Ayodhya sexton år efteråt

1992 jämnade extremistiska hinduer Babru moskén från 1500-talet i Ayodhya till marken, under det att ledare för BJP och andra politiska grupperingar hejade på. Omkring tvåtusen människor mördades i de ...

Av: Pär Fredborn Larsson | 10 februari, 2009
Resereportage

Omöjliga intervjuer. Benny Holmberg intervjuar Öyvind Fahlström

De omöjliga intervjuerna är en artikelserie där huvudrollen spelas av de döda. Döda författare, bildkonstnärer, filosofer, poeter, regissörer, musiker, tonsättare, skådespelare, men också historiska personligheter, mytomspunna gestalter, gudar och släktingar ...

Av: Benny Holmberg | 04 mars, 2012
Litteraturens porträtt

Våldet hos Goya

Våldet hos Goya I slutet av 1980-talet bodde jag några år i Madrid. På den tiden hade den socialistiska regeringen beslutat att statliga museer skulle vara öppna gratis för allmänheten, eller ...

Av: Anders Forsberg | 08 april, 2010
Konstens porträtt

Karin Victorin

… hootchy kootchy-dansare som baserade sina danser på magdans och andra orientaliska danser sågs först 1893 i Chicago … – Ur Burlesque – and the New Bump-n-Grind Av Michelle Baldwin. Karin Victorin Hootchy Kootchys ...

Av: Agneta Tröjer | 11 september, 2007
Övriga porträtt

Fanns det en Jesus? Jesus bakom myterna - i nio frågor och svarDen sista måltidenVad betyder egentligen Jesus?

Jesus, Yeshua eller Yeshu på hebreiska och Ioshu på grekiska (Jesus är den försvenskade formen av grekiskan), var ursprungligen inget namn utan en titel. Den användes om någon som ansågs vara en frälsare i betydelsen militär segerherre, och ordet i sig betyder "IHVH frälser". Det fanns troligen en "Yeshua ", en ledare eller hjältefigur man såg upp till, i varenda liten judisk rebellgrupp under de olika epokerna av ockupation i det forntida Israel. Den första Jesus i den judiska historien är Mose egen efterträdare, på svenska kallad Josua, och ärad med en egen bok i den hebreiska Bibeln. Framför alla andra "accepterade" jesusar i den judiska historien har denne krigarjesus getts en hederstitel, Yeshua ben Nun (Jesus av fisken, eller Jesus, Fiskens son). Det är intressant att associationen mellan " jesus" och "fisk" fanns i den judiska miljön i mer än tusen år före kristendomens framträdande.

Den kände judiske historikern Josefus som verkade under det första århundradet, skriver om inte mindre än nitton olika jesusar, och nio av dem levde och verkade under den tid som NT:s Jesus sägs ha levt. Ingen var så välinformerad och kunnig om de olika religiösa sekterna och grupperna inom judenheten som Josefus, men han har inte skrivit ett enda ord om någon Jesus från Nasaret. Detta är anmärkningsvärt!

Josefus skriver om de 28 överstepräster vid templet i Jerusalem som hade ämbetet från Herodes den stores tid (73 - 4 f .v.t.) tills det att templet förstördes år 70. Inte mindre än fyra av dem bar namnet/titeln Jesus: Jesus ben Phiabi, Jesus ben Sec, Jesus ben Damneus och Jesus ben Gamaliel. Till och med Paulus säger i Andra Korintierbrevet 11:4: "Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade..."

Vilka var då dessa andra jesusar?

Av närmare etthundra kända har ett mindre antal haft en viss betydelse. Av dessa har jag valt att kort presentera sex stycken:

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

1. Jesus ben Sirach skrev omkring år 180 f.v.t. en bok där han förde samman populär judisk visdom med hjältetyper inspirerad av Homeros dikter. Denna bok räknas till de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna i Gamla Testamentet, och kallas på svenska Jesus Syraks Vishet (på latin går den under namnet Ecclesiasticus ).

2. Jesus ben Pandira , en rabbin, verkade under kung Alexander Jannæus regering (106-79 f.v.t.) och är känd från den talmudiska litteraturen som undergörare och helbrägdagörare. Denne Jesus, som också verkade som profet (i den gamla judiska betydelsen offentlig predikare), hade oturen att hamna i konflikt med kungen eftersom han ofta kritiserade kungens oetiska agerande. Konflikten tog ett abrupt slut genom att denne Jesus avrättades på erev pesach (kvällen som inleder den judiska påsken). Han var Esséersamfundets stiftare och den som i dödahavsrullarna kallas Baal HaTzedek, "rättfärdighetens mästare".

