Lee Lozano och bokstävernas magi

Hon föddes som Lenore Knaster i New Jersey 1930, hon försvann från New York omkring 1972 och dök upp i föräldrahemmet i Dallas i Texas där hon dog i ensamhet ...

Av: Birgitta Milits | 11 Maj, 2010
Konstens porträtt

Från Friskatorpet: Ljuset är nu

Ljuset som är nu. Ljuset som tränger in i varje por, pupill, varje cell, sömn, membran, vrå, hål, mellan grässtrån, stammar, stjälkar, ned i tjärnar, gryt, gravar, in i grottor ...

Av: Emma Ehrlekrona | 24 juni, 2010
Gästkrönikör

I väntan på år 2012

 Percival om Rimbaud, profetior, och solmedvetenhet  Så vitt jag förstår är världen en ofödd historia, visserligen född men ändå ofödd. Vår värld är uppfylld av en mänsklighet som troligen ...

Av: Percival | 22 juni, 2008
Essäer om litteratur & böcker

På spaning efter den tid som flytt - och den tid som kommer

2013. Det är inte ett speciellt spännande år, i alla fall inte just nu, det är bara ett år som “alla andra“. Ett lugnt, fredligt år med globalisering och världsomspännande ...

Av: Belinda Graham | 11 juni, 2013
Essäer om litteratur & böcker

Palestina - landet som FN glömdealtDet är inget särskilt eller unikt med palestinierna - utom kanske att det inte fösts något avseende vid deras rop på rättvisa, skriver Abdel-Qader Yassine och föreslår att FN löser frågan om Palestina på samma sätt som frågan om Namibia löstes.

I ett tal till den amerikanska nationen 1917 sade president Woodrow Wilson: "Ingen fred kan bli varaktig, eller borde bli det, som inte erkänner och godtar principen att regeringar endast kan få sin rättmätiga makt genom de styrdas samtycke..."

Denna idé, som senare blivit känns som principen om folkens självbestämmanderätt, införlivades i första artikeln i Förenta Nationernas stadga. I stort sett har Förenta Nationerna (FN) handlat i överensstämmelse med dessa principer med ett enda undantag, nämligen Palestina och det palestinska folket.

Som palestinierna ser det är frågan mycket enkel. De har bott i Palestina under många århundraden. Sedan 1919 har dem tvingats acceptera ett ökande anta judiska immigranter. I november 1947 delade FN Palestina i en judisk och en palestinsk stat. Den judiska staten, som senare kom att bli Israel, ockuperade därefter ett större område ön det som tilldelats. Den fösta delen av återstoden av Palestina annekterades av kung Abdullah av Jordanien, och kom att bli känd som Västbanken. Den andra delen, Gazaremsan, administrerades av Egypten.

I juni 1967 ockuperade Israel hela Palestina. I juli 1988 lät kung Hussein av Jordanien formellt meddela att han inte längre har några krav på den palestinska delen av sitt kungadöme. Vem tillhör i dag denna del av Palestina?

Det israeliska argumentet är att Palestina tillhör dem, antingen därför att den Allsmäktige så önskade i Bibeln eller därför att ingen annan kan framföra legitima krav på landet.

altEnligt modern internationell lag, folkrätten, tillhör Palestina dess folk. Likväl som Storbritannien, Frankrike, Sverige och Förenta Staterna tillhör de brittiska, franska, svenska och amerikanska folken. Om nu britternas, fransmännens, svenskarnas och amerikanernas nationella rättigheter beviljas utan invändningar, varför är det då en sådan tveksamhet och sådana undanflykter när det gäller det palestinska folkets rättigheter?!

Lagens ord är verkligen inte svårtolkade vad gäller Palestinafrågan. Palestinierna motsatte sig FN:s delningsplan. De ansåg att FN:s generalförsamling inte hade någon myndighet att dela landet. Även om det hade haft det, hade det varit orimligt att göra det på ett sådant sätt. FN:s generalförsamling vägrade upprepade gånger att ge sitt stöd till palestiniernas (och andra arabers) begäran att frågan skulle hänskjutas till den internationella domstolen i Haag, så domstolen - som är det högsta internationella rättsliga organet liksom ett FN-organ - ombads aldrig att yttra sig i frågan.

Om inte lagstiftningen betraktas som något man lätt kan överse med eller något som inte har med saken att göra, måste den även fortsättningsvis förbli den enda rättesnöret som bedömer vad som är rätt och fel i den palestinsk-israeliska konflikten.

Den judiska staten har FN:s resolutioner att tacka för sin existens och har på denna grund erkänts av FN. Palestina har samma rätt att existera och detta på det territorium det tilldelades i FN:s resolution 181 i november 1947.

Vad gäller den palestinska statens regering har FN:s generalförsamling erkänt palestinska befrielseorganisationen (PLO), som "nationell befrielserörelse", och beviljat den observatörsstatus. Om nu PLO bildar en exilregering för Palestina, skulle därmed inte annat ske än vad flera europeiska länder gjorde efter den nazistiska ockupationen under andra världskriget. Exilregeringarna erkändes rättsligt. Kriteriet för om regeringar ska erkännas är enligt internationell lag, folkrätten, att de verkligen kan sägas företräda sina folk - och inte huruvida de gillas eller ogillas av den stat som erkänner dem.

