Jesus och mobiltelefonerna – en julbetraktelse

Nu i dagarna för sisådär 2015 år sedan sände Gud sin enfödde son till jorden. Han gjorde det för att ge oss möjlighet till frälsning. Något som profeterna i Gamla ...

Av: Carsten Palmer Schale | 24 december, 2011
Essäer om religionen

De långa nätterna på de iskalla perrongerna

tid Allt utförs under ständig observation av tiduret i Korridoren, detta enväldiga kvarnhjul som hugger ned existensen i små ogina sekvenser. Det är också en vardaglighet som tränger på ...

Av: Benny Holmberg | 01 juli, 2011
Kulturreportage

Några tankar om Montaignes essäer

”Det som anses så säreget för makedonerkungen Perseus, nämligen att hans ande aldrig stannade i ett bestämt tillstånd, utan fladdrade omkring mellan olika livsformer och uppvisade en så flyktig och ...

Av: Björn Gustavsson | 15 april, 2014
Övriga porträtt

Noveller av Björn Augustson

Björn Augustson låter ett nostalgiskt tillbakablickande balanseras med en strävan efter att leva för stunden. Han låter drömmarna leva och ser i dem både motivation och inspiration. Han skriver krönikor ...

Av: Björn Augustson | 05 mars, 2012
Utopiska geografier

Utanför Ganesha-tempel i Pondycherry

I Tamil Nadu, Södra Indien, finns en ficka i geografinExakt hur stor fickan är vet jag inte, men där talas över femtio språk. Fickan heter Auroville. Jag har varit där.
I en väldig kruka, formad som en blomknopp, finns en blandning av världens alla jordar. De är hitburna av besökare vid invigningen, i februari 1968.
Gästhus i Auroville

Gästhus i Auroville

 

Indisk mentalitet beskrivs som öppen mot det eviga och transcendenta, där personlig erfarenhet är viktigare än lära och dogm. Han nämner den monoteistiska rikedomens många former, där Brahman uppfattas vara reflekterad i oräkneliga gudomligheter och dödliga varelser. Detta, menar M, visar sig också i de konstnärliga traditionerna som dans, måleri, musik och poesi. Där finns en öppning mot det meditativa.
Entré till Auroville Center

Entré till Auroville Center

Annons:

Mira Alfassa – ”The Mother” – grundade fristaden Auroville från en vision. Hon menade, att det någonstans i världen måste finnas en plats där fria själar kunde utvecklas tillsammans, inspirerade av gudomlig energi. Hon var född i Algeriet, uppvuxen i Frankrike och ansåg Indien vara hennes andliga hem.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Människor är hitflyttade från alla länder, alla kontinenter, alla religioner och kulturer. Många har arbetat hårt för att skapa djungler, trädgårdar och bördiga fält på en tidigare kal jord där knappt någonting växte.

Vid mitt besök 2015 bodde jag i en sådan anlagd djungel. Det var värmebölja. Heta nätter kunde jag öppna dörren och titta in i mörkret.

Där växte höga bambusnår och slingrande kryptogamer med jättelika lövverk. Då och då lyste lyktorna från en passerande bil upp vägen bortom träden.

Det var över 40° C utanför min dörr. Alltså stannade jag gärna inne på mitt rum, skruvade på ACn och fick behagliga 24°. Jag bodde i Central Guesthouse, och kunde förse mig med intressanta skrifter i receptionen.

Varje morgon, i gryningen, kom en skara kvinnor till Aurovilles gästhus. De var klädda i finaste saris och bar blommor i håret.

De spred sig mellan husen – någon i köket, någon i tvätteriet, någon i trädgården, några i gästhusen. En av dem hos mig. De städade, bakade, tvättade, sydde, grävde, klippte etc etc. De var alltså anställda av Auroville för att sköta diverse praktiska göromål.

Deras hem, vid vägen längre bort, bestod av små palmbladshyddor utan el eller vatten.

”De vet inget annat, så har det alltid varit”, förklarade min goda vän Dara från Argentina.

Han var själv, sedan länge, verksam och bosatt i Pondycherry, och stod mig bi i såväl Pondy som Auroville.

Moder Jord

”Sju gånger sju är Höga Gudinnans nivåer, stegen uppför och nedför hos den Gudomliga Trascendensen och det universella Adya-Shakti.” (primära gudinnan, allt levandes rot och början) Adya-universums urgrund. Shakti, den feminina kraften.

Läser jag i ”The seven jewel centers of the Earth Mother.”

Författaren heter Michael Miovic.

Hans essä i magasinet Collaboration, Winter 2012, ”Tidskrift för integral yoga, handlar om Moder Jords sju chakran.

”Just as there are seven chakras in the subtle body of the human being, there are likewise seven ”jewel centers” associated with the planetary body of Mother Earth.”

Förf. beskriver Moder Jord som en ”levande själ, del av den Höga Gudinna, som manifesterar sig i materiens universum”. Hon ger oss det fokus vi behöver för medvetandets utveckling.

Våra mänskliga funktioner rör sig från sju centra – dem vi kallar chakran. (sanskrit=hjul.) Eller plan för medvetenhet.

Chakran är energicentra för jordens sju kontinenter.

I konsekvens med detta beskriver Miovic kulturella traditioner, sociala förhållanden, värderingar och tänkesätt, som delar av jordens – och mänsklighetens – andliga utveckling och medvetenhet. Varje sfär har sitt uppdrag på jorden. Gränserna är öppna. Varje område sägs ha sin kraft och speciella vibrationer, utan att de olika områdena isoleras från varandra. Tvärtom. Öppna gränser befrämjar energiflödet och förståelse för såväl jorden som traditionerna och individen. Varje energifält kan beteckna en mentalitet.

Olika slags kor.

Två bilder kan belysa tankegången: Kor i Amerika och kor i Indien. Vi har hört om dem. Många har sett dem. De små smäckra korna som befolkar Indiens gatubild, ofta vackert smyckade med blomstergirlander och juveler. I motsats till de feta korna som i stora flockar betar på USAs landsbygd. Indien: själens land, kultur och traditioner. USA: den välmående materialismen, dollarns och den ekonomiska framgångens kultur.

Världens fraktioner är tänkta att samarbeta, som knutarna i ett nätverk. Ömsesidig förståelse och uppskattning är nycklar.

Det översta chakrat – på hjässans mitt – härbärgerar den gudomliga energin. (Brahman.) lila

”Tredje ögat”, i pannans mitt, härbärgerar intuition. blå

Halschakrat, vid strupen, härbärgerar språk och tal och sång. turkos

Hjärtchakrat härbärgerar medkänsla och förståelse. -grön

Diafragmachakrat / solar plexus - härbärgerar affärer, ekonomi, sociala relationer. – gul

Mag/navelchakrat härbärgerar ordning, hus och hem. Brunröd

Sexchakrat härbärgerar fortplantning. Barn

Dessa sju funktioner betingar vårt mänskliga liv på jorden. Alla sju är viktiga, alla är i förbindelse med varandra.

På likartat sätt beskriver Miovic jordens sju chakran och energierna runt dem. Liksom människans huvud måste samarbeta med fötterna, måste jordens huvud samarbeta med dess fötter.

Mellanöstern motsvarar halschakrat, - strupchakat – där idéer öppnas mot ”kraftfull handling.” Här har världens tre monoteistiska religioner uppstått och utvecklats, liksom skriftspråk och lagar och matematiska system. Här finns också minareterna, där kallelse till bön sker regelbundet.

Afrika bär världens stora hjärta, enligt M. Ett hjärta i obalans kan leda till grymhet, medan det öppna hjärtat skapar kärleksfulla sammanhang, omhändertagande och ansvar. Detta kan vi se hos såväl människor som djur, tex de afrikanska elefanterna.

Solar Plexus

Livets kraft uppstod i Pacific Ocean. Gönskan är frodig och vulkanerna många, ofta okända och överraskande. Här finns tillvarons osäkerhet och möjligheter. M framhåller förekomsten av såväl svart som vit magi, och att kannibalism, betecknat som ”perverterad livskraft” är vanligare här än i jordens övriga regioner.

Navelchakra

Rotchakra

I jordens/kroppens lägre chakran finner vi ordning och reda – eller vildsint oordning.

Om, tex, magen inte fungerar, prostatan hos männen, livmodern- äggstockarna hos kvinnor.

Muladhara

motsvaras av ”Maha-America” (Stor-America) och fysisk materia. Det innefattar Canada, USA, Syd-Amerika.

Canada: det högre medvetandet inom det fysiska området. Gynnar utveckling och nya tankegångar.

USA: Grundlägger det mentala planet genom politiska och sociala aspekter

Latinamerika: mer fysisk än mental, vilket bla kommer till uttryck i musiken.

Miovic påpekar att det inte handla om rigid fastlåsning, mer om ett slags filosofisk betraktelse. Tankemönster, som förtjänar att tas på allvar utan att förvandlas till dogm. Kanske ett slags lekfullt allvar. Han framhåller den mänskliga naturens enhetlighet överallt på jorden och att ingen kultur är ”bättre eller sämre än någon annan.” Alla slags människor förekommer överallt.

Indien

Städerska i Aurovilles gästhus

 

Världens andliga centrum, enligt Miovic (inte bara enligt honom), där baksidan är en smuts och oordning på det fysiska planet, bla resulterat i fullkomligt livsfarlig trafik med förakt för alla regler. Vi kan också se det i de osunda sociala omständigheter som handlar om kast, tradition, girighet, fattigdom, korruption – alltså en oförmåga att göra upp med kvävande sociala mönster, hänvisat till ”gudomlig ordning.”

Indisk mentalitet beskrivs som öppen mot det eviga och transcendenta, där personlig erfarenhet är viktigare än lära och dogm. Han nämner den monotoistiska rikedomens många former, där Brahman uppfattas vara reflekterad i oräknelika gudomligheter och dödliga varelser. Detta, menar M, visar sig också i de konstnärliga traditionerna som dans, måleri, musik och poesi. Där finns en öppning mot det meditativa.

Han nämner också balansen och rytmen i de asiatiska stridskonsterna (karate, akido, tai chi mm) i jämförelse med den europeiska boxningens och brottningens kraftmätning.

I Europa finner han kärleken till ordning och logik. Stora idéer har utvecklats stort, inom vetenskap, religion och politik.

Tankarna kring jordens chakra härrör ur Aurobindo Gosh:s ”Syntetisk Yoga.” Han föddes i Bengalen 1872 och sändes, sju år gammal, till England för att få brittisk uppfostran.

R Tagore kom att benämna honom Den indiska själens röst. När han återvände till sitt hemland 21 år gammal, var det för att aldrig mer lämna Indien.

Han såg en möjlighet för världen, inte bara för Indien, i den gamla vediska kulturen.

Aurobindos namn är långt ifrån självklart utanför Indien. Mahatma Gandhi, däremot, är välkänd i de flesta länder. Ofta stannar kunskapen om Indien hos mahatman. Liksom kunskapen om indisk kultur stannar vid kastsystemet, fattigdom och sociala orättvisor.

Varje centrum har sin goda och dåliga sida. Den indiska andligheten glömmer tillvarons mer jordnära aspekter. Den europeiska ordningen urartar i fascistiska stereotyper, nazism och/eller tvångsmässig socialism.

Det skulle betyda – enligt schemat i artikeln – att det Högre Sinnet, beläget i Maha Bharat – Indien – måste samarbeta med såväl vilja och idéer i Maha Europa som hjärta och emotioner i Maha Africa och fysisk materia i Maha America, och att alla centra bör upprätthålla inbördes kommunikation. Inte bara för ömsesidigt lärande, men vi är rentav nödvändiga för varandra.

Med hänvisning till Sri Aurobindos ”Integral Yoga” skriver Miovic att medvetandets utveckling är orsak till, inte orsakad av den fysiska evolution som vetenskapen hitintills observerat – (s 10 collaboration Winter 2012)

Här ser jag kärnan i Sri As filosofi. De fysiska omständigheterna är inte, en gång för alla, givna. De mänskliga tankarna betingar den fysiska miljöns utveckling. Jag vill gärna se hans tankegång som övergripande, allmänmänsklig, något som angår oss alla på djupet och förlöser förmåga, befriar oss från oförmåga.

De är vuxna ur hans hemlands, Indiens (Bharat) kultur och traditioner, men har inte låsts fast av dem.

Auroville – Gryningens stad

– där jag vistas under en vecka – är en konsekvens av dröm och tanke. Här finns varken militär eller polis. Inte heller gatuljus. Miljön är ekologisk, med sädesfält och grönsaksodlingar. En svensk kvinna driver, sedan länge, ett projekt för bröd. Hon har egna sädesfält, kvarnar och bageri. Här finns ett antal matställen med olika matkulturer. Här finns skrädderi, väveri, färgeri, skomakeri, frisörer, sjukvård, friskvård, yogaklasser, meditation, teater, konst och musik. Ekonomin är gemensam och bygger på att alla skall få sina grundbehov tillfredsställda och utföra vissa arbeten.

Auroville är inte Indien, inte typisk. Där talas över femtio språk av ca 2000 invånare – befolkningen är tänkt att vara de tio-dubbla. Det är en dröm som har ställt sig på marken och fortfarande står där, trots motgångar, omvärldens misstro och likgiltighet, banalitet och inre konflikter. Auroville har indiska statens beskydd.

Stillhet skapar världens framtid.

The Mother (Mira Alfassa) – Sri Aurobindos partner från Algeriet/Frankrike, hade denna dröm. Efter hans frånfälle tog den jordisk form.

”Även om ni inte tror på det, även om alla omständigheter verkar totalt ofördelaktiga, VET JAG ATT AUROVILLE KOMMER ATT FÖRVERKLIGAS. Det kanske blir om hundra år, det kanske blir om tusen år, jag vet inte, men Auroville kommer att förverkligas, eftersom det är så bestämt.”

Indien – ljusets och den andliga kunskapens land! Skriver hon, och fortsätter: Vakna till din sanna uppgift i världen – visa vägen till enhet och harmoni. I naturen pågår en uppåtgående utveckling -eftersom människan just nu står högst på denna stege tror hon att det inte kan finnas någon högre utveckling än så. Hon misstar sig!

Hon skriver om tystnaden som hjärtats djupa förbindelse med universum, eller de gudomliga krafterna.

Vår utveckling handlar om en potential som ännu inte helt kommit till uttryck. Den handlar inte – som många tycks tro – att vi skall går från ofullkomlighet till att bli fullkomliga. Vi duger som vi är just nu och i närvarande situation.

Aurovilles födelse kommer inifrån, beskriver hon i en liten skrift. ”Ideals of Auroville.Mothers Agenda.” Hon kunde se hur den skapades i det osynliga för att vara motvikt till hot, terror och våld.

”I was looking at the sorry state in which all countries find themselves” – hon beskriver hur stater använder kreativitet för att bygga vapen och skapa ohygglig förstörelse.

Hon hörde det inte med öronen, men det kom ett klart och tydligt svar på hennes fråga om någonting kunde, åtminstone, neutralisera hotet.

”Just därför måste ni skapa Auroville.”

Auroville är också ett praktiskt projekt, inte enbart dröm och ideal.

Mira Alfassa fann, relativt snart, positiv respons. Det kom från alla håll i världen – Afrika, Frankrike, Ryssland, Amerika, Canada, Italien – ”överallt överallt”, berättar hon 1966.

Invigningen skedde alltså i februari 1968, i närvaro av människor från alla håll på jorden.

Fortfarande utvecklas Auroville, både genom dem som bor där permanent, och gäster från hela världen.

Indisk kultur kan kallas såväl mångfaldig som enhetlig

Europa – Brittanien, Frankrike, Spanien, Sverige – har gjort sina försök att skapa om de strukturer som sedan gammalt funnits i Asien. Vet vi hur det har gått? Jag tror inte det, men vi har historiens beskrivningar, dokument och arkiv.

Utsända hjälparbetare vill skapa nya strukturer på förnuftets bas. Projekten stannar ofta upp och samlar damm när initiativet överlämnas till Indien. Västerländska analytiker utrycker gärna övertygelsen att det indiska kulturarvet gör mer skada än nytta för landets utveckling. Ex G Myrdal. Andra förespråkar våld och revolution. Ex marxist-naxaliter.

Ändå går en ständig ström av sökande människor till indiska ashram och yogacentra. De kan uppleva ett själsligt helande, men får svårigheter när de återkommit till respektive hemland, där oförståelsen ofta är stor.

Sri Aurobindo ger andra aspekter på sitt eget land. Han ser det andliga arvets rikedom, men också faran i att kvävas av samma arv.

Hur som helst –

Tanken är att låta energier av olika grundstruktur flöda mellan jordens områden. För inspiration, för kunskap, för nyskapande strukturer. Enligt integral yoga (Aurobindo) handlar det om att ta emot gudomlig energi i de jordiska landskapen, för att på så vis lyfta mänsklig energi och skapa harmoni inom oss och mellan oss, kollektivt och individuellt.

Han ger oss en vision, en frihet och öppenhet i nuet, mot framtiden.

Annakarin Svedberg

Ur arkivet

view_module reorder
Sandrine Piau  Foto Eva Green

Sandrine gestikulerar och lever sig in i musiken

- Att sjunga på Drottningholmsteatern är bland det roligaste jag har gjort. Och dessutom var det underbart att vara i Stockholm. Jag verkligen älskade att vara där... Jag sitter med Sandrine ...

Av: Björn Gustavsson | Musikens porträtt | 30 oktober, 2017

Oh! Calcutta. Foto: Wikipedia

En kulmen närmar sig

Teaterhösten närmar sig som vanligt ett slags kulmen, i takt med att senhösten närmar sig. Säsongen har i år börjat bra – med sevärda uppsättningar på Drottningholmsteatern, Dramaten och Folkoperan; ...

Av: Björn Gustavsson | Björn Gustavsson | 15 oktober, 2015

ABBA de museala. En perverterad musik?

Thank you for the music. ABBA-musiken. Är det musik? Är det inte bara enkel sörja? Är det verkligen tonhöjd och tondjup? Är ABBA The music story, inte bara en vulgär ...

Av: Benny Holmberg | Kulturreportage | 27 juni, 2013

Som regn

Aldrig har väl regnet varit så renande, som det var, då det sakta föll ner från mitt ansikte, där jag i väntan på att få åka hem, insåg att ingenting ...

Av: Jenny Berggren Keljevic | Gästkrönikör | 22 oktober, 2014

Att se längre än näsan räcker

 Nei, tacka wil iag wår högtoplysta tid wi lefwa uti,wi weta intet mera af några omöjeligheter ..(Johan Krook 1741) När Emanuel Swedenborg kring år 1716 berättade att han skissat på ett ...

Av: Bertil Falk | Essäer om litteratur & böcker | 01 juni, 2012

Kvinnor som gnor – Intervju med Gittan Jönsson

Årets Henry Mayne-pristagare heter Gittan Jönsson. Priset instiftades 1991 av Birgit Rausing och hennes man Gad Rausing till minne av Birgit Rausings far konstnären Henry Mayne. Pristagaren utses vartannat år ...

Av: Katinka Kant | Konstens porträtt | 07 augusti, 2013

Absaloms vecka

En riksdagsledamot från Rasist-opportunistiska partiet har hoppat av och blivit politisk vild. Nu kan man i och för sig tycka att både han och hans partikamrater har alltid varit det. Annars ...

Av: Gregor Flakierski | Veckans titt i hyllan | 01 oktober, 2011

Bertel Gripenberg. Källa: Wikimedia Commons

Rytm och teman vävs skickligt samman

Gripenberg kan aldrig fråntas sin skicklighet som förfaren rimsmidare.

Av: Crister Enander | Essäer om litteratur & böcker | 17 januari, 2016

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.