Beatrice Månsdotter 

Bilden av en dröm, och något som försvann

Hennes blick fastnar på en punkt lite längre bort. En suddig kontur på en vägg. Kanske har det tidigare hängt en tavla där. Ett märke som försökts täckas över. Ett ...

Av: Beatrice Månsdotter | 17 december, 2017
Utopiska geografier

Det där med tajming

Somliga påstår att allt sker när det är meningen det ska ske. Andra påstår att vi själva fattar beslut, och konsekvenserna, goda som onda, får vi således som ett resultat ...

Av: Jenny Berggren Keljevic | 15 maj, 2014
Gästkrönikör

”Även en värld som skapar sig själv, måste en gång ha blivit skapad.”

Under en resa i Indien i december 1993, arrangerad av Samuel Strandberg i Samuel Travels, kom jag till den lilla staden Rishikesh, där Ganges flyter ut ur Himalaya. Att vi ...

Av: Erland Lagerroth | 04 oktober, 2013
Övriga porträtt

Illustration:  Hebriana Alainentalo

Raka vägen in i musikens blödande hjärta

När musikskribenten Lennart Persson avled i maj 2009 lämnade han efter sig en stor mängd texter från ett ansenligt antal musik- och nöjestidningar. Allt det han skrev för Sonic från ...

Av: Peter Sjöblom | 07 augusti, 2015
Essäer om litteratur & böcker

Amerikanska myter om Palestina och PalestiniernaaltAtt köpa vänner är dyrt. Barak Obama rynkar oroat på ögonbrynet och tittar allvarligt in i kameran och säger: "I believe that Mr Netanyaho is a man of Peace."

Men tror verkligen Barak Obama på riktigt att Benjamin Netanyaho, är en "fredens man"? Nej, det tror han så klart inte, han ljuger medvetet som så många gånger förut. I USA har man gjort Israel till den "fria världens" enda utpost i det annars barbariska och fientliga Mellanöstern, en "demokratisk oas" i ett annars "svart hav av diktaturer och religiös fanatism".

USA har sedan staten Israel bildades i Maj 1948 stått som garant för dess fortlevnad och dess militära överlägsenhet över sina arabiska grannar. Inget annat land i världen får så stort ekonomiskt bistånd från USA, över 3,5 miljarder dollar årligen. Men dessa pengar kommer inte utan krav, två miljarder ska gå till militära ändamål varav mer än en miljard ska användas till amerikansk krigsmateriel, med andra ord ett sätt för USA att stödja sin egen vapenindustri.

Sionistledarna insåg från första stund att det största hindret mot deras avsikter att omforma Palestina till Eretz Yisrael var det faktum att landet redan var andra människors hemland. Den reella situationen var ett hinder för sionisternas försök att mobilisera judiskt och icke-judiskt stöd.

Ahad Ha´am (Asher Ginsberg), en av de mest kända judiska litterära personligheterna, som reste till Palestina och fick bevittna den sionistiska kolonisationens destruktiva effekter på det palestinska samhället, lade märke till att sionisterna "behandlar araberna fientligt och grymt, fråntar dem deras rättigheter, förolämpar dem utan orsak och t o m skryter med vad de gjort." Han kände en sådan motvilja att han sade om sionismen: "Om detta är Messias, så vill jag få slippa se hans ankomst."[1]

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

När sionisterna försökte få påskrivet och stöd från asiatiska nationalistledare på 30- och 40-talen, blev de avvisade på ett liknande sätt just för sionismens destruktiva effekter på det palestinska samhället.

