Simon O. Pettersson 

Deklassering

En ny lång novell av Simon O. Pettersson 

Av: Simon O. Pettersson | 18 augusti, 2017
Utopiska geografier

Drömmar och dofter i Kraków. Unsound festival

Det doftar gott om årets Unsound – festivalen i polska Kraków som tagit ledningen i att fokusera på ny experimentell, främst elektronisk, musik i gränslanden mellan konstmusik, electronika och klubbmusik ...

Av: Curt Lundberg | 27 oktober, 2014
Essäer om musik

En liten pojkes dröm om att få gå i skolan. Intervju med författaren…

Under Togos brännande sol lever de i ett stort antal, alla de barn som vill gå i skolan. Som vill lära sig, utvecklas och få kunskap. För att kunna se ...

Av: Linda Johansson | 24 juni, 2012
Litteraturens porträtt

Det urolige sinn. Del II

Homo Viator Menneskeværen er essensielt sammenknyttet med vandring, mente den katolske filosof Gabriel Marcel(1889-1973), e.g at forut for at et menneske er Homo Economicus eller Homo Politicus, er det på vandring ...

Av: Thor Olav Olsen | 14 december, 2012
Agora - filosofiska essäer

Från Spider till ARCIVImage TEMA VÄSTERBOTTEN

Sedan snart tio år tillbaka finns det i Västerbotten ett spännande projekt vars huvudsakliga syfte kan sägas vara att göra det möjligt för kulturarbetare att försörja sig på sin kompetens. Projektet heter ARCIV, är unikt i Sverige, och har hittills varit ganska framgångsrikt. Projektledare är Anders Persson, och Tidningen Kulturen har träffat honom för ett samtal om kulturliv, näringsliv, arbetsliv, arbetsmarknad, och andra praktiska och livsavgörande frågor. ARCIV står för Artistresurscentrum i Västerbotten, och har enligt Anders Persson en ironisk underklang, då arkiv ofta associeras till något gammalt och dammigt, medan här vill man vara raka motsatsen. Det började med ett projekt kallat ”Spider” anordnat av Arbetsförmedlingen Kultur i Västerbotten 1999–2000. Man samlade 15-16 kulturarbetare som var i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ställde frågan: Vad kan de göra med sin kompetens för att kunna försörja sig?

”Spider” blev till ett mål 1-projekt med pengar från EU, nu med landstinget som huvudman. Under resans gång har projektet förändrats och reviderats flera gånger. Målgruppen utgörs av cirka 250 professionella kulturutövare, och minst 80 procent, och kanske så mycket som 90 procent av dem är från Umeå. Man har därför strävat efter att samla resurserna på bästa sätt, och tyngdpunkten har tydligt förskjutits mot just Umeå. Man har dock fortfarande kontaktpersoner i alla västerbottniska kommuner.

Projektledaren Anders Persson har en akademisk bakgrund, han tog examen från kulturvetarlinjen vid Umeå universitet i slutet av 80-talet, och hamnade i museivärlden. Det var en konfliktfylld tillvaro, berättar han, med kvävande hierarkisk ordning, med ständig brist på resurser, och där mycket lite hände. Han avskydde det, och flydde efter något år. Han satsade istället på att bli hantverkare – upptäckte redan nu ett behov av att vara praktisk och konkret – och blev möbelkonservator. Hade eget företag under ungefär tio år, tills han blev ”headhunted” till ”Spider”. Hans närmaste medarbetare under senare år har varit Linda Eriks­son och Linda Karlsson, som båda har slutat nu.

– ARCIV har hittills haft tre huvudområden, säger Anders. För det första har man varit ett resurscentrum för kulturutövare, som fick möjlighet att låna en arbetsplats, i form av ett kontor med adekvat utrustning. Man har också ägnat sig åt affärsrådgivning och projektutveckling, där kulturarbetare har fått hjälp att planera sin ekonomi, och utveckla marknadsföringen. Man fick dessutom vid behov tillgång till en möteslokal.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Det andra området för ARCIV är marknadsföring av Västerbottens kultur. Man har gett ut en liten bok om Berättarnas län, en Sara Lidman-folder, och litterära guider till Lycksele och Umeå. Man har sammanställt flera kataloger, där man presenterar kulturarbetare och deras verksamheter. Bland de aktiviteter där man har deltagit kan nämnas Västerbottensdagarna på Grand Hotel i Stockholm och Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. En viktig uppgift för ARCIV är att koordinera länsövergripande marknadsföring av kulturen i Västerbotten.

– Slutligen, säger Anders Persson, arbetade vi med att skapa kontakter mellan kulturlivet och näringslivet, för att skapa en ny marknad för konstnärlig kompetens och kulturföretagarutveckling. Egentligen talar vi hellre om arbetsliv än näringsliv, då vi vänder oss också till den offentliga sektorn, fackföreningar, andra intresseorganisationer, och liknande.

– Nu ska vi utveckla nya områden, säger Anders, och det blir riktigt spännande.

Utgångspunkten är att det behövs alla sorters kompetens för att utveckla samhället. Kompetensen inom kulturen är en tillväxtfaktor. Människor i allmänhet kan mycket som aldrig kommer fram, och som inte tas tillvara. Det gäller inte minst kulturutövare vars unika kompetens kan komma till sin rätt i oväntade sammanhang.

– Det handlar alltså inte, förtydligar Anders, om att en konstnär ska måla en tavla som ska hängas upp på ett kontor. Sådana saker har man gjort länge, och det är inte det handlar om här.

– Ut med kulturen i samhället! utropar Anders, kultur ska angå alla, och det är i mötet allting uppstår.

Ett konkret exempel är en konstnär som har varit delaktig i förnyelsen av en camping, och designat stugor. Formen blev minst sagt originell, stugorna ser ut som laxromkorn, och färgsättningen är, ska vi säga, vågad – laxrosa nyanser! Ett annat exempel är skribenter som har varit ute på arbetsplatser och drivit projekt som ”Skriv ditt liv”. Reaktionerna från näringslivets sida har hittills varit mycket positiva, och många har blivit imponerade av de unika specialkunskaper som kulturutövare har att erbjuda.

På min fråga om inte samarbetet mellan kultur och näringsliv riskerar anpassning och utslätning av kulturarbetet, svarar Anders ett bestämt nej. Snarare tvärtom, säger han, och påminner mig om vad han sa tidigare om betydelsen av mötet.

– Jag har sagt det många gånger förut, och jag säger det igen: vad det handlar om är att kulturarbetare erbjuder en unik specialkompetens. Det gör dem knappast till anpasslingar eller narrar i näringslivets tjänst, utan till betydelsefulla och uppskattade medarbetare och specialister.

– Kulturarbetarna tar kontakt själva och skaffar uppdrag. Därför är det en viktig del i  verksamheten att utveckla företagandet bland kulturarbetarna. De är en ofta bortglömd grupp bland småföretagarna. Deras företag är för det mesta överlevnadsföretag, och de är företagare mot sin vilja. ”Den ofrivillige företagaren”, säger Anders med ett leende. Ett stort problem är att många inte vågar skaffa F-skatt för att inte förlora sin A-kassa. Vi hoppas att politikerna kan hitta en bra lösning, så att kulturarbetare kan behålla sina företag, vars tillgångar oftast består enbart av företagarens kunskaper, och ändå kunna ingå i det sociala skyddsnätet i tider då uppdragen tryter.

År 2008 återuppstår ARCIV i nya och större lokaler i Umeå. Där kommer man bland annat kunna erbjuda 20 kontorsplatser. Personalstyrkan ska också i fortsättning uppgå till 2,5 heltidstjänster, och man kommer att utveckla verksamheten. En skräddarsydd företagarutbildning för kvinnor är redan i gång. Man ska också satsa extra mycket på seminarier om kreativa näringa­r. En framgång är att man har fått tillgång till riskkapital för att initiera samverkansprojekt mellan kultur och näringsliv.

– Vi tror på en positiv framtid för vår verksamhet, avslutar Anders Persson, helt enkelt därför att kulturen med sin djupa betydelse för samhället på så många olika plan har en framtid.

Gregor Flakierski 

Ur arkivet

view_module reorder

Pynchons Mesopolitosis

Du gick till Dr. Blumenthal en dag 1973 i Middleton, New York, och klagade över hosta, varpå den gode doktorn bestämde sig för att röntga din bröstkorg. Innan de dödliga ...

Av: Jonas Wessel | Litteraturens porträtt | 23 mars, 2013

Bo Ahrenfelt – Förändring är ett livslångt tillstånd i lugn och kaos

Förändring är ingen tillfällighet, ingen slump, menar Bo Ahrenfelt. Han är läkare och psykiater med bland annat kroppsterapi som specialinriktning, men arbetar sedan många år tillbaka med förändrings- och utvecklingsarbete ...

Av: Antoon Geels | Övriga porträtt | 29 juli, 2011

Dansen som konstform

foto: Guido Zeccola Den moderna dansen betraktas idag som en både självständig och -klar konstform. Så har det inte alltid varit. Historiskt sett har dansen varit knuten till mer etablerade konstformer, såsom ...

Av: Roberth Ericsson | Scenkonstens porträtt | 15 augusti, 2008

Evig är den konst som alltid talar till oss själva. Intervju med Fabio…

Gitarristen Magnus Andersson och jag träffade den italienske tonsättaren Fabio Vacchi under hans vistelse i Stockholm i samband med spelningen av hans Quintetto Notturno Concertante på konserthuset. Eventet skedde i ...

Av: Guido Zeccola | Musikens porträtt | 15 juni, 2014

Frida Kahlo och den kvinnliga stilen

Vad händer när man klassificerar konst skapad av kvinnliga konstnärer som just ”kvinnlig”? Pekar man på samhälleliga strukturer som har legat till grund för att kvinnliga konstnärer genom historieskrivningen har ...

Av: Simone Frankel | Konstens porträtt | 08 mars, 2013

Fornuft og liv

Innledning Å være menneske er så mangt, skjønt uskyldige er vi ikke. Vi har moral og språk, og dermed har vi tilstrekkelig med ressurser og stor nok kapasitet til å teoretisere ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 12 Maj, 2014

 Rafael Filosofskolan i Aten. Bild Wikigeeks

Mellan Skylla och Karybdis

”Det bästa hos kristendomen är ett liv värdigt Kristus. Där det finns skall vi inte vara så snara till att misstänka människor för irrlära.” (Ur Johan Huizinga: ”Erasmus”)

Av: Thomas Notini | Essäer om religionen | 16 Maj, 2017

Nyårskrönika 2013

Jag ser lite snö vid vägkanten, mer svart än vit. Mer hård än mjuk skulle jag gissa. Jag flyttade till ännu en storstad för snart tio år sedan, i centrum brukade ...

Av: Linda Bönström | Gästkrönikör | 01 januari, 2014

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.