Jag tänker på en liten flicka

Jag tänker på en flicka. En flicka som är bara nio år och som tycker om att hoppsaskutta, leka med Barbie och läsa sagor av Astrid Lindgren och Maria Gripe ...

Av: Jessica Johansson | 17 november, 2011
Jessica Johansson

En historia, vilken som helst

För sin första roman, "Fem knivar hade Andrej Krapl" (2007), erhöll den finlandssvenska författaren Hannele Mikaela Taivassalo Runebergspriset år 2008. I motiveringen sade urvalsjuryn att berättandet "trots sina starka symboliska ...

Av: Jessica Poikkijoki | 07 december, 2010
Litteraturens porträtt

H.P. Lovecraft och esoterismen

Den amerikanska skräckförfattaren H.P.Lovecraft har aldrig varit mer populär än idag. Raden av nytryck och noveller som har inspirerats av hans fantasy- och skräckberättelser är många. De noveller som ibland ...

Av: Alexander Sanchez | 28 juni, 2011
Essäer om litteratur & böcker

Bitte Andersson – mångsysslerska med anarkistisk DIY-attityd

  Bitte Andersson. fotografier Kim Varga  Bitte Andersson – mångsysslerska med anarkistisk DIY-attityd Agneta Tröjer och Kim Varga har träffat bokhandlerskan, serietecknerskan, filmarbeterskan och queerfeministen Bitte Andersson i hennes butik Hallongrottan på söder i ...

Av: Agneta Tröjer och Kim Varga | 19 juni, 2007
Övriga porträtt

Tien an Mien, Le Pen och den historiska nödvändigheten Om Jan Myrdals politiska mekano.Tien an MienDen politiske nestorn inom den svenska vänstern Jan Myrdal har alltid redovisat ett djuplodande intresse för historiska skeenden och de stora politiska utvecklingslinjerna och ansett detta sitt synsätt överordnat all annan hänsyn i politiken och i följd av detta oftast betraktat den historiska utvecklingen som ett subjekt, ett eget lokomotiv som rullar fram med 'politisk och historisk nödvändighet' oavsett vad som kommer i kläm eller ställer sig i dess väg vare sig det gäller folk eller princip. Detta har gällt Pol Potregimens massakrer i Kambodja/Kampuchea såväl som den kinesiska kommunismens tanks som i direkt mening plattade till studenternas uppror på Tien an Mien, konkret fysiskt med studenter och allt. I sina resonemang har Myrdal sett dessa hemska konsekvenser av våldsamt förtryck och spill av människoliv som underordnade och i sina analyser endast intresserat sig för vad han anser som 'det historiskt nödvändiga' som varande sin politiska huvudfråga.

Hans senaste utsaga angående 'den nödvändiga historiska utvecklingens' legitimitet gäller Marine Le Pen och Front National i Frankrike. Myrdal ser deras (Den nationella frontens) ökade stöd hos det franska folket som en utveckling som i hans mening är begriplig och historiskt följdriktig medan han ser vänsterns kritik av denna som 'kontraproduktiv' och 'bristfällig utan verklighetsförankring'. Han berör inte med ett ord vad frontens politik får för konsekvenser för den franska demokratin och dess invandrade befolkning, hur denna rörelse och dess politiker handhar demokratin och det kulturella utbudet konkret i Frankrike bland annat inom kultursektorn som till exempel vad gäller bibliotek. Det kan nämnas att redan under nittiotalet när de första representanterna från Front National började besitta kommunala poster runt omkring i Frankrike igångsattes utrensningar i bibliotekens litteratur med riktmärket att endast nationalistisk litteratur skulle godkännas. Man tog också bort litteratur och även annan läsning vilken enligt fronten bedömdes som icke önskvärd politiskt eller som varande annan 'ickelitteratur' ur bibliotekshyllorna.

Jag har skrivit om Jan Myrdal vid tillfällen och hyllat hans betydelse för svenska debatten bakåt i historien, hans internationellt betydande kulturpolitiska resereportage från bland annat Kina, Kambodja/Kampuchea, Afghanistan och understrukit hans viktiga roll i politiska rörelser som Vietnamrörelsen och också hans betydelse för FIB Kulturfront existens och denna förenings tidigare verksamhet i arbetet för yttrandefrihet, för en folkets kultur och i den nationella politiska debatten. (Jag känner till före lite om FIB-frontens nutida inriktning)

Jag har dock noggrant poängterat och visat på hans ibland häpnadsväckande och i vissa fall fullständigt obegripliga ställningstaganden i frågor där det gällt konsekvenser av den politik/analys han stödjer som gäller människors väl och ve och att han i vissa av dessa frågor tycks befinna sig i fullständig avsaknad av insikt eller empati om vad de krafter han hyllar genererar i praktiken och får för konsekvenser för gemene man.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Nu tar Jan Myrdal ytterligare ett stort kliv ut i obegripligheten eller ska vi säga/gissa att han denna gång också tycks göra sig politiska piruetter och publika ärenden i sina agitatoriska turer ut i en offentlighet med populistiska förtecken? Man frågar sig nämligen hur Myrdal kan passera Marie Le Pen och Front National i en analys utan att tala om innehållet i hennes och Front Nationals politik och praktik. Hur han i en politisk essä av idag med moralen i behåll lyckas med konststycket att undvika huvudfrågan i fransk politik med så noggrann och sorgfällig omsorg är en djup gåta. Varför benämner han Front Nationals politik endast som nationalistisk? Myrdal berör inte detta faktum av utelämnande. Frågan blir i Myrdals utsaga icke besvarad.

En ickefråga.

Jan MyrdalMyrdal skriver att Marine Le Pen är 'kunnig, snabb i repliken' etc, men han skriver inte om den politiska praktik som är frontens dagsverke som till exempel frontens olika borgmästare vilka valts på Le Pens lista med flit och stor energi iscensatt.

Myrdal skriver om Marine Le Pen:

”Hon är inte bara kunnig, snabb i repliken och med stark och sympatisk framtoning i samtal, möten, debatter, radio och TV-framträdanden utan hon knyter direkt an till det som varit den traditionella franska vänsterns värderingar: republikanismen, enhetsstaten från Revolutionen, laicismen (den särskilda franska  konfessionslösheten), traditionen från 1789/1793. Ja, nu till befrielsejubileet hyllar hon ”Résistancen” och det program den stod för 1944. Det är Franska Revolutionens Marseillais man sjunger på hennes möten”

Och vidare:

”Hon är inte socialist, anknyter inte till vare sig Marx eller Blanqui, eller ens Jaures. Hon är medvetet anti-liberal. Hon är därtill fransk nationalist också i sådant som om Frankrikes roll i Afrika eller nödvändigheten av ett eget och enbart av fransmän lett kärnvapenförsvar. Men hennes ställningstaganden är logiska och för ”vänstern” traditionellt begripliga. Utrikespolitiskt innebär det en i egentlig mening gaullistisk politik: bryta Förenta staternas vilja till världsvälde, ut ur EU, ut ur NATO, nära samarbete med Moskva, Beijing  (och Berlin) och kanske med ett framtida Eurasien. Hon bekämpar den ekonomiska och kulturella nyliberalismen. Äldre franska kommunister jag talat med upplever att 90% av hennes krav är sådana de själva en gång ställde. Det må gälla  frigörelsen från Washingtons dominans och från EU:s överstatliga utsugning av det franska folket till bankkapitalets fromma. Konkret angriper hon sådant som det  liberalistiska järnvägsförfallet, Förenta staternas försök till kulturell hegemoni över Frankrike, monopolkapitalets dominerande roll i fransk politik och andra de traditionella frågorna ”vänstern” ställt innan dess partier imploderade. ”

Och han summerar:

”'Vänsterns', den franska såväl som den internationella, nu pågående ständiga angrepp på Front National är begripliga med tanke på partiets bakgrund och historia men också kontraproduktiva och grundade på en bristande analys av den politiska verkligheten. Närmast kan detta jämföras med  kampanjen för 85 år sedan om socialdemokratin som socialfascism. ”

Han går ut med detta i denna text som publiceras i Folket i Bild:

http://fib.se/debatt/item/4212-jan-myrdal-om-franska-valet-och-front-national

När jag i den numera insomnade nättidningen Newsmill trängde in i Myrdals argumentationsteknik vad gäller Kina kom jag till följande slutsatser:

(Ur Min artikel i Newsmill Publicerad: 2009-09-11 12:09,)

”Jan Myrdal talar om att Maos era grundlagt dagens Kina. Han talar om den historiska

nödvändigheten. Nu har Kina äntligen vunnit sin rättmätiga plats i form av status och ekonomisk storhet i världssammanhanget deklarerar han. Till vilket pris detta skett och sker talar han inte om. Myrdal handskas med människor och samhällsförändringarnas konsekvenser för dessa som sutto han och plockade med sitt privata mekano.

Myrdal:

"Jag vet inte om man hängde tysken eller fängslade honom eller blott utvisade honom." Så skriver Jan Myrdal i ett inlägg om Kambodja på Newsmill där han utan närmare känsloyttring, nästan nonchalant och man kan också tycka generande provokativt orerar om hur han angav en tysk.

Och han skriver i sin senaste artikel i ämnet( OBS! Gällde artikel i Newsmill 2009-09-11! BH;s anm.) att Mao Tse tung grundlagt dagens utveckling i Kina. Han är nöjd med detta och glad över att den historiska ordningen nu återställts. Kina har återtagit sin rättmätiga plats.

Han pratar inte om tanken på Tien an Mien, och de brutala folkförflyttningarna, om den demokratiska andnöd som ständigt råder i Kina för oliktänkande som tystas och 'försvinner' djupt in i ett fängelsesystem fyllt av övergrepp och tortyr.

Han nämner inte det pris det kinesiska folket fått betala. Sådant tycks inte intressera Myrdal. Folket är bara ett material för Myrdal. Ett förbrukningsunderlag i den historiska nödvändigheten som det också var för Mao, liksom för De röda khmererna, liksom för Kim Il-sung och hans enfödde son i Nordkorea. Liksom för Stalin...liksom för...den rumänska diktatorn Ceausescu och hans fru som trodde folket var deras barn ända tills detta kära folk avrättade dem rakt upp och ned. I Jan Myrdals tankevärld existerar endast den historiska nödvändigheten.

 Marine Le PenJan Myrdal är en man som läst sig djupt ned i de historiska läggen och hans tankeunderlag är alltid teoretiskt, beläst, researchat och härlett. Och det har ju alltid varit Jan Myrdals favorituttryck. Gå till läggen! Men den mänskliga aspekten med känslosprön ned i vad vanligt folk får utstå äger inte Myrdal i sina analyser.

Nu gör Jan Myrdal samma politiskt iskalla deklaration vad gäller situationen i Frankrike i allmänhet och Front Nationals roll och betydelse i synnerhet. Och han går till väga lika oberörd som när han  plockar med sitt kära mekano, med skruvar och olika hål, långa och korta bitar, de passar eller de passar inte, konkret och tekniskt ihopsatta utan medverkande känslor.

I en recension av Jan Myrdals politiska biografi På tvärs i Tidningen Kulturen (nov 06 2013) skrev jag åter om hans ställningstaganden vad gäller Pol Pot regimen och hans fullständiga okänslighet för konsekvenserna av händelserna på Tien an Mien i Peking.

”Att allt han skriver är mycket medvetet och alltid i grunden av genuint virke, utgörande fasta politiska positioner utan sidoblickar eller avledande blinkningar. Han intar med dessa förutskickade öronmärkningar ibland politiska positioner som är fullständigt oacceptabla till och med obegripliga ur demokratisk synpunkt.

Vad gäller Kambodja/Kampuchea kan följande statement från honom presentera hans självpåtagna roll om vilken man skulle kunna säga att med sådana vänner behöver han inga fiender. Detta i en av de politiska positioneringar som enligt hans kritiker etablerar avgörande skäl för att kalla honom 'diktaturkramare':

'Nu ställs några av Demokratiska Kampucheas ledare i Phnom Penh inför rätta(misstänkta för folkmord, BH:s anmärkning). Då jag känner tre av de åtalade personligen- särskilt Ieng Thirith som jag och Gun rest och varit samman mycket med och som skrev mig innan hon häktades för att påpeka att det var meningslöst och därtill farligt för mig att komma- och jag skrivit om landet sedan första gången Gun Kessle och jag reste där 1967 blir det självklart att jag så fort rättegången kommit igång tar upp frågorna igen” (Något om det grundläggande. FIB/K 12/2008)'”

http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/essaeer-om-litteratur/16080-aren-gar-skriftstaellarens-ord-bestar-jan-myrdal-vs-verkligheten

Jan Myrdals politiska analyser är alltid grundade och garnerade med många och långa anknytningar och härledningar bakåt i historien. Hans politiska texter bygger innehållsmässigt på en bädd av stora historiska utvecklingslinjer. Hans förmåga att hitta beröringspunkter ända bak till anno dazu mal är bevittnad. 'Gå till läggen' är som tidigare sagts ett upprepat mantra som kännetecknar Myrdal

Det finns dock allt oftare en käpphäst i de myrdalska djupdykningarna i läggen och i de stora gränsdragningar i nutid. De är kemiskt rena från den mänskliga hänsynen.

När han nu verifierar och saluterar franska Marie le Pens och Front Nationals relevans i dagens politiska karta och gentemot det arbetande folket och dömer ut vänsterns kritik av denna som 'kontraproduktiv' och grundad på 'bristande analys och verklighetsanknytning' gör han en politisk kullerbytta och får frontens ställningstaganden att se ut som ägande en i ögonfallande sanning och relevans.