Jesus in box3. Jesus ben Ananias. År 62 började denne profet vandra Jerusalems gator upp och ner, oupphörligen skrikande "Ve åt staden! Ve åt staden!", och förkunnade dess snara förstörelse. Josefus omnämner honom och hans profetior i Boken om de judiska krigen (6:3). Romarna arresterade Jesus ben Ananias men ansåg honom vara en dåre och frigav honom strax därefter. Han dog år 70 genom att krossas av ett stenblock från en katapult under den romerska beskjutningen av Jerusalem.

4. Jesus ben Safat var en rebelledare från Tiberias i Galiléen omkring år 68. När kejsar Vespasianus legionärer var nära att ta kontroll över staden flydde denne "frälsare" till Tarichea vid Galileiska sjön.

5. Jesus ben Gamala. Under det judiska inbördeskriget åren 68-69 var denne Jesus ledare för det så kallade "fredspartiet". När iduméerna under ledning av bröderna Jacob och Johannes ben Susa besköt Jerusalem protesterade han högljutt och vilt stående högt uppe på Jerusalems murar. Iduméerna fann detta tämligen irriterande, så när de tagit sig in i staden var Jesus en av de första att gripas. Han dödades direkt och man matade gamarna och hundarna med hans kropp.

6. Jesus ben Thebuth var en präst som räddade livhanken genom att överlämna en stor mängd tempelskatter till romarna när dessa år 69 besegrade Jerusalem. Han överlämnade bl.a ett antal ljusstakar (och troligen också den berömda sjuarmade Menoran), bägare i rent guld samt en mängd rituella dräkter inklusive översteprästens. Dessa bars i procession av kejsar Vespasianus och hans son Titus under segerparaden i Rom. Segerparaden med de erövrade tempelskatterna kan idag beskådas i bildform på Titus triumfbåge i Rom.

Men med så många jesusar, kan det då inte också ha funnits en Jesus från Nasaret?

Det finns överhuvudtaget inget i den samtida litteraturen eller i de romerska och judiska arkiven som talar för det. Frånvaron av handlingar om någon Jesus från Nasaret talar emot att han funnits som historisk person.

Judarna har alltid fört mycket noggranna register över de sina. Och speciellt noga har man varit med prästsläkterna och ättlingarna till kung David. NT hävdar att Jesus från Nasaret var av kung Davids hus, men ingenstans i släktrullarna finns någon Jesus från tiden runt vår tideräknings början. Ytterligare omständigheter som kan nämnas som problematiska är att i Evangelierna (i synnerhet Lukas), sägs att Josef och Maria begav sig från Nasaret i Galiléen till Betlehem i Judéen för en "universell" romersk skattskrivning (folk- och bostadsräkning skulle vi kalla det idag), beordrad av kejsar Augustus. Men denna historia inrymmer fyra problem. För det första var Galiléen inte en romersk provins, till skillnad från Judéen. Därför hade Josef och Maria ingen anledning att bege sig till Judéen för att låta sig registreras vid en romersk befolkningsräkning. De var ju inte romerska undersåtar. För det andra beordrade varken kejsar Augustus eller någon annan romersk kejsare någonsin en skattskrivning. De hade ingen anledning till det, och här har vi det tredje problemet. Romersk beskattning beräknades endast och uteslutande på ägandet av lantegendom, inte på person. Det fjärde, och mest problematiska för Nya Testamentets trovärdighet är att Nasaret grundlades först under slutet av 200-talet.

Faktum är att samtliga biografiska uppgifter om Jesus från Nasaret är rena falsarier, och mycket enkla att avslöja. Händelser som tillskrivs honom och hans liv, bl.a vise män som följer en klart lysande stjärna, jungfrufödelse, gående på vatten, död och uppståndelse och så vidare, hade redan långt tidigare tillskrivits andra heliga män och inkarnerande gudar både i Västerlandet och Österlandet. De två uttalanden av Jesus från Nasaret som kom att få stor betydelse för de kristna är bönen Fader vår och Bergspredikan. Dessa var dock redan välkända under det första århundradet. Fader vår är en av rabbi Hillel redan på 100-talet f.v.t. gjord sammanställning av diverse citat från den hebreiska Bibeln och den judiska sorgebönen Kaddish, fast då inte som en bön utan som minnesramsa för judiska barn om de väsentligaste delarna i den judiska tron. Och Bergspredikan kan med stor säkerhet tillskrivas rabbi Jesus ben Pandira.

Vem skapade denne rent litteräre person, Jesus från Nasaret, och när?

Jesus morHans skapare var den ex-kommunicerade rabbinen Saul från Tarsos, idag mer känd som den självutnämnde "aposteln" Paulus. I den babylonska Talmud ( Siddra Sanhedrin) finns ett domstolsprotokoll bevarat som visar att han dömts för att ha uppfunnit och predikat en "falsk messias". En enkel läsning av Apostlagärningarna tydliggör att de tolv apostlarna aldrig träffade någon Jesus (de talade om någon som levt långt tidigare, och de var i ständig konflikt med Saul), och att det var Saul som gjorde en "universell messias" av honom. Andra verser visar också att de tolv hade nära förbindelse med esséerna. Skapandet av den fiktive Jesus från Nasaret skedde troligen mellan åren 36-46.

