern ...

Av: björn gustavsson | Resereportage | 06 december, 2009

Skendränkning i demokratins namn

Foto: Uniforum Är västvärldens bristande intresse för moraldiskussion om möjligt ett mer grundläggande hot än terrorismens våld? Tobias Lundberg resonerar om Thomas Pogges teorier. I en intervju i det amerikanska tv-programmet The ...

Av: Tobias Lundberg | Gästkrönikör | 05 maj, 2008

Veckans porträtt: Katarina Norling om Katarina Norling

Katarina Norling om Katarina Norling    "Vaktchefen", 2006 (ur "Natten, A-Z")    The Anchor, 2006. 1. Min mor kom aldrig hem från resan till Italien. Hon fick en hjärtattack i Castiglione della Pescaia, ett fiskeläge ...

Av: Katarina Norling | Konstens porträtt | 23 november, 2006

Mjällare än älfvenben

Orden här uppe tillhör Viktor Rydberg, för våra unga läsare vill jag berätta att han inte är någon programledare från tevens barndom, utan en svensk författare som dog redan 1895 ...

Av: Bo Bjelvehammar | Essäer | 12 april, 2012

Diversity in the definitions of truth

Rig Veda 1.164.46c states as an axiom, "Truth is one; the wise call it by many names." Is this the plain narration of a fact, or a meta-narrative, which engages ...

Av: Carsten Palmer Schale | Essäer om religionen | 07 november, 2014

Erotomanen Carl Jonas Love Almqvist – en överraskande upptäckt

Mina barn gav mig en läsplatta i födelsedagspresent, och den första bok jag laddade ner var Johan Svedjedals imponerande trebandsverk om Carl Jonas Love Almqvist, med titlarna Kärlek är, Rosor ...

Av: Mats Myrstener | Övriga porträtt | 09 augusti, 2013

Bilmekanikerskojaren och döden

Plötsligt men jag har fått nog mer än ett pluralis, mer än impulsivt tvingat. Jag ger upp, orken släpper. Börjar afträda bokbranschen och avsluta författarskapet. Har närmast redan i tio år ...

Av: Stefan Hammarén | Stefan Hammarén | 27 oktober, 2014

Postemmakrönika 7 Post krönikawc

Vad i helgjutna mässingshelgon, gjort jag hade beställt en bok om bokomslag, eftersom, så eftersom jag skulle slippa läsa, avförkorta proceduren, läsa 58 romaner och böcker från art deco-tiden i ...

Av: Stefan Hammarén | Stefan Hammarén | 20 maj, 2010

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.

Cron Job Starts