Viborgs fall 1944

Förlusten av staden Viborg var psykologiskt förödande för finnarna. Krigslitteraturen om andra världskriget är omfattande. Anthony Beevors böcker om Stalingrad, Berlin och spanska inbördeskriget har gått ut i stora ...

Av: Rolf Karlman | 03 september, 2008
Essäer om samhället

Thelemas lag

Om Aleister Crowley finns det mycket litteratur. Det handlar mer om legender och skandaler än om riktiga, djupa studier. Crowley kallade denna text ”en enkel kurs i etik, tänkt för ...

Av: Gilda Melodia | 06 augusti, 2016
Gilda Melodia

Inspirationen är inte en bristvara, direkt

Det räcker med att gå in på någon av morgontidningarnas hemsidor för att jag ska få inspiration till mängder av krönikor. Vissa av dem blir skrivna, de flesta inte. Idag ...

Av: Jessica Johansson | 13 september, 2011
Jessica Johansson

Camille Claudel, L'Âge mûr, public domain wikipedia

Camille Claudel - elev och musa

En gammal kvinna sitter på en stol i en park. Parken tillhör ett mentalsjukhus nära den sydfranska staden Avignon. Hon väntar, det har hon gjort i trettio år. Mannen hon ...

Av: Lena Månsson | 06 Maj, 2016
Konstens porträtt

Detalj från omslaget

Litteratur: Stefan Estby (red) - En lektion för livet. En bok om ett yrke i förvandlingVardagens skola på schemat. Låt stå!

Här ges känsliga närbilder av det viktigaste i skolarbetet, mötet mellan lärare och elev när kunskapsöverföring sker, där allt skolprat i högljudda mediesammanhang känns platt och avlägset.

En 'svaghet' i antologin är möjligen den kompakta övervikten för kvinnors bidrag. 33 kvinnor, 6 män. I min okunnighet missar jag kanske att detta faktum är en återspegling av den gällande könsfördelningen i lärarkåren, åtminstone i de lägre årskurserna.

Flera författare
ISBN: 9789172217324
Förlag: En bok för allaVarje köp via denna
länk stödjer TK.


Detalj från omslaget

Detalj från omslaget

Skolan är ett politiskt slagfält, en tummelplats för populistiska politikers klåfingrighet, en flumpedagogikens absoluta hemvist, en illustration av disciplinens totala upplösning. Ja, många är de vinklingar kring skolan vi hört i dagliga debatter genom åren. Spektakulära eländesskildringar tycks vara legio. Är skolan ett enda stort kaos? Är det så illa?

Alla har vi ett förhållande till skolan och tycker oss kunna presentera de absoluta lösningarna. Vem har inte suttit i en skolbänk! De tvärsäkra råden är många: Mer disciplin, mindre frihet, mer matte, mer kunskapsbaserad undervisning, inga tuggummin, inga mössor! Och skamvrån, med strut, vad var det för fel på den? Och pekpinnen, duger väl till mer än pekdon? Carigulanerven börjar dallra hos många av oss när vi talar om skolan.

De mer eller mindre kvasipedagogiska råden flödar ymnigt i trosvissa rader.
De folkvalda gör sig stora föreställningar om skolan inför varje val eller med anledning av senaste PISA-undersökningen vilken ger kraft och underlag för förslag om hur de önskar förändra skolan, då de - om de är i opposition – alltid anser att den sittande regimen förstört skolan genom att förvandla den till ett veritabelt träsk av lealös slapphet genom att de sjösatt allsköns pedagogiska gottköpsteorier och publikfriande nödlösningar.

Hur är det då? Kan vi någonsin får en rättvis bild av dagens skola? Jag tror att man kommer närmast sanningen om man hör med de som verkligen sysslar med skolan, de som har sitt dagliga dagsverke där, de som sitter i katedrar, skyndar i korridorer, vilar i lärarrum. De som sitter hemma sena kvällar och nätter och rättar prov. De som ängslas inför varje termins slut då omdömen skall skrivas, föräldrar skall mötas och meddelas om just deras barn blivit sett, uppfostrat och fått mer kunskap.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Lärarna, dessa outgrundligt tålmodiga figurer som annars aldrig avhöres får nu komma till tals i antologin En lektion för livet. Stefan Estby med lång och gedigen erfarenhet som lärare har satt samman ett antal textbidrag från aktivt verksamma lärare i daglig tjänst i skolan.

Sådana med ambitionen att erbjuda barnen och ungdomarna kunskapsäpplet och ovillkorligen ser till att denna frukt är färsk. Det är förskolelärare, vanliga lärare och speciallärare som är representerade bland texterna.

Jag läser om hur Margareta Lundkvist som speciallärare jobbade med en särskoleklass för barn med autism och uppmanades av föräldrar att gå en så kallad TEACCH- utbildning och vad gott den medförde av utveckling och möjligheter eller hur Annika Ahlfors utvidgade sitt kollegium via nätet. Och om Lovisa Bondes nära döden-upplevelse i hennes skräckskildring av tiden som nyutexaminerad lärare. Därtill finns många fler illustrativa och gripande skildringar från det dagliga skolarbetet.