Mahatma Gandhi sade till ett sionistiskt sändebud som sökte hans stöd att "Du vill förvandla den arabiska majoriteten till en minoritet," Och sionisternas likgiltighet för den inhemska palestinska befolkningens rättigheter och välfärd fick Jawaherlal Nehru att påpeka att sionisterna "bortsåg från ett inte oväsentligt faktum ...[nämligen att] Palestina inte var en tom obebodd plats. Det var redan någon annans hem."[2]

Forskning på senare tid som använt sig av den tidiga sionismens arkiv visar klart att sioniströrelsens medlemmar inte var omedvetna om det palestinska folkets existens och faktiskt i hög grad sysselsatte sig med vad som kallades arabfrågan.[3] 

Palestina var inte bara ett uråldrigt land, utan också ett folkrikt hemland för ett samtida samhälle. 1922 när den verkliga sionistiska koloniseringen inleddes "var befolkningstätheten i Palestina 1.865 personer per kvadratkilometer - en hög siffra jämfört med andra länder i regionen och övriga länder."[4]

Inte heller var Palestina ett illa skött land. Lawrence Oliphant besökte Palestina 1887 och skrev i sin bok "Life in Modern Palestine", att Esdraelondalen var "ett enormt grönt hav av vajande vete ur vilket bybekrönta kullar stack upp som öar; och den utgör en av de mest effektfulla bilder av yppig bördighet som man kan föreställa sig."[5] Det tjänade sionisternas syften att förneka denna verklighet och som professor John Ruedy framhåller "föll det sig lämpligt för sionisterna och deras anhängare att utmåla Palestina som ett öde land innan de kom dit." Men inför varandra medgav de att det förhöll sig på ett annat sätt. I ett brev till en sionistisk ämbetsbroder, sade Arthur Ruppin, direktör för det sionistiska bosättardepartementet att "det finns knappast någon mark som är värd att odla som inte redan är uppodlad."[6]

Det är intressant att notera i sitt nit att göra reklam för den välgörande effekter av sionistisk kolonisering, symboliserad av det välkända slagordet om att "få öknen att blomma", så nedvärderade sionisterna inte bara det palestinierna uppnått, utan de överdrev också vad de själva åstadkommit.

Vid sitt första besök i Palestina 1898 medgav Theodore Herzl att han för detta ändamål ljög. En liten historia kan kanske tjäna som illustration. I en anteckning i sin dagbok daterad 31 oktober 1898, skrev han efter att ha besökt ett judiskt sjukhus i Jerusalem: "Misär och osnygghet. Inte desto mindre måste jag för syns skull vittna i gästboken om dess renlighet och snygghet. Det är så här lögner uppstår,"[7]

Precis som det var fördelaktigt för sionister att utmåla Palestina som ett "försummat ödeland", var det också fördelaktigt att framställa det som ett tomt, övergivet land. Redan från början använde sig rörelsen av sloganen "ett land utan folk till ett folk utan land". Ursprungligen  hade sionisterna tydligen avsett att sloganen skulle förstås i sin bokstavliga betydelse. Det berättas att Max Nordau, Herzls andreman, inför Herzl utbrast när han för första gången fick reda på palestiniernas existens: "Jag insåg aldrig detta. Vi begår en orättvisa."[8]  

Det märkliga med denna sionistiska uppfattningen om det palestinska folkets icke-existens är hur orubbligt de försökt upprätthålla den. Ett sionistiskt sändebud till Mahatma Gandhi på 1930-talet påstod helt fräckt att "Palestina var ett öde område när vi kom dit...Ingen annan vill ha det."[9]

altÄven efter det de fullbordat sin erövring av Palestina 1967, fortsatte sionistledarna att åter framföra denna uppfattning. 1969 sade Golda Meir, då Israels premiärminister, om det palestinska folket att "de inte existerade".[10]

När det blev ohållbart för sionisterna att utan omsvep upprätthålla myten om palestiniernas icke-existens i bokstavlig bemärkelse, försökte de förringa betydelsen av palestiniernas existens. Tillfrågad av en journalist 1969 om han inte höll med  om att palestinierna, likaväl som israelerna, var berättigade till ett hemland, svarade Levi Eshkol, Israels dåvarande premiär-minister: "Vad är palestinierna för något? När jag kom hit fanns det 250 000 icke-judar, främst araber och beduiner. Det var öken. Ingenting."[11]

Vladimir Jabotinsky, Menachem Begins mentor, beskrev araberna som "ett skränande pack, klädda i grannlåt, ociviliserade trasor."[12]

Ber Borochov, en tidig sionistisk teoretiker, trodde att palestinierna "saknade varje tillstymmelse till en egen kultur och inte hade några framträdande nationella drag".[13]

Genom att förneka det palestinska folkets existens och genom att avförmänskliga dem hade sionisterna för avsikt att dölja de tilltänkta offren för deras kolonisering för omvärlden. De ståtade inför världsopinionen som det judiska folkets befrielserörelse, vilket de inte skulle kunna göra om det blev känt att de höll på att utplåna ett inhemskt asiatiskt folk som kämpade för sin frihet.

Professor Maxime Rodinson tillskriver denna tendens till självupptagenhet till det europeiska arvet hos sioniströrelsens ledning. Den europeiska synen vid slutet av 1800-talet var, sade han, att "varje område som låg utanför den världen (Europa) ansågs som tomt och öde - inte på invånare förstås, men det utgjorde ett slags kulturellt vakuum och var därför lämpligt att kolonisera."[14].

Ytterligare en författare har framkastat att denna sionisternas inställning var nödvändig för att kunna rättfärdiga den sionistiska bosättningen och säger:

"Den avförmänskligade framställningen av palestinierna som sionisterna utvecklade och propagerade för bidrog till att man lyckades undvika de moraliska frågorna och ge ett skimmer av legalt rättfärdigande kring sionisternas mål och aktiviteter."[15]

Menachem Begin medgav faktiskt att denna åsikt har fog för sig, när han 1969 varnade israeliska åhörare för faran av att ge efter för "föreställningen om ett Palestina". Han sade: "Om detta är Palestina och inte Israels land, så är ni erövrare och inte de som brukar landets jord. Ni är inkräktare. Om detta är Palestina, så tillhör det ett folk som bodde här tidigare."[16]

altEfter andra världskriget och tyskarnas försök att utrota judarna i Europa odlades den gamla myten i västvärlden om att Palestina var "ett land utan folk till ett folk utan land." I Europa och Amerika fanns inget palestinskt folk, det handlade bara om ett "fåtal beduiner som fått bra betalt för sin mark".

På 60-talet kunde man i Europa inte längre ignorera att det fanns miljontals palestinier som nu var statslösa, utkastade från sina hem och förpassade till flyktingläger. Men i USA lever fortfarande myten om att det egentligen inte fanns några palestinier innan staten Israel bildades.

I mitten på maj besökte Netanyaho USA. Samma dag arrangeras en demonstration till minne av förintelsens offer. På detta extremt cyniska sätt används förintelsen för att rättfärdiga Israels övergrepp på försvarslösa människor i flyktingläger. När de lokala nyheterna är på plats för att fånga kommentarer från deltagare intervjuas en amerikansk man med kortsnaggat hår. Han säger med triumferande röst att han kommit för att ge sitt stöd till "Israels krig mot terroristerna".

En gammal kvinna som överlevt förintelsen säger att hon känner sig osäker på vart allt våld kommer att leda, troligen har hon mer gemensamt med de palestinier som i dag är fångar i flyktingläger än med en blodtörstig Netanyaho.

Men hur är det möjligt att hålla en hel befolkning (den amerikanska) omedveten om att deras skattepengar går till att skjuta sönder den lilla infrastruktur som finns på de ockuperade områdena, till att förnedra och mörda en befolkning som man först kastat ut från sina hem?

En del av svaret stavas AIPAC (American Israel Public Affairs Commitee). AIPAC bildades på 50-talet och ger 7 miljoner dollar i kandidatstöd till folk som vill bli valda till kongressen. De som sedan väljs förväntas lojalt driva AIPAC:s hjärtefrågor.

Tidningen Forbes listar AIPAC till den fjärde mäktigaste lobbyorganisationen i världen och de skryter själva med att få igenom mer än 100 pro-israeliska lagförslag per år.

Visst låter det som en dålig konspirationsteori, men gå in på www.aipac.com och se vad det kostar att styra amerikansk utrikespolitik.

 

Abdel-Qader Yassine, text
Hebriana Alainentalo, bilder

 

Fotnoter


[1]  Från hans artikel "The Truth from the Land of Israel", citerat i Alan R. Taylor, The Zionist Mind (Beirut; Institute for Palestine Studies, 1974), s. 103.

