Sommarens esoteriska betydelser - Tidningen Kulturen

Pantheon i Rom

Essäer om religionen
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Året, med dess olika årstider, har hermetiska betydelser som binds till solståndet och dagjämningarna och ger den moderna människan möjlighet att stärka banden mellan den individuella själen och världens ande, mellan det ”subjektiva” och det ”objektiva”. Under åren efter första världskriget gav Rudolf Steiner ut en serie värdefulla alkemiska avhandlingar, bland dessa: Kosmologie, Religion und Philosophie, Die Inkarnation des Ahriman  och Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge.

 

Om Rudolf Steiner


scripta av Hebriana Alainentalo

scripta av Hebriana Alainentalo

Denna korta essä handlar om Rudolf Steiners teorier om Sommaren.
Att förstå innebörden av de fyra centrala delarna i dessa böcker kan för den europeiska människan betyda att återställa de fyra väderstrecken och möjliggöra en form av "ritual" helt i linje med vår historiska cykel.
Labyrinten i Chartes

Labyrinten i Chartes

Labyrinten i Chartes

Annons:

Denna korta essä handlar om Rudolf Steiners teorier om Sommaren.
Att förstå innebörden av de fyra centrala delarna i dessa böcker kan för den europeiska människan betyda att återställa de fyra väderstrecken och möjliggöra en form av "ritual" helt i linje med vår historiska cykel.

Om vi förstår naturens rytmer, begriper vi att det vi kallar naturen är inget annat än en enorm teofani (gudomlig uppenbarelse). Naturen blir en källa av djupa erfarenheter för den som älskar och följer den kosmiska lagen.
Sommaren är den årstid när den kosmiska anden (Spiritus) verkar som mest, sommaren framkallar en sorts sömn-vakenhet som återställer vår psykofysiska styrka.
Friluftslivet, solstrålarnas omfamning, glädjen i musiken, och den fysiska lyckan, är enligt alkemin och traditionen (traditio) långt borta från det profana då de intar en högre betydelse.

Men i detta scenario – till synes idylliskt – kryper skuggan av den gamla ormen.

Spiritus naturae

Från våren till sommaren blir naturens krafter mer aktiva och lockar människan till allt det som finns utanför det egna vinterhemmet. Det är dags att fördjupa sig i den levande naturen, och blomma tillsammans med blommorna, gro med växten, bära frukter tillsammans med trädet.
Nedsänkta är vi människor i visionen av det som växer och frodas, av ljuset som expanderar och växten som gror, medan kosmos andlighet öppnar sig för oss.
När solens värme börjar koka fruktträden och ödlorna vilar orörliga på murarna, ställer jorden sig i en kosmisk halvslummer.

Middagens ljus omger växter och djur, och människornas medvetande vilar i ett drömlikt tillstånd.
Drömmarna som reser sig från insidan visar sig för ett ögonblick vara mer konkreta än verkligheten.
Det sublima som bebor stjärnorna faller på jorden och en siderisk vortex uppslukar människornas sinnen. I observationen av planeterna visar stjärnbilderna den kosmiska ordningen som bestämmer ödet av allt som finns.
Det är en mystisk känsla, det som rövar bort människorna under de varma sommarnätterna när de kontemplerar himlens majestät.

Samtidigt snurrar luften och naturens ande svävar, det eteriska slutförandet av den synliga naturen visar sig. De elementala varelserna svävar kring växternas former, de stiger högre och bistår de lagar som styr planeternas rörelse, lagarna som fixar utvecklingen av de fasta stjärnorna.

Alkemiska relationer

Reims. Katedralen

Katedralen i Reims

Alkemisterna arbetar med tre element: svavel, salt och kvicksilver.
Det alkemiska svavlet är dock inte samma sak som det vanliga svavlet, och inte heller är salt vanligt natriumklorid, eller det alkemiska kvicksilvret vanligt kvicksilver.
Vi måste kunna se den subtila betydelsen i det vi talar om i denna text.Växterna växer, de sprider i luften saltet utvunnet ur jorden.
Luften genomsyras av värmen.
I den hermetiska kemin kallas processen genom vilken luften blir mättad av värmen sulfurisering (Svavelisering).

När vi nästan med tillfredsställelse njuter lugnt av värmen på sommardagarna, förnimmer vi det alkemiska grunddraget av svavlet. Sulfuriseringens process kan tänkas som en blixt i luften. Varmluft, svavlets dart som blixten.
På sommaren bildas en alkemisk blandning av salt, kvicksilver, svavel.
Den fysiska-eteriska kroppen antänds av det inre svavlet och: en stark ström av varmt ljus går längs ryggraden, den går igenom armar och ben, upp från nervsystemet till hjärnan.
Vid sommarsolståndet kan vi se eldflugor blinka i natten, på samma sätt blir människan synlig i kosmos och blinkar av ett underbart astralt ljus.
Under sommaren är människan ett lysande spöke av gul-blå färg insvept i ett svavelhaltigt moln som stiger från fötterna upp till huvudet.

Ahrimans förförelser

Men i aurans majestätiska skönhet vilar en fiende.
De svavelhaltiga strömmarna stiger längs den mänskliga ryggraden men bär med sig en skugga: Ahriman, krafter som liknar underjordiska orkaner och försöker vinna människosamveten genom att blandas med de varma strömmarna.

Föreställningar om Ahriman förekommer inom antroposofin. Där är han, Ahriman, en motpol till Lucifer. Medan Lucifer lockar människan på avvägar genom att locka med "guld och gröna skogar" är Ahriman den mörkare sidan av det onda och råder över maskiner och det grymma.
Ahriman är den världskraft som i människan skapar ångest, depression, cynism, uppgivenhet, kollektivism (och därmed i princip alla "ismer"). Inom antroposofisk patologi räknar man alla sklerotiserande sjukdomar och även cancer som symtom på Ahrimans inflytande. Utan Ahriman (som ursprungligen är en iransk gudsgestalt) skulle vi dock inte ha vetenskap och teknologi. Detta för att människan, enligt antroposofin, har en "kristuskraft" inom sig som kan vända ont till gott och som kan balansera ut "motståndarmakterna" (Lucifer och Ahriman) mot varandra genom kärlek, oavsett individens förhållande till formell religion.

Utan Lucifer skulle människan inte ha konst, göra kulturella framsteg, hon skulle inte komma till det andliga heller, kort sagt, hon skulle inte kunna gå utanför sin egen personlighets gränser.
Bland människorna som skiner av astralt ljus snärjer dessa mörka krafter dem för att föra dem till drömmarnas, sömnens, och dvalans regioner.De syftar till att göra drömmare av människorna, drömmare inte längre självmedvetna och i händerna på blinda impulser och åtrå.
Hypnotiserade på så sätt överger människorna Livet och väljer det blinda begäret.
Då förlorar människan sin mättnadskänsla, sexualitet upphör att vara glädje och blir en blind nödvändighet, håglösheten fängslar de andliga krafterna och tanken blir en enkel omvandlingsprodukt som består av de ämnen som intas i magsäcken.

Det undermedvetna och dödsinstinkten tar över, och slutligen mörknar den mänskliga auran.
Hotande och ångande stiger den stora draken Ahriman från den heta jorden, liknande ormen som dödades av Sigfrid eller av Sankt Göran. Liknande draken som Kvinnan fångar.
Draken tar sin form ur ångor, ur de blå-gula svavelhaltiga strömmarna som sprider sig i atmosfären.
Det är en symbol för den kraft som omger människan med slö materialitet.
När sommaren vänder mot sitt slut försöker draken (ormen) att sprida skräck över jorden.
Människorna som överlämnade sig till förförelsen Ahriman blir svaga och fega, eftersom mjukheten i kroppen alltid efterföljs av feghet. Rädslan övertar och modet försvinner.

