Teratologisk sondering - Tidningen Kulturen

Teratologisk sondering

Fragment av surrogatpyret VI

Det finns sår i detta liv som liksom spetälska i avskildhet äter och sargar själen.

Dessa smärtor kan inte beskrivas för någon, eftersom man allmänt har för vana att betrakta dessa otroliga ting som om de hörde till sällsynta och egendomliga händelser och förhållanden, och om någon skulle tala och skriva om dem, så försöker folk med hjälp av gängse åsikter och egna föreställningar motta det med leenden fyllda av skepticism och löje – ty mänskligheten har ännu inte funnit på något botemedel eller någon medicin för dem, utan den enda drogen förblir glömska genom vin och konstlad sömn med hjälp av opium och andra narkotika – men tyvärr är sådana drogers verkan endast tillfällig, och i stället för lindring ökar efter en tid smärtan i våldsamhet.
– Sadeq Hedayat, Den blinda ugglan.

Läs mer...

Fragment av surrogatpyret V

Hur ska man egentligen uttrycka sig, då ju detta ord själv lånar sin prägel från den skatosociologiska dyngan och helgar denna som stilmönster? Hur ska man komma undan denna kacka-foni, då tystnaden (enligt specialisterna) är ännu mera stinkande vältalig än rösten? Språket skulle behöva tömmas på sin skit en gång för alla. - - - Försöka återskänka tanken den fundamentala och otänkbara tvetydighet som trots allt är verkligheten: dissekera språket och ta sig ut ur litteraturen. Lautréamont, Hölderlin, Rimbaud, Mallarmé, Jarry, Fargue, Jacques Vaché ... Det är för övrigt omöjligt. Misslyckande i första graden.

- Julien Torma, Euforismer

Läs mer...

Fragment av surrogatpyret IV

Morfar kvickna till av spriten å Dimmu Borgir (”...Still our enemies will keep hiding /In the shadows with betrayal against reason/But with my reprisal I shall endure/And uncover the magnitude of this treason/I will arise from perdition/And let my presence be known/I will author in a new era/And have my Beast shown/My stigma is of damnation/I am from beyond your God...”) å lovsjöng sen han fått mä att stänga av musiken me svulsti salongsparisisk å tyskidealistisk högtidlihet rusets förmåga att göra en till ett sublimt likgiltit å sorglöst vildsvin i skråpukshamn…

Läs mer...

Fragment av surrogatpyret III

Vi satt i biln vid Kusmarkstjyrkan å stirra på den upplysta tuppjäveln på krönet av va Nitschä kalla den ekumeniska synagogan.

    – De där, pyret, va ursprungligen ingen tupp… De ä den i forntidens raskaosmörker avlade Tawsi Melek, yezidernas hädiska, demiurgiska påfågels­ängel, som symbolisera den ljuvliga, själsstärkande å livsnödvändiga ondskan. Den ha blive stympad för å passa lillhove hos den kristendomsinfekterade allmogen… å nu likna de en vanli tam förstoppad tupp förgylld me falskt tattarguld.

Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen