Inför den Internationella kvinnodagen

I den bästa av världar skulle inte den här dagen behöva finnas i almanackan.I den bästa av världar skulle inte den här dagen behöva finnas överhuvudtaget.I den bästa av världar ...

Av: Solveig Olsson-Hultgren | 06 mars, 2013
Gästkrönikör

Shushan Purim i Jerusalem

Purim är en judisk högtid som firas till minne av judarnas räddning från en utrotnings komplott ledd av Haman i det Persiska riket på 400-talet före Kristus. Historien berättas i ...

Av: Loulou d'Aki | 22 Maj, 2010
Bildreportage

Vad är musikkritik?

Musikkritiken som vi känner den idag är omöjlig att tänka sig utan framväxten av dels den borgerliga offentligheten, dels de moderna teknologierna för reproduktion, distribution eller konservering. Likväl är det ...

Av: Thomas Sjösvärd | 25 Maj, 2009
Essäer om musik

Gör Bologna-processen yrkesskolor av Europas universitet?

Bildning är i motsats till utbildning inte direkt kopplad till ekonomiska syften - så uttryckte sig Wilhelm von Humboldt, men ett visst perspektiv på arbetsmarknaden vill de flesta studenter ändå ...

Av: Lilian O. Montmar | 28 mars, 2010
Allmänna reportage

Karnevalståg från Moderna Museet 1968

Art Distribution – en omöjlig historia som fyller femtio årVi vet att vi lever i en värld där marknadskrafterna styr och ställer. Du måste, om du vill överleva, göra dig själv till ett varumärke, det vill säga om du ägnar dig åt en konstnärlig verksamhet. Är du frispråkig och vill följa din inre ingivelse får du det förmodligen svårt på en marknad där man viftar med sensationsflaggor. I början av Art Distributions historia, närmare bestämt år 1967, trycktes en katalog som inledningsvis upplyste om inriktning och idéer. Här citeras tre punkter:

 


DN-urklipp

DN-urklipp

I början av Art Distributions både seriösa och lekfulla verksamhet, där homo ludens (den lekande människan) stod högst på listan, hade vi små bok- och konsthantverksbutiker. På ett informationskort som trycktes stod det: "Dikten, konsten, visionen i samhällsrevolutionen!" Dessa butiker fanns under en tid när Kinadiktatorn Mao-tse-Tung dyrkades och Vietnamrörelsen var som mest aktiv. En småskuren politik blev då en diktator i konstens värld. Men konsten själv är naturligtvis en större revolutionär kraft än alla politiska ideologier.
Karnevalsförberedelse år 1969

Karnevalsförberedelse år 1969

Annons:

"1. Art Distribution är en liten internationell och öppen krets av fria konstnärer och sådana som vill hjälpa till att förmedla en konst som tjänar den natur där vi alla ingår som medskapare." – "2. Art Distribution: ett konst-ashram i vardande. Ashram (i detta fall) = ett litet meditations- och rytmcentrum, en konst-oas i en oöverskådlig stadsöken där den ekonomiska-politiska-vetenskapliga-akademiska verklighetsförfalskningen blivit en förödande eskapism. Mitt i det hela regerar ett politiskt vanvett som inte tycks kunna undvika sådana yttringar som utrotande av icke önskvärda (vad har inte skett i Sudan och i Indonesien?). Dessutom pågår en katastrofal naturförödelse (luft-, jord-, vatten-), ett missbruk av naturens tillgångar och en orealistisk fördelning av dessa. Kan konsten ge ett alternativ? Kan människans självkännedom ökas och därigenom möjliggöra en ny realistisk syn?" – "3. Art Distribution befinner sig i sitt begynnelseskede. Vad är inte Art Distribution? Vem uttrycker sig inte? Vem är inte konstnär? Vem är inte revolutionär? Visserligen har det kommersiella samhället nått en specialisering där ett otal mellanled tycks oumbärliga, men det bör inte hindra den verkligt levande konstnären från att bryta sig ut ur ett kommersiellt specialistsystem där konstverket blivit en uppreklamerad vara och där helhetskonstnären knappast har några möjligheter att hålla sitt verk rent."

Konstnärens inverkan på samhället är fortfarande inte speciellt framträdande, om man jämför med den rent politiska och kommersiella verkligheten. De konstnärliga uttrycken är ofta ofria och styrda av kommersiella och ibland politiska intressen. Du måste vara lönsam, eljest är du värdelös. "Är du lönsam, lille vän?", säger potentaten. "Nej", säger du, "jag är en olönsam liten odåga i utkanten av er lönsamma, värdelösa skräphög fylld av produkter ingen egentligen behöver." Men allt kan ju säljas med mördande reklam, "även lagom söt konserverad gröt", som balladsångaren Ulf Peder Olrog en gång sjöng i mitten av förra århundradet.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

En av Art Distributions föregångare är konstnären och diktaren Joel Pettersson som verkade på Åland i början av 1900-talet och vars böcker blev kända först på 1970-talet då de utgavs av ett välkänt svenskt bokförlag. I en av mina essäböcker, Fantasins mirakel, citeras hans ord: "De dära tendensromanerna som behandlar ett visst motiv – man lägger opp själva planen i början, man måttar och skär till och sömmar – är det icke hantverkeri? Men diktarens levande verkliga liv är det inte. Ju mer jag tänker häruppå ju klarare blir det för mig att det är liksom en mission jag har att utföra. Det är frigörandet av diktaren från bokindustrien."

För Joel var konsten och dikten ett fritt flöde som självklart måste hitta en form och en helhetskomposition. Men hur mycket bör redaktörer, förlagsekonomer och alla sorters institutioner ha att säga till om? Borde inte diktaren/konstnären formge och delta i hela processen?

Jag citerar nu återigen ur en av Art Distributions första kataloger (tryckt år 1967): "6. Art Distribution, en mötesplats för olika konstarter, hoppas kunna bidra till en vidgad verklighetsupplevelse av olika konstnärliga uttryck (konstverk födda mitt i storstadsinfernot, iscensatta, levda, framdansade ... böcker, bildkonst, scenkonst, musik ... det individuella uttrycket i konsthantverk, klädsel, miljöskapande ... i rymdrummet, tempelrummet, öknen, skogen, luften och solen ...) – Blodsbanden (inklusive blodsfejderna) har sagt sitt. Som konstnär är människan mest sig själv, och om hon tillhör sig själv behöver hon inte tillhöra någon annan." – "7. Den jordiska människan existerar. Hur är det med den kosmiska människan? Varför inte låta Art Distributions verk vara en liten initiation i det nya som är på väg? Det som sker omkring oss håller på att förändras inom alla konstarter (inte minst inom den nya vetenskapen och de nya kommunikationerna). Men den verkliga förändringen sker inte på något ytplan. Därför är en initiation i den konstnärliga verkligheten en nödvändighet för den som vill förstå Det Nya, för den som vill vara med om den nya tidsförändringen, den Nya Tidsåldern där konstnären är den som framskapar grunderna och ger impulserna till ett människovärdigare samhälle."

Art Distribution (A.D.) har verkat inom många konstnärliga områden. Litteraturen, teatern, bildkonsten, dansen och musiken har haft huvudroller. Rytmen och rörelsen är levande uttryck i människans väsen. Åren 1968–70 arrangerade A.D. danskarnevaler i Stockholm under maj månad. På en karnevalsaffisch 1968 stod det bl.a.: "Virvla i vår carne vale! Öppningståg för alla åldrar ... i Solens tecken. Spela dig själv, var ditt eget konstverk!" och ett citat ur Finnegans Wake av James Joyce: "A way, the Margan, from our astamite, through dimdom done till light kindling light has led we hopas but hunt me the journeyon, iteritinerant, the kal his course, amid the semitary of Somnionia. Even unto Heliotropolis, the castellated, the enchanting." På affischen 1969 läste man: "Förvandla dig själv och staden till ett naturligt konstverk! Virvla in en ny tanke ... på väg mot en renare, öppnare, tystare stad!" Även ord ur pjäsen Cascando av Samuel Beckett fanns med: "Yes, correct, the month of May. You know, the reawakening." Och på ett plakat hade någon textat: "Rädda Vindelälven! Rädda det fria flödet!" Affischtexten år 1970 lyder: "Children of all ages: Meditation and music for a better and more natural revolution. Make the city a garden! Poetisk och rytmisk mötesplats: Kom iförd ditt nya sol- och dansjag och glöm inte trummor, flöjter etc. ...!"

Ofta har framstående diktverk tjänat som inspirationskällor, t.ex. verk av Arthur Rimbaud, Antonin Artaud, William Blake, Samuel Beckett, Nelly Sachs, James Joyce, Federico García Lorca, Edith Södergran, Gunnar Ekelöf, Octavio Paz och Saint-John Perse. Men detta är endast ett litet urval namn i en världskultur där inte bara nutid utan även forntid och medeltid har mycket att ge. Vi som har arbetat inom den ideella stiftelsen Art Distribution har erfarenheter från många kulturer, inte minst den fornegyptiska. År 2004 uppfördes koreodramat "The Waves. For Mary Magdalene" i Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypten. Uruppförandet hade ägt rum år 2003 i Kulturhuset, Ytterjärna, inför ett par hundra ungdomar från hela Norden, och i Maria Magdalena kyrka i Stockholm kunde man höra en konsertversion palmsöndagen 2009. Egypten, Indien, Mexiko, Ecuador, Frankrike, Norge och Sverige tillhör de länder där vi varit verksamma inom teater, musik, dikt och konst. Utställningar, konserter, teateruppsättningar och festivaler har arrangerats.

Till de mest uppmärksammade hör "Katarernas land – bilder från medeltidens Sydfrankrike" år 1992 på Historiska Museet i Stockholm, 1993 på Glimmingehus i Skåne och 1994 på Biskops-Arnö. Teaterfestivaler tillägnade teatervisionären Antonin Artaud ägde rum 1982 och 1996. Åren 1993–94 kunde man inspireras av en fransk-svensk Beckettfestival på Teater Plaza, Stockholm, arrangerad av Art Distribution i samarbete med Dramatiska Institutet. Under 2000-talet har nya ljudkompositioner sänts i Musikradion och t.ex. framförts som bildkonserter på Etnografiska museet i Stockholm. En av dessa kompositioner, Play Time Music, där jag samarbetar med röstkonstnären Hanna Hanski, uruppfördes år 2002 på en centralt belägen teater i Ecuadors huvudstad Quito.

Målet är "Teater Europa". I slutet av min roman Västerlandsfärden. En hednisk historia (2010) kan man läsa: "Slutligen kan man fråga sig: Kommer ett nytt Europa (Teater Europa) att uppstå, en ny västerlandsfärdshistoria där Dagens inbrott iscensätts och tas emot på alla scener?" Projektet "Teater Europa" invigdes år 1989 i Zui-Ki-Tei (Det löftesrika ljusets boning), det japanska teceremonihuset i Etnografiska museets trädgård i Stockholm. "Teater Europa" ska vila på tre pelare: hela människan, hela naturen, hela samhället. Hela i dubbel bemärkelse. Grunden är en konstnärlig inställning till allt som finns. Den känsligt levande människan kan i sin konstnärliga gärning hitta sin rätta bestämmelse.

I början av Art Distributions både seriösa och lekfulla verksamhet, där homo ludens (den lekande människan) stod högst på listan, hade vi små bok- och konsthantverksbutiker. På ett informationskort som trycktes stod det: "Dikten, konsten, visionen i samhällsrevolutionen!" Dessa butiker fanns under en tid när Kinadiktatorn  Mao Tse Tung  dyrkades och Vietnamrörelsen var som mest aktiv. En småskuren politik blev då en diktator i konstens värld. Men konsten själv är naturligtvis en större revolutionär kraft än alla politiska ideologier.

Den mexikanske författaren och nobelpristagaren Octavio Paz skriver i sin bok El arco y la lira (Bågen och lyran): "Poesi är kunskap, räddning, kraft, frigjordhet. Med förmåga att förändra världen. Poetisk verksamhet är revolutionär av naturen – en andlig övning, ett medel till inre frigörelse. Poesin uppenbarar denna värld; den skapar en annan." Art Distribution är ett poem under arbete, ett work in progress, ett poem utan början och utan slut. Handen, själen, tanken ... hantverket, livsrymden, miljön, trädgården, solen, vattnet och jorden. Allt detta ingår.

"Från en värld till en annan. Det är som om de drogs till varandra. Vi har inte så långt kvar. Bra.", skriver Samuel Beckett i sin lilla pjäs Cascando (1964) som varit en ledstjärna på väg mot det hägrande målet "Teater Europa".

Mänsklighetens vara eller inte vara är något som inte bara Shakespeares Hamlet tänkte på. Våra stora tragedier har lärt oss en hel del. Men inte tillräckligt. Vi upprepar våra misstag, även om vi börjar förstå att de rena energier som kommer från sol, vind och hav är att föredra framför de livsförödande krafter vi hittills använt. Konsten har hela tiden gett människan inspiration men kan inte värderas i pengar. Vem förstod Rimbaud under hans livstid? Vem uppskattade van Gogh och Gauguin medan de levde? Filmkonstnären Andrej Tarkovskij sa en gång på 1980-talet när han var på besök i Stockholm före inspelningen av sin film Offret: "Konsten är av kolossal betydelse. Finns det ingen konst finns det inget levande samhälle." Hur mycket av vår bekvämlighet är vi i dag beredda att offra för att inte själen helt ska förtvina i vår penningupptagna vardag? Hur står det till med vår meditation? Förmår vi tömma vårt sinne på meningslösa tankar och händelser? Ofta sitter vi som på nålar och måste vidare. Men till vad? Vilken människa har, när hon ger upp andan, förstått sitt eget liv? Och vad är det som väntar på andra sidan? En ny jord? Ett paradis? Eller ett ingenting som inte går att beskriva?

Art Distribution (A.D.) har varit en omöjlig historia och kommer kanske att förbli en omöjlig historia. Att se sig själv som konstverk och dela med sig av sin inspiration i ett ständigt pågående skapande är ingenting en robotartad produktionsvärld vill acceptera. Naturen är en större skapare än det tekniska skenparadis som uppstått överallt. A.D.-verksamheten var i sin början en liten växt i ett ogästvänligt klimat. Den är fortfarande en liten växt. Men växandet har inte upphört. Och fler och fler individer har förstått att homo ludens, den lekande människan, den skapande människan, måste bli en påtaglig verklighet om världen ska överleva. "Ni måste lämna Fäder och Mödrar och Hus och Länder om de står i vägen för Konsten.", har konstnären och poeten William Blake (1757–1827) skrivit.

År 2012 sa jag: "I dag är det den 8 februari 2012. På nyheterna har man sagt att man i Bagdad ännu inte upplever mycket av demokratisk rättvisa. Vissa bor bland råttorna, andra vräker sig i lyx. Medan en politiker har cirka 30 000:- i månaden har en änka inte mer än 40 kronor i månaden att leva på. Bostadslösa huttrar i kylan, även i Sverige. Det totala vansinnet inom ekonomin och politiken pågår. Man försöker upprätthålla ett redan ruttet system. Det är som om mänskligheten vore en summa pengar och inte ett levande skapande. Den etablerade kulturen kör med sina käpphästar som vid det här laget blivit både luggslitna och utslitna. Endast en helomvändning kan rädda situationen." Nu år 2016, efter "Brexit" och juliexplosionen i Bagdad, tänker jag: Art Distribution är och har varit en omöjlig historia. Men vad är inte en omöjlig historia, och vem är inte med i denna historia?

Fotnot
Den 29 maj år 2016 firades Art Distributions femtioårsjubileum på Etnografiska museet i Stockholm. Percivals nyutkomna böcker Time Plays och Text ur Tomheten presenterades och hans komposition Time Zero. Bells in the Wind uruppfördes.
Se för övrigt: www.artdistribution.se och www.percival.nu

Percival

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder

Alla hjärtans dag

De första solstrålarna letade sig in i Wards kök och Doug tittade ut på den krispiga, blåa februarimorgonen och rörde sig så tyst han kunde medan han gjorde i ordning ...

Av: Henrik Johansson | Utopiska geografier | 06 juni, 2011

Vegetarianism – Om vördnad för livet

En nations storhet och dess moraliska utveckling kan bedömas utifrån hur deras djur behandlas. (Ghandi) Mänskligheten tycks idag stå vid ett vägskäl. Den stora välfärdsökningen i västvärlden har tveklöst andra mindre goda ...

Av: Lena Månsson | Essäer | 15 september, 2013

Bland tomtar, troll och mylingar: Har nordiska oknytt en chans mot amerikanska vampyrer?

Amanda Hellberg blev uppmanad av självaste Philip Pullman, den brittiske Astrid Lindgren pristagaren 2005 (ALMA priset), att skriva ”Jag väntar under mossan”, en ungdomsbok som handlar om Matilda som kommer ...

Av: Belinda Graham | Essäer | 21 december, 2012

Tonsättaren Lucio Garau och livets stora gåvor

  Lucio Garau är en tonsättare från Sardinien i Italien som har komponerat många verk som speglar musiken och ljuden från hans hemtrakter. Inte så mycket för folkmusiken i sig, utan ...

Av: Guido Zeccola | Musikens porträtt | 04 Maj, 2011

Sten Barnekow

Zazen och den omöjliga boken

Det är svårt för mig försöka formulera frågor om Sten Barnekows minst sagt mastodontiska bok, 2 144 sidor, Än zen då: En japansk zenmästares första besök i Sverige (Bokförlaget Nya ...

Av: Guido Zeccola | Essäer om litteratur & böcker | 07 januari, 2017

Detalj från omslaget av Tiphaine Samoyault: Roland Barthes

Den polymorfe Roland Barthes

Poeten och essäisten Bo Gustavsson bjuder oss på ett poetiskt minne av den franska författaren Roland Barthes som skulle ha blivit 100 år i år.

Av: Bo Gustavsson | Litteraturens porträtt | 09 augusti, 2015

Le Chat Noir Gaudeamus

Bortglömd radikal från konstnärernas Montmartre

En ny bild av det tidiga nittonhundratalets Montmartre framträder när den politiskt medvetne målaren Théophile-Alexandre Steinlen får ta plats på Musée de Montmartre i Paris. Tidens strömningar och politiska dramatik ...

Av: Eva-Karin Josefson | Konstens porträtt | 27 februari, 2015

Stefan Whilde

Konsten att resa inkognito

Jag hade ätit Paila marina, en skaldjursgryta med för mycket mussla i, och avnjutit ett högst mediokert bordsvatten i samma trista lokal som två svettiga tanter och en krokryggad ...

Av: Tidningen Kulturen | Stefan Whilde | 02 april, 2016

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.