2. Citerat i  G. H. Jansen, Zionism, Israel and Asian Nationalism (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1971), s. 178

3. Se Simha Flapan, Zionism and the Palestinians, Palestine Jewry and the Arab Question 1917 - 1925 (London: Frank Cass, 1978).

[4]  George Kossaifi, "Demographic Characteristics of the Arab Palestinian People" i Khalil Nakhleh and Elia Zureik,( Red.), The Sociology of the Palestinians (London: Croom Helm, 1980), s. 16

[5]  Ibid.

[6]  Citerat i John Ruedy, "Dynamics of Land Alienation" i Ibrahim Abu-Lughod. op. cit.

[7]  Citerat i Simha Flapan, op. cit s. 172

[8]   Ibid. s. 37

[9]  Ibid. s. 38

[10]  The Sunday Times (London) 15 June 1969.

[11]  Newsweek, 17 February 1969.

[12]  Citerat i Alan Taylor, op. cit. s. 96.

[13]  Ibid.

[14]  Maxime Rodinson, Israel and the Arabs ( New York: Random House, 1968), s. 85..

[15]  ALan  Taylor , op. cit. s. 48

[16]  Ibid.

Ur arkivet

view_module reorder
Freke Räihä

En dikt till den döde gubbpoeten

Det är något symptomatiskt med att en av Sveriges främsta uttolkare av svenskhet är invandrare. Jag kommer inte undan det. Och likaså hur diktaren gick i exil från nationen för ...

Av: Freke Räihä | Utopiska geografier | 13 februari, 2015

Den katt som ej utbytas kan

Barnets katt är död, och den kommer ej åter. Men, som taget ur en barnbok – kommer en vuxen människa, kanske en förälder, hem med en ny katt. Det är ...

Av: Robert Halvarsson | Kulturreportage | 30 juli, 2013

Veckan från hyllan, Vecka 19, 2012

Det är 100 år sedan OS i Stockholm invigdes. Jag har aldrig förstått varför en del envisas med att kalla idrott för kultur, idrott är väl sig själv gott nog ...

Av: Gregor Flakierski | Veckans titt i hyllan | 05 maj, 2012

Lemminkäinens moder Mor, shaman och vishetslärare

Nu går man på finskt håll till sina rötter och fördjupar sig i nationaleposet Kalevala. Det omfattande verket Kalevala ja laulettu runo handlar om hur den folkdiktning som Kalevala bygger ...

Av: Nina Michael | Essäer | 09 september, 2013

Litteraturen och verkligheten. Altstadt, Linderborg och Lundberg

Verkligheten kan ibland vara besvärlig. Kristdemokraternas ledare talade för några år sedan om 'verklighetens folk' och försökte genom denna definition hopfogad som en sanningsägande metafor ta fram en opinion som ...

Av: Benny Holmberg | Essäer om litteratur & böcker | 26 april, 2013

Är Kolumbusdagen värd att firas?

Världen våndas under deras förtryck som vill den väl (Rabindranath Tagore) Kolumbusdagen firas i USA sedan år 1937 den andra måndagen i oktober till minne av Kristoffer Kolumbus ankomst till Amerika ...

Av: Nina Michael | Reportage om politik & samhälle | 12 oktober, 2013

Ernfrid Lindqvist, ungdomsporträtt innan han gifte sig med sin Selma (Foto privat).

Finland 100 år

Det har sagts att sedan Sverige förlorade Finland i 1808–1909 års krig har Sverige inte haft någon historia. Jag har genom åren grubblat över påståendet. Men när går jag igenom ...

Av: Thomas Wihlman | Reportage om politik & samhälle | 06 december, 2017

Christopher Baker, Murmur Study

Twitter – ett ständigt flöde av konst

Det konstanta flödet av statusuppdateringar och tweets kan tyckas meningslöst. Men faktum är att det blir ett tacksamt material att använda i kritiken av vår samtid.

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 31 januari, 2015

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.