Gudarnas vapen

Hefaistos Foto Jastrow

Hefaistos Foto Jastrow

Men på höjden av sommaren när meteoriternas spår blir synliga i den himmelska spegeln börjar en motsatt kraft påverka människornas medvetande.
Fenomenet med stjärnskott som lyser upp augustis nätter döljer hemligheten av en kosmisk kraft som verkar uppifrån och nedåt och kämpar mot förförelsen Ahriman.
Fantasin föreställer då bilden av en kosmisk kamp: från jorden, blandade med sommarvärmen, slingrar makter som syftar till att göra ett dumt djur av människan.
Det Meteoritiska regnet som faller innehåller det kosmiska järnet: sideron (siderisk).
När mänskligheten var ung, i början av järnåldern, utdrogs det första järnet från meteoriterna som föll på marken. Under persernas rike smiddes hjältarnas vapen med det meteoriska järnet som regnade från den stjärnklara himlen.
Än idag minner stjärnfallen under sommarens svala nätter om påverkan av ett andligt järn som öser ner från himlen för att hjälpa människan, det är gudarnas vapen som skickas till jorden för att bekämpa den mörka herren som vill linda människorna mellan sina slingringar av drake.
Det är då som det alkemiska järnet smider en andlig rustning som skyddar mot draken, ger form åt vapnet, gudarnas vapen som botar fruktan.

Gud Fader, Moder Jord, Sol-Gud

Den stora guden av den ljusa himlen, den som fornmänniskan kallade Deus, eller Dies eller Dag, lever av solens ljus och värme. Guden visar sig genom alla himmelska fenomen: åskan, blixten (Thor) och i ösregnet (Freja) som svalkar sommaren.
Allt vänder sig mot himlen på sommaren: vattnet som avdunstar, andarna i naturen, människans längtan stiger upp till himlen liksom den avlidnes själ som befrias från bålet. Jorden öppnar sig som en blomma för de stjärnklara utrymmena.

Stonedge

Stonedge

Den flammande sommarens himmel och de underbara sfärernas harmoni bevittnar den stora kosmiska intelligensen som reglerar naturlagarna och uttrycker sin skapandekraft i de otaliga formerna av växter och djur som spirar, växer och förgrenas.
Jorden är viljestyrkans källa. När människan går på jorden absorberar hon energi ur djupet, det är därför som krigarnas första övning är att marschera. Från jordens djup stiger strömningar som ger människan energi: vulkaniska explosioner är symbolen av dessa strömmar av vilja som Moder Jord skänker till människan.

Den jordiska guden, Freja eller Demeter är den goda gudinnan som ger till människorna, till djuren och till växterna, allt, från födelsen till döden.
Den mänskliga gestalten står upprätt medan de två stora gudarna visar sig i himlarna och på jorden. Varelserna doppar ögonen i ett himmelskt ljus: den gudomliga triaden: gudfadern över himlen, den stora modergudinnan på jorden, och i mitten som ett litet barn alstrat av gudarna finns den blonda gudinnan som strålar ut från solskivan.

Silver blir guld

I naturen är sommaren en alkemisk process – liksom vad som händer i människokroppen, det alkemiska silvret som bildas i jordens djup sträcker sig mot himlen och släpps ut i atmosfären.
Detta alkemiska silver, stigande till himlen, är invävt i ljuset och blir guld.
Det är en bild av själens verkliga kvintessens och liv: Silvret bildas djupt inne i jorden och i mitten av den heta sommaren stiger det till himlen, för att förvandlas till kosmiskt guld.

Stämningen av sommaren präglas av en imponerande musikalitet. Jorden öppnar sig för universum och under de varma nätterna visas firmamentet i hela sin skönhet.
Av denna anledning blir öronen känsligare för den andliga "sfärernas musik", för de harmoniska relationerna som vibrerar i oändligheten.

Den jordiska musiken är en återspegling av denna sublima harmoni.
Medan människan njuter av musiken, förenas den individuella själen med kosmos.

Guido Zeccola

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Annons

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen