Utdrag ur en skrivarsaga - Göran Palm avgår efter 28 år - Tidningen Kulturen

Inrikes nyheter
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Göran Palm, Foto Cato LeinDet är inte vem som helst som avgår från ordförandeposten i föreningen Liv i Sveriges styrelse. Han heter Göran Palm och har suttit i 28 år på denna post. Göran Palm är inte vem som helst.

Han är Göran Palm. Och därmed är han oförglömlig.

Inte på styrelseposten i Liv i Sverige. Kanske. Eller kanske också där? Han har alla fall genom sitt författarskap gjort sig oförglömlig i mångas historiska medvetande. Han är den som skrev Indoktrineringen i Sverige som kom ut det hårt beprövade året 1968 och där han lärde många vad ord kunde betyda och vad indoktrinering egentligen var. Han gjorde dåtidens skolelever och universitetsstuderande till nitiska indoktrineringsjägare som nagelfor skolböcker och allsköns kurslitteratur och som plågade sina lärare med evigt tal om vilken förrädisk indoktrinering som låg inbakad i texterna.

Han lärde ut till alla ordbråkare att försåtliga värderingar kunde vara nedlagda var som helst i stavelserna, att språkliga förtryckarfjärtar och förnedrande förledarfisar kunde vara inplanterade på det mest infernaliska vis i de lömska texterna, inte bara i skolböckerna utan också i sagor, maträtter, dagspress, i fröpåsars titlar eller i de skenbart tillförlitliga nyheterna eller i de politisk talen eller helt enkelt bara i de gamla vanliga vardagliga orden i det alldagliga språkbruket. Han lärde ut att språket alltid färdas i och färgas av attityder och maktförhållanden, att språket aldrig är neutralt eller ansiktslöst, att språket alltid är avsiktligt i någon eller någons mening och kan bära på diverse dolda agendor och skändliga betydelser och ligga väl inbakade i allsköns försåtminering även i de mest oskyldiga former och sammanhang.

Göran Palm har fått Frödingpriset. Han har fått Ivar Lo:s personliga pris. Han har erhållit  Aftonbladets litteraturpris, Aniarapriset, Stig Dagermanspriset och mycket annat. Han har skrivit den förunderliga sagan om Sverige. "En vintersaga". Han har skrivit mycket mer. Hela karln är en Skrivarsaga. Han har gjort mycket ofog med sin vassa penna. Men det finns en förnämlig huvudsak i Göran Palms skrivarliv, ett riktmärke som aldrig tycks svika honom, ett adelsmärke som är hans: Han har alltid försökt ta fram den vanliga människan och det vardagliga. Och man kan väl säga att han därför passat som handen i den omtalade handsken på den ordförandestol han nu efter 28 välförrättade år lämnar i Liv i Sverige.

Palm går när han är väl insutten. Och det är väl så det ska vara. 28 år på en stol och valkarna börjar bli betydliga eller? Inte på Göran. Möjligen har han valkar i skrivarhanden. För han är inte sysslolös. En nyskriven enmansspjäs "Sit down tragedy" från hans penna sätts upp på Stadsteatern i augusti med Helge Skoog i rollen.

Hans gärning i Liv i Sverige startade i mitten på 70-talet i Författarförlaget där man fick in så många självbiografiska manus från folk att man skapade en utgivningsserie benämnd Liv i Sverige. Och det trängde på underifrån. Folk vill berätta saker. Man hade långa liv som låg i träda och för fäfot och grodde och pockade och ville bli berättade.

Hela projektet lösgjordes snart och blev egen förening och i Liv i Sveriges historik och programförklaring finns vidunderliga berättelser om de första manusladdningarna som kom inkladdandes till lektörerna. Om det inte var smörgåsar och desserter inbakade mellan A 4-sidorna så var det i alla fall en del trånga radavstånd med sidor tättskrivna så att betydelserna klev över i varandra och stretade och hann i kapp altoch höll på. Men först och främst var det livsöden. Och det är det som är så roligt sade de allt mer luttrade lektörerna. Man vet aldrig vad som kommer in nästa dag. Och med tiden har de lyckats sortera manushögarna och reda ut manussidorna och rott en hel del fina manuskript i hamn.

Det finns numera till och med en klassikersamling i den utgivning som Liv i Sverige initierat och som detta manuströskande lett till. Och där har alltid Göran Palm funnits. Nu ersätts han av Ingrid Sjökvist. Hennes början i föreningen var att hon skrev boken: Vi byggde förbannat bra båtar!
En bok om ett tjugotal anställda vid Kockums varv som berättade om sin tid efter nedläggningsbeslutet och några år framåt.

Det finns och har funnits fler proffs än Göran Palm i Liv i Sverige. Sandro Key Åberg har varit med. Per Wästberg har varit lektör i många år för de stockholmsskildringar som kommer in. Peter Curman ingår som medlem. Tunga skribenter i författarled och inom journalistkår har gjort "värnplikt" i Liv i Sverige. Vad gör då skrivarproffs där? Jo de läser vad folk skriver. De hjälper,  initierar och vägleder och sjösätter och för i hamn manus som äger sådan halt.

Man kan väl säga att Liv i Sverige är en gedigen sjuttiotalsskapelse i linje med Gräv där du står och  andra självaktiverande deviser som vill att folk skall tycka om sig själva och anse sig ha en rättmätig plats i historien som de kan fylla ut. Varje skrivande människa som är ovan vet ju att något av det bästa som finns är att någon kunnig läser och har åsikter. Och detta konkretiserats i Liv i Sveriges förnämliga motto: Varje liv är värt att skildra. Detta myntat av Peter Curman.

Och man prioriterar prosan. Man säger också att Liv i Sverige är doldisarnas eget bokförlag. Byrålådeskribenternas förlovade organisation. Men man är inget bokförlag. Däremot söker man samarbeta med museer, hembygdsföreningar, kulturnämnder, statliga institutioner och försöker lotsa manus som håller måttet till olika bokförlag.

Man har också upprättat berättarkaféer. Det muntliga berättandet har blivit en naturlig del av Liv i Sveriges verksamhet. Och man har spelat in dessa kaffeberättelser och skrivit ned dem och gett ut dem. Liv i Sveriges eget hederspris "Trampcykelpriset" delas årligen ut till någon av "de kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp medmänniskor som har mycket att berätta om sitt liv, om sin hemtrakt, om sina drömmar", som det står på plaketten. Priset delas ut vid föreningens årsmöte

I föreningens medlemsblad och tidskrift "Liv i Sverige" publiceras varje nummer nya alster från medlemmar som vill berätta om ting och saker som tilldragit sig i deras liv.

I senaste medlemstidningen nr 2- 2010 tillkännager man Göran Palms avgång från ordförandeposten och berättar att Ingrid Sjökvist tillträder. Den nya ordföranden känner att det är en stor ordförandestol som Göran Palm lämnat tom. En stol med språkkänsla, en stol med generositet och hjärta i bemötande och förhållandet till texter och de skrivande människorna, en stol som vill att den vanliga vardagliga berättelsen skall få en rättvis möjlighet att gå till hävderna och att den är väl värd att få hjälp att blir berättad i fin boklig förpackning. Att varje liv är värt att skildra.

Benny Holmberg

 

 

 

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen