Fragment av surrogatpyret X - Tidningen Kulturen

Teratologisk sondering
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Morfar storma fult grini av pissnödihet okvädande fram genom den trånga stööduhallen me dess sytillbehörssnår å farstuskrubbssnyltare, å ja efter, en dallerbäling som snubbla över darrjkangan, me en hasti blick på den brejlätta Lotta di Classe, som ja tyckte wännades åt mä på ett illavarslande sätt när hon väste ”o to schiaff dritt ’nculo recchiò”… Morfar visste vars toadörrn va å ryckte upp den, å när ja trängde mä in svor han å förbanna mej å alla andra kuksugande buksvågrar å tutsihutare på så arkaisk bondska att den närmast likna de av äldre kreativt lärda ariska herrar rekonstruerade protoindoeuropeiska tungomålet å tycktes mä omöjlit att ens försöka transkribera, långt mer primordialt å svårbegriplit än Lists kala eller Liebenfels halga-rita. Men så ä nu en gång bildning i egentli mening, tillämpad uppmärksamhet men aldri tillkämpad ansträngning, å ständit på väg å spårlöst försvinna.

– Visst är de ändå själve satan att om ja ska pissa så ä du obligatoriskt nödi också! å samma sak när ja ska spy eller spruta?! Skaffa dä ett liv, för helvete, pyrkräk!

Han hade stängt dörrn, men den gick int å låsa. Lysröret på toan blinka, morfar la beslag på toastolen å ja nådde int upp å pissa i tvättstället, under vilket nån kvidande utmärglad varelse förresten satt fjättrad, så ja skynda mä till badkaret, som stank nåt genomjävlit å va fullt av tarmar, lunger å allehanda inre organ förutom enorma mängder färskpressad sårvätska.

– För helvete, Bärnt, där kan du ju int pissa! De se du väl, badkaret ä en helgad nine anglessfär där ferala foster simma fritt å ät sä frodiga!

Å mycke riktit va de nånting som rörde sä nere i den stinkande sörjan, nåt vasstandat som vältra sä å högg efter en halvt uppblottnad skrumplever. Så kom Lotta in på tjotta me snöipklåwan i ena handen å en elchocksstav i den andra.

– Tieni a supposta o posto do cazz, snäste hon å knuffa resolut undan mä mot ett hörn där mögliga handdukar å diverse matrester låg i en kökkenmödding. Men de verka som om hennes barnpånyttupphetsade hat nu koncentrerades på den vid tvättstället tjudrade, nödslaktsmogna, kocksrädda förnedringsvarelsen, som hon nu dette å deppe på utan å koppla på strömmen, sannolikt för å utgrunda hur den bäst skulle kunna blekséras. Den såg verkligen för eländi ut, mager, smutsi, striphåri, halvnaken, klädd i trasiga palter. Ja ville rent int betrakta varelsen, å studera i ställe väggen bakom mä mens ja försökte hålla mä tyst å stilla. Där satt ett förstorat färgfotografi, kanske enåenhalv gånger en meter, lite fuktskadat men befolkat av mängder av celebriteter i dom mest anlåen­de poser å insceneringar.

Ja såg i de enerverande blinkjuset hur Richard Perle endast iklädd blöjer å me exkrementsmord degblekfet torso gjorde en Hitlerhälsning å i vänster hand höll en på alla fyra stående naken å undergiven Jim Hagee strypkopplad. Yona Metzger, brottsmisstänkt för allt från otuktigt kladdande på både pojkar å flicker till diverse mutbrott å bedrägerier, blev avsugen av en salit devot folkmördare, den fine gamle gossen Dick Cheney. Britney Spears, Lindsay Lohan å Paris Hilton Mardi Grasdansa å visa fittan tillsammans me Bush juniors döttrar, Chicago Bulls å Denver Broncos, David Letterman å Jerry Springer aga me sammanbiten uppsyn svårt blödande kvinner, bland dom Dolly Parton å Barbra Streisand.

– Into a pucchiacca e soreta! Bocchinaro! svor Lotta. – Den här jäveln ha ja misskund me för att han ska slicka arslen. När han va på fri fot kunde han aldri få nog av å behaga präster, rabbiner å mullahs, men här i Kågemarken fyll han en annan uppgift: att me sin tunga rengöra dom gudlösaste stjärtar å recitera stenhårda klassiker … men han ha på sistone mest dattre å davre på, så ja fundera på å kastrera han å låta han förblöda … en slutmuskelslav som jer tepprut å dörsk gör ingen glad.

– Du må göra de som du känn ä nödvändit, Lotta, muttra morfar, å teckna åt mä att komma å pissa i toastoln. – Se du, pyret, vilken charmerande installation hon ha i toan!

Ja titta ner i de av stark morfarsurin illaluktande å diarrékladdiga hålet å möttes av en blick ja hade sett på TV:n åtskilliga gånger … men de va så långsökt att hon skulle befinna sä här, i form av en konstnärli toalettinstallation som i ansiktet tvangs ta emot all orenlihet som damp ner där …

– Hillary Clinton?

– De se int bättre ut än att de ä de käringskrället, eller hur?

– Men hur ä de möjlit? Hon ä väl i färd me å samla in kampanjpengar för sin svinaktiga kandidatur just nu?

– Ja int fan vet ja, i mina onda ögon se de ut å vara Hillary som ä här i alla fall, de andra ä väl en dubbelgångare då? Pissa nu, så ha du de bortgjort.

Ja gjorde som han sa, å den kvävda förbannelsen från fru Clinton eller vem de nu va lät rätt autentisk. I nästa ögonblick fingra Lotta di Classe mä i rumpan.

– Ä du int bajsnödi, böörel?

– Nej! Sluta!

– Mått tjettom måst du tömma tarmen då? Sånt ska ett barn kunna göra på kommando! Men du ha i alla fall en läckert knastri gammal skitskorpa som ormskrölan Svante här säkert längta efter att som rådest gnaga i sä …

Lotta å morfar greppa beslutsamt tag i mä, men de va breinküt å få mä i lämplit läge me byxerna nesiige å hopkorvade kring fotknölarna, så att skitätarn skulle kunna göra sitt jobb … Men dom möxa å bände tills Svante trots sin hukande position kom åt me tunga, läppar å framtänder … Å han gjorde en lite seküt men lagrann insats även om de kom jämrande, pipande bijud ur isterbandshålet, kanske därför att ställningen va så main. Nästa punkt på programmet va då recitationen, som syfta till å göra stjärtrensandet stimulerande även kulturellt. De fastkedjade, förstörda missfostret kunde sin Chaucer utantill, dess stämma va belagd å pressad, å nu drog den hela Abbedissans historia.

– Ja ha sagt de förut å säj de nu igen, rossla morfar, övermätt på ord: all högkultur ä så grym mot Härskarernas Herres utvalda stam att man gör bäst i å förbli analfabet …

– Kultur ä helt enkelt ett festinriktat främmandegörelsevanvett drivet till sin logiska konsekvens: dödskampen, förkunna Lotta å slog Svante medvetslös me snöipklåwan.

Ja höömse opp böxern å vi glömde spola efter oss när vi gick ut i hallen.

Forts. följer...

Nikanor Teratologen

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen