Internationell Filmfestival i Amsterdam

Amsterdam är en levande stad full av kreativitet och mångfald. Detta blir extra tydligt en vecka om året då International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) hålls och staden fylls av ...

Av: Natalija Sako | 29 november, 2012
Kulturreportage

Björn Gustavssons musikkrönika

Hur mycket spännande musik man än får höra, känns det alltid lika uppfriskande att återvända till Johann Sebastian Bach. Ungefär som att lämna staden och fara iväg till en avlägsen ...

Av: Björn Gustavsson | 13 april, 2011
Gästkrönikör

Rossini på hemmaplan – operafestivalen i Pesaro

Tidningen Kulturens operarecensent Ulf Stenberg har besökt årets Rossinifestival i Pesaro, och fick där ta del av en genomgående hög konstnärlig kvalitet i tre av Rossinis mindre kända, och i ...

Av: Ulf Stenberg | 23 augusti, 2013
Essäer om musik

Shane Carruth. Foto: Ray Pride

Shane Carruth, människan och naturen

Shane Carruths filmer är fyllda av exploatörer av naturen: uppfinnare, tjuvar och musiker. Carruth söker gestalta den vetenskapliga processen i sin filmkonst - framsteg som resultatet av slumpens välgörande insteg ...

Av: Rasmus Lygner | 24 juni, 2017
Filmens porträtt

1 Seminariet Att skriva under hot inelddes av Alice Bah Kuhnke. Foto Lena Andersson

Yttrandefriheten diskuterades på bokmässanBok & Biblioteksmässan i Göteborg är slut för i år. Temat för den här gången var yttrandefrihet.


Trångt på Bokmässan.  Foto Lena Andersson

Trångt på Bokmässan. Foto Lena Andersson

Bokmässans kommunikationschef Birgitta Jacobsson Ekblom säger till Tidningen Kulturen att man nu ska se över sina rutiner, vilket bland annat innefattar att man ska tänka kring gränsdragningen över vilka som får ställa ut på mässan. Det kommer även att bli ett internationellt samarbete.
Under Vem får ställa ut på bokmässan diskuterades mässans hantering av utställaren Nya Tider

Under Vem får ställa ut på bokmässan diskuterades mässans hantering av utställaren Nya Tider

Annons:

I år fyller grundlagen Tryckfrihetsförordningen 250 år, vilket uppmärksammandes på Bok & Biblioteksmässan, där flera föreläsningar utgick från yttrandefriheten och diskuterade vilka frågor, utmaningar och hot det fria ordet står inför i Sverige och världen.

I år slog mässan rekord i antal seminarier, scenprogram och monterprogram: 4 190 stycken. Mässhallarna var fyllda av människor och ibland var det nästan svårt att ta sig fram, så att höra att antalet besökare ökade med över 2 000 jämfört med förra året under mässans tre första dagar är inget som förvånar.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Temat yttrandefrihet genomfördes i samarbete med Svenska PEN, ICORN (The International Cities of Refuge Network), Global Free Speech vid Göteborgs universitet och Scholars at Risk-Sverige.
– Det har gått fantastiskt bra. Både i våra seminarier och i Yttrandefrihetens monter. Det har varit välfyllt och överfullt. Jag blir så glad att det finns ett så stort intresse för yttrandefrihet och en så stor kunskapstörst. Det ger hopp, säger Bodil Tingsby, projektledare för Global Free Speech vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Yttrandefriheten är en av förutsättningarna för en demokrati och innebär i korthet att man ska kunna yttra sig och framföra åsikter utan censur eller risk för att bli bestraffad för det man framför. Varje medborgare har dessutom rätt att publicerad text utan förhandsgranskning eller censur. Detta innebär dock inte att man kan säga och skriva vad som helst. Det är inte tillåtet med hot mot rikets säkerhet, förtal eller hets mot folkgrupp.

Ingen har väl undgått att missa att den högerextrema tidningen Nya Tider först blev avstängda från Bok & Biblioteksmässan på grund av påtryckningar från andra deltagare. Till slut ändrades beslutet till att de fick medverka igen.

04 Bokmässan 2016. Foto Lena Andersson

Bokmässan 2016.  Foto Lena Andersson

 

Huruvida detta var rätt eller inte, rådde det delande meningar om. Under mässans första dag ordnade Sveriges Författarförbund en demonstration mot tidningens närvaro.

I ett meddelande till medlemmarna skrev ordförande Gunnar Ardelius följande om den planerade yttrandefrihetsmanifestationen:

"Mer än en tredjedel av Sveriges författare har utsatts för hot, våld eller trakasserier. De senaste tolv månaderna har närmare en femtedel upplevt hot. Personer med utländsk bakgrund är mer utsatta. Vid hälften av händelserna uppfattades förövaren tillhöra någon form av högerextrem eller rasistisk grupp.

Bokmässans hantering av tidningen Nya Tider som har tydlig koppling till nazistiska grupperingar är därför både hållningslös och farlig samt ett symtom på samhällets akuta problem med hat och hot.
Bokmässan är ett alldeles för viktigt, öppet och kreativt forum för att den ska bojkottas på grund av ett fåtal extremister. Litteraturen är en motkraft av tusentals röster och skilda hållningar. Därför anordnar Författarförbundet på Bokmässan i Göteborg i år en yttrandefrihetsmanifestation, där vi tillsammans står upp för det fria ordet."

Under lördagen delade nazister från Nordiska motståndsrörelsen ut flygblad utanför bokmässan samtidigt som de höll i en flagga med Nordiska motståndsrörelsens emblem.

Under söndagen hölls ett extrainsatt seminarium på mässan kallat Vem får ställa ut på bokmässan? där mässans hantering av utställaren Nya Tider diskuterades.
I ett försöka att ge svar på tal berättade vd Maria Källsson hur mässans ledning resonerat kring sitt beslut. Hon var självkritisk och erkände att man borde agerat på annat sätt.
– Vi borde ha gjort vår läxa bättre och varit mer förberedda, sa hon.

Medverkade gjorde även Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet, Adam Cwejman, ledarskribent Göteborgs-Posten, Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN och Jonathan Leman, researcher Expo.

Linderborg menade att det fanns stora, intellektuella luckor i hur Bok & Biblioteksmässan hanterat begreppet yttrandefriheten och att de borde haft argument som förklarade hur de tänkte, men att det inte hittills inte getts någon förklaring.
– Jag hade accepterat vilket beslut som mässan än hade fattat, bara de hade kunnat argumentera för sin ståndpunkt. Det har man inte alls lyckats med.

Panelen enades om att det är viktigt att värna om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och att det är en viktig del i yttrandefriheten. Åsa Lindeborg uppmärksammade att yttrandefrihet och antirasism ibland kan vara svåra att förena.
Hur det kommer att se ut i framtiden, vem som kommer att få ställa ut på bokmässan under nästa år, kunde inte besvaras under söndagen. Adam Cwejman sa att om bokmässan vill behålla sin roll som ett öppet idétorg, så förpliktigar det också och uppmanade mässan att bestämma sig vad den ska stå för och stå fast vid det beslutet, eftersom "det kan ofta vara en storm i ett vattenglas" när det börjar blåsa.

Bokmässans kommunikationschef Birgitta Jacobsson Ekblom säger till Tidningen Kulturen att man nu ska se över sina rutiner, vilket bland annat innefattar att man ska tänka kring gränsdragningen över vilka som får ställa ut på mässan. Det kommer även att bli ett internationellt samarbete. Om årets mässa säger hon så här:

– Vi har lärt oss mycket av processen. Söndagens seminarium var startskottet för hur vi ska förhålla oss till dessa frågeställningar och tänka kring planeringen med nästa mässa. Det kommer bli ett långt arbete som tar mycket tid.

Ett annat samtal om yttrandefrihet ägde rum mellan författaren Sofi Oksanen och tidskriften Bangs chefredaktör Sanna Samuelsson. Sofi Oksanen presenterade sin nya bok Norma och diskuterade yttrandefrihet, feminism och litteratur. Hon varnade för att vi glömt bort vad propaganda är och vad det faktiskt kan innebära.

03 Sofi Oksanen presenterade sin nya bok Norma. Foto Lena Andersson

Sofi Oksanen presenterade sin nya bok Norma. Foto Lena Andersson

– Till skillnad från politiker behöver vi författare inte bry oss om röster, sa Sofi Oksanen och betonade även hur viktig medias roll är just nu, eftersom det är viktigt att makten granskas och att det till exempel ges insyn om det finns en viss politiker som är knyten till en viss organisation.

I seminariet Bokmässan: 2015 Ungern-2016 Nya Tider. Yttrandefrihet som utmaning ställde moderator Maria Söderberg från Lilla scenen, frågor till Helge Lunde, The International Cities of Refuge Network, ICORN och Martin Uggla, Östgruppen.

Samtalet hade sin utgångspunkt i att den ungerska poeten Katalin Ladik medverkade vid förra årets bokmässa med ett uppmärksammat poetiskt verk, där ett stängsel, en taggtråd, sattes upp mellan publiken och henne själv och hennes verk.

Maria Söderberg ställde frågor om hur "stängslet" såg ut under årets bokmässa: "Vad sägs om bokmässans beslut att utesluta Nya Tider? Och att de senare ändå fick ställa ut? Var går gränsen för vår yttrandefrihet? Hur ser det ut på andra bokmässor i andra delar av världen?"
– Frågan om yttrandefrihet är inte friktionsfri. I andra länder kan det vara de demokratiska krafterna som inte får en plats i det offentliga rummet, sa Martin Uggla och menade att det i år skötts väldigt oprofessionellt från bokmässans sida, speciellt med tanke på mässans tema. Han menade också att det fanns en risk för att andra viktiga frågor hamnat i skymundan på grund av denna diskussion.

Just nu finns det 17 svenska fristäder och intresset för att erbjuda en plats för en förföljd konstnär, musiker, författare eller tecknare är stort i Sverige. Detta diskuterades i flera av föreläsningarna. Bland annat i Att skriva under hot med moderator Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN, Unescos vice generaldirektör Getachew Engida och den syriske poeten Housam Al-Mosilli, fristadsförfattare i Linköping som lämnade hemlandet 2012 efter att ha varit fängslad och torterad och författaren Parvin Ardalan, som fick fristad i Malmö efter att ha lämnat Iran 2009. Seminariet inleddes av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att var och en har rätt till åsikts- och yttrandefrihet, men det är långt ifrån en realitet i stora delar av världen. Seminariet tog upp hur verkligheten ser ut för författare och konstnärer i de länder där yttrandefriheten är begränsad och vad det globala samfundet och ett land som Sverige göra för att stärka den.

– Man kan inte tala om politik på ett neutralt sätt i Syrien. Vi har ett tales sätt som heter "Väggar har öron", sa Housam Al-Mosilli.
Alice Bah Kuhnke konstaterade att många författare och journalister hotas dagligen även i Sverige och att detta både är oroande och oacceptabelt. Detta gäller även konstnärer och politiker och inte minst unga, kvinnliga bloggare. Varje gång de öppnar kommentarsfältet på sin blogg får de fullt av hatiska kommentarer med sexistiska och rasistiska motiv.

Nästa års Bok & Biblioteksmässan kommer att ha huvudtemat bildning. Eftersom Reformationen firar 500 år 2017 kommer Svenska Kyrkan att ha en större roll än vanligt på mässan. Biskop Caroline Krook (som samtalade med Thorsten Flinck under årets mässa) säger till Tidningen Kulturen att hon tror att det finns en längtan efter att ta upp existentiella frågor på bokmässan och att det är hög kvalité på samtalen som arrangeras av Svenska Kyrkan.

Nästa år kommer även den finländska litteraturen att ges stort utrymme under mässan med anledning av att Finland då firar 100 år som självständig nation.

Lena Andersson

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder
Hans Lidman, detalj från boken Sommarnatt

Hans Lidman – en man av folket

Hans Lidman skrev om ett annat Sverige. Han var en glesbygdens berättare. Hans fiske- och naturböcker gick ut i stora upplagor.

Av: Rolf Karlman | Essäer om litteratur & böcker | 09 november, 2015

Att se, röra och göra jaget

I London pågår för tillfället två utställningar som båda berör individens föreställningar om det egna jaget: från frågan om jagets svårdefinierade kärna till dess möjligheter och längtan efter att lämna ...

Av: Lovisa Lindgren | Essäer om konst | 01 februari, 2010

Visby medeltidsvecka - St:a Maria kyrka

Det är alltid lika roligt att komma tillbaka till ön år efter år och se vad som har förändrats och vad som är sig likt. Efter att ha besökt Gotland, med ...

Av: Alexander Sanchez | Kulturreportage | 18 september, 2014

Herbert Tingsten. Foto: Wikipedia

Tingsten omläst

Författaren Anders Björnsson om Herbert Tingsten – en liberal utan kompromisser, en av Sveriges mest debattvilliga och obarmhärtiga ledarskribenter genom tiderna.

Av: Anders Björnsson | Porträtt om politik & samhälle | 05 april, 2017

Tankens ambivalens VII

”En bok är en spegel: tittar en apa in Kan förvisso ingen apostel blicka ut.” / Lichtenberg Ambivalent i mina tankar, så även min yttre bild av identitet. Tänker därför skriva fram en ...

Av: Göran af Gröning | Agora - filosofiska essäer | 18 december, 2013

Förlustens svarta geografi - David Goodis och skymningens underland

David Goodis var, underligt nog, en av de första amerikanska noirförfattarna som jag läste. Underligt, i alla fall utifrån en svensk horisont; Goodis har aldrig översatts till ...

Av: Nanok | Essäer om litteratur & böcker | 12 april, 2010

Tove Folkesson: Bäst man lever skall man dö

Tove Folkesson, poet och sångerska. Har studerat, språk, arkitektur och musik. Gillar att bada, fika och köra traktor. Började skriva poesi en natt 2003, utan att jag egentligen förstod hur ...

Av: Tove Folkesson | Utopiska geografier | 11 juli, 2011

 Nina Ahlzén

Ur Rumänska hundar av Nina Ahlzén

Poeten och skribenten Nina Ahlzén är född och bosatt i Göteborg. Bland annat har hon publicerat tre diktsamlingar och medverkat i flera antologier, till exempel The concept of interception Masspoem Series och Svensk ...

Av: Nina Ahlzén | Utopiska geografier | 05 september, 2017

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.