Frågor har rests om PLO:s trovärdighet, lämplighet och mål. FN kan få bekräftelse om de genomför en folkomröstning bland palestinierna, PLO hälsar uttryckligen en sådan med glädje. Vem än palestinierna väljer eller ger sitt bifall till som sin företrädare bör accepteras som sådan av resten av världen. Och den palestinska staten bör erkännas och upptas i FN i enlighet med de sedvanliga kriterierna för medlemskap i FN: stadgans artikel 4.

Om tanken på en palestinsk stat och en exilregering inte kan godtas av FN, bör FN på nytt ta upp frågan om vad man ska göra med palestinierna.

Det finn ett prejudikat och det är hur man löste frågan om Namibia. Internationella domstolen tillfrågades av FN och ombads ge sin syn på det aktuella områdets status.

1966 antog generalförsamlingen resolution 2154 som upphävde Sydafrikas mandat över området och som hävdade invånarnas rätt till självbestämmande. Namibia ställdes också direkt under FN:s kontroll. Ett särskilt organ kallat Namibiarådet (The Council of Namibia) bildades för att administrera området. I977 fastställde internationella domstolen att Sydafrikas fortsatta närvaro i Namibia var olaglig och att alla FN:s medlemmar var förpliktigade att respektera detta beslut.

Det finns ingenting som hindrar Förenta Nationerna från att bilda ett råd för Palestina som administrerar invånarnas angelägenheter på det ockuperade områdena.

Ingenting i FN:s upprepade deklarationer om de mänskliga rättigheterna och rätten till självbestämmande antyder något som kunde rättfärdiga att det palestinska folket undantas från tillämpningen av dem. Det är inget särskilt eller unikt med palestinierna - utom kanske att det inte fästs något avseende vid deras rop på rättvisa.

altAbdel-Qader Yassine

 

* Abdel-Qader Yassine är en palestinsk forskare och författare bossat i Borås. Hans senaste bok Palestine : The Homeland of My Imagination publiceras snart i London.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Ur arkivet

view_module reorder

Anton Ulrich, Hertig av Braunschweig och Wolfenbüttel

Anton Ulrich, Hertig av Braunschweig och Wolfenbüttel (1633-1714) är en av de stora särlingar vilka präglade det 1600- och 17000-talseuropa vars splendeur överlevt såväl franska revolutionen som Napoleon, usurpatorn. Mycket ...

Av: Bo I. Cavefors | Övriga porträtt | 13 oktober, 2013

Carin Ellberg – en älva i konsten

Carin Ellberg. Foto: Michael Steinberg Carin Ellberg – en älva i konsten Carin Ellberg är en intuitiv berättare i bilder och former som lyfter den "lilla" världen - en förutsättning ...

Av: Charlotte Norlin | Konstens porträtt | 25 september, 2007

Matematik och maoism

Det sägs att man inte skall döma en bok efter dess omslag. Den bok det här handlar om är helt vit; på skyddsomslaget står endast titeln i svart med författarens ...

Av: Niklas Anderberg | Agora - filosofiska essäer | 07 februari, 2012

Migranten som hjälte i Dinevs magiska realism

I juletid 1990 kom Dimitri Dinev frusen och hungrig över den gröna gränsen med endast sitt studentbetyg och de kläder han hade på sig till det österrikiska flyktinglägret Traiskirchen. Eftersom ...

Av: Jan Selling | Essäer om litteratur & böcker | 20 november, 2011

Luciafirandet i Svensk-Finland

Vårt Luciafirande grundar sig på ett helgon och martyr Lucia, en helig jungfru som på 283-talet levde i Siracusa på Sicilien. Enligt legenden var hon en varmt troende kristen och ...

Av: Nina Michael | Kulturreportage | 13 december, 2015

8 000 tecken om Tornedalen

Skriv något om Tornedalen, sa han, Gregor Flakierski. Nästa nummer av Tidningen Kulturen ska handla om Norrbotten och vi vill att du skriver något om Tornedalen. Jag lovar att skriva ...

Av: Mona Mörtlund | Kulturreportage | 04 december, 2007

Körsbärspaj utan förbannat gott kaffe – om David Lynchs Twin Peaks: Fire Walk…

Through the darkness of future’s past,The magician longs to see.One chants out between two worlds …”Fire … walk with me.” När tv-serien Twin Peaks lades ner efter två säsonger sommaren 1991 ...

Av: Jonas Wessel | Essäer om film | 14 november, 2013

CMM layout room machinery. Foto: Wikimedia/HAER

Maskinen

I parken leker några barn. De hoppar, viftar med armarna som om de vore väderkvarnar och jag hör hur de skrattar.

Av: Melker Garay | Melker Garay : Reflektioner | 29 april, 2015

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.