Reformvänlig munk söker nunna för äktenskap

Det var i Eisleben det hände: Det är knappt man kan urskilja kyrktornen på St. Andreakyrkan. Dimman ligger tät. Ändå var det här som det började. I en sömning småstad ...

Av: Mathias Jansson | 08 november, 2011
Resereportage

Denna dag ett liv Essä i fragment

En humanism. Självkännedom, insikten om det existensiellt lika som förutsättning, tillsammans med psykologisk fantasi och inlevelse. Inte vara en ovanpå flytande ”humanitarian”, utan använda sin erfarenhet för att förstå vad ...

Av: Gunnar Lundin | 06 november, 2013
Essäer

Mikael Enchell. Foto Cata Portin

Filosemiten Mikael Enckell

”Vad du icke vill att din nästa skall göra dig, det skall du icke göra honom. Det är hela Toran, allt annat är tillämpningar. Gack och studera!” ”Om icke ...

Av: Gunnar Lundin | 02 oktober, 2016
Agora - filosofiska essäer

Kulturförbittring II

Eftersom de värden som vi har haft hittills alltså drar sina slutliga följden, eftersom nihilism utgör den yttersta logiska slutsatsen av våra stora värden och ideal - eftersom vi måste ...

Av: Freke Räihä | 30 december, 2010
Essäer om litteratur & böcker

Goya. Häxor. Foto: Sparkit

Förföljelsen och dödandet av häxor och shamanerNina Michael om häxors trosföreställningar, svenska häxprocesser och dödsstraff. 

Lars Nilsson var en same som avrättades 1693 för trolldom och för att ha varit anhängare av den gamla samiska religionen vid tiden för kristnandet av samerna i Sverige. Det var en av landets sista häxprocesser och kan betraktas som en form av kättarprocess mot den ”hedniska” religionen.
Goya. Häxor. Foto: Sparkit

Goya. Häxor. Foto: Sparkit

Det finns ett begrepp, nåjd, för häxa och shaman som kommer från det nio samiska språken. Jag har nu för avsikt att presentera för er en totalt rehabiliterad nåjd som är utan vidskepelse, samarbete med Djävulen, stjärnhimmelns inverkan och med naturlagarna i kraft. Samerna har inte sådana föreställningar att häxorna var annorlunda än shamanen, att de skulle ha varit elaka och fulla med vidskepelse och humbug och att endast shamanerna var de goda.

I denna text har jag tänkt ge en återblick av lite av det häxor har fått motstå av lidande och under sina förföljelser. Jag anser att häxförföljelserna kan betraktas som ett av de värsta brotten i mänsklighetens historia.

Samerna har en animistisk uppfattning om naturen och lever i ett nära förhållande till den. Det betyder en tro på att allting, stenar och solen, har en själ. Andarna som levde i naturen trodde man var varelser som liknade människor och djur. Samerna trodde på deras magiska förmågor och försökte få del av deras kraft. När man respekterade dessa makter respekterade man också den natur de representerade.

Den norsk-samiska shamanen och författaren Ailo Gaup beskrev shamandomen som en metod att få kraft och insikt: Shamandomens relation till psykologi är baserad på ett västerländskt tankesätt som handlar om att se människan som skapelsens herre, utan rum för andra livsformer som själ eller medvetande. Andevärlden existerar parallellt med den vanliga verkligheten och det är möjligt att kommunicera med dessa andliga essenser. Det är möjligt att överskrida gränserna för tid, rum och sinnen. Det finns en synlig och en osynlig värld”. Det farliga i shamandomen för kristendomen är tron på naturlagar, sade Gaup.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Man menade att nåjden utsetts av andarna och hans viktigaste uppgift var att upprätthålla kontakten med de andliga världarna, särskilt de avlidnas värld. Ett sätt för nåjden att komma i kontakt med gudar och andar var att slå på sin ”trolltrumma”, en liten trumma med olika symboler ritade på skinnet. Trolltrumman kunde ha två olika funktioner. Endera kunde en magisk sak fås att röra sig över trumskinnet när nåjden slog på trumman och det sätt som den kom i kontakt med symbolerna på skinnet avslöjade framtiden för nåjden. Eller så kunde nåjden slå på trumman tills han hamnade i trance. Då trodde man att nåjdens själ lämnade hans kropp och själen kunde flyga iväg till gudarnas värld där nåjden kunde få svar på sina frågor. Om det gällde att bota en sjuk människa måste nåjdens själ färdas till underjorden och hitta den sjuka människans själ för att ta med den tillbaka hem för att den sjuke skulle bli frisk. När själen återvände till kroppen vaknade nåjden upp ur sin trance och kunde hjälpa de andra samerna genom de upplysningar hans själ skaffat nåjden. Nåjden var dessutom byns läkare och den som utförde offren till gudarna.

En annan sak som väsentligt har påverkat nåjden är att man tror att shamanismen var ett slags religion. Shamanen och författaren Ailo Gaup sade att shamanismen är samernas kulturs rötter, det finns ingen Gud, ingen Bibel och ingen Kyrka! Shamanismen var ett sätt att bota på. Varför har man då haft sådana irrläror? Att fantasin roll vid uppkomsten av de olika fördomarna är enligt författaren Marko Nenonen - en mycket intressant fråga!

Fil.dr h.c.Pekka Aikio (till vänster) som var åren 1996-2008 ordförande för finska sametinget, jag, och jojkonstnären, renskötaren och gourmén Niilo-Jouni Aikio. Aikios är släkt med varandra. Det var sista dagen av ett samiskt semniar i södra Finland 2012: Foto: Ilpo Rossi

 
Varför var man så rädd för shamanerna?

Varför var man så rädd för häxorna och shamanerna? Fil. dr h. c. Pekka Aikio (Finska sametingets emeritus-president och ordförande vid finska sametinget åren 1996-2008 ) menar att människorna var rädda för shamanerna för att de ansågs besitta en oerhörd andlig kraft. Dr Marco Bischof talar dessutom om att människor som identifierar sig med ytliga medvetandetillstånd drabbas av en panisk rädsla för förintelse av sitt ego vid övergången till ett högre skikt. Det är just den upplevelse som kyrkan var så enormt rädd för, att de dödade shamanerna. Det är inte endast upplevelsen som sådan som utgör denna paniska rädsla utan också föreställningen att man befattar sig med t.ex. jojk och schamantrumman som alla har med detta medvetandetillstånd att göra.

 

Föreställningen av häxor

Förhållningssättet till häxor har varierat mycket över tid. Häxorna förföljdes och brändes på bål för att man tänkte att de stod i djävulens makt och utövade svart magi.
Dr Marko Nenonen (Finlands främsta häxspecialist) säger att begreppet häxa är diffus och mytisk och att den som sådan inte kan motsvara något som helst historiska fenomen. Nenonen säger att begreppet häxa är diffus och mytisk och att den som sådan inte kan motsvara något som helst historiska fenomen.

 
Vidskepelsens betydelse

Med vidskepelse kan förstås vanligtvis sådana upplevelser enligt vilka i människans och samfundets liv innehåller övernaturliga krafter som hon förmår behärska i viss mån. Man känner till hästskon som ett lyckosamt förebud som brukade användas hemma. Enligt folktron är nåjden en, i samband med kristendomen. i förband med demoner och Djävulen. Under kristendomens omvändning förföljdes häxor och då användes termen för kvinnor och män som beskylldes för svartkonst.

