Sicilien, platsen där Medelhavets civilisationer möts

Det fantastiska med Italien är, inte minst, att lagren av historia ofta ligger i så öppen dager… Man kan vandra i bergsbyar där stenläggningen lagts av etruskerna, tusen år före ...

Av: Björn Gustavsson | 26 augusti, 2014
Resereportage

Brokiga intryck på Sacred Music festival

  När Ingebrigt Håker Flaten var liten brukade hans farmor Elise alltid sjunga psalmer hemma, och av detta minnesstoff har det nu blivit experimentell, minimalistisk jazz. Sedan Jan Johanssons monumentala verk ...

Av: Billie Lindahl | 16 november, 2009
Kulturreportage

Eino Grön, finländsk tangosångare

Den finska tangon är en del av folksjälen

En märklig symbios mellan den argentinska tangon och det kärva finska folklynnet. I Finland blev det en modellvariant präglad av krigsår och dansförbud. Satumaa kallas för Finlands andra nationalsång och är ...

Av: Rolf Karlman | 08 april, 2017
Kulturreportage

S:t Knuts Torg, Malmö. Värpinge, Lund. (Till Kristin L)

Jag önskar att jag kunde inleda den här dikten med en rad så fylld till brädden med ljus att den antänds redan från början och börjar brinna från pol till pol, ingenting skall ...

Av: Kristian Lundberg | 16 augusti, 2010
Utopiska geografier

Leonard Cohen

Leonard Cohen var inte en opolitisk svärmareI Leonard Cohens eftermäle har den subtila kärleksdiktningen och dragningen till judisk mystik hittills stått i centrum. Det är helt naturligt, men bilden av hans långa karriär blir ändå ofullständig, om man bortser från hans politiska engagemang.


Det politiska engagemanget fick långtgående konsekvenser för Cohens framtida karriär. Säkert är det en av förklaringarna till att han aldrig fick samma starka gensvar hos den amerikanska publiken som i resten av världen. Liksom Pete Seeger och Dixi Chicks fick han betala ett högt pris för sin kritik av den amerikanska politiken.
Leonard Cohen

Leonard Cohen

Annons:

Det visar hans starka reaktioner på händelser som den kubanska revolutionen 1956-1959, den grekiska militärdiktaturen 1967-1974, sexdagarskriget 1967, kriget mellan Israel och Egypten/Syrien 1973, Vietnamkriget, solidaritetsrörelsen i Polen, kommunismens fall och anfallet på World Trade Centre 2001.

Utgångspunkten för Cohens politiska ställningstaganden har sedan tonåren på fyrtiotalet varit ett passionerat - men odogmatiskt - intresse för solidaritet, fredsfrågor och mänskliga rättigheter. Detta intresse förstärktes 1950 under en betydelsefull vistelse på ett sommarläger som leddes av en socialistisk amerikan. Där lärde han sig alla sångerna i The People's Songbook, en socialistiskt färgad sångbok som var populär inom den amerikanska fackföreningsrörelsen.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Bland dessa socialistiska sånger fanns åtskilliga som handlade om den antifascistiska kampen under spanska inbördeskriget och andra världskriget. En av dem skulle följa honom genom hela hans nästan 50 år långa karriär som scenartist. Det var "The Partisan", den engelska versionen av "La complainte du partisan", en av den franska motståndsrörelsens mest kända sånger, skriven 1943 i London av Emmanuel D'Astier de la Vigerie och Anna Marly.

Bland Cohens tidiga förebilder fanns många män och kvinnor som på grund av sina socialistiska övertygelser blivit utsatta för förföljelser och trakasserier. Dit hörde en diktare som långt senare fick ge sitt namn åt Cohens dotter Lorca, nämligen den spanske poeten och dramatikern Federico Garcia Lorca, som under spanska inbördeskriget mördades av fascisterna.

En annan förebild var Pete Seeger, den amerikanska vänsterns främste försångare. Han stod visserligen på podiet när Barack Obama installerades som president, men under många årtionden hade han för sina åsikters skull varit förföljd och trakasserad av den amerikanska staten.

Till de viktigaste inspirationskällorna hörde också den socialistiske poeten Irving Layton som på grund av sitt politiska engagemang blivit avskedad från sin lärartjänst. Han blev den unge Cohens mentor och fram till sin död en av hans närmaste vänner.

Mot den bakgrunden är det inte överraskande att Cohen under en tid blev en varm anhängare av den kubanska revolutionen och dess socialistiske ledare Fidel Castro, som 1959 hade besegrat den USA-stödda marionettregimen under Fulgencio Batista. När Cuba 1961 sattes under hård press av den amerikanske presidenten John F. Kennedy, reste Cohen till Havanna för att ge sitt stöd åt den unga revolutionen. Där fick han på plats uppleva USA:s och högerinriktade exilkubaners misslyckade försök att störta Castros regim genom invasionen vid Grisbukten 21 april 1961.

Cohens engagemang för den kubanska revolutionen blev dock tämligen kortvarigt. Ganska snart upptäckte han att kubanernas liv under Castro var föga bättre än det varit före revolutionen. Den reaktionen var inte särskilt oväntad. I det långa loppet hade den kubanska revolutionen inte kunnat leva upp till de humanistiska ideal som varit drivkraften bakom den unge Cohen sympatier för socialismen. I efterhand kunde han medge att hans politiska uppfattningar ofta skiftade, och att hans dragning till socialismen hade samma luftigt utopiska karaktär som hans tro på alla människors universella brödraskap och på hans bibliskt inspirerade drömmar om en Messias som skulle befria världen från lidanden och orättvisor. När han långt senare berör det kubanska äventyret i dikter och sånger, upprätthåller han sålunda en självironisk distans till sin ungdoms svärmeri för Castros revolution.

Att Cohens engagemang för Cuba ledde till besvikelse innebar dock inte att han skulle ha dragit sig undan från politiken. Under de följande åren gjorde han viktiga insatser i den långvariga kampanjen mot USA:s krig i Vietnam. Så medverkade han till exempel vid konserter till stöd för oppositionen mot kriget. Där brukade han inleda sina framträdanden med "Solidarity", en sång från The People's Songbook, som han alltså i sin ungdom lärt sig på ett socialistiskt sommarläger.

Det politiska engagemanget fick långtgående konsekvenser för Cohens framtida karriär. Säkert är det en av förklaringarna till att han aldrig fick samma starka gensvar hos den amerikanska publiken som i resten av världen. Liksom Pete Seeger och Dixi Chicks fick han betala ett högt pris för sin kritik av den amerikanska politiken.

Mindre utmanande ur ett amerikanskt perspektiv var hans engagemang för oppositionen i Östeuropa, där hans adaptation av "The Partisan" blivit kampsång för de dissidenter som ville göra uppror mot det sovjetiska herraväldet. I samband med en bejublad turné i Polen 1981 gav han starkt stöd till dessa oppositionella frihetskämpar, och på sina välbesökta konserter tog han avstånd från diskrimineringen av landets judar. Däremot drog han sig undan när Lech Walesa – den starkt konservative ledaren för den oppositionella fackföreningsrörelsen Solidaritet – ville göra gemensam sak med honom. Det hindrar inte att han vid en konsert i Boston kort tid efter hemkomsten från Polen dedicerade "The Partisan" till Solidaritet.

Cohens engagemang för de östeuropeiska dissidenterna innebar inte att han vid denna tid skulle ha varit villig att binda upp sig vid någon speciell ideologi. I viss motsättning till ungdomstidens mera stridbara engagemang tycks han nu istället ha velat överbrygga motsättningen mellan vänstern och högern. Under sin turné i Polen talade han sålunda om nödvändigheten att kunna se den goda viljan hos sin motståndare:

There are on both sides of this struggle men of goodwill. This is important to remember – some struggling for freedom, som struggling for safety.

Den mogne Cohens vilja att stå fri från ideologiska bindningar genomsyrar också många andra av hans senare ställningstaganden i politiska frågor. Ett exempel från 1992 finner vi i "Democracy", en av hans mest kända sånger från The Future. Där sjunger han:

I love the country but I can't stand the scene
And I'm neither left or right.
I'm just staying home tonight,
getting lost in that hopeless little screen.

Samma ideologiska öppenhet kanske också kan anas i "On that Day", alltså Cohens kommentar till terrorattacken mot World Trade Center 2001. I varje fall tycks här finnas en ärlig vilja till förståelse för både offren och förövarna. Detsamma gäller om hans ställningstaganden i konflikten mellan den israeliska staten och arabstaterna. Trots att han under kriget mellan Israel och Egypten 1973 hade velat strida med den israeliska armén, blir han med åren alltmer benägen att se med förståelse på båda sidor. Det kunde man se vid en konsert i Tel Aviv 2009 som syftade till försoning mellan israeler och palestinier. Där dedicerade han sången "Hallelujah" till alla de familjer på konfliktens båda sidor som förlorat sina barn i striderna

Författaren är historiker, samhällsvetare och docent litteraturvetenskap

Torsten Rönnerstrand

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder
Fortunato Depero, I bevitori e la locomotiva

Ljuset i skuggorna av Melker Garay

Vi människor har hemligheter. Så har det alltid varit. Hemligheter som vi vill bevara endast för oss själva. Ja, annars vore de inte hemliga. Och frågan är om vi inte ...

Av: Melker Garay | Utopiska geografier | 31 augusti, 2017

Oliver Vincent Henry Parland

Oliver Vincent Henry Parland. Tre dikter

Tre dikter Oliver Parland skrev och läste vid Södermalm poesifestival, 2015.

Av: Oliver Vincent Henry Parland | Utopiska geografier | 12 oktober, 2015

Bildningsresans auktoritet: mellan totalitarism och hyperliberalism

Auktoritet är ett begrepp som tillsammans med tradition och religion har tappat sin positiva klang, och ja, auktoritet. Behövs det idag? Är det möjligt att ge det ett positivt ...

Av: Jonna Bornemark | Essäer om konst | 31 mars, 2008

Prestigen ligger i betraktarens öga

Prestigen ligger i betraktarens öga illustration: Annika Eriksson Skönheten ligger i betraktarens öga, brukar det heta. Kanske även prestige, historia och motiv. Nu kommer en avhandling om kvinnokonstmuseet Museum Anna Nordlander ...

Av: Jenny Petersson | Kulturreportage | 20 november, 2007

Intervju med Bo Ibn Al-Waqt Gustavsson

Bo Gustavsson har utkommit en ny diktsamling, Carmina Esoterica. Ibn Al-Waqt, ögonblickets son, det är vad sufierna kallar sig.   Din nya diktsamling har gett titeln Carmina Esoterica, dvs. "esoteriska sånger". Det ...

Av: Mohamed Omar | Litteraturens porträtt | 16 februari, 2009

Huset med de många rummen En ekumenisk exposé

1. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder ...

Av: Thomas Notini | Essäer om religionen | 13 juli, 2014

Bo Bjelvehammar. Tre dikter

bestämda ögonblick i skogen på fältet vid bäcken   ställen där det ljusnar livet blir klarare blicken lyfts mot höken   förvirrad förlorad spindelväv kring huvudet   en ny början är alltid en ny händelse  

Av: Bo Bjelvehammar | Utopiska geografier | 25 augusti, 2014

Strindbergs äktenskap och Titanic – om dålig hållbarhet och haverier

August Strindberg blev mycket skakad när han hörde om Titanics undergång den 15 april 1912. Han hade då en månad kvar att leva. Livsverket var fullbordat, några få av de ...

Av: Kurt Bäckström | Essäer om litteratur & böcker | 15 april, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.