Här redovisas allt från enskilda lärares pedagogiska ambitioner över hela skalan av åtgärdsprogram. Här påvisas språkförbistring och pedagogiska nyordningar vid arbetet med att inlemma nyanlända i den svenska skolan. Här finns skildringar av 'den besvärlige eleven' och det lyckliga slutet.

Här gestaltas hur man sjösätter ett vågat pedagogiskt koncept och det går i hamn och den stilla lycka som erfars därefter. Här finns skönlitterära gestaltningar av viktiga händelser ur skollivet och dokumentära redogörelser för en vanlig skoldag när det stora sker i det lilla. Här kan vi läsa om den pensionerade lärarens summering efter många år som lärare. Här skildras i dikt och prosa vardagen i klassrummen. Det är i vissa fall skakande inblickar som erbjudes.

Känsliga närbilder av det viktigaste av allt, mötet mellan eleven och läraren, där allt skolprat i högljudda mediesammanhang känns avlägset och platt. När man här får det viktigaste, den mänskliga närheten mellan lärare och elev där kunskapsöverföringen står i centrum.
I avslutande ord ger skolforskaren Göran Brante en överblick av lärarrollen i förvandling.

En 'svaghet' i antologin är möjligen den kompakta övervikten för kvinnors bidrag. 33 kvinnor, 6 män. I min okunnighet missar jag kanske att detta faktum är en återspegling av den gällande könsfördelningen i lärarkåren, åtminstone i de lägre årskurserna.

Sanningen om tillståndet i skolan har kommit lite närmare genom dessa initierade rapporter.
Stefan Estby har ställt samman en mycket bred flora av textbidrag vilka ger en mångfacetterad bild direkt ur skolvardagen med skildringar av både det lätta och det svåra, det minnesvärda och det föga avundsvärda.

Jag tror att många av oss skulle må bra av att i våra medvetanden pressa in dessa vittnesmål om hur det verkligen förhåller sig därute i klassrummen. Med sin exklusiva utsikt från katedrarna är lärarna de orakel vi bör lyssna till. Sanningen om skolan är en flyktig substans som rör sig likt skimrande impulser i regnbågens alla färger. Stefan Estbys antologi med alla dessa envetna, samvetsgranna lärare är ett gott och brett vittnesmål för en något så när rättvisande gestaltningen av skolvardagen som tar oss närmare en möjlig sanning vid regnbågens slut. Låt stå!

Benny Holmberg

Ur arkivet

view_module reorder
Ur omslaget av Vad hände när och var? : Historisk atlas

Vad hände när och var?

År 2000 höll jag ett seminarium på Bokmässan i Göteborg. Då mötte jag en tjugoettårig Kristoffer Lind, som var där med ett nystartat förlag, Lind & Co. Kristoffer och jag ...

Av: Vladimir Oravsky | Gästkrönikör | 29 januari, 2016

Geten i konsten – en riktig syndabock

Det är inte roligt att vara get i konsten. Det blev snett redan från början när man i den judiska traditionen började utse en syndabock. Ursprungligen var syndabocken ett offerdjur ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 22 Maj, 2013

Är öst verkligen öst, väst verkligen väst?

Jag for västerut till USA och där till Kalifornien och västkusten. Därifrån vidare västerut till Hawaii. Om jag fortsatt västerut hade jag kommit till Japan. En hel del japaner hade ...

Av: Anna-Karin Svedberg | Essäer om samhället | 06 Maj, 2016

Den Gudomliga komedin (del 1)

Dante Alighieri föddes i florens 1265. Han var bl.a. apotekare och läkare, samt deltog aktivt i stadens politiska liv. Han dömdes i en partistid 1302 till egendomsförlust och landsflykt. Han ...

Av: Hans-Evert Renérius | Essäer om litteratur & böcker | 11 februari, 2010

Konstmässan Markets natur

Konstmässan ”Market” håller på att bli institution. Det är bara en kort tidsfråga innan 10-års jubiléet står för dörren. Men där är vi inte än, detta är sjunde upplagan av ...

Av: Allan Persson | Essäer om konst | 22 februari, 2012

Memoarer skrivna ur hjärtat av Europas största katastrofer. Intervju med Norman Manea

Rumänien har varit landet det brusats om, när det paratades Nobelpris 2012 och passande står också landet som huvudtema för nästa års bokmässa, 2013. Även ifall priset detta året gick ...

Av: Linda Johansson | Litteraturens porträtt | 16 oktober, 2012

Arkitekturen i Rotterdam

Det är ett typiskt Holländskt landskap från slutet av 1800-talet. Två tredjedelar av målningen består av himmel och den resterande är mark. I förgrunden en väderkvarn och i bakgrunden en ...

Av: Mathias Jansson | Kulturreportage | 01 oktober, 2009

Det skandalösa korset

"Tror ni han kommer?" Jerusalem kokar av förväntningar. Tiotusentals pilgrimer fyller staden. Rykten går om en märklig profet. En kraftfull predikant, en mirakelman och undergörare, vän till de små och svaga ...

Av: Mikael Löwegren | Essäer om religionen | 07 april, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.