 
Magis inverkan

Magi betecknar påverkan av händelser, levande väsen och föremål på ett övernaturligt sätt. Magikern använder sig av kommunikation med övernaturliga väsen med hjälp av bestämda ritualer, besvärjelser och trollformler. Religion och magi kan i grund och botten inte skiljas från varandra. Nenonen skriver att magin målsättning var den samma som nutidens naturvetenskap. Häxorna försökte behärska naturen och dess krafter. Magikern anslöt sig till ingripandet av naturkrafterna liksom nutidens ingenjör. Det var problematiskt för att det ansågs inverka på Guds ordning och det var just den springande som fick Kyrkan och dess anhängare att anse att häxorna att vara mot dem.

Svart magi är ett generaliserande begrepp för onda och sataniska, eller för trolldomens eller magins, områden. Med svart magi försöker man förorsaka ondska och motverka olyckor. Dess motsats är i allmänhet vit magi. Enligt folktron betyder svart magi som betyder en magi som görs som Satans eller genom onda andar, även om deras ambitioner var att bota sjuka var god. Enligt Gaup var det just det att Kyrkan var mest mot att häxorna för att de höll till naturlagarna.

 
Häxornas trosföreställningar

Häxeriet är en av världens äldsta trosföreställningar. Dess ursprung är troligen mycket äldre än alla jordklotets stora trosföreställningar. Häxornas trosföreställningar grundar sig inte i dogmer, regleringar eller heliga dokument såsom Bibeln eller Koranen. Häxornas naturreligion utvecklades för ungefär 35 000 år sedan. Människorna levde då förtiden i harmoni med naturen. Deras shamaner dansade med livets energi och de förenades på det sättet i dess omlopp.

Den tidens människor kände till stjärnvärlden, månens och solens kretslopp, fåglarnas flygrutter och djurens gemensamma förbindelse och de anslöt sig till samma helhet. Shamanen och ingenjören Eirik Myrhaug (Norge) menar att alla religioners ursprung stammar från shamanismen. Vi har bara glömt det! Under tidens förlopp förändrade sig dock saker: En del folkgrupper började färdas omkring i världen, andra blev kvar på platsen och började ägna sig åt fiske och jordbruk. Häxornas trosföreställningar grundar sig på förfädernas gamla visdomar. Livets gamla stig för tillbaka till våra rötter. Den till den hörande hör att leva i samband med att leva i harmoni med naturen. I dess spegel kan vi iaktta och förnimma enheten i varandet.

 
Mystisk erfarenhet

Elmer Gruber talar om ”mystisk erfarenhet” hör till denna kategori av upplevelser. Enligt Gruber (som citerar Walter Pahnke) präglas det mystiska deltagandet av:

- Att dualismen upphävs och ersätts av enhet.
- En känsla av helighet, djup respekt och vördnad (Mysterium tremendum et fascinans).
- En djup positiv känsla som kärlek och frid.
- Paradox intervention: Viktiga aspekt upplevs som sanna trots att de strider emot logiken.
- Att inte kunna uttrycka det upplevda i ord, att språket är inadekvat.
- En positiv inställning till sig själv och andra, mera medkänsla och större självförtroende.

 
Två sätt att se på verkligheten

Lucien Lévy-Bruhl säger att den nutida mänskan tror på att det finns två verkligheter att se på realiteten. Den ena är synlig och den andra är osynlig. Sa inte redan Einstein med att man med gamla vetenskapen inte kommer någonstans när man vill försöka få grepp om den nya osynliga världen? Det finns många personer, föreningar och organisationer, som låser sig och inför dessa frågor och inte kommer någonstans eftersom man dumt envisas med att det ska lösas på med gamla vetenskapliga måttstockar som inte passar för de nya dimensioner världar de osynliga energierna befinner sig i.

Stjärnforskningens farlighet
Föreningen med djävulen förenades redan på medeltiden som trolldom och häxeri. Det farligaste var enligt kyrkan astronomin. Att utforska stjärnhimmelen var inte rådligt förebåda därför att det berörde människans öde, vilket endast Gud kände till och reglerade, menade man. Häxorna fördömdes för kätteri och att utöva svart magi (maleficium). En del helt förnuftiga människor kan ibland verka som om de vore oförnuftiga, vilket kan påverka dem så att en del vuxna människor beter sig som de vore vidskepliga.


Det gamla Bondesamhället

I det svenska bondesamhället under 1700- och 1800-talet talade man inte så mycket om familjen, utan mer om "folket på gården". Till gårdsfolket hörde bondens familj, kanske några släktingar och dessutom tjänstefolket: drängar och pigor. Drängarna och pigorna kunde vara barn, ungdomar som arbetade tills de fick en egen gård, och äldre människor som inte hade kunnat skaffa egen jord. På en svensk gård bodde sällan fler än tio personer. Det var svårt att skaffa fram mat till fler.
En gård hade ofta drängar och pigor om husbonden och husfrun var unga och hade små barn. När barnen blev större och kunde hjälpa till med arbetet på gården behövdes i regel inga pigor och drängar. Människorna i torpen och backstugorna hade inget tjänstefolk, de arbetade själva för andra. De bodde i kärnfamiljer (mamma, pappa, barn), men måste ofta skicka barnen som lillpiga eller lilldräng till någon bonde redan då de var små. I bondesamhället var det inte förälskelse och kärlek som bestämde vem man gifte sig med. Vilken familj man kom ifrån, hur stor gård familjen hade mm var viktigare. I bondesamhället var det inte förälskelse och kärlek som bestämde vem man gifte sig med. Vilken familj man kom ifrån, hur stor gård familjen hade mm var viktigare. Pigor och drängar, som kanske arbetat hela sitt liv på gården, fick ofta stanna när de blev gamla. De kallades inhyse-hjon.
Skrock och vidskepelse och myter

Folktron spelade en stor roll i gamla tider, den var inrotad i människors medvetande och den innehöll en myckenhet av skrock och vidskepelse. Allt fördes vidare från generation till generation genom visor, ordspråk, sagor och sägner. De flesta kunde inte läsa och folktron hängde med till stor del samman med att folk var okunniga. När man inte kunde förklara något tog man hjälp av folktron. Många väsen ansågs orsaker sjukdomar hos både människor och djur. De kunde ligga bakom olyckor. De kunde orsaka missväxt, fattigdom och annat otrevligt, men det fanns också sådant som vill folk väl.

Det är lätt att avfärda skrock som idel dumheter, med hur är det egentligen idag – tror vi på sådant här i våra dagar? Naturligtvis inte, skulle säkert de flesta svara, men ändå spottar de tre gånger, om en svart katt springer över vägen. Och ad beror det egentligen på att folk många läser tidningarna horoskop? Även kloka gubbars och gummors verksamheter hör till folktron.

Hemmets centrala plats var härden hos de primitiva och de skyddades av vänligt sinnade andeväsen. De där varelserna skulle man inte förarga. Kvinnors arbete i köket var omvärvt av övertro av olika slag. Många husmödrar tror än idag att maten förstörs om man rör den motsols.

Vidskepliga föreställningar är ofta internationella, men många länder har sina egna idéer. Orakel var något som förekom allmänt inom de antika kulturerna som också politiker och fältherrar konsulterade. Ett av de mest kända exemplen på detta är när den lydiske konungen Krösus skulle korsa floden Halys skulle ett stort rike gå under. Krösus tog det som ett gott tecken och korsade floden, och mycket riktigt, ett stort rike gick under – han eget!

Det är inget under att vidskepliga förställningar uppstod kring häxorna och min åsikt är att just dessa ledde till hundratals förhör och avrättningar runt om i världen. När häxorna kokar sina häxbrygder ger det upphov till dimma, som kunde vara nog så obehaglig, den kunde föra med sig pest eller lura folk vilse och tvinga ett skepp i sjönöd.

 

 

Svenska häxprocesser och dödsstraff

Under medeltiden ansågs trolldom inte som ett allvarligt brott och det är inte känt om någon blev hjälp av trolldom blev avrättad. Det första kända fallet härrör från Arboga stads tänkebok år 1471 då Karin och Birgitta Andersdotter stod anklagade för trolldom men inte avrättades. Under tiden från 1527 till 1596 förekom ca. 100 dödsstraff.

1608 infördes en sträng häxlag i Sverige. Den förskrev dödsstraff för alla formera av trolldom och grundade sig på Bibelns bud ”du skall icke låta en trollkona leva. Under 1610-talet avrättades flera ”häxor” Mycket av dessa domböcker menar att bara är kända eftersom en del av dessa domböcker har gått förlorade.

Man vet dock att en av dessa via en bevarad handling att en man kallad Mats i Olaby dömdes till bålet år 1607. Mellan 1596 och 1668 beräknas några under hundra avrättningar för häxeri ha inträffat i Sverige. Den svenska häxhysterin som kallades det stora oväsendet bröt ut och ledde till en stor mängd häxprocesser som under de följande åren fram till 1676 ledde till hundratals avrättningar.

År 1675 kom hysterin till Stockholm, och en människa brändes levande. Den svenska häxhysterin var ingalunda begränsad till de nedersta befolkningsskikten, även högutbildade och välbeställda var inblandade. I de svenska häxprocesserna kan omkring 400 personer ha avrättats för häxeri. En häxprocess där de levande faktiskt blev brända levande i Sverige var runt år 1617

 

Lars Nilsson, avrättad 1693 för trolldom

Lars Nilsson var en same som avrättades 1693 för trolldom och för att ha varit anhängare av den gamla samiska religionen vid tiden för kristnandet av samerna i Sverige. Det var en av landets sista häxprocesser och kan betraktas som en form av kättarprocess mot den ”hedniska” religionen.


Bakgrund

Samen Lars Nilsson i Norra Västbyn i Pite lappmark misstänktes omkring 1691 för trolldom. De kyrkliga och världsliga myndigheterna skickade andra samer att undersöka saken. När de återvände underrättade de prästen Pehr Noraeus, son till pastor Eric Noreaus.

Samerna meddelade att Lars vid sin kåta uppsatt ett offerställe, ”liksom en teater” inför de trästatyetter som föreställde de samiska gudarna. Intill detta offerställe hade de funnit Lars och hört och sett honom knäböja ”ganska illa Sjunga och yhla. Jembwäl på sin Spåtrumma häftigt Spela, öfwer een sin Sonasohn om sine 6 åhr den där samma dagh” omkommit och drunknat i en brunn.

Lars hade ”Sungit och på Trumman slagit att spå lifwet i honom, hwar medh han platt intet uträtta kunnat”. Han achtade dem (de utsända samerna) intet, Ehuru dhe honom åtwarna månde medh slicht Ogudachtigdt och Öfwerdådigt lefwerne och diefwulska Giärning att afstå, in till dess dhe nödsakades honom Trumman wåldsamligen att afhända...” Då blev Lars elak till sinnes, nappade efter kniven och överföll männen med ”skamlösa expressioner”, som om de varit orsaken till att sonsonen drunknat emedan de hindrat honom från att fullborda sin avsikt.

När de utsända återvänder till offerlaven, hade Lars där ställt upp tre statyetter eller ikoner av samiska gudar och en Tors vigg av trä, där han offrat horn och alla andra ben av två renar samt ben av ett föl och en oxe, med vilkas blod han bestrukit statyetterna. När männen tog ned gudabilderna från offerlaven, ropade Lars med hög röst på samiska en bön att Tor eller åskan (till vars ära en av träikonerna var uppsatt) måtte slå ned på de utsända männen med blixt och dunder.

”Beskickade Lars Nilsson en sin ogifft Son Nills Larson till nästliggiande by ... i den mening och uppsåth att i samma by anskaffa och ihopsambla något folk sigh till hiälp, hans Trumma och afgudar att defendera, jämbwäl dem utskicka dom dräpa, och i Elfwen kasta låta. Men desse utskickade lappar detta förnimmandes skynda sigh där ifrån, til widermähle tagandes medh sigh trumman, Trägudarne och Fohlshuden, och bärandes dem till Sillbo Joch Prästerskap, kyrkoherden Hr Erich Noraeum och dess Sohn Hr Peder Noraeum.”

 

Häxprocessen

När Lars rannsakades ställdes guda ikonerna samt ”Torwiggen” av trä, som han offrat till, inför rätten. På rättens fråga svarade Lars att dessa ”avguderier”, som de kallades av rätten, som han hittills utövat, "warit honom mycket nyttige och gagnelige" särskilt de tre senast förlidna åren,

”Tå een stoor Siukdom och dödh öfwergick hans boskap af Reenar. Då hade han åtskilliga gånger stått på sina knän med upplyfta händer och anropat den Allrahögste Guden utj himmelen om hielp och bijstånd, att hans Boskap icke måtte utrootade warda ... lijkwäl skal det honom ingalunda kunnat hiälpa utan dymedelst blifwandes förorsakat att söka och tillgå andre Medell Neml. Trääafgudars tillbidiande Ofrande och Trummespeeel.”

När rätten frågar Lars ”om sådanne Medel honom något hjälpa kunnat till dess Boskapz lyckligare tilltagande och förökning” svarar han att de har gjort det. Rätten frågade varför Lars – utom renar – till sina avgudar offrat även en oxe och ett föl. ”Av sin Spå Trummas och dess ringars anledningh, och omlöpande på Trummeskinnet” påstod han sig då ha ”förmärkt att sådanne Creaturs oppoffrande wore hans Affgudar behageligast...”

Förhöret fortsatte. Lars sade att prästerna ofta sagt till honom att "öfwer all Tingh fruchta och tillbidia den stoore Alzmechtiige Guden uti Himmelen, som Himmel och Jordh och alla Creatur skapat hafwer, men inge Afgudar för honom”, och att de hade predikat för honom både offentligt och privat men att det inte varit till någon nytta för honom, och att han ”sökt sigh andra Medel förmedelst Afgudars tillbidiande och Offrande" etcetera, vilket han påstår... "warit honom till mycken bättre fromma, och sin Boskapz wähltrefnad...”

 
Dom och avrättning

Lars dömdes ”i anseende till sine i långligh tijdh Grofwa och Ohörliga Afgudiska widskieppelsers föröfwande” till livsstraff enligt Guds och världslig lag, nämligen 2 Mos. kap 22 och 5 Mos. kap. 13 samt Västerås ordinaria av år 1527 m m. Domen underställes Svea hovrätt och fastställdes den 26 april 1692.

Nästa år, 1693, brändes Lars av allt att döma levande på bål i Arjeplog med sin trumma och sina gudabilder. Det berättades att han besteg bålet ”med en undersam frimodighet”. Detta var förmodligen den sista gången en människa avrättades genom denna metod i Sverige.

 

Häxförföljelserna i Finland

Finnarna och lapparna kände man Europa för sitt rykte om häxdom redan sedan medeltiden. De lärda i Europa läste Olaus Magnus Gothus verk Pohjoisen kansojen historia (1555). Olaus var Sveriges sista katolska biskop. Han berättade om schamanerna och nämnde speciellt att just i Finland och Lappland kände människorna till trolldomens konst mycket väl.

Till Finland kom häxförföljelserna senare, först på 1600-talet. Franciskanernas broder Clemens Ragvaldsson utnämndes till Nordens inkvisitor år 1403. I Finland anklagades många, men till döden dömdes endast 150 människor. I de flesta fallen förmildrades domen vanligtvis till böter eller till kroppslig aga.

 

Häxförföljerser utomlands

Häxförföljelser uppträtt flera gånger genom Europas historia. I Rom dog under en period 3000 människor. I Europas (Burning times) från 1300 – 1700, totalt ungefär 9 miljoner människor.

I Finland försökte man på alla tänkbara sätt förneka realiteter som kunde leda till en
uppklarning av råddade förhållanden. Jag ansluter mig till professor Olli Mäenpää som i en tidning (HBL 20.2.2015) sade: ”Det är upp till oss att kräva insyn och öppenhet!” Det säges ju allmänt at häxan hade onda endast avsikter och att shamanen hade enbart goda intensioner. Det är naturligtvis klart att en nåjd hade ha varit elakt inställda föreställningar då man dödade shamaner! Vem skulle inte ha mot att bli dödad av trolldom som man kallade häxorna!

 

Nina Michael

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder

Brev från Sverige - till Susan Sontag, in memoriam

I. Susan. Jag är i Sverige. Tiden går ifrån och hinner i kapp. Efter att första gången ha sett Duett för kannibaler (1969) var min tanke att kritiken, med undantag ...

Av: Peter Lucas Erixon | Litteraturens porträtt | 18 december, 2007

Varför skrev De Geer inte 'fitta' på fanan? En konst- och kulturessä

När konstnären Carl Johan De Geer 1967 skrev det köttiga substantivet 'kuken' på svenska fanan begick han inte bara rikssymbolsbrott utan också det mera könsmaktsteoretiska brottet aktiv manschauvinism som förpassade ...

Av: Benny Holmberg | Essäer om konst | 05 Maj, 2012

Loserförfattarfabrikens bläckdirektören in spe personporrträttet

  Nöring, f. övrigt avlägset anförvantande(skrivmaskins)bandet till den förmögna och oresonliga familjen Stoff, bläckdirektör in spe för Loserförfattarfabrikens vidräkning, ur den självanställningsregistreingsmaskinen finns noterat 1650 dyker patronymen Nöring (Stoff) opp i annalerna, parentesens betydelse än ...

Av: Stefan Hammarén, Christofer Nöring | Stefan Hammarén | 25 mars, 2013

Louise Brooks, varken ängel eller hora

Louise Brooks? Bland Hollywoods legender har hon sjunkit i glömskan.Louise Brooks kom från Kansas. Som barn studerade hon dans och piano, det ryktas att hennes mor var en underbar pianist ...

Av: Guido Zeccola | Essäer om film | 10 februari, 2012

Vanitas och andra existentiella dataspel

Döden är alltid närvarande i dataspel. En energimätare som hastigt faller, en symbol som blinkar till i övre hörnet och försvinner. Du kan bli skjuten, knivhuggen, bränd, sprängd eller överkörd ...

Av: Mathias Jansson | Essäer | 25 september, 2010

Wittgensteins förhållningssätt mellan poesi, filosofi och musik

Han betraktar henne och ser hennes ansikte, som om vore det täckt av en tunn ljus slöja, knappast verklig. Han är böjd över sig själv, det intet som väntar, han ...

Av: Göran af Gröning | Agora - filosofiska essäer | 12 mars, 2017

Tomas Tranströmer. Foto: Andrei Romanenko Wikipedia

”Och trasten blåste på de dödas ben med sin sång”

Tomas Tranströmer har gått ur tiden. Mitt hjärta sörjer en av världens mest betydande poeter. När en poet dör blir världen fattigare. Hur många verkliga poeter kan mänskligheten visa under ...

Av: Benny Holmberg | Litteraturens porträtt | 27 mars, 2015

Vem är Jørgen Leth?

Tillfällena när den danske filmaren och skribenten Jørgen Leth kommit på tal i svensk media är lätträknade, detta trots att han nog får räknas till en av de största levande ...

Av: Per Brunskog | Konstens porträtt | 19 juli, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.