Här jämställer han och likställer den svenska vänsterns kritik mot socialdemokraterna och benämnandet från vänstern av dessa för 85 år sedan som 'socialfascister'

Att Marie Le Pen övertagit många av den franska vänsterns tunga historiska frågor som exempelvis önskad självständighet mot EU, lieringar med Sovjet, envist motstånd mot alla maktanspråk från USA, hyllande av den franska revolutionens minne gör för Jan Myrdal Marie le Pen till en mer motiverad relevant och skicklig politiker än den franska vänster som enligt Myrdals språkbruk genom sin 'bristande analys' numera endast 'skvalpar vid 6 %'.

Myrdal skulle kunna göra samma analys visavi det svenska Sverigedemokraterna, då de söker ta över idén om Folkhemmet, lanserar sig som dess egentliga traditionsbärare, hyllar Per-Albin, återupplivar självständighetstanken gentemot EU med åkallan av motståndet från arbetarrörelsen mot det gamla EEC som ju varit socialdemokraternas käpphäst i många år tills Ingvar Carlsson plötsligt under en kongress presenterade ett politiskt lappkast av Guds nåde där socialdemokratin i ett huj blev 'europeiska samarbetsförespråkare'. Likhet finns också i motståndet mot USA:s engagemang i Europa, och, enligt denna analys, deras envetna strävan efter världshegemoni.

Sammantaget och kännetecknande för all denna Myrdalska analysretorik och den jämförelse mellan den franska vänster och Front National som vi genom viss intellektuell akrobatik kan överföra till svenska förhållanden i allmänhet och SD:s konkreta krav i synnerhet är att den sammanfattar vad som är den stora luckan i Jan Myrdals historiskt anlagda resonemang. Kärnan är att ingen hänsyn finns hur politiken drabbar gemene man. Jan Myrdal har ingen kontakt i sitt tänkande med vad som sker med de vanliga människorna, folket, med det folk som han påpekar att Front National talar för och med och som man med Myrdals retorik också kan säga att SD talar med och för. Och inte heller de som Front National och SD inte 'talar till eller för'

Jan Myrdal fortsätter sin lättsinniga lek med sitt politiska mekano. Detta till förmån för den 'historiska nödvändigheten' som Myrdal konsekvent hyllar oavsett och utan hänsyn i analysen till det förfång denna historiska ångvält är för folket och hur illa dess framfart många gånger drabbar dem.

Benny Holmberg

Ur arkivet

view_module reorder

Det kalla rikets mästare. Om Vladimir Sorokin

Senvintern 2012-2013 seglar en döende meteorit in över Sibirien. På sin väg in över Uralbergen och nedslagsplatsen i miljonstaden Tjeljabinsks utkanter lämnade rymdstenen en utdragen svans efter sig. När man ...

Av: Klas Lundström | Essäer om litteratur & böcker | 20 september, 2013

Bild: Anikó Bodoni Lind

En dikt av Mats Waltrè

från Mats Waltrè nya diktsamling

Av: Mats Waltrè | Utopiska geografier | 25 april, 2016

Jan Stenis diktar

Den Härdade fridsfursten dr Jan Stenis nyårsdikt

Av: Jan Stenis | Utopiska geografier | 27 december, 2016

Elden. Foto: Suneth Haduva

Fridfull lunk på Urkult 2015

Missade du Urkult? Här får du till livs Liv Nordgrens och Suneth Haduvas inspirerade upplevelse av Urkult-festivalen, anno 2015.

Av: Liv Nordgren | Essäer om musik | 10 augusti, 2015

Bild och ornament i den islamiska konsten

”Otroligt, att något sådant kan skapas av människohand! Det verkade som om man stod och betraktade någonting som uppstått av sig själv och som skänkts som en uppenbarelse från himmelen.” Så ...

Av: Thomas Notini | Essäer om konst | 12 december, 2012

 “In Bed: The Kiss” av Henri de Toulouse-Lautrec från 1893.

Bädda ner dig i konstens säng

När den brittiska konstnären Tracey Emin 1999 ställde ut sin säng på Tate Gallery så väckte det en hel del reaktioner. Det var inte i första hand för att hon ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 18 juli, 2017

Akropolis under antiken

Närvaron av tre vattenkällor på Akropolis sluttningar kan ha varit ett av de viktigaste skälen till att de första nybyggarna valde Akropolis som boplats på 6000-talet f. Kr. Vid bergsfoten ...

Av: Lilian O. Montmar | Essäer om konst | 09 december, 2009

Kris som möjlighet. Har människan en framtid på Jorden?

Det finns en förening i England som heter Scientific and Medical Network (SMN). Det är en världsomspännande organisation som begrundar och söker förbättra vår världsbild och vårt tänkande, så att vi skall ...

Av: Erland Lagerroth | Essäer | 06 september, 2011

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.