Var någon av alla de jesusar som funnits de tolv apostlarnas Jesus?

Ja, allt pekar på att det var Jesus ben Pandira , rättfärdighetens mästare och Esséersamfundets grundare, också upphovsman till terapevternas skola i Egypten.

Var då Jesus ben Pandira en mästare i ockult/teosofisk bemärkelse?

Nej, han var en avatar, en tillfällig gudomlig inkarnation, med en mission som uteslutande gällde Israel och det judiska folket.

Var han det judiska folkets Messias?

Nej. Vem eller vad Messias är har blivit mycket missförstått utanför den ortodoxa judiska kretsen, främst på grund av att de kristna i århundraden spridit felaktiga idéer om denna gestalt.

Vad är då Messias?

Det judiska folkets Messias är en tulko, för att använda ett tibetanskt uttryck som många är bekanta med, det vill säga en individ som reinkarnerar direkt efter döden utan en mellanlivsperiod, och gör detta mer eller mindre självmedvetet. Messias är ingen annan än Moses själv, och de ortodoxa rabbinerna har kompletta listor på samtliga hans inkarnationer till dags dato. Det har alltså alltid funnits en potentiell Messias inkarnerad, men innan Moses blir denne Messias skall han ha uppfyllt de 23 kriterier som anges i den hebreiska Bibeln, främst i Jesajas bok. Och det hela är en rent intern judisk angelägenhet.

Att diskutera om Jesus från Nasaret uppfyllde dessa kriterier eller inte är helt ovidkommande, eftersom han aldrig existerat utanför Sauls huvud.

Carl Ek
Religionshistoriker, skribent och president för Teosofiska Samfundets Point Lomas Svenska Sektion.
 Bilder. Salvador Dalì

Ur arkivet

view_module reorder

Människor

  Jag hade hängt i Hamburg i fyra timmar. Jag hatar Hamburgs Hauptbahnhof, för där blev jag lurad en gång när jag var sexton av en typ som tog min freestyle ...

Av: Kajsa Ekis Ekman | Utopiska geografier | 01 juni, 2009

Mats Waltre. Nya dikter

Vad är poesi? Det är lätt att tänka på produkten – dikten på pappret. Att den ska vara vacker i någon mening, gestalta djup och så vidare. Men det är ...

Av: Mats Waltre | Utopiska geografier | 09 juni, 2014

Tåligt inväntar döden människans mognad

Maurice Blanchot är den store frånvarande i 1900-talets franska litteratur och filosofi, metafysikern som möter friheten avklädd varje förklädnad, en nästintill okänd man som få känner och än färre räknar ...

Av: Bo I. Cavefors | Essäer om litteratur & böcker | 19 juni, 2013

Ivo Holmqvist

Ett stillsamt förslag: släng det gamla skräpet, in med det slätstruket nya.

Jag ser i Dagens Nyheter att Jan Lööf är den senaste i raden som råkar ut för politiskt korrekta förlagsredaktörers klåfingrighet. Hans roliga bilderbok ”Morfar är sjörövare” som kom ut ...

Av: Ivo Holmqvist | Gästkrönikör | 18 maj, 2016

"Att ta på sig elefantbyxorna och vara som en människa" - om konsten…

I scenshowen "Komma tillbaka" (1998) har Jonas Gardell valt budskapet att ibland får man ta på sig elefantbyxorna och vara som en människa. Innebörden är egentligen lika enkel som svår ...

Av: Linda Bönström | Essäer | 25 oktober, 2010

Svenska PEN kräver ett slut på den tysta diplomatin

Fredagen den 23 september var det på dagen tio år sedan Dawit Isaak och en rad andra eritreanska journalister fängslades i ett tillslag mot den oberoende journalistiken i landet. Tio ...

Av: Håkan Lindgren | Kulturreportage | 29 september, 2011

Klassisk homeopati – medicin & filosofi och om konsten att bli botad från…

Varje vetenskaplig sanning har en motsanning. När Svenska Tandläkarförbundet säger att vi behöver fluor för att få starka, friska tänder finns det oberoende forskning som visar att nervgiftet fluor bryter ...

Av: Stefan Whilde | Stefan Whilde | 01 juli, 2014

Uppsala reggaefestival 2011

På Uppsala reggaefestival samlas mångkultur från alla olika åldrar för att förenas i baktakt. Reggaen inger en atmosfär som lägger sig över hela festivalområdet och publiken tycks glömma både tid ...

Av: Moa Hjärtström och Liv Nordgren | Allmänna reportage | 11 augusti